Pro kelime anlamı nedir ne demek " pro " kelime anlamı

Kelime Dili : İngilizce
Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya'ya özgü tekne,
Not : Bu sayfa üzerinde pro kelime anlamı gösterilmektedir. pro kelime anlamı nedir ? pro ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca pro kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan pro kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( pro kelime anlamı nedir ne demek ? )

" pro " kelimesine benzer sonuçlar

profesyonellik kelime anlamı nedir ne demek ? profesyonellik

Profesyonel olma durumu

programlı kelime anlamı nedir ne demek ? programlı

Programa bağlanmış, belli bir programa göre düzenlenmiş Programı olan

projektör ışığı kelime anlamı nedir ne demek ? projektör ışığı

Işıldağın etrafa saçtığı ışık

protez kelime anlamı nedir ne demek ? protez

Ön ses türemesi Bu amaçla yapılıp kullanılan (organ) Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça

Protestan kelime anlamı nedir ne demek ? Protestan

Bu mezhebe bağlı olan kimse Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep

proforma kelime anlamı nedir ne demek ? proforma

Şeklen; şekil yerine gelsin diye Satıştan önce müşteriye malın cinsini fiyatını niteliklerini bildirmek için verilen ön fatura, proforma fatura, teklif mektubu niteliğindeki ticari belge

protonema kelime anlamı nedir ne demek ? protonema

Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ

prototip kelime anlamı nedir ne demek ? prototip

Temel örnek, asıl örnek İlk örnek, ilk tip

prodüktivite kelime anlamı nedir ne demek ? prodüktivite

Verim Verimlilik, üretkenlik Verilen emeğe ve yapılan masrafa oranla üretilen miktar ürün verme gücü, üretkenlik

propagandacı kelime anlamı nedir ne demek ? propagandacı

Propaganda yapan kimse

provoke kelime anlamı nedir ne demek ? provoke

Kışkırtmak" anlamındaki provoke etmek birleşik fiilinde kullanılır

programlama kelime anlamı nedir ne demek ? programlama

Programlamak veya programlaştırmak işi Programa bağlamak, bir şeyin programını yapmak

prostat kelime anlamı nedir ne demek ? prostat

kestanecik Erkekte, döl hücrelerini sulandıran dış salgı bezi(biy.) Erkeklerde mesaenin altında ve idrar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez Bu organda oluşan hastalık Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik

profesörlük kelime anlamı nedir ne demek ? profesörlük

Profesör olma durumu veya profesörün görevi

projektör kelime anlamı nedir ne demek ? projektör

Gösterici, projeksiyon aleti Işıldak

programlamak kelime anlamı nedir ne demek ? programlamak

Programa bağlamak, bir şeyin programını yapmak Programlamak veya programlaştırmak işi

programsız kelime anlamı nedir ne demek ? programsız

Belli bir programa göre düzenlenmemiş, programa bağlanmamış Belli bir programı olmayan

programcı kelime anlamı nedir ne demek ? programcı

Tiyatro, konser gibi yerlerde program satan veya dağıtan kimse Program hazırlamakla görevlendirilmiş kimse, yapımcı

provizyonsuz kelime anlamı nedir ne demek ? provizyonsuz

Bankada karşılığı olmayan (çek)

Protestanlık kelime anlamı nedir ne demek ? Protestanlık

Anglikan, Lüterci, Kalvenci vb. gibi türlü kolları içine alan, papanın dinî başkanlığını ve Katolik kurallarını tanımayan kilise birliği Protestan olma durumu (Prutluk) Papayı Hristiyanların başı olarak tanımayıp ruhaniyetini kabul etmeyen bir Hristiyanlık mezhebi. (Bak: Nasraniye

projelendirmek kelime anlamı nedir ne demek ? projelendirmek

Proje durumuna getirmek, projesini hazırlamak

projeksiyon kelime anlamı nedir ne demek ? projeksiyon

Fr. Kuvvetli ışık âleti Bu işlemi yapan alet İz düşümü, irtisam, mürtesem Gösterim, görüntüleri bir ekran üzerine yansıtma işlemi

propagandacılık kelime anlamı nedir ne demek ? propagandacılık

Propaganda yapma işi

programcılıkta kelime anlamı nedir ne demek ? programcılıkta

Program yapma veya hazırlama işi

protezci kelime anlamı nedir ne demek ? protezci

Protez yapan kimse

prozodi kelime anlamı nedir ne demek ? prozodi

Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi Bir şiir bestesinde, hece vurgularının müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bu yoldaki kuralların bütünü

proktoloji kelime anlamı nedir ne demek ? proktoloji

Rektum ve makat hastalıkları ile bunların tedavisini içeren cerrahi tıp dalı

protaktinyum kelime anlamı nedir ne demek ? protaktinyum

Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa

proleterleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? proleterleşmek

Emeğe önem veren sınıfı geliştirmek Proleterleşmek durumu Evvelce mülk sahibi olan bir sınıfın bir bölümünün, genellikle bir sanayileşme süreci sonunda, emekçiler sınıfına katılmak zorunda kalarak içine girdiği iktisadi ve toplumsal durum

probabilizm kelime anlamı nedir ne demek ? probabilizm

Olasıcılık

protein yetersizliği kelime anlamı nedir ne demek ? protein yetersizliği

Yeterli protein alınmaması veya düşük kaliteli proteinlerin alınması sonucu ortaya çıkan, büyümeyi engelleyen, hastalıkların ağır seyretmesine yol açan, kan hücrelerinin yapımını geciktiren ve kansızlığa sebep olan dengesiz beslenme

promosyonsuz kelime anlamı nedir ne demek ? promosyonsuz

özendirme Satışı artırmak için yapılan yenilikler veya sunulan avantajlar Özendirme amacıyla verilen şey

protojin kelime anlamı nedir ne demek ? protojin

Alp Dağlarında rastlanan bir granit Gnays yapısında, genellikle Alp dağlarında rastlanan bir granit

projelendirme kelime anlamı nedir ne demek ? projelendirme

Projelendirmek işi veya durumu Proje durumuna getirmek, projesini hazırlamak

programlaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? programlaştırmak

Bir işin programını yaptırmak Programlaştırmak işi

programlanma kelime anlamı nedir ne demek ? programlanma

Programlanmak işi veya durumu Programlı duruma gelmek, programa bağlanmak

prostela kelime anlamı nedir ne demek ? prostela

önlük

progresif kelime anlamı nedir ne demek ? progresif

Terakki eden, ileri giden, ilerleyen; ilerlemekte olan; tedrici; terakkiye müsait; ilerici; genişleyen, yavaş yavaş artan

prometyum kelime anlamı nedir ne demek ? prometyum

Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element (simgesi Pm)

profesyonelleşme kelime anlamı nedir ne demek ? profesyonelleşme

Profesyonelleşmek işi Profesyonel duruma gelmek

proleterleşme kelime anlamı nedir ne demek ? proleterleşme

Proleterleşmek durumu Evvelce mülk sahibi olan bir sınıfın bir bölümünün, genellikle bir sanayileşme süreci sonunda, emekçiler sınıfına katılmak zorunda kalarak içine girdiği iktisadi ve toplumsal durum Emeğe önem veren sınıfı geliştirmek

projeci kelime anlamı nedir ne demek ? projeci

Proje sahibi veya proje yapan kimse

programlanmaz kelime anlamı nedir ne demek ? programlanmaz

Programlı duruma gelmek, programa bağlanmak Programlanmak işi veya durumu

profilaksi kelime anlamı nedir ne demek ? profilaksi

Bir hastalığın çıkmasını engellemek için kullanılan yöntem

prosedur kelime anlamı nedir ne demek ? prosedur

Belli bir oluşumu ve bitişi gösteren yöntem; usul; tarz Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem

proteini kelime anlamı nedir ne demek ? proteini

Lât. Tıb: Albüminli besleyici madde Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, karmaşık yapılı doğal madde Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde

Örnek :

Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır." B. Felek

programla kelime anlamı nedir ne demek ? programla

Programa bağlamak, bir şeyin programını yapmak

providansiyalizm kelime anlamı nedir ne demek ? providansiyalizm

Kayracılık

proteinli kelime anlamı nedir ne demek ? proteinli

Proteini olan

programlaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? programlaştırma

Programlaştırmak işi Bir işin programını yaptırmak

" pro " kelimesi içeren ata sözleri

Akılsız köpeği yol kocatır. (Ahmak iti yol kocatır) Ata Sözü Akılsız köpeği yol kocatır. (Ahmak iti yol kocatır)

Dyice düsünülmeden, programı çizilmeden yapılmaya çalısılan isin, bitecek gibi göründüğü sırada, eksikleri ortaya çıkar. Bu eksiklerin tamamlanması için geriye dönülmek gerekir. Dkinci kez bitecek sanıldığı zaman baska eksikler bas gösterir; bir daha geriye dönülür. Bu durum hem birçok yorgunluklara, hem de çok vakit kaybına mal olur.

Bin isçi, bir basçı. Ata Sözü Bin isçi, bir basçı.

Bir isin planını çizen, programını izleyen, düzenli olarak gerçeklesme yolunu gösteren bir bas bulunmadıkça, ne kadar çok isçi çalısırsa çalıssın, is basarı ile yürütülemez. Krs. Ayağı yürüten bastır.

Boğaz dokuz (kırk) boğumdur. Ata Sözü Boğaz dokuz (kırk) boğumdur.

Bir sözü söylemeden önce boğazın her boğumunda bir kez içimizden geçirmeli, bunun nasıl bir sonuç doğuracağını düsünmeli, uygun olmayan yönlerini düzeltmeli, böylece tekrar tekrar (son boğuma kadar) düsünüp düzeltmeler yapmalı, sonra söylemeliyiz. Bu provalar sırasında belki de bir sakınca hatırımıza gelir, sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz. Krs. Önce düsün, sonra söyle, Sözünü bil, pisir...

Düğün olur iki kisiye, kaygısı düser deli komsuya. Ata Sözü Düğün olur iki kisiye, kaygısı düser deli komsuya.

Akılsız kisi, elalemin eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar durur.

He demek de is bitirir, yok demek de. Ata Sözü He demek de is bitirir, yok demek de.

Dsinin incelenmesi uzayıp giden kisi, olumlu ya da olumsuz olsun, bir an önce sonucu öğrenmek ister. Çünkü ona göre bir program çizecektir. Olumlu sonuç da, olumsuz sonuç da bu nedenle isine yarar.

Misafir ev sahibinin (bağlı) kuzusudur. Ata Sözü Misafir ev sahibinin (bağlı) kuzusudur.

Konuk; yemek, gezmek, eğlenmek, yatmak vb. konularda ev sahibinin çizdiği programa uymak zorundadır.

Sayfa başına dön