Az Pişmiş Et kelime anlamı nedir ne demek " az pişmiş et " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
tatari,
Not : Bu sayfa üzerinde az pişmiş et kelime anlamı gösterilmektedir. az pişmiş et kelime anlamı nedir ? az pişmiş et ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca az pişmiş et kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan az pişmiş et kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( az pişmiş et kelime anlamı nedir ne demek ? )

" az pişmiş et " kelimesine benzer sonuçlar

azer kelime anlamı nedir ne demek ? azer

Hz. İbrahim'in (A.S.) babasının veya amcasının ismi f. Ateş Mecusilere göre güneşe memur meleğin adı Şemsî senenin dokuzuncu ayı. Kasım. Her şemsî ayın dokuzuncu günü ibrahim Peygamberin babasının adı Anzer yaylası balı

azarlama kelime anlamı nedir ne demek ? azarlama

AZB Azarlamak işi, paylama TEKDİR görünmek Paylamak, tekdir etmek Kırıcı ve ser söz söylemek, paylamak, tekdir etmek

azgınlaşma kelime anlamı nedir ne demek ? azgınlaşma

Azgınlaşmak işi Cinsel istekleri aşırılaşmak Azgın duruma gelmek

azgınlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? azgınlaşmak

Cinsel istekleri aşırılaşmak Azgın duruma gelmek Azgınlaşmak işi

aziziye kelime anlamı nedir ne demek ? aziziye

Tepesi dar, kenarları geniş, kulak hizasına değin uzanan basık bir fes türü Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamlarının giydiği fes

azizlik kelime anlamı nedir ne demek ? azizlik

Muziplik Aziz olma durumu

azgınlık kelime anlamı nedir ne demek ? azgınlık

HÜYAM kudurganlık GAVAYET GALC BIGYE Azgın olma durumu

Azerbaycanlı kelime anlamı nedir ne demek ? Azerbaycanlı

Azerbaycan halkından olan kimse

azalmak kelime anlamı nedir ne demek ? azalmak

NEKZ Etkisini yitirmek, hafiflemek Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek TENAKUS Azalmak işi, eksilme, tenakus

azmettirmek kelime anlamı nedir ne demek ? azmettirmek

Bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek Bir eylemi işlemeye kandırıp karar verdirtme; azmettiren, asli fiil gibi cezalandırılır Azmettirmek işi

azaltma kelime anlamı nedir ne demek ? azaltma

İŞFAK Azaltmak işi TASRİD kısmak kısıntı yapmak TAHMİZ düşürmek Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak

Örnek :

İlk işleri kullandıkları renkleri azaltmak oluyor." B. R. Eyuboğlu

azot kelime anlamı nedir ne demek ? azot

nitrojen Rengi, kokusu, tadı olamayan bir element Atom numarası 7 , atom ağırlığı 14.008 olan,havada beşte dört oranında bulunan,rengi kokusu tadı olmayan gaz adı Atmosferin dörtte birini oluşturan kimyasal element Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N)

azletmek kelime anlamı nedir ne demek ? azletmek

Bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, görevden almak, çıkarmak Bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, görevden almak, çıkarmak

Örnek :

Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere azlettiler." R. N. Güntekin Uzaklaştırma Azletmek işi

azalma kelime anlamı nedir ne demek ? azalma

TENAKUS Azalmak işi, eksilme, tenakus NEKZ Etkisini yitirmek, hafiflemek Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek

az çok kelime anlamı nedir ne demek ? az çok

Bir parça, oldukça

azatlık kelime anlamı nedir ne demek ? azatlık

Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye, köle) Azat olma durumu, serbestlik

azat kelime anlamı nedir ne demek ? azat

Büyük meşe ağacı Kırlarda yetişen tek ve büyük ağaç Okullarda paydos Serbest bırakılmış olan Okullarda paydos

Örnek :

Akşam azadında dayağı yiyen çocuğu tuttum." Ö. Seyfettin Serbest bırakma

azi kelime anlamı nedir ne demek ? azi

azı dişi Ağzımızdaki dişlerin bir bölümüne verilen ad Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş. Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi

azicik kelime anlamı nedir ne demek ? azicik

Kısa bir süre, az miktarda Çok az, biraz Kısa bir süre, az miktarda

Örnek :

Azıcık rahatsız olacaksın ama o kadar olur artık." T. Dursun K Çok az, biraz

Örnek :

Kahve caddeye oranla azıcık geride, bir bahçe içinde." S. Birsel

azimsiz kelime anlamı nedir ne demek ? azimsiz

Kararsız Azmi olmayan

azizlik etmek kelime anlamı nedir ne demek ? azizlik etmek

Muziplik etmek

azıtmak kelime anlamı nedir ne demek ? azıtmak

Bitki çok uzamak Ölçüsünü kaçırmak Çığırından çıkmak veya çıkarmak Azgın duruma getirmek Azıtmak işi

azarlamak kelime anlamı nedir ne demek ? azarlamak

TEKDİR görünmek Paylamak, tekdir etmek Kırıcı ve ser söz söylemek, paylamak, tekdir etmek AZB Azarlamak işi, paylama

azlık kelime anlamı nedir ne demek ? azlık

ŞUKUNE kıtlık MEKD MAHMASA AZÂZE Azınlık Az olma durumu

azili kelime anlamı nedir ne demek ? azili

Şiddetli, korkunç, çok etkili Gözü bir şeyden yılmayan, azgın Gözü bir şeyden yılmayan, azgın. Şiddetli, korkunç, çok etkili

Örnek :

En azılı küfürler kalın bir argo kabuğu içinde saklı." B. R. Eyuboğlu

az gelişmiş kelime anlamı nedir ne demek ? az gelişmiş

Eğitim düzeyi düşük kalmış, üretimi daha çok ilkel tarıma dayanan, doğal kaynaklarını gereğince değerlendiremeyen (ülke) Gelişmesi gecikmiş olan

azil kelime anlamı nedir ne demek ? azil

Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması; memurun memurluk ilişkisinin kesilmesi; görevden uzaklaştırma Görevden alma, işten uzaklaştırma Görevden alma

azotlu kelime anlamı nedir ne demek ? azotlu

İçinde azot bulunan

azmetmek kelime anlamı nedir ne demek ? azmetmek

Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak

Örnek :

Siz yanılıyorsunuz Ben, evlenmeye azmetmiş bir kız değilim ki..." R. N. Güntekin Azmetmek işi

azar azar kelime anlamı nedir ne demek ? azar azar

kıdım kıdım ufak ufak damla damla ALETTEDRİC Küçük ölçülerle Yavaş yavaş, az az

azımsamak kelime anlamı nedir ne demek ? azımsamak

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, daha fazlasını istemek, az görmek, az bulmak Azımsamak işi

azma kelime anlamı nedir ne demek ? azma

(Y) f. Denemi azman Melez İki ayrı ırkın karışmasından doğan, kırma, melez, metis Azmak işi Melez, kırma İHTİDAD Akarsu kenarında oluşan su birikintisi Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek Tuzlalardaki tuz kristalizasyon havuzu Cinsel duyguları artmak Su birikintisi Denize açık tatlı su ağzı Cinsel duyguları artmak

Örnek :

Kırkından sonra azanı teneşir paklar." Atasözü. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek Bataklık Küçük su birikintisi, gölcük Taşkınlıkta ileri gitmek, kötülüğünü artırmak Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak Yara, hastalık vb. etkili, tehlikeli duruma gelmek

Örnek :

Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış." A. Haşim Yara, hastalık vb. etkili, tehlikeli duruma gelmek

azarlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? azarlanmak

Azarlama işine konu olmak, paylanmak, kötü sözle karşılaşmak Azarlanmak işi, paylanma

azametli kelime anlamı nedir ne demek ? azametli

Debdebeli Çalımlı, kurumlu Debdebeli. Çalımlı, kurumlu

Örnek :

Hatta biraz da azametli, kibirli muamelesi bana epeyce garip görünmüştü doğrusu." Y. K. Karaosmanoğlu Görkemli, heybetli Gururlu Ulu, çok büyük

azat olmak kelime anlamı nedir ne demek ? azat olmak

Özgür kalmak

azdırılmak kelime anlamı nedir ne demek ? azdırılmak

Azmasına yol açmak Azdırılmak işi

azonal kelime anlamı nedir ne demek ? azonal

Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olayın niteliği(coğ.) Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olay

azımsama kelime anlamı nedir ne demek ? azımsama

Azımsamak işi Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, daha fazlasını istemek, az görmek, az bulmak

azat etmek kelime anlamı nedir ne demek ? azat etmek

Serbest bırakmak, salıvermek Köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermek azat eylemek

azotölçer kelime anlamı nedir ne demek ? azotölçer

Azotometre

azışma kelime anlamı nedir ne demek ? azışma

Azışmak işi Gittikçe kızışmak, şiddetlenmek

azarlatma kelime anlamı nedir ne demek ? azarlatma

Azarlatmak işi Azarlama işini yaptırmak veya azarlanmasına yol açmak

azvay kelime anlamı nedir ne demek ? azvay

Sarısabır da denilen bir süs bitkisi Ekşi yapraklı bir çeşit çalı kökünden kaynatılarak yapılan ve göz ağrılarına iyi gelen bir bitki ilacı Sarısabır

azdırma kelime anlamı nedir ne demek ? azdırma

FİTNE Azdırmak işi İFTİTAN Şımartmak Azgın duruma getirmek Azmasına sebep olmak Kötü davranış veya alışkanlıklara sürüklemek, yoldan çıkarmak

aznavur kelime anlamı nedir ne demek ? aznavur

iriyarı, kırıcı, asık yüzlü, sert kimse iri yarı, sert ve korkusuz kimse iri yarı, kırıcı, sinirli, asık yüzlü kimse Gürcü asilzadesi İri yarı, kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse

azb kelime anlamı nedir ne demek ? azb

Hastalıktan hırpalanma Azarlama Isırma Kesme

azınlık hükûmeti kelime anlamı nedir ne demek ? azınlık hükûmeti

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin tek başına kurduğu hükûmet

azr kelime anlamı nedir ne demek ? azr

Sünnet etmek

azarlatmak kelime anlamı nedir ne demek ? azarlatmak

Azarlama işini yaptırmak veya azarlanmasına yol açmak Azarlatmak işi

azışmak kelime anlamı nedir ne demek ? azışmak

Gittikçe kızışmak, şiddetlenmek Azışmak işi

Sayfa başına dön