Kelime Sayacı

Not : Max 500 karakter destekler.
 
 

.

En Son Aranan Kelimeler

masturbasyon kelime anlamı nedir ne demek ? masturbasyon

Cinsel bölgelere dokunarak orgazm sağlama,

suyu ısınmak kelime anlamı nedir ne demek ? suyu ısınmak

genellikle kötü olan sonu yaklaşmak ya da gelmek.

incil kelime anlamı nedir ne demek ? incil

Hz. İsa'ya indirilen kutsal kitap, Beşaret, müjde, Dört büyük kitabdan birisi. Hristiyanların mukaddes kitabı olup, Hazreti İsa'ya (A.S.) gelen kitab, Hz. İsa'ya indirildiğine inanılan kutsal kitap, Hz. İsâ'ya (a.s.) indirilen mukaddes kitap,

havan kelime anlamı nedir ne demek ? havan

Arslan, esed KIDN Ceviz dövmeye yarayan tahtadan yapılmış içi oyuk kap İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap Tütün kıyma makinesi

kaval kelime anlamı nedir ne demek ? kaval

Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük

Örnek :

Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş." R. H. Karay Saçma atan av tüfeği Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli üflemeli çalgı

bitap kelime anlamı nedir ne demek ? bitap

Bitkin, yorgun Yorgun, zayıf, bitkin

Hüküm kelime anlamı nedir ne demek ? Hüküm

Bir Uyuşmazliğin Yargilanmasi Sonucu Varilan Karar, Sonuç, Emir.

savaş kelime anlamı nedir ne demek ? savaş

Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele, Uğraşma, kavga, mücadele, Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, muharebe, harp, Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele, harp, kavga, kıtal, Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp,

yug kelime anlamı nedir ne demek ? yug

f. Boyunduruk

zelzele kelime anlamı nedir ne demek ? zelzele

Yer sarsıntısı Sarsma.Sual : Mâdem bu zelzele musibeti hatâların neticesi ve keffaretüzzünubdur. Mâsumların ve hatâsızların o musibet içinde yanması nedendir? Adâletullah nasıl müsaade eder? Yine manevî cânipten elcevab: Bu mes'ele sırrı kadere taalluk ettiği için, Risalei Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi: $ Yani: "Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zâlimlere mahsus kalmayıp mâsumları da yakar."Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydanı tecrübe ve imt RECEFE sarsıntı, deprem Deprem

mavi kelime anlamı nedir ne demek ? mavi

Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, Bu renkte olan, mai, kök, Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi,

tecvit kelime anlamı nedir ne demek ? tecvit

sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkışlarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. // kuran'ın doğru okunmasını sağlayan bilim. // bu bilim üzerine yazılmış kitap.

Hızır kelime anlamı nedir ne demek ? Hızır

İşin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olan Kur'ân'da kıssası geçen ve Hz. Musâ (a.s.) ile görüşen nebi mi veli mi olduğunda farklı görüşler bulunan ve hâlâ yaşadığı belirtilen mübârek zât Halk inanışlarına göre ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan ulu kimse (A.S.) İkinci tabakai hayat mertebesine mazhar olan ve Kur'anı Kerim tefsirlerinde ismi zikredilen bir zâtı kerim. (Bak: Meratibi hayat

mitos kelime anlamı nedir ne demek ? mitos

Tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili düşsel, alegorik anlatımı olan halk öyküsü bakınız: mit Mit

astronomik kelime anlamı nedir ne demek ? astronomik

FELEKÎ Aşırı, çok yüksek, çok veya aşırı fazla Gök bilimiyle ilgili olan

Sayfa başına dön