Ses Seda kelime anlamı nedir ne demek " ses seda " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Haber, iz, alâmet, belirti
Not : Bu sayfa üzerinde ses seda kelime anlamı gösterilmektedir. ses seda kelime anlamı nedir ? ses seda ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ses seda kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ses seda kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ses seda kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ses seda " kelimesine benzer sonuçlar

ses bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? ses bilimi

fonoloji Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

seslilik kelime anlamı nedir ne demek ? seslilik

Sesli olma durumu

sessizleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? sessizleşmek

Sessiz duruma gelmek, sessiz olmak Sessizleşmek işi

sesli harf kelime anlamı nedir ne demek ? sesli harf

Ünlü, ünlü harf; ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, sedalı harf, vokal savti Ünlü

seslendirmek kelime anlamı nedir ne demek ? seslendirmek

Perdeli okumak Sesli duruma getirmek, sesli olmasını sağlamak. bir notayı perdeli okumak Sesli duruma getirmek, sesli olmasını sağlamak seslendiriş Seslendirmek işi Sesin, çekimden sonra film üzerine geçirilmesi, kaydedilmesi

sessizce kelime anlamı nedir ne demek ? sessizce

Sessiz bir biçimde, sessiz olarak Sessiz bir biçimde, sessiz olarak

Örnek :

Üç kere bağrıştılar, ben de sessizce ağladım." M. Ş. Esendal

sessiz sedasız kelime anlamı nedir ne demek ? sessiz sedasız

Kimse duymadan, görmeden, sessiz ve gürültüsüz bir biçimde Sakin, kendi hâlinde (kimse)

sesleniş kelime anlamı nedir ne demek ? sesleniş

Seslenmek işi veya biçimi Seslenme işi veya biçimi

sessiz okuma kelime anlamı nedir ne demek ? sessiz okuma

Yüksek sesle değil, içinden okuma

ses duvarı kelime anlamı nedir ne demek ? ses duvarı

Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü

ses kirişleri kelime anlamı nedir ne demek ? ses kirişleri

Gırtlağın içinde ikisi sağda, ikisi solda bulunan ve havanın geçmesiyle titreşerek ses çıkaran dört kıvrım

seslik kelime anlamı nedir ne demek ? seslik

Her tür sesli belgelerin saklandığı yer

sesçil kelime anlamı nedir ne demek ? sesçil

Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik

sesli uyumu kelime anlamı nedir ne demek ? sesli uyumu

Ünlü uyumu

sesli okuma kelime anlamı nedir ne demek ? sesli okuma

Yüksek sesle okuma işi veya biçimi

sessiz yürüyüş kelime anlamı nedir ne demek ? sessiz yürüyüş

Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş

sesli duyuru kelime anlamı nedir ne demek ? sesli duyuru

anons

seslikçi kelime anlamı nedir ne demek ? seslikçi

Arşivlenmiş ses belgelerini koruyan, gözeten görevli

sesli taş kelime anlamı nedir ne demek ? sesli taş

fonolit Vurulduğunda çınlama sesi veren, gri veya yeşil renkli, ortoklazlı yanardağ kayası, fonolit

sesler kelime anlamı nedir ne demek ? sesler

VA'VA' asvat NEŞC NAKNAKA ATİT IS SATİT ün seda sadâ savt istanbul'da şevket Rado yönetiminde yayınlanan, haftalık magazin dergisi(1961) Aralarında uyum bulunan titreşimler Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki Duygu ve düşünce

Örnek :

Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ..." Y. Z. Ortaç Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim

Örnek :

Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum." R. H. Karay Kulağın duyabildiği titreşim

Örnek :

Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu." F. R. Atay Kulağın duyabildiği titreşim Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhî tepki Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim Duygu ve düşünce Güzel ve etkileyici ses

ses yolu kelime anlamı nedir ne demek ? ses yolu

Bir ses kuşağında yer alan, ses titreşimlerinin görüntülerini taşıyan bir veya birkaç dar yol Sesin oluşması için akciğerlerden gelen havanın gırtlak, burun veya ağızda izlediği yol

sesçil yazım kelime anlamı nedir ne demek ? sesçil yazım

Kelimelerin seslendirilişteki değerlerini olduğu gibi yansıtan yazı

ses kuşağı kelime anlamı nedir ne demek ? ses kuşağı

Üzerinde bir veya birkaç ses yolu bulunan kuşak

ses bilimci kelime anlamı nedir ne demek ? ses bilimci

fonolog

sesleme kelime anlamı nedir ne demek ? sesleme

Seslemek işi veya durumu Çağırmak Dinlemek, kulak vermek. Çağırmak Dinlemek, kulak vermek

sessiz uyumu kelime anlamı nedir ne demek ? sessiz uyumu

Ünsüz uyumu

ses düşmesi kelime anlamı nedir ne demek ? ses düşmesi

Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak sıcak, ısıtma sıtma gibi

sesyazar kelime anlamı nedir ne demek ? sesyazar

Önceden özel bir madde üzerine tespit edilmiş sesleri, istenildiğinde tekrar eden alet, fonograf, gramofon

seslitaş kelime anlamı nedir ne demek ? seslitaş

fonolit

seslemek kelime anlamı nedir ne demek ? seslemek

Çağırmak Dinlemek, kulak vermek. Çağırmak Dinlemek, kulak vermek Seslemek işi veya durumu

ses yitimi kelime anlamı nedir ne demek ? ses yitimi

afoni Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

ses yönetmeni kelime anlamı nedir ne demek ? ses yönetmeni

Radyo ve televizyonda ses düzenini sağlamakla görevli kimse, tonmayster

sesyayar kelime anlamı nedir ne demek ? sesyayar

Sesleri radyo dalgaları marifetiyle yayma aleti

ses uyumu kelime anlamı nedir ne demek ? ses uyumu

Ünlü ve ünsüz uyumu

ses aygıtı kelime anlamı nedir ne demek ? ses aygıtı

ses aleti Sesin meydana gelmesi için gerekli olan aletler bütünü

sesçil alfabe kelime anlamı nedir ne demek ? sesçil alfabe

Bir konuşmanın ses özelliklerini ayrıntılı olarak gösteren alfabe

ses telleri kelime anlamı nedir ne demek ? ses telleri

Gırtlağın içinde havanın titreşmesi ile sesin oluşmasını sağlayan organlar

ses organları kelime anlamı nedir ne demek ? ses organları

Ses çıkarmaya yarayan organların her biri

ses birimi kelime anlamı nedir ne demek ? ses birimi

fonem Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses ögesi, fonem

ses dalgaları kelime anlamı nedir ne demek ? ses dalgaları

Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar

sesteş kelime anlamı nedir ne demek ? sesteş

homonim Eş sesli

ses bilgisi kelime anlamı nedir ne demek ? ses bilgisi

FONETiK Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik fonotik

ses türemesi kelime anlamı nedir ne demek ? ses türemesi

Bir sözün aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün sonradan türemesi: urmak vurmak, hükm hüküm gibi

ses değişmesi kelime anlamı nedir ne demek ? ses değişmesi

Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: hidmet hizmet, kaçtı kaştı, Necdet Nejdet gibi

seslendiriş kelime anlamı nedir ne demek ? seslendiriş

Seslendirme Seslendirmek işi veya biçimi

sessizleşme kelime anlamı nedir ne demek ? sessizleşme

Sessizleşmek işi Sessiz duruma gelmek, sessiz olmak

sesleş kelime anlamı nedir ne demek ? sesleş

konson

ses soluk kelime anlamı nedir ne demek ? ses soluk

Haber Patırtı, gürültü

sesçilik kelime anlamı nedir ne demek ? sesçilik

Radyoda, televizyonda ses kaydı yapan ve yayın sırasında ses düzenini ayarlayan teknik görevli, tonmayster

sesleniyorum kelime anlamı nedir ne demek ? sesleniyorum

ses etmek Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek Uzaktan bağırarak, çağırmak, ünlemek Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek

Örnek :

Kendisini kurtarmaları için ev sahiplerine seslenecek, işaret edecek oldu." M. Ş. Esendal Uzaktan bağırarak çağırmak, ünlemek

Örnek :

Birkaç adım yürüdü, seslendi. Yusuf Bey, Yusuf Bey." S. Kocagöz Sözü birine veya birilerine yöneltmek, birine karşı söylemek, hitap etmek Seslenmek işi Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap

Sayfa başına dön