Defter kelime anlamı nedir ne demek " defter " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
(C.: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula Liste Genellikle hafif bir kapak içerisinde, bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları Genellikle hafif bir kapak içerisinde, bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları

Örnek :

Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı." S. Derviş DEFATİR
Not : Bu sayfa üzerinde defter kelime anlamı gösterilmektedir. defter kelime anlamı nedir ? defter ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca defter kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan defter kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( defter kelime anlamı nedir ne demek ? )

" defter " kelimesine benzer sonuçlar

deftere geçirmek kelime anlamı nedir ne demek ? deftere geçirmek

KAYD

defterdarın kelime anlamı nedir ne demek ? defterdarın

Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler Bir ilin en yüksek maliye görevlisi Bir ilin maliye işlerini yöneten yüksek görevli Bir ilin maliye işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli

defterikebir kelime anlamı nedir ne demek ? defterikebir

Ana defter BÜYÜK DEFTER

defterihakani kelime anlamı nedir ne demek ? defterihakani

Osmanlı İmparatorluğunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

defterler kelime anlamı nedir ne demek ? defterler

DEFATİR (C.: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula Liste Genellikle hafif bir kapak içerisinde, bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları Genellikle hafif bir kapak içerisinde, bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları

Örnek :

Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı." S. Derviş

defterhane kelime anlamı nedir ne demek ? defterhane

Osmanlı ülkelerindeki bütün toprak kayıtlarını içine alan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daire

defterci kelime anlamı nedir ne demek ? defterci

Defter yapan veya satan kimse

defter emini kelime anlamı nedir ne demek ? defter emini

Tapu işlerine bakan yüksek görevli

deftercilik kelime anlamı nedir ne demek ? deftercilik

Defter yapma veya satma işi

defterdarlık kelime anlamı nedir ne demek ? defterdarlık

Defterdarın makamı, görevi veya görevin yürütüldüğü yapı Defterdarın görevi Defterdarın makamı Defterdar olma durumu Eskiden maliye bakanlığı Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire

defter-i kebir kelime anlamı nedir ne demek ? defter-i kebir

BÜYÜK DEFTER,

defteri kebir kelime anlamı nedir ne demek ? defteri kebir

BÜYÜK DEFTER, Ana defter,

defterdarlar kelime anlamı nedir ne demek ? defterdarlar

Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur, Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler, Bir ilin en yüksek maliye görevlisi, Bir ilin maliye işlerini yöneten yüksek görevli, Bir ilin maliye işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli, Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli,

Defter   Hane kelime anlamı nedir ne demek ? Defter Hane

Tapu Kayitlarinin Tutulduğu Daire. Defter-I Hâkânî Dairesi De Denilirdi, Cumhuriyette De Tapu Genel Müdürlüğüne Çevrilen Resmî Daire.

Defter Değeri kelime anlamı nedir ne demek ? Defter Değeri

Işletmenin Aktif Toplamindan, Borçlarinin Düşülmesi Ile Bulunan Özvarliğinin, Çikarilmiş/Ödenmiş Hisse Senedi Sayisina Bölünmesi Ile Bulunur.

Defterdar kelime anlamı nedir ne demek ? Defterdar

Illerde Mâliye Bakanliğinin En Üst Temsilcisi, Görevlisi, En Üst Mâlî Âmir. Osmanlilarda Kullanilan Bu Terim Padişahin Mâlî Konularda En Üst Görevlisi, Bir Bakima Mâliye Bakani, Danişmani Idi.

Defter I Hakani kelime anlamı nedir ne demek ? Defter I Hakani

Defter-I Hâkânî Idaresince Tutulan Tapu Kütükleri, Eski Fermanlarin Ve Tapu Kayitlarinin Tutulduğu Defter.

Defter I Kebir kelime anlamı nedir ne demek ? Defter I Kebir

Büyük Defter, Tâcirlerin Tuttuklari Ve Mallara Dair Hesap Bölümlerini Içeren, Işlemin Cinsine Göre Bölüm Bölüm Olan Defter. Ttk Md. 66, 71 .

defterini dürmek kelime anlamı nedir ne demek ? defterini dürmek

öldürmek. // birinin işine son verilerek bir yerden uzaklaştırılmak.

defteri kapamak kelime anlamı nedir ne demek ? defteri kapamak

söz konusu işi artık yapmaz olmak; bir şeyle ilgiyi kesmek.

defteri hakani kelime anlamı nedir ne demek ? defteri hakani

osmanlı ımparatorluğu'nda tapu ve kadastro genel müdürlüğü.

defteri dürülmek kelime anlamı nedir ne demek ? defteri dürülmek

ölmek, öldürülmek. // olumsuz bir sonuca ulaştırılmak.

defterden silmek kelime anlamı nedir ne demek ? defterden silmek

adını anmaz olmak , dost saymaz olmak.

defter tutmak kelime anlamı nedir ne demek ? defter tutmak

işlem ya da hesapları düzenli olarak bir deftere geçirmek.

defter açmak kelime anlamı nedir ne demek ? defter açmak

para yardımı ya da gönüllü toplamaya girişmek.

" defter " kelimesi içeren ata sözleri

Sayfa başına dön