Ana Okulu kelime anlamı nedir ne demek " ana okulu " kelime anlamı

Kelime Dili : Azerice
ana mektebi Öğrenim çağına henüz gelmemiş iki ile altı yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi
Not : Bu sayfa üzerinde ana okulu kelime anlamı gösterilmektedir. ana okulu kelime anlamı nedir ? ana okulu ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ana okulu kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ana okulu kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ana okulu kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ana okulu " kelimesine benzer sonuçlar

analjezik kelime anlamı nedir ne demek ? analjezik

Ağrı kesici madde bakınız: ağrıkesen Ağrıkesen

anadil kelime anlamı nedir ne demek ? anadil

(Andelib. C.) Bülbüller Başka diller veya lehçeler türetmiş olan dil

analık etmek kelime anlamı nedir ne demek ? analık etmek

Analık görevini yapmak veya ana gibi yakınlık göstermek

anahtar kelime kelime anlamı nedir ne demek ? anahtar kelime

Bir yazıda konuyu en açık biçimde yansıtan kelime veya kelime grubu

anaforculuk kelime anlamı nedir ne demek ? anaforculuk

Anaforcu olma durumu

anahtarlık kelime anlamı nedir ne demek ? anahtarlık

Anahtarların kaybolmasını önlemek ve kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldığı maden, deri vb.nden yapılan halka veya kılıf

ana kapı kelime anlamı nedir ne demek ? ana kapı

portal Bir yapının süslü, büyük ön kapısı

anatomi kelime anlamı nedir ne demek ? anatomi

Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür teşrih insan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim Resim ve heykelde vücut yapısı insan, hayvan ve bitkilerin yapısını inceleyen bilim dalı Gövde yapısı Beden yapısı, gövde yapısı Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih

ana fikir kelime anlamı nedir ne demek ? ana fikir

asli düşünce Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce

ana duvar kelime anlamı nedir ne demek ? ana duvar

Bir yapının, dört bir yanını çevreleyen kalın dış duvar Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar

analizci kelime anlamı nedir ne demek ? analizci

Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse

ana direk kelime anlamı nedir ne demek ? ana direk

Gemilerde, ekleme direklerde dipteki temel parça

ana cadde kelime anlamı nedir ne demek ? ana cadde

Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol

analizör kelime anlamı nedir ne demek ? analizör

Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ

anayasacı kelime anlamı nedir ne demek ? anayasacı

Anayasa konusunda yetkili olan, anayasa okutan (kimse) Anayasayı savunan, anayasadan yana olan

Anadolulu kelime anlamı nedir ne demek ? Anadolulu

Anadolu halkından olan (kimse)

ana dili kelime anlamı nedir ne demek ? ana dili

İnsanın çocukken anasından, evindekilerden ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğrendiği dil

analık kelime anlamı nedir ne demek ? analık

EMUMİYYE üveyana Anaca davranış Üvey ana Ana duygusu Ana yerini tutan veya ana kadar yakınlık gösteren kadın Ana olanın durumu

anarşik kelime anlamı nedir ne demek ? anarşik

Anarşi niteliğinde olan

anatomik kelime anlamı nedir ne demek ? anatomik

İnsan vücudunun anatomisi ile ilgili Anatomi ile ilgili

anamalcılık kelime anlamı nedir ne demek ? anamalcılık

kapitalizm Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm Bak: Kapitalizm

anahtar taşı kelime anlamı nedir ne demek ? anahtar taşı

Kemerlerin en üstündeki taş, kilit taşı

anamalcı kelime anlamı nedir ne demek ? anamalcı

Anamalcılık düzenini benimsemiş Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist

anahtarcı kelime anlamı nedir ne demek ? anahtarcı

çilingir açkıcı Kapı, kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse Kilitli kapıları açan kimse Anahtar yapan, satan veya onaran kimse

ana düşünce kelime anlamı nedir ne demek ? ana düşünce

Temel fikir, ana fikir

anaç kelime anlamı nedir ne demek ? anaç

fenotip Yavru yapmaya alışkın kümes hayvanları için kullanılan sözcük Yumurtlama dönemindeki balık üzerinde kültür bitkisi yetiştirilen bitkiler Kök üzerine kalemin aşıladığı bağ çubuğu Kurnaz, açıkgöz Kurnaz, deneyli, bilgili, başına buyruk Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç İri, kart Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç

Örnek :

Bir yıllanmış ağaca anaç derler, babaç demezler." B. Felek. İri, kart

Örnek :

Ön sıranın başına oturmuş, iki anaç kız, baş başa konuşuyorlar." M. Ş. Esendal

anayasal kelime anlamı nedir ne demek ? anayasal

Anayasa ile ilgili

ana motif kelime anlamı nedir ne demek ? ana motif

Bir sanat eserinde sık sık tekrarlanarak ona özellik kazandıran motif, laytmotif

anaforlu kelime anlamı nedir ne demek ? anaforlu

Akıntılı, cereyanlı

anaerobik kelime anlamı nedir ne demek ? anaerobik

Oksijensiz yerde yaşayabilen,yetişebilen Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen

ana kuzusu kelime anlamı nedir ne demek ? ana kuzusu

Sıkıntıya, güç işlere alışmamış, nazlı büyütülmüş çocuk veya genç Pek küçük kucak çocuğu

ana kök kelime anlamı nedir ne demek ? ana kök

Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğün toprağa dalarak gelişmesi sonucu oluşan ilk kök

anahtarcılık kelime anlamı nedir ne demek ? anahtarcılık

Anahtarcının yaptığı iş

anaforlamak kelime anlamı nedir ne demek ? anaforlamak

Yolsuzluk yaparak kazanç elde etmek Anaforlamak işi

ana yon kelime anlamı nedir ne demek ? ana yon

Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri

ana kubbe kelime anlamı nedir ne demek ? ana kubbe

Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağa oturtulmuş kubbe

anasır kelime anlamı nedir ne demek ? anasır

Unsurlar ögeler Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar elemanlar, unsurlar, elementler; bütünü meydana getiren parçalar; varlıkların meydana gelmesini sağlayan temel unsurlar, elementler Elementler Unsurlar; elemanlar (Unsur. C.) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler

ana dal kelime anlamı nedir ne demek ? ana dal

Yüksek öğretimde öğrencinin devam ettiği temel alan Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal

anahtar bitkiler kelime anlamı nedir ne demek ? anahtar bitkiler

Mera üzerinde çok bulunan ve bunların doğru bir şekilde otlatılmaları ile tüm meranın doğru bir şekilde otlanmış olacağı kabul edilen bitki türleri

ana erki kelime anlamı nedir ne demek ? ana erki

maderşahilik Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klanına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahilik

anal sex kelime anlamı nedir ne demek ? anal sex

fiili livata

anafordan kelime anlamı nedir ne demek ? anafordan

Yolsuzluk yaparak

anarşistleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? anarşistleşmek

Anarşist özelliği taşımak Anarşistleşmek işi veya durumu

ana doğrusu kelime anlamı nedir ne demek ? ana doğrusu

Dönen koninin yan yüzünü oluşturan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad Dönen silindirin yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı

anaçlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? anaçlaşmak

Anaç duruma gelmek Anaçlaşmak işi

anamnezi kelime anlamı nedir ne demek ? anamnezi

Hastanın görüşme sırasında geçmişi hakkında verdiği hastalığıyla ile ilgili olabilecek bilgiler Hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi

anavaşya kelime anlamı nedir ne demek ? anavaşya

Göçücü balıkların Akdeniz'den Karadeniz'e çıkması, katavaşya karşıtı

ana kara kelime anlamı nedir ne demek ? ana kara

Yeryüzündeki beş büyük kara parçasından her biri, kıta

anadut kelime anlamı nedir ne demek ? anadut

Sap yüklemede ve harman aktarmada kullanılan tahta tarım aracı üçlü çatal biçiminde tarım aracı Harman aktarma ve sap yükleme işlerinde kullanılan tarım aracı Eskiden kullanılan buğday sapı yüklemeğe mahsus üç kollu alet Dirgen Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı araç, dirgen, yaba

anamal kelime anlamı nedir ne demek ? anamal

Sermaye, kapital Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye Sermaye, kapital, başmal

Sayfa başına dön