Um kelime anlamı nedir ne demek " um " kelime anlamı

Kelime Dili : İngilizce
Karın şişkinliği
Not : Bu sayfa üzerinde um kelime anlamı gösterilmektedir. um kelime anlamı nedir ? um ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca um kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan um kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( um kelime anlamı nedir ne demek ? )

" um " kelimesine benzer sonuçlar

umut ışığı kelime anlamı nedir ne demek ? umut ışığı

Umutlandırıcı belirti

umulmadık kelime anlamı nedir ne demek ? umulmadık

BAİD Kendisinden bir şey umulmayan

umursamazlık kelime anlamı nedir ne demek ? umursamazlık

Umursamama, aldırış etmeme durumu Umursamama, aldırış etmeme durumu

Örnek :

Bütün yüzlerde gördüğüm ifade sadece bir umursamazlıktan ibaret kalmıştı." Y. K. Karaosmanoğlu

umutlandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? umutlandırmak

ümitlendirmek Umut vermek, umutlanmasına yol açmak, ümitlendirmek

Örnek :

Daha sonra bir iki dalga daha onu umutlandırarak sahile attı." M. N. Sepetçioğlu Umut vermek, umutlanmasına yol açmak, ümitlendirmek Umutlandırmak işi

umursanmak kelime anlamı nedir ne demek ? umursanmak

Umursamak durumuna konu olmak Umursanmak durumu

umum müdür kelime anlamı nedir ne demek ? umum müdür

Genel müdür

umut etmek kelime anlamı nedir ne demek ? umut etmek

Ummak

umman kelime anlamı nedir ne demek ? umman

Hindistan ile Arabistan arasındaki büyük deniz Büyük deniz. Okyanus Ana deniz, okyanus Okyanus

umursama kelime anlamı nedir ne demek ? umursama

Umursamak durumu Aldırış etmek, önem vermek Aldırış etmek, önem vermek

Örnek :

Politikayı zerre kadar umursadığı yoktu." T. Buğra

umarsız kelime anlamı nedir ne demek ? umarsız

Çaresiz Çaresiz

Örnek :

... bir yalıya yaslanıp Sait için umarsız gözyaşları dökmeye vakit bulalım." S. Birsel

umumi af kelime anlamı nedir ne demek ? umumi af

Genel af

umumi vekaletname kelime anlamı nedir ne demek ? umumi vekaletname

Genel vekâletname

umutlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? umutlanmak

ümitlenmek Bir şeyin olmasını inançla beklemek, ümitlenmek Umutlanmak durumu

umumiyet kelime anlamı nedir ne demek ? umumiyet

Bir şeyin herkese âit olması. Umumilik Genellik umuma açık, ekseriyeti içine alan

umacı kelime anlamı nedir ne demek ? umacı

öcü Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş yaratık Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık

umkan kelime anlamı nedir ne demek ? umkan

Derinliğine

umumî kelime anlamı nedir ne demek ? umumî

Herkesle alâkalı, herkese dâir GAFÎR Genel

umay kelime anlamı nedir ne demek ? umay

En eski Türkçe kelimelerden birisi olan Umay (Arapça: ????) kelimesi Divânı Lügati'tTürk'te, günümüzde ana rahmindeki plasenta kelimesini karşılayacak şekilde, "son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu" olarak geçmektedir.Orhun Yazıtları´nda da geçen Umay, Türk ve Moğol mitolojisinde bir bereket tini olup hamilelerin, doğmuş ve henüz doğmamış çocuklar ile hayvan yavrularının koruyucusudur ilahe

umrân kelime anlamı nedir ne demek ? umrân

Bayındırlık İmar ile şenlendirilmiş olan. Bayındırlaşmak. Medenilik. Saâdet. Mutluluk

umulur kelime anlamı nedir ne demek ? umulur

Ummak durumu yaratılmak veya ummak durumuna konu olmak Umulmak durumu

umûr kelime anlamı nedir ne demek ? umûr

işler (Emir. C.) Emirler. İşler. Hususlar. Maddeler.(Mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı, ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. L Aldırış etme, önem verme Aldırış etme, önem verme

Örnek :

Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?" A. İlhan. İşler

Örnek :

Artık siyaset ve hükûmet umurunu erbabına bırak!" Y. K. Karaosmanoğlu Emirler

umumhâne kelime anlamı nedir ne demek ? umumhâne

Genel ev, aşağı mahalle

umumileşme kelime anlamı nedir ne demek ? umumileşme

TEAMMÜM

umutlu kelime anlamı nedir ne demek ? umutlu

ümitli Umudu olan, umut besleyen,ümitli zı kere de o fena görüyorsa ben iyiye yürüyorum." R. H. Karay Umudu olan, umut besleyen, ümitli

Örnek :

Bazı defa umutluyuz, bazen umutsuz

umreden kelime anlamı nedir ne demek ? umreden

Ziyâret. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke ve Medine'deki mukaddes yerleri ziyaret etmek. Ist: Kâbei Muazzama'yı tavaftan ve Safâ ile Merve denilen iki mukaddes mevki arasında sa'yetmekten ibarettir. Farz olan hacca Haccı Ekber denildiği gibi, Umreye de Haccı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk eden hacca da Haccı Ekber denilir Kabe ziyareti Hac zamanı dışında Kâbe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme

umudun kelime anlamı nedir ne demek ? umudun

istek, arzu Umut, istek, arzu

umut kelime anlamı nedir ne demek ? umut

Bu duyguyu veren kimse veya şey Ummaktan doğan güven duygusu, ümit Bu duyguyu veren kimse veya şey

Örnek :

Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir." F. R. Atay Ummaktan doğan güven duygusu, ümit

Örnek :

Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor." H. E. Adıvar

umutsuzluk kelime anlamı nedir ne demek ? umutsuzluk

ümitsizlik Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet

Örnek :

Orta sınıf yarı umutsuzluk içinde bir başka mucize bekler." F. R. Atay

ummarım kelime anlamı nedir ne demek ? ummarım

Lohusaların göğüslerinin şişmesi Ummak durumu demek beklemek umut etmek Sanmak, tahmin etmek ümit etmek Bir şeyin olmasını istemek, beklemek

Örnek :

Umarım ki siz de mayıs hakkındaki bu sevgimi benimle paylaşırsınız." B. Felek Sanmak, tahmin etmek

Örnek :

Tereyağı kokusu olmadığını kuvvetle umduğum bir yağ kokusu." S. F. Abasıyanık Bir şeyin olmasını istemek, beklemek

umar kelime anlamı nedir ne demek ? umar

çıkar yol, çözüm yolu Çare

umuman kelime anlamı nedir ne demek ? umuman

Umumi olmak. Hep, bütün, cümle, herkes Bütün, hep, tüm, kamu Herkes, halk, ahali

Örnek :

Üçü de kısa bir boyun kırışıyla umumu selamladılar." P. Safa Bütün, hep, tüm, kamu

Örnek :

Onun umum kumandanlığı, boş çöller içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şey idi." F. R. Atay Herkes, halk, ahali hep, bütün, cümle, herkes

uma kelime anlamı nedir ne demek ? uma

Artvin yöresine özgü, yağı çıkarılmış ayranın kaynatılmasıyla yapılan peynir

umursamıyorum kelime anlamı nedir ne demek ? umursamıyorum

Aldırış etmek, önem vermek Aldırış etmek, önem vermek

Örnek :

Politikayı zerre kadar umursadığı yoktu." T. Buğra Umursamak durumu

umüt kelime anlamı nedir ne demek ? umüt

Bu duyguyu veren kimse veya şey, Ummaktan doğan güven duygusu, ümit, Bu duyguyu veren kimse veya şey

Örnek :

Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir." F. R. Atay, Ummaktan doğan güven duygusu, ümit

Örnek :

Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor." H. E. Adıvar,

umursamaz kelime anlamı nedir ne demek ? umursamaz

Umursamayan, aldırış etmeyen,

umutsuz kelime anlamı nedir ne demek ? umutsuz

ümitsiz, Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit, Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz, Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit

Örnek :

Pamuk tarlaları kavrulmuş, çocuklar hasta, kadınlar güçsüz, erler umutsuzdu." N. Araz,

umud kelime anlamı nedir ne demek ? umud

Mc: Seyyidler. Askerî elçiler, (Amud. C.) Direkler. Sütunlar,

ummak kelime anlamı nedir ne demek ? ummak

demek, beklemek, umut etmek, Sanmak, tahmin etmek, ümit etmek, Bir şeyin olmasını istemek, beklemek

Örnek :

Umarım ki siz de mayıs hakkındaki bu sevgimi benimle paylaşırsınız." B. Felek, Sanmak, tahmin etmek

Örnek :

Tereyağı kokusu olmadığını kuvvetle umduğum bir yağ kokusu." S. F. Abasıyanık, Bir şeyin olmasını istemek, beklemek, Lohusaların göğüslerinin şişmesi, Ummak durumu,

Umbilical Cord kelime anlamı nedir ne demek ? Umbilical Cord

Umbilikal Kord

Ummül Kitab kelime anlamı nedir ne demek ? Ummül Kitab

Ummü'l-Kitab: Kitabın Anası. Levh-I Mahfuz. Ezeli Ilim.

Ummül Kura kelime anlamı nedir ne demek ? Ummül Kura

Ummü'l-Kura: Şehirlerin Anası. Ilk Ev (Ka'be'nin) Çevresinde Kurulan Ilk Şehir. Mekke.

Umre kelime anlamı nedir ne demek ? Umre

Umre: Sözlük Anlamı Ziyaret. Terim Olarak, Farz Olan Hacc'ın Zamanından Başka Bir Zamanda Ka'be'yi Ziyaret Etmektir Ki Ihram, Tavaf, Sa'y, Halk Ve Taksirden Ibarettir.

Umde kelime anlamı nedir ne demek ? Umde

Ilke, Dayanak, Bir Şeyin Temel Esaslari. Islâm Beş Temel Esasa Binâ Edilmiştir: Namaz, Oruç, Hacc, Zekât, Şehâdet Kelimesi Söylemek Ve Gereğini Yapmak.

Ummal kelime anlamı nedir ne demek ? Ummal

Ameleler, Işçiler, Devlet Görevlileri, Âmiller.

Umran kelime anlamı nedir ne demek ? Umran

Şehir, Imar Görmüş Bayindir Yer. Belediye Hududlari Dahilindeki Meskûn Mahaller.

Umulmayan Hal kelime anlamı nedir ne demek ? Umulmayan Hal

Heklenmiyen Durum. Sözleşme Yapilmasi Sirasinda Akdin Taraflarinin Sezemiyeceği Bir Durumun Ileride Ortaya Çikivermesi Durumu. Meselâ Bir Hafriyât Işinde Toprak Zemindir Diye Yapilan Ihâle Üzerine Birkaç Metre Sonra Yerin Granit Taşlarla Örtülü Sert Bir Zemin Şeklinde Çikmasi Gibi. Buna Emprovizyon Nazariyesi De Denir. Ttk Md. 1082, 1090. Mecelle Md. 17 De "Meşekkat Teysiri Celbeder." Denilmektedir. Bir Sikinti Halinde Kişilere Kolayliklar Gösterilir. Beklenmiyen Durumda Yine Böyledir.

Umuma Açik Yer kelime anlamı nedir ne demek ? Umuma Açik Yer

Halkin Tümüne Açik Olan Ve Ücretli Ya Da Ücretsiz Girebilecekleri Yer. Buralarinin Işletme Veya Mülkiyet Hakki Özel Şahsa Veya Kamuya Ait Olabilir. Buralarinda Pvsk Ya Göre Geceleyin Ve Her Zaman Arama Yapilabilir. Mülkî Âmirin Emriyle Aramalar Olabilir. Pvsk Md. 7, 8.

Umuma Hadim Cemiyet kelime anlamı nedir ne demek ? Umuma Hadim Cemiyet

Kamu Yararina Hizmet Eden Topluluk Veya Dernek. Kizilay, Çocuk Esirgeme Kurumu Vb. Dernekler Böyledir. Bir Derneğin Kamu Yararina Hizmet Eden Derneklerden Sayilabilmesi Için Içişleri Bakanliğinca Gerekli Araştirmalar Yaptirildiktan Sonra Bakanlar Kurulunun Karar Vermesi, Teklifi Kabul Etmesi Gerekir.

Umumen kelime anlamı nedir ne demek ? Umumen

Genel Olarak, Umumî Olarak.

Umumhane kelime anlamı nedir ne demek ? Umumhane

Genelev, Umuma Açik Ev, Cinsî Ilişkilerin Ruhsatli Olarak Yapildiği Hayat Kadini Denilen Kadinlarin Ücret Karşiliğinda Erkeklere Kendilerini Pazarladiklari Evler.

" um " kelimesi içeren ata sözleri

Abdala kar yağıyor demisler, tiremeye (durmusum) demis. Ata Sözü Abdala kar yağıyor demisler, tiremeye (durmusum) demis.

Varlıklılar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yasamakta olan kisi için kaygı verecek bir sey değildir. O, bu yasantıya alısıktır: Krs. Ölmüs koyun kurttan korkmaz. Kalendere kıs geliyor...

Abdal ata binince bey oldum sanır, salgam asa girince yağ oldum sanır. Ata Sözü Abdal ata binince bey oldum sanır, salgam asa girince yağ oldum sanır.

Gürmemis kisi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavussa bu durum kendisinin hakkı imis gibi aptalca böbürlenir.

Acıyan uyumus, acıkan uyumamıs. Ata Sözü Acıyan uyumus, acıkan uyumamıs.

Her türlü sıkıntıya katlanlır, açlığa katlanılmaz.

Aç doymam, tok acıkmam sanır. Ata Sözü Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Aç insan, yeterinden çok yiyecek ister. Tok insan da kendisine yiyecek sey gerek değil gibi davranır. Sözgelisi yoksul kisi, kazandıkça daha kazanmaya çalısır. Varlıklı kisi ise durumunun sürüp gideceğini sanır da kazanç yollarına basvurmaz. Dahası, elindekini de savurur.

Aç esner, asık gerinir. Ata Sözü Aç esner, asık gerinir.

Dçinde bulundukları kosullara göre herkesin ayrı bir durumu, ayrı bir davranısı vardır.

Açılan solar, ağlayan güler. Ata Sözü Açılan solar, ağlayan güler.

Hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, tersine döner: Güzel çirkinlesir, üzüntülü olan mutluluğa kavusur.

Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim, bir lokma ekmek). Ata Sözü Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim, bir lokma ekmek).

Yoksulluğa yerinmemeli. Küçük bir sey, en büyük gerekseme duygumuzu gidermeye yeter.

Adam hacı mı olur ulasmakla Mekke Adam hacı mı olur ulasmakla Mekke'ye, esek dervis mi olur tas çekmekle tekkeye?

Belli bir düzeye erismek, o durumun gerektirdiği nitelikleri tasımakla (ya da yerine getirmekle) gerçeklesir. Görünüsü ona benzetmekle değil.

Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola. Ata Sözü Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.

Toplum içinde her kisinin bir değeri vardır. Değer verilmeyen kisiler sadece zügürtlerdir.

Agaç düsse de yakınına yaslanır. Ata Sözü Agaç düsse de yakınına yaslanır.

Durumu bozulan kimseyi yakınları destekler.

Ağlama ölü için, ağla deli (diri) için. Ata Sözü Ağlama ölü için, ağla deli (diri) için.

Yakınlarınızdan biri ölse, birkaç gün ağlarsınız, sonra acınız küllenir. Ama yakınlarınızdan biri deli olsa, acıklı durumu hep gözünüzün önünde, dert her gün tazedir. Asıl ağlanacak durum budur.

Ağzı eğri, gözü sası ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir). Ata Sözü Ağzı eğri, gözü sası ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir).

Bir kisinin tutum ve davranısları, o kiside birtakım kusurlar bulunduğunu gösterir.

Ağzına tat bulasanın gözü pekmez tutumundadır. Ata Sözü Ağzına tat bulasanın gözü pekmez tutumundadır.

Bir isten kazanç elde eden kisi, o tür isler pesinde kosar.

Ahali isterse padisahı tahttan indirir. Ata Sözü Ahali isterse padisahı tahttan indirir.

Toplumda halkın gücü, bütün güçlerin üstündedir.

Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır. Ata Sözü Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır.

Ahmak kimse, kendisini korumakta olan kisiye, hizmetine verilmis biri gözüyle bakar ve saygısızca davranısıyla onun gönlünü kırarak hizmetinden yoksun kalır.

Ah yerde kalmaz. Ata Sözü Ah yerde kalmaz.

Bkz. Mazlumun ahı..., Kimsenin ahı...

Ak akçe kara gün içindir. Ata Sözü Ak akçe kara gün içindir.

Kazanmakla mutluluk duyduğumuz para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Böyle durumlarda parayı harcamaktan çekinmemeliyiz.

Akarsuya inanma, eloğluna dayanma. Ata Sözü Akarsuya inanma, eloğluna dayanma.

Akısı ne kadar yavas olursa olsun, akar suya girmek tehlikelidir. Dnsan sürüklenip, burgaca rastlayıp boğulabilir. Bunun gibi birkaç beğenilir durumuna bakıp el oğluna güvenmek doğru değildir. Anlasamayacağınız, sizin için zarara yol açan tutumları bulunabilir.

Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan. Ata Sözü Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan.

Para, suraya buraya dağıtılmayıp kesede bulunursa ivedi durumlarda gereken nesneler hemen alınabilir. Bahçe eve yakın olursa, bakımı, korunması ve hemen yararlanılması kolay olur.

Ak göt (don, bacak), kara göt (don, bacak) geçit basında (hamamda) belli olur. Ata Sözü Ak göt (don, bacak), kara göt (don, bacak) geçit basında (hamamda) belli olur.

Aynı sınavı geçirecek olanlardan kimin iyi, kimin kötü durumda olduğu sınav sonunda belli olur.

Sayfa başına dön