Med Cezir kelime anlamı nedir ne demek " med cezir " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Ay ve Güneşin yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde su düzeyinin alçalması,kabarması olayı, Gelgit,
Not : Bu sayfa üzerinde med cezir kelime anlamı gösterilmektedir. med cezir kelime anlamı nedir ? med cezir ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca med cezir kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan med cezir kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( med cezir kelime anlamı nedir ne demek ? )

" med cezir " kelimesine benzer sonuçlar

medeniyetsiz kelime anlamı nedir ne demek ? medeniyetsiz

Uygarlaşmamış

medüz kelime anlamı nedir ne demek ? medüz

Deniz anası Denizanası

medyatik kelime anlamı nedir ne demek ? medyatik

İletişim araçlarına özgü, iletişim araçlarıyla ilgili Çok tanınan, çok bilinen İletişim araçlarına özgü, iletişim araçlarıyla ilgili. Çok tanınan, çok bilinen

medya camiası kelime anlamı nedir ne demek ? medya camiası

Basın dünyası

medhene kelime anlamı nedir ne demek ? medhene

Yağhâne

medenileştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? medenileştirmek

Medenî duruma getirmek, medeniyet seviyesini yükseltmek Medenîleştirmek işi veya durumu

medet kelime anlamı nedir ne demek ? medet

Yardım, imdat: "Bekleyiniz ha başlıyor, ha başlayacak, habire medet efendim..." H. R. Gürpınar (ünlem) Yardım et, imdat: "Medete başladım mı kadehler kırılıyor, paralar serpiliyor." S. M. Alus Yardım çağrısı Yardım et, imdat inâyet, yardım, imdat Yardım, imdat

medcezir kelime anlamı nedir ne demek ? medcezir

Ay ve Güneşin yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde su düzeyinin alçalması,kabarması olayı Gelgit

medenileşme kelime anlamı nedir ne demek ? medenileşme

Uygarlaşma Uygarlaşmak

medenîleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? medenîleştirmek

Medenîleştirmek işi veya durumu Medenî duruma getirmek, medeniyet seviyesini yükseltmek

medarıiftihar kelime anlamı nedir ne demek ? medarıiftihar

Övünülen, onur duyulan, iftihar edilen şey veya kimse İftihar nedeni, övünme vesilesi

medine kurdu kelime anlamı nedir ne demek ? medine kurdu

İnsan ve birçok başka memelinin, deri altı katılgan dokusunda yaşayan sıcak ülkeler solucanı (Filaria medinensis)

medyum kelime anlamı nedir ne demek ? medyum

(Medyom) Lât. İspirtizmacılık için vasıtalık eden.(Nurlarla şiddetli alâkası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını, fikrini başka tarafa çevirmek veya zevkli ve ruhani bir meşreb ile meşgul edip, hizmeti imaniyeye karşı zaifleştirmek için bâzı şahıslar ispirtizma denilen ölülerle muhabere nâmı altında cinnilerle muhabere etmek gibi hattâ bâzı büyük evliyalarla, hattâ peygamberlerle güya bir nevi konuşmak gibi eski zamanda kâhinlik denilen.. şimdi de medyumluk nâmı verilen bu mes'ele ile bâzı kardeşleri Ruh ötesi iletişim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse

medya starı kelime anlamı nedir ne demek ? medya starı

Kitle iletişim araçlarında çok sık yer alan, görünen kimse, medya yıldızı

medreseli kelime anlamı nedir ne demek ? medreseli

Medrese öğrencisi

meditasyon kelime anlamı nedir ne demek ? meditasyon

Evren ve insan hakkında derin düşünceye dalma

medineler kelime anlamı nedir ne demek ? medineler

Şehir Hicazda Hz. Peygamberin (A.S.M.) türbesi bulunan şehirdir. Buranın İslâmiyyetten evvel ismi "Yesrib" idi islam dünyasının Mekke'den sonraki en kutsal kenti

medeniyetsizlik kelime anlamı nedir ne demek ? medeniyetsizlik

Medeniyetsiz olma durumu

mediyastin kelime anlamı nedir ne demek ? mediyastin

Göğsün, yanlardan akciğerler, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi

medyacı kelime anlamı nedir ne demek ? medyacı

Medya görevlisi

medenileşmemiş kelime anlamı nedir ne demek ? medenileşmemiş

Uygarlaşmak Uygarlaşma

meddahlık kelime anlamı nedir ne demek ? meddahlık

Övücülük Meddah sanatı, meddahın işi

medh kelime anlamı nedir ne demek ? medh

Birisinin iyiliğini, iyi vasıflarını söylemek. Övmek (medih) övme

medeniyetçilik kelime anlamı nedir ne demek ? medeniyetçilik

Medeniyet yanlısı olma durumu

medaric kelime anlamı nedir ne demek ? medaric

Meslekler, yollar (Medrec ve Medrece. C.) Merdivenler

med kelime anlamı nedir ne demek ? med

(med cezir) Denizin yükselme safhası Yâr ve yâver olmak Tarlaya fışkı ve gübre dökmek Sel suyu Yardım etmek, mühlet vermek Nihayet, son Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme Çoğaltmak Bir şeye dikkatlice bakmak Sönmek. Bir şeyi söndürmek

medeni kanun kelime anlamı nedir ne demek ? medeni kanun

Yurttaşlık yasası

medas kelime anlamı nedir ne demek ? medas

Harman yeri

medin kelime anlamı nedir ne demek ? medin

Kul, köle, abd Borçlu

medeniyetler kelime anlamı nedir ne demek ? medeniyetler

Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(Kürei arzı bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark HADARET sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet Uygarlık

medya maydanozu kelime anlamı nedir ne demek ? medya maydanozu

Televizyonlarda sık sık programlara katılarak kendinden söz ettiren kimse

medyumluk kelime anlamı nedir ne demek ? medyumluk

Medyum olma durumu

medeninikah kelime anlamı nedir ne demek ? medeninikah

Nüfus idaresince kabul edilen ve yasalara göre yapılan resmî evlenme işlemi

medhuş kelime anlamı nedir ne demek ? medhuş

Dehşete uğramış. Şaşırmış. Korkmu

medih kelime anlamı nedir ne demek ? medih

Övme, övgü (Medh. den) Övmeye ve medhetmeye sebeb olan şey. Övme mevzuu

medid kelime anlamı nedir ne demek ? medid

Devamlı. Çok uzun süren Uzatılmış. Çekilmi Uzun süreli

mediha kelime anlamı nedir ne demek ? mediha

Medih için yazılan kaside, övme övgü amacıyla yazılmış şiir

medr kelime anlamı nedir ne demek ? medr

Düzmek Havuzun içini sıvamak

medreseti kelime anlamı nedir ne demek ? medreseti

(Ders. den) Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu bin Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı İslâm ülkelerinde, genellikle İslâmi bilimlerin okutulduğu yer İslâm tarihi boyunca üniversite seviyesinde eğitim yapılan müessese İslam ülkelerinde, genellikle İslami bilimlerin okutulduğu yer

Örnek :

Geceleri de ya bir cami ya da bir medrese köşesinde kıvrılır yatarmış." Y. K. Karaosmanoğlu Fakülte

medenı kelime anlamı nedir ne demek ? medenı

Medineli. Şehirli, Kur'anı Kerimin Medine şehrinde nâzil olan âyet ve sureleri, Faziletli, terbiyeli, kibâr, SİVİL, Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar, faziletli, terbiyeli, kibar; şehirde oturan, Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar

Örnek :

Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu." Y. K. Beyatlı,

MEDENIYET kelime anlamı nedir ne demek ? MEDENIYET

Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli, İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(Kürei arzı bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark, HADARET, sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet, Uygarlık,

medrese kelime anlamı nedir ne demek ? medrese

(Ders. den) Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu bin, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı, İslâm ülkelerinde, genellikle İslâmi bilimlerin okutulduğu yer, İslâm tarihi boyunca üniversite seviyesinde eğitim yapılan müessese, İslam ülkelerinde, genellikle İslami bilimlerin okutulduğu yer

Örnek :

Geceleri de ya bir cami ya da bir medrese köşesinde kıvrılır yatarmış." Y. K. Karaosmanoğlu, Fakülte,

medaris kelime anlamı nedir ne demek ? medaris

Medreseler. Ders okunan yerler. Talebei ulumun ikametgâhları. Din, imân, ahlâk dersi ve fenni ilim okutulan ve aynı zamanda talebenin ikamet ettiği mektebler,

medya kelime anlamı nedir ne demek ? medya

İletişim ortamı, iletişim araçları, kitle iletişim araçlarının tümü, Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad, Büyük iletişim ve yayın organlarının bütünü. İletişim ortamı, iletişim araçları, kitle iletişim araçlarının tümü,

Median Filter kelime anlamı nedir ne demek ? Median Filter

Ortanca Süzgeci

Medium Frequency  Mf kelime anlamı nedir ne demek ? Medium Frequency Mf

Orta Sıklık (300-3000 Khz)

Medal kelime anlamı nedir ne demek ? Medal

Madalya

Medallion kelime anlamı nedir ne demek ? Medallion

Madalyon

Media Failure kelime anlamı nedir ne demek ? Media Failure

Ortam Bozukluğu

Median Line kelime anlamı nedir ne demek ? Median Line

Orta Çizgisi

Sayfa başına dön