Ker kelime anlamı nedir ne demek " ker " kelime anlamı

Kelime Dili : Romence
Maksad ve meram.KERA' : Baldırları ince olmak Kudret, kuvvet Yağmur suyu f. Sağır, işitmez Sağır Kulağı duymayan Fazla yağmur nedeniyle tahıllarda görülen sürme hastalığı Kuvvet, kudret Fazla yağmurdan ileri gelen bir ekin hastalığı
Not : Bu sayfa üzerinde ker kelime anlamı gösterilmektedir. ker kelime anlamı nedir ? ker ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ker kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ker kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ker kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ker " eş anlamları

  • ker
  • kudret
  • kuvvet

" ker " kelimesine benzer sonuçlar

kermes kelime anlamı nedir ne demek ? kermes

Küçük kentlerde bayram ya da panayır günlerinde yapılan eğlenceli toplantı Yardım amaçlı, eğlenceli toplantı Bir çalışmaya yardım sağlamak için,genellikle açık havada yapılan eğlentili toplantı Açık havada yapılan eğlentili toplantı Küçük şehirlerde bayram veya panayır günlerinde yapılan eğlenceli toplantı Hayır için yapılan satış Genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantı

kerkenez kelime anlamı nedir ne demek ? kerkenez

Leşle beslenen bir kuş Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)

kerpeten kelime anlamı nedir ne demek ? kerpeten

Kimi nesneleri sıkmak ya da çekmekte kullanılan kıskaç biçimindeki araç Bu biçimde olan ve diş çekmekte kullanılan araç Bazı nesneleri sıkmak veya çekmekte kullanılan, hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç

keramet kelime anlamı nedir ne demek ? keramet

İkram, ağırlama KERAMETİ ALEVİYE (R.A.) Hz. Ali Efendimize âid keramet. (Bak: Kasidei Ercuze Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütfu İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilafı âdet hâli Bağış, kerem Keramet sayılabilecek nitelikte olan şey Olağanüstü durum Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan doğaüstü durum Allah indinde makbul bir kulun Allah'ın lütfu ile gösterdiği büyük mârifet

kerevet kelime anlamı nedir ne demek ? kerevet

Tahtadan yapılan ve üzerine yatak veya minder konularak yatmağa ve oturmağa yarayan yüksekçe yer üzerine şilte serilerek yatmaya ya da oturmaya yarayan tahtadan seki Teneşir, sedi, peyke Divan, sedir Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir

kertmek kelime anlamı nedir ne demek ? kertmek

Sertçe sürtünmek Bir şeyin kenarında kertik açmak, çentmek Kertmek işi Çentik

kerevit kelime anlamı nedir ne demek ? kerevit

Tatlı su ıstakozu Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)

keresteci kelime anlamı nedir ne demek ? keresteci

Kereste satan kimse

kervancı kelime anlamı nedir ne demek ? kervancı

Kervan sahibi veya kervan güden kimse

kerestecilik kelime anlamı nedir ne demek ? kerestecilik

Kereste alıp satma işi

kerteleme kelime anlamı nedir ne demek ? kerteleme

Kerte kerte, azar azar ilerleme durumu, tedriç

kertiklemek kelime anlamı nedir ne demek ? kertiklemek

Kertik açmak Kertiklemek işi

kerevides kelime anlamı nedir ne demek ? kerevides

bakınız: kerevit

kerteriz noktası kelime anlamı nedir ne demek ? kerteriz noktası

Geminin bulunduğu yeri anlamak için kerteriz almaya yarayan fener kulesi, duba, şamandıra gibi şeylerin harita üzerindeki yeri

keratoma kelime anlamı nedir ne demek ? keratoma

Nasır Derinin genellikle dış etkenler sonucunda kalınlaşması

keres kelime anlamı nedir ne demek ? keres

Büyük ve derin karavana, kazan Büyük ve derin karavana

kerte kelime anlamı nedir ne demek ? kerte

İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti Derece, radde: "Bu öldürme sözünü mübalâğanın son kertesi olarak kullanmıştım." R. N. Güntekin kerti Derece, radde, durum Derece, radde Bir dairenin 32'de biri

kervan çulluğu kelime anlamı nedir ne demek ? kervan çulluğu

Uzun ayaklı, uzun ve eğri gagalı kuşlar sınıfı

kerli ferli kelime anlamı nedir ne demek ? kerli ferli

Maddî ve manevî gücü yerinde olan, güçlü ve gösterişli, kelli felli

kertilme kelime anlamı nedir ne demek ? kertilme

Kertilmek işi Kertme işi yapılmak

kerpiççi kelime anlamı nedir ne demek ? kerpiççi

Kerpiç yapan veya satan kimse

keratinleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? keratinleşmek

Protoplazma proteinler keratin durumuna dönüşmek Keratinleşmek işi veya durumu

kerpiçleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? kerpiçleşmek

Çok sert ve kuru bir duruma gelmek Kerpiçleşmek işi

kervankıran kelime anlamı nedir ne demek ? kervankıran

Çoban Yıldızı çoban yıldızı, Venüs

kerteles kelime anlamı nedir ne demek ? kerteles

Bir tür deve olan teke ile iki hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir deve türü

kertiksiz kelime anlamı nedir ne demek ? kertiksiz

Cisimlerin yüzeyindeki küçük oyuk ve çentik Kertilmiş yer, gedik, çentik Kertilmiş olan

kery kelime anlamı nedir ne demek ? kery

Kazmak

keresteleri kelime anlamı nedir ne demek ? keresteleri

ustun Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu Kaba saba kimse, kalas Ayakkabı yapımında kullanılan gereç Kaba saba kimse, kalas

Örnek :

Gözünü oyarım vallahi kereste!" S. F. Abasıyanık Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu

Örnek :

Dağdan kestim kereste / Kuş besledim kafeste." Halk türküsü

kerotinizasyon kelime anlamı nedir ne demek ? kerotinizasyon

Boynuzlaşma

kerahet vakti kelime anlamı nedir ne demek ? kerahet vakti

Güneşin doğuş, batış ve zeval vakti Namazla ilgili vakit İçkiye başlama zamanı

kertikli kelime anlamı nedir ne demek ? kertikli

çentik Kertiği olan

kertme kelime anlamı nedir ne demek ? kertme

Kertmek işi Çentik Sertçe sürtünmek Bir şeyin kenarında kertik açmak, çentmek

kerametli kelime anlamı nedir ne demek ? kerametli

Doğaüstü güce sahip

kertenkeleler kelime anlamı nedir ne demek ? kertenkeleler

Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus) keler kertiş keçemen kolişevra kolistavra kela gökyeşil elöpen ebeyılanı golişefra helez govcit

kerih kelime anlamı nedir ne demek ? kerih

Nefse kerahetlik vercek kabahat İğrenç, tiksindirici Pis, çirkin, fena şey Muharebe ve cenkte olan şiddet Tiksindirici, iğrenç

keratinli kelime anlamı nedir ne demek ? keratinli

Keratini olan

kerestelik kelime anlamı nedir ne demek ? kerestelik

Kereste yapılmaya elverişli (ağaç) Kereste yapılmaya elverişli ağaç

kerh kelime anlamı nedir ne demek ? kerh

Bağdat şehrinde bir mevziin adı Bir işi istemeyerek, zorla yapma Tiksinme, iğrenme

kerempe kelime anlamı nedir ne demek ? kerempe

Yun. Denize doğru uzanan kayalık çıkıntı Geminin baş tarafı Dağın en yüksek yeri, tepesi KastamonuCide ilçesinin Aydıncık köyünde denizcilere yol gösteren, dünyaca ünlü bir deniz feneri Denize doğru uzanan taşlık burun Dağın en yüksek yeri

kerterizli kelime anlamı nedir ne demek ? kerterizli

Bir yerin pusula kertelerine göre bulunduğu yön Balıkçıların denizde sığlıkları belirlemek için kullandıkları işaretlerin bütünü Herhangi bir cismin yönü ile esas alınan yön arasındaki açı Herhangi bir maddenin bir tekneden olan yönünü mıknatisi veya cayro pusla ile tayin etmek veya ölçmek Balıkçıların denizde sığlıkları belirtmek için kullandıkları işaretlerin her biri

kerem sahibi kelime anlamı nedir ne demek ? kerem sahibi

İyi huylu, cömert

kerrakeli kelime anlamı nedir ne demek ? kerrakeli

Kerrakesi olan

keratini kelime anlamı nedir ne demek ? keratini

Tırnak, boynuz, kıl gibi üstderi ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde Omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunan, suda çözünmeyen sert protein Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde

kertilmek kelime anlamı nedir ne demek ? kertilmek

Kertme işi yapılmak Kertilmek işi

kerde kelime anlamı nedir ne demek ? kerde

Sebze fideliği

kerpiçleşme kelime anlamı nedir ne demek ? kerpiçleşme

Kerpiçleşmek işi Çok sert ve kuru bir duruma gelmek

kervanbaşı kelime anlamı nedir ne demek ? kervanbaşı

Kervanı yöneten kimse

kermen kelime anlamı nedir ne demek ? kermen

Kale, germen

kertikleme kelime anlamı nedir ne demek ? kertikleme

Kertiklemek işi Kertik açmak

kerre kelime anlamı nedir ne demek ? kerre

Bir defa. Bir adet. Bir

" ker " kelimesi içeren ata sözleri

Adam adamı bir kere (defa) aldatır (sınar). Ata Sözü Adam adamı bir kere (defa) aldatır (sınar).

Bir kimse, baskasını bir kez aldatabilir; ikinci kez atdatamaz. Çünkü birinci aldanmadan ders alan kisi artık ona inanmaz.

Ağacın kurdu içinde olur. Ata Sözü Ağacın kurdu içinde olur.

Bir topluluğu çökertip yıkacak öğeler, sinsi sinsi içeride çalısırlar.

Akılsız basın cezasını (zahmetini) ayak çeker. Ata Sözü Akılsız basın cezasını (zahmetini) ayak çeker.

yorulmak zorunda kalırız. çalısanlar çeker.

Ak seker, kara seker, bir damar soya çeker. Ata Sözü Ak seker, kara seker, bir damar soya çeker.

Kisinin yaptığı iyilikte de, kötülükte de kalıtımın etkisi vardır. Krs. Otu çek, köküne bak...

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ata Sözü Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

Kimseye zulmedip ahını alma. Sonra yaptığın kötülüğün cezasını ömrün boyunca çekersin.

Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. (Ön tekerlek Ata Sözü Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. (Ön tekerlek

nereye giderse art tekerlek de oraya gider.) Büyükleri nasıl bir yasayıs yolu tutmuslarsa çocuklar da aynı yolu izlerler.

Ask ağlatır, dert söyletir. Ata Sözü Ask ağlatır, dert söyletir.

Asığın yüreği yaralıdır. Bu dert onu ağlatır. Baska türlü derdi olan ise herkese derdini döker.

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur. Ata Sözü Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

Aç kimse uyuyamaz. Az yiyenin de uykusu az olur. Midesi dolu olan rahat edemez; uyumakta güçlük çeker. Demek ki kisi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli, pek çok da. ::::::::::::: -B-

Baba koruk (erik, eksi elma) yer, oğlunun disi kamasır. (Baba eder, oğul öder.) Ata Sözü Baba koruk (erik, eksi elma) yer, oğlunun disi kamasır. (Baba eder, oğul öder.)

Babanın yaptığı kötü isin sıkıntısını çocuk çeker.

Bas nereye giderse, ayak da oraya gider. Ata Sözü Bas nereye giderse, ayak da oraya gider.

Basta bulunan nasıl bir yol tutarsa onun yönetimi altında bulunanlar da o yolu tutarlar. Krs. Arabanın ön tekerleği...

Bin atın varsa iniste in, bir atın varsa yokusta bin. Ata Sözü Bin atın varsa iniste in, bir atın varsa yokusta bin.

Üzerinde yük bulunan at, yokus asağı inerken zorluk çeker, hırpalanır, aksar, sakatlanır, düsüp ölebilir. Ancak üzerinde yük de olsa, yokusa çıkmaya iyi dayanır. Dnsan ise inisi yorulmadan iner de yokusa çıkarken yorulur. Bundan dolayı kisi, hem kendisi hem at için kolay olan davranısı yeğlemeli, yani iniste inmeli, yokusta binmelidir.

Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz (Mesin gibi seyler dikilirken iğneye yol açmak Ata Sözü Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz (Mesin gibi seyler dikilirken iğneye yol açmak

için kullanılan, bir sapa çakılmıs ince çivi gibi, kalın iğne.). Bir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıstırır: Giyim kusam ister, çeyiz çemen ister. Onlar istemese bile aile kendini böyle bir sorumluluk altında bilir. Bunun sıkıntısını çeker. Krs. Bir anaya bir kız...

Borca içen iki kez (kere) sarhos olur. Ata Sözü Borca içen iki kez (kere) sarhos olur.

Bkz. Veresiye sarap içen...

Borç iyi güne kalmaz. Ata Sözü Borç iyi güne kalmaz.

Borcu ilk fırsatta ödemek gerektir. Erteleyip durmak yanlıstır. Çünkü gelecek günlerde eliniz daha dar olabilir; borç da gittikçe büyür. Üstelik siz, sürekli bir borç üzüntüsü çekersiniz.

Bülbülü altın kafese koymuslar, ah vatanım demis. Ata Sözü Bülbülü altın kafese koymuslar, ah vatanım demis.

Kisi, yurdu dısında ne denli iyi bir yasama ortamı bulunursa bulunsun, yine yurdunu arar; onun özlemini çeker.

Cins cinse çeker. Ata Sözü Cins cinse çeker.

Bkz. Soydur çeker.

Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. Ata Sözü Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler.

Eloğlu insanı cömert diye pohpohlar. Bundan hoslanan kimse de cömertliğini göstermek için bol para harcar. Suna buna armağanlar verir, ziyafetler çeker, böylece malını tüketir. Yine eloğlu kisiyi yiğit diye pohpohlar. Bundan hoslanan kimse de yiğitliğini göstermek için dövüslere atılır. Bu sırada birisi canına kıyar.

Çerçi kızı boncuğa asıktır. Ata Sözü Çerçi kızı boncuğa asıktır.

özlemini çeker.

Çivi çiviyi söker. Ata Sözü Çivi çiviyi söker.

Güç bir sey, güçlü bir seyle yenilir.

Çok açılma, soğuk alırsın. Ata Sözü Çok açılma, soğuk alırsın.

Giristiğiniz is için gereğinden çok para dökerseniz sonra bunun karsılığını alamaz, isi zararla kapatırsınız.

Sayfa başına dön