Sara Hastalığı kelime anlamı nedir ne demek " sara hastalığı " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
yilbik epilepsi
Not : Bu sayfa üzerinde sara hastalığı kelime anlamı gösterilmektedir. sara hastalığı kelime anlamı nedir ? sara hastalığı ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca sara hastalığı kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan sara hastalığı kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( sara hastalığı kelime anlamı nedir ne demek ? )

" sara hastalığı " kelimesine benzer sonuçlar

saraçlık kelime anlamı nedir ne demek ? saraçlık

Saracın işi veya mesleği

saraçhane kelime anlamı nedir ne demek ? saraçhane

Edirne'de tarihi bir köprü At takımları, araba koşumları, meşinden eşya yapılan ve satılan yer

saralı kelime anlamı nedir ne demek ? saralı

Sara hastalığı olan kimse Sara hastalığı olan (kimse)

Örnek :

Çocuklar beni görünce saldırırlardı: Sıska, deli, saralı sıska ... diye." S. F. Abasıyanık

saraylı kelime anlamı nedir ne demek ? saraylı

Osmanlı İmparatorluğunda padişah sarayında bulunmu olan (kadın) Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah sarayında bulunmuş olan (kadın)

Örnek :

Fena değil, saraya gidecek, saraylı olacak." H. E. Adıvar

sarartmak kelime anlamı nedir ne demek ? sarartmak

ZİBRAK Rengini sarıya çevirmek, sararmasına yol açmak Sarartmak işi çok zayıf ve rengi soluk kimse Cılız ve soluk renkli kimse

sarayda kelime anlamı nedir ne demek ? sarayda

(Seray) f. Büyük kimselerin veya padişahların oturduğu yüksek ve büyük bina. Büyük, muntazam ve tantanalı konak, ev SERAY darüssaade sera Görkemli, iyi zevkle döşenmiş yapı Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı Devlet başkanı ve çevresi kaşane

sararma kelime anlamı nedir ne demek ? sararma

İKTİTAM Sararmak işi TASAFFÜR Korku, üzüntü, coşku gibi sebeplerle yüzün rengi solmak Sarı olmak, rengi sarıya dönmek

Örnek :

Her sabah ağaçların sararan yapraklarıyla pek güzel olan karşıki dağlara bakarak uyanıyorum." M. Ş. Esendal Sarı olmak, rengi sarıya dönmek

saray lokması kelime anlamı nedir ne demek ? saray lokması

Bir çeşit yumurtalı lokma tatlısı

sararıp kelime anlamı nedir ne demek ? sararıp

TASAFFÜR Korku, üzüntü, coşku gibi sebeplerle yüzün rengi solmak Sarı olmak, rengi sarıya dönmek

Örnek :

Her sabah ağaçların sararan yapraklarıyla pek güzel olan karşıki dağlara bakarak uyanıyorum." M. Ş. Esendal Sarı olmak, rengi sarıya dönmek İKTİTAM Sararmak işi

saray çiçeği kelime anlamı nedir ne demek ? saray çiçeği

Düğün çiçeğigillerden, tarlalarda yetişen, altmış kadar türü bulunan, birkaç türü süs bitkisi olarak çoğunlukla da hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki

sararış kelime anlamı nedir ne demek ? sararış

Sararmak işi veya biçimi

saraypatı kelime anlamı nedir ne demek ? saraypatı

Güzel çiçekleri için yetiştirilen bir süs bitkisi (Callistephus sinensis)

saracak kelime anlamı nedir ne demek ? saracak

Örtmek Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak Yumak yapmak Bir görev veya işin yerine getirilmesini başkasına yüklemek Saldırmak, hücum etmek Saldırmak, hücum etmek

Örnek :

Faik Efendi biliyordu ki saracaklar, hem de fena saracaklar." M. Ş. Esendal Tırmanmak, yükseğe doğru çıkmak Hoşuna gitmek, zevkini okşamak Kâğıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek Dolaşmak Hoşuna gitmek, zevkini okşamak

Örnek :

Bu canlılık, insanı on yıl önce görmüş olduğum muhteşem yazdan daha başka türlü sarıyordu." A. H. Tanpınar Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak

Örnek :

Kültür düşüklüğündeki çöküş, yaygın bir hastalık gibi sarar toplumu." N. Cumalı. Örtmek Kucaklamak Dolayında yer almak Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek Yumak yapmak. Şerit, ip vb şeyler dolaşmak Sözle saldırmak, tedirgin etmek Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak Sarılıp tırmanmak Kâğıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek

Örnek :

Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma doladım." H. R. Gürpınar."Sardığı sigarayı tabakasına yerleştiriyor." T. Buğra Taşıt tırmanmak, yükseğe doğru çıkmak yaprak sarması yaprak dolması Saran, içine alan şey, zarf Kuşatma, çevirme, ihata Sarmak işi Ağrı ilinin, Tutak ve Patnos yöresinde an az 6 kişiyle, davulzurna eşliğinde oynanan bir kız halayı Yaprak dolmasına verilen bir başka ad İç hazırlanarak lahana, pazı veya asma yaprağından sarılıp yapılan, etli veya zeytinyağlı yemek Bir ayakta alınan paralel veya dik olarak dikmelerin üzerine yerleştirilen direk Sarılarak yapılan

sarap kelime anlamı nedir ne demek ? sarap

çakır HANİYE mey İSFEND UNUŞE CİRYAL ACUZ HAMR nuşdaru bor UKAR bade MEŞMULE ULK KAHVE üzüm suyunu türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki HURTUM MELSA' MUSTAR Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki

sarap rengi kelime anlamı nedir ne demek ? sarap rengi

şarabi Bu renkte olan Kırmızı şarabın rengi

saray menekşesi kelime anlamı nedir ne demek ? saray menekşesi

Gösterişli ve bol çiçekli bir tür menekşe

sarartma kelime anlamı nedir ne demek ? sarartma

Sarartmak işi çok zayıf ve rengi soluk kimse Cılız ve soluk renkli kimse ZİBRAK Rengini sarıya çevirmek, sararmasına yol açmak

sarakacı kelime anlamı nedir ne demek ? sarakacı

Alaycı, müstehzi

sarat kelime anlamı nedir ne demek ? sarat

Suyun çok durmaktan dolayı renginin ve kokusunun değişmesi Kalburdan daha geniş gözlü eleme aracı iri ve delikli kalbur Büyük gözenekli elek Büyük delikli kalbur iri delikli kalbur

sarartı kelime anlamı nedir ne demek ? sarartı

Sararmış, sarıya benzer bir renge dönüşmüş

sarac kelime anlamı nedir ne demek ? sarac

Hayvanlara koşum ve eğer takımı yapan; deri; çanta; kemer yapıcısı serrac Koşum ve eyer takımları yapan yada satan kimse Deri, muşamba gibi gereçlerden bavul, çanta gibi şeyler yapan kimse Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse Deri, muşamba gibi gereçlerden bavul, çanta yapan kimse Koşum ve eyer takımlarını işleyen ve süsleyen kimse

sarak kelime anlamı nedir ne demek ? sarak

Yapı yüzlerinde boydan boya giden yatay, enli, az çıkıntılı, süslü veya düz kuşak Bir yapıyı çevreleyen ve katları belirleyen yatay ve çıkıntı şeklinde taş örgü Yapı yüzeylerinde yatay, enli, az çıkıntılı, süslü veya düz silme

sarangi kelime anlamı nedir ne demek ? sarangi

Hindistan'a özgü, perdesiz ve yayla çalınan, telli bir müzük aleti Yayla çalınan bir Hindistan çalgısı Hint müziğine özgü telli bir çalgı Perdesiz ve yayla çalınan bir Hint çalgısı

sarah kelime anlamı nedir ne demek ? sarah

Her şeyin hâlis ve safisi

sara kelime anlamı nedir ne demek ? sara

Rengi değişmiş olan su EPİLEPSİ tutarık yilbik tutarak Yilbik, tutarık gibi adlar da verilen sinir hastalığı Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarık, tutarga, yilbik Bir sinir hastalığı

saray kelime anlamı nedir ne demek ? saray

(Seray) f. Büyük kimselerin veya padişahların oturduğu yüksek ve büyük bina. Büyük, muntazam ve tantanalı konak, ev sera darüssaade SERAY Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı Görkemli, iyi zevkle döşenmiş yapı Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı Devlet başkanı ve çevresi kaşane

saraka kelime anlamı nedir ne demek ? saraka

Alay etme Alay, istihza

sararmı kelime anlamı nedir ne demek ? sararmı

MUSAFFER

sarala kelime anlamı nedir ne demek ? sarala

Rengi değişmiş olan su, EPİLEPSİ, tutarık, yilbik, tutarak, Yilbik, tutarık gibi adlar da verilen sinir hastalığı, Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarık, tutarga, yilbik, Bir sinir hastalığı,

sarap sürahisi kelime anlamı nedir ne demek ? sarap sürahisi

karaf,

sara hastalıgı kelime anlamı nedir ne demek ? sara hastalıgı

yilbik, epilepsi,

Sarahat kelime anlamı nedir ne demek ? Sarahat

Açiklik, Netlik, Ifadenin Tümüyle Anlaşilir Mahiyet Kazanmasi. Kur'ân Veya Sünnetteki Bir Kisim Hukukî Hükümlerin Fazla Hiçbir Yoruma Gerek Duyulmadan Anlaşilir Bir Mahiyet Taşimasi.

Sarahaten kelime anlamı nedir ne demek ? Sarahaten

Açikça, Gâyet Açik Ve Net Bir Biçimde, Gizli Ve Kapali Olmaksizin.

sararmak kelime anlamı nedir ne demek ? sararmak

Sari olmak, rengi sariya dönmek // Korku, üzüntü, coşku gibi sebeplerle yüzün rengi solmak

saraç kelime anlamı nedir ne demek ? saraç

Koşum ve eyer takimlari yapan veya satan kimse // Koşum ve eyer takimlarini işleyen ve süsleyen kimse // Deri, muşamba gibi gereçlerden bavul, çanta yapan kimse

sarat gibi kelime anlamı nedir ne demek ? sarat gibi

delik deşik.

sararıp solmak kelime anlamı nedir ne demek ? sararıp solmak

giderek daha çok solmak.

saramsı kelime anlamı nedir ne demek ? saramsı

nöbetleri saraya benzeyen (hastalık).

saraka etmek kelime anlamı nedir ne demek ? saraka etmek

biriyle alay etmek, eğlenmek.

sarahat, -ti kelime anlamı nedir ne demek ? sarahat, -ti

açık, belli, anlaşılır olma durumu.

Sayfa başına dön