Doku kelime anlamı nedir ne demek " doku " kelime anlamı

Kelime Dili : Japonca
nesiç lif Hücreler bütünü Bir şarabın ahengi veya ağızda bıraktığı his Bir bütünün yapısı ve özelliği Benzer yapıdaki hücreler topluluğu Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
Not : Bu sayfa üzerinde doku kelime anlamı gösterilmektedir. doku kelime anlamı nedir ? doku ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca doku kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan doku kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( doku kelime anlamı nedir ne demek ? )

" doku " eş anlamları

  • doku
  • nesiç

" doku " kelimesine benzer sonuçlar

dokunulmaz kelime anlamı nedir ne demek ? dokunulmaz

İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş

Örnek :

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir." Anayasa Hiçbir biçimde eleştirilemez

Örnek :

Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur." Y. K. Karaosmanoğlu Hiçbir biçimde eleştirilemez İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş

dokunaç kelime anlamı nedir ne demek ? dokunaç

Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokunmaya, tutmaya yarayan hareketli uzantı

dokumak kelime anlamı nedir ne demek ? dokumak

SEFF HIYAKE Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak

Örnek :

Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum." S. F. Abasıyanık En ince noktalarına kadar özen göstererek, emek vererek ortaya çıkarmak Ağacın yemişlerini sırıkla vurarak indirmek Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak tekstil nesiç Dokumak işi, mensucat, tekstil Yapı, oluşum

Örnek :

Bunun için bu ad yıllara dayanacak, boyası has, dokuması sağlam bir ad olmalı, dedim." M. Ş. Esendal Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş) Minder örtüsü, yatak kılıfı gibi şeyler için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez Yapı, oluşum

dokunaklı kelime anlamı nedir ne demek ? dokunaklı

müessir acımsı Etkili, insanın içine işleyen, müessir Etkili, insanın içine işleyen, müessir

Örnek :

Seni anlıyorum kızım dedim Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi." M. Ş. Esendal

dokunsal kelime anlamı nedir ne demek ? dokunsal

Dokunum ile ilgili olan

dokunaklılık kelime anlamı nedir ne demek ? dokunaklılık

Dokunaklı olma durumu

dokunma duyusu kelime anlamı nedir ne demek ? dokunma duyusu

Deri üzerine yapılan değme, vurma, bastırma, çekme gibi etkileri alan duyu

dokumacı kelime anlamı nedir ne demek ? dokumacı

zangariya dokuyucu Dokumacılık yapan kimse Dokumacılık yapan kimse

Örnek :

On iki yaşından beri on beş yıl dokumacı olarak çalışmıştı." N. Cumalı

dokundurmak kelime anlamı nedir ne demek ? dokundurmak

sürtmek Dokunmasını sağlamak Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek Dokunmasını sağlamak

Örnek :

Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar." M. Ş. Esendal Dokundurmak işi

dokuz canlı kelime anlamı nedir ne demek ? dokuz canlı

Çok sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan, dayanıklı Kolay kolay ölmeyen

dokutmak kelime anlamı nedir ne demek ? dokutmak

Dokuma işini yaptırmak Dokutmak işi

dokuzgen kelime anlamı nedir ne demek ? dokuzgen

Dokuz kenarı olan çokgen

dokunum kelime anlamı nedir ne demek ? dokunum

lamise Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise

dokuncasız kelime anlamı nedir ne demek ? dokuncasız

Dokuncası olmayan, zararsız

dokumahane kelime anlamı nedir ne demek ? dokumahane

Dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve çalıştığı yer

dokundurma kelime anlamı nedir ne demek ? dokundurma

Dokundurmak işi sürtmek Dokunmasını sağlamak Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek Dokunmasını sağlamak

Örnek :

Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar." M. Ş. Esendal

dokumayı kelime anlamı nedir ne demek ? dokumayı

tekstil nesiç Yapı, oluşum Yapı, oluşum

Örnek :

Bunun için bu ad yıllara dayanacak, boyası has, dokuması sağlam bir ad olmalı, dedim." M. Ş. Esendal Minder örtüsü, yatak kılıfı gibi şeyler için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş) Dokumak işi, mensucat, tekstil

dokunulmak kelime anlamı nedir ne demek ? dokunulmak

Dokunma işine konu olmak Dokunulmak işi

dokutma kelime anlamı nedir ne demek ? dokutma

Dokutmak işi Dokuma işini yaptırmak

doku bilimci kelime anlamı nedir ne demek ? doku bilimci

Doku bilimiyle uğraşan kimse, bilgin

dokurcun kelime anlamı nedir ne demek ? dokurcun

Ot ya da ekin yığını Dokuz taşla oynana oyun Çizgili şayak kumaş Dokuztaş oyunu Ot veya ekin yığını, tokurcun

dokuyuş kelime anlamı nedir ne demek ? dokuyuş

Dokuma işi veya biçimi

dokuzarlı kelime anlamı nedir ne demek ? dokuzarlı

Dokuz sayısının üleştirme biçimi, her birine dokuz, her defasında dokuzu bir arada olan

dokuzlu kelime anlamı nedir ne demek ? dokuzlu

Üzerinde dokuz işareti bulunan iskambil kâğıdı Dokuz parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dokuz tane bulunan

doku bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? doku bilimi

histoloji Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji

dokunulma kelime anlamı nedir ne demek ? dokunulma

Dokunulmak işi Dokunma işine konu olmak

dokunmuş kelime anlamı nedir ne demek ? dokunmuş

dokumalı

doku bozukluğu kelime anlamı nedir ne demek ? doku bozukluğu

lezyon Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon

dokuma tezgâhı kelime anlamı nedir ne demek ? dokuma tezgâhı

Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç

dokunca kelime anlamı nedir ne demek ? dokunca

Zarar, yıkım, tahrip Kötülüğe yol açan, sağlığı bozan

dokumacılıkta kelime anlamı nedir ne demek ? dokumacılıkta

HİYAKET NİSACET TEKSTİL Dokuma sanayisi Kumaş dokuma işi, sanatı veya dokuma ticareti, tekstil

dokurcuk kelime anlamı nedir ne demek ? dokurcuk

Desenli veya yollu dokunmuş yün kumaş

dokuyuculuk kelime anlamı nedir ne demek ? dokuyuculuk

Dokumacı

dokuzunculuk kelime anlamı nedir ne demek ? dokuzunculuk

Dokuz sayısının sıra sıfatı, sırada sekizinciden sonra gelen

dokumalı kelime anlamı nedir ne demek ? dokumalı

Dokunmuş Dokuması olan

dokuncalı kelime anlamı nedir ne demek ? dokuncalı

Dokuncası olan, zararlı

dokuz babalı kelime anlamı nedir ne demek ? dokuz babalı

Babası belli olmayan, birçok erkekle düşüp kalkan bir anadan doğma

dokunulmazlik kelime anlamı nedir ne demek ? dokunulmazlik

MASUNİYET Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişmez olma durumu veya ayrıcalık Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu veya ayrıcalık

Örnek :

Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz." Ç. Altan

dokuz kelime anlamı nedir ne demek ? dokuz

Sekizden bir artık olan Sekizden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 9, IX Sekizden bir artık Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı Sekizden sonra gelen sayının adı

dokuz taş kelime anlamı nedir ne demek ? dokuz taş

Dokuz taşla oynanan ve taşların yerleri ile yürütme yolları çizgilerle gösterilen oyun, dokurcun

dokunurdum kelime anlamı nedir ne demek ? dokunurdum

tutmak Olmak Tedirgin etmek, sataşmak Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak Almak, kullanmak, el sürmek İlişkin, ilgili olmak, değinmek İçine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak

Örnek :

Erkekte pudra sinirime dokunuyor diyorum, anlamıyorsun." P. Safa Karıştırmak Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi türlü niteliklerini derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek, el sürmek, temas etmek

Örnek :

Bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk." A. Haşim Almak, kullanmak, el sürmek

Örnek :

Buğdaydan, bulgurdan ne varsa kimse dokunmuyor, daha zor günlere saklıyordu." N. Araz Sağlığını bozmak Hafifçe değmek Tedirgin etmek, sataşmak

Örnek :

Bu karıncaya dokunmayan çocuk o kocaman adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı." S. F. Abasıyanık. İyilik, kötülük gibi kavramlar için olmak

Örnek :

Medeni âlemi yaratmış olan eserlerin bize kötülüğü dokunabilir mi?" N. Ataç. İnsanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak

Örnek :

Hiçbir gözyaşının bana onunkiler kadar dokunduğunu hatırlamıyorum." R. N. Güntekin. İlişkin, ilgili olmak, değinmek Dokuma işi yapılmak temas Dokunmak (I) işi, temas Dokunmak işi Dokunmak (II) işi

dokuma kelime anlamı nedir ne demek ? dokuma

tekstil nesiç Dokumak işi, mensucat, tekstil Yapı, oluşum

Örnek :

Bunun için bu ad yıllara dayanacak, boyası has, dokuması sağlam bir ad olmalı, dedim." M. Ş. Esendal Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş) Minder örtüsü, yatak kılıfı gibi şeyler için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez Yapı, oluşum SEFF HIYAKE Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak

Örnek :

Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum." S. F. Abasıyanık En ince noktalarına kadar özen göstererek, emek vererek ortaya çıkarmak Ağacın yemişlerini sırıkla vurarak indirmek Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak

DOKU TELİ kelime anlamı nedir ne demek ? DOKU TELİ

lif

dokunakli kelime anlamı nedir ne demek ? dokunakli

Etkili, insanın içine işleyen, müessir

Örnek :

Seni anlıyorum kızım dedim Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi." M. Ş. Esendal müessir acımsı Etkili, insanın içine işleyen, müessir

dokunma kelime anlamı nedir ne demek ? dokunma

temas Dokunmak (I) işi, temas Dokunmak işi Dokunmak (II) işi tutmak Olmak Tedirgin etmek, sataşmak Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak Almak, kullanmak, el sürmek İlişkin, ilgili olmak, değinmek İçine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak

Örnek :

Erkekte pudra sinirime dokunuyor diyorum, anlamıyorsun." P. Safa Karıştırmak Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi türlü niteliklerini derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek, el sürmek, temas etmek

Örnek :

Bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk." A. Haşim Almak, kullanmak, el sürmek

Örnek :

Buğdaydan, bulgurdan ne varsa kimse dokunmuyor, daha zor günlere saklıyordu." N. Araz Sağlığını bozmak Hafifçe değmek Tedirgin etmek, sataşmak

Örnek :

Bu karıncaya dokunmayan çocuk o kocaman adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı." S. F. Abasıyanık. İyilik, kötülük gibi kavramlar için olmak

Örnek :

Medeni âlemi yaratmış olan eserlerin bize kötülüğü dokunabilir mi?" N. Ataç. İnsanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak

Örnek :

Hiçbir gözyaşının bana onunkiler kadar dokunduğunu hatırlamıyorum." R. N. Güntekin. İlişkin, ilgili olmak, değinmek Dokuma işi yapılmak

dokunakli soz kelime anlamı nedir ne demek ? dokunakli soz

iğne,

dokulu kelime anlamı nedir ne demek ? dokulu

Dokusu olan,

dokunma bana kelime anlamı nedir ne demek ? dokunma bana

Kanser,

dokunmatik kelime anlamı nedir ne demek ? dokunmatik

Dokunma ile çalışan makine, Dokunma ile çalışan (makine),

dokuzar kelime anlamı nedir ne demek ? dokuzar

Dokuz sayisinin üleştirme biçimi, her birine dokuz, her defasinda dokuzu bir arada olan

" doku " kelimesi içeren ata sözleri

Aca dokuz yorgan örtmüsler, yine uyuyamamıs. (Açın uykusu gelmez). Ata Sözü Aca dokuz yorgan örtmüsler, yine uyuyamamıs. (Açın uykusu gelmez).

Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Ata Sözü Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Dse yaramayan kimsenin bozulacak nesi vardır ki zararlı etkenler ona dokunsun?

Açın uykusu gelmez. Ata Sözü Açın uykusu gelmez.

Bkz. Aça dokuz yorgan örtmüsler...

Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz. Ata Sözü Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz.

Tanrı her kulunun ne kadar yasayacağını önceden kararlastırmıstır. Süresi dolmadan hiç kimsenin yasamasına son vermez.

Ar dünyası değil, kar dünyası. Ata Sözü Ar dünyası değil, kar dünyası.

Kisi, namusuna dokunmadıktan sonra, su ya da bu isi yapmaktan utanmamalı, para kazanmalıdır. Krs. Ar yılı değil, kar yılı.

Baba oğluna bir bağ bağıslamıs, oğul babaya bir salkım üzüm vermemis. Ata Sözü Baba oğluna bir bağ bağıslamıs, oğul babaya bir salkım üzüm vermemis.

Babalar çocukları için büyük özveride bulunurlar. Ama çocuklar babaları için küçük bir özveride bulunmazlar. Baska koruyucular ve korunanlarda da durum budur. Krs. Bir baba dokuz oğlu besler...

Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yasasın. Ata Sözü Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yasasın.

yasayıp gitmesini hos görürler.

Beni sokmayan yılan bin yasasın. Ata Sözü Beni sokmayan yılan bin yasasın.

Bkz. Bana dokunmayan yılan...

Bir baba dokuz oğlu (evladı) besler, dokuz oğul (evlat) bir babayı beslemez. Ata Sözü Bir baba dokuz oğlu (evladı) besler, dokuz oğul (evlat) bir babayı beslemez.

Baba, ne kadar çok çocuğu olursa olsun hepsini yetistirmek için gereken bütün özveride bulunur. Ancak çocuklar para kazanmaya basladıktan sonra -birçok kardes de olsalar- yoksul düsen babaları için, kendi paylarına düsen küçük bir yardımı yapmazlar. Krs. Baba oğluna bir bağ bağıslamıs...

Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur). Ata Sözü Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur).

Namusunu satmıs birisi, yalnız kendi çevresi için değil, daha genis çevreler için de lekedir. Bu durum, baska konularda, baska ortamlarda da görülür. Krs. Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar.

Boğaz dokuz (kırk) boğumdur. Ata Sözü Boğaz dokuz (kırk) boğumdur.

Bir sözü söylemeden önce boğazın her boğumunda bir kez içimizden geçirmeli, bunun nasıl bir sonuç doğuracağını düsünmeli, uygun olmayan yönlerini düzeltmeli, böylece tekrar tekrar (son boğuma kadar) düsünüp düzeltmeler yapmalı, sonra söylemeliyiz. Bu provalar sırasında belki de bir sakınca hatırımıza gelir, sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz. Krs. Önce düsün, sonra söyle, Sözünü bil, pisir...

Çömlek tasa dokunursa vay çömleğin haline. Ata Sözü Çömlek tasa dokunursa vay çömleğin haline.

Bkz. Tas çömleğe çarparsa...

Dayak cennetten çıkmıstır. Ata Sözü Dayak cennetten çıkmıstır.

Dayak kutsal bir eğitim aracıdır. Dokunduğu bedeni; suç, günah islemez duruma getirir.

Değme (dokunma) sarhosa, yıkılana kadar gitsin. (Sarhosa dokunma, kendi yıkılsın). Ata Sözü Değme (dokunma) sarhosa, yıkılana kadar gitsin. (Sarhosa dokunma, kendi yıkılsın).

Kendi aklını beğenip baskasını dinlemeyen kimseyi gittiği yanlıs yoldan döndürmeye kalkmayın. Bırakın cezasını çeksin.

Deliye tas atma, basını yarar (basına tas yağdırır). Ata Sözü Deliye tas atma, basını yarar (basına tas yağdırır).

Davranıslarında denge bulunmayan kimseye dokunma. Sonra sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pisman olursun.

Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz. Ata Sözü Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz.

Bizim çözüm yolunu bulamadığımız birçok güçlüklere baskaları çözüm bulabilirler. Ancak sıkıntımızın ne olduğunu kimseye söylemezsek bunun giderilmesi yolunu gösteren bulunmaz. Derdimize derman bulabilmek için onu, bize yardımı dokunabilecek kimselere söylemeliyiz.

Deve büyüktür amma besini bir esek yeder. (Esek küçüktür amma dokuz deveyi yeder). Ata Sözü Deve büyüktür amma besini bir esek yeder. (Esek küçüktür amma dokuz deveyi yeder).

Sözde büyük olmakla akıl büyük olmaz. Büyük görünüslülerin bir araya gelmesi de aklı çoğaltmaz. Bir akıllı, birçok kıt akıllıyı arkasından sürükler.

Devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç. Ata Sözü Devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç.

Zenginle, az da olsa bir iliskin bulunsun; belki yararlanırsın. Ama yoksula yaklasma; o senden yararlanmak ister.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ata Sözü Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

kimin çıkarına dokunursa dokunsun sözünü esirgemeyen, hatır gönül demeyerek doğruyu söyleyen kisiyi kimse sevmez. Herkes onu yanından uzaklastırır. kırdığı, üzdüğü kimselerce sevilmez. Nereye gitse bu gibi kimseler kendisine yüz vermezler.

Doğru söyleyenin tepesi delik olur. Ata Sözü Doğru söyleyenin tepesi delik olur.

Sözüm bir kimseye dokunur mu diye düsünmeyerek doğruyu söyleyen kisi çok düsman kazanır. Bunlar vura vura onun tepesini delerler.

Sayfa başına dön