Ilk Çağ kelime anlamı nedir ne demek " ilk çağ " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
antikite En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılına kadar süren çağ, antikite
Not : Bu sayfa üzerinde ilk çağ kelime anlamı gösterilmektedir. ilk çağ kelime anlamı nedir ? ilk çağ ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ilk çağ kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ilk çağ kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ilk çağ kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ilk çağ " kelimesine benzer sonuçlar

ilköğretim kelime anlamı nedir ne demek ? ilköğretim

Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı

Örnek :

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." Anayasa Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin, okuma yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı ilköğrenim

ilk yarı kelime anlamı nedir ne demek ? ilk yarı

Futbol, basketbol vb. karşılaşmalarda iki devreden ilki

ilk örnek kelime anlamı nedir ne demek ? ilk örnek

Kök tip arketip

ilkellik kelime anlamı nedir ne demek ? ilkellik

İlkel olma durumu, iptidaîlik

ilkin kelime anlamı nedir ne demek ? ilkin

Başlangıçta yer alan Başta, başlangıçta, önce, iptida Başta, başlangıçta, önce, iptida

Örnek :

Rıza da ilkin onlara katılmış gidiyorken birden vazgeçti." H. Taner

ilkelleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelleşmek

İlkel bir durum almak veya ilkel bir duruma gelmek İlkelleşmek işi

ilk ağızda kelime anlamı nedir ne demek ? ilk ağızda

Önce, öncelikle, ilk iş olarak, her şeyden önce

ilkah kelime anlamı nedir ne demek ? ilkah

Aşılama Dölleme, döllenme Döllenme Tıb: İki ayrı cins hücrenin birleşmesi Döllenmek. Döllemek. Gebe bırakmak. Aşılamak

ilk elden kelime anlamı nedir ne demek ? ilk elden

Baştan başlayarak; dolaysız, aracısız

ilkyaz kelime anlamı nedir ne demek ? ilkyaz

İlkbahar, bahar

ilkelce kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelce

İlkel (bir biçimde)

ilk teşrin kelime anlamı nedir ne demek ? ilk teşrin

Ekim Ekim ayı Ekim ayı. Teşrini evvel

ilk gösteri kelime anlamı nedir ne demek ? ilk gösteri

Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

ilkönce kelime anlamı nedir ne demek ? ilkönce

Önce, en önce, en başta evvela ilkten

ilkeleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? ilkeleşmek

İlke durumuna gelmek İlkeleşmek işi

ilk dördün kelime anlamı nedir ne demek ? ilk dördün

Ayın, yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde göründüğü evre

ilkten kelime anlamı nedir ne demek ? ilkten

İlk önce

ilkelleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelleştirmek

İlkel duruma getirmek İlkelleştirmek işi veya durumu

ilkeci kelime anlamı nedir ne demek ? ilkeci

İlkelerine bağlı (kimse)

ilkelci kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelci

İlkelcilik yanlısı olan sanatçılar

ilk sezi kelime anlamı nedir ne demek ? ilk sezi

Bir konuda edinilen ilk ve yalın bilgi

ilkelleştirme kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelleştirme

İlkelleştirmek işi veya durumu İlkel duruma getirmek

ilkelcilik kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelcilik

Avrupa sanatının çağımıza kadar geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, kaba, saf, yalın biçimli sanatını benimseyen görüş, primitivizm İlkellik özlemini ileri süren düşünce akımlarının genel adı, primitivizm primitivizm

ilkesel kelime anlamı nedir ne demek ? ilkesel

İlke ile ilgili

ilkeleşme kelime anlamı nedir ne demek ? ilkeleşme

İlkeleşmek işi İlke durumuna gelmek

ilköğrenim kelime anlamı nedir ne demek ? ilköğrenim

İlköğretim

ilk kanun kelime anlamı nedir ne demek ? ilk kanun

Aralık Aralık ayı Eskiden Aralık ayına verilen ad

ilkel memeliler kelime anlamı nedir ne demek ? ilkel memeliler

Bazı sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının tek delikliler ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı

ilkelleşme kelime anlamı nedir ne demek ? ilkelleşme

İlkelleşmek işi İlkel bir durum almak veya ilkel bir duruma gelmek

ilkörnek kelime anlamı nedir ne demek ? ilkörnek

arketip Kök tip

ilkecilik kelime anlamı nedir ne demek ? ilkecilik

İlkeci olma durumu

ilkeltoplum kelime anlamı nedir ne demek ? ilkeltoplum

Yazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu

ilk  el kelime anlamı nedir ne demek ? ilk el

Gelişmesinin başında bulunan Özellikle XIVXV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad iptidai çağdaş olmayan, çağı yakalayamayan primitifiptidai İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif

Örnek :

İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var." Ç. Altan Yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Özellikle XIVXV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz Bak: İbtidâi primitif

ilker kelime anlamı nedir ne demek ? ilker

İlk doğan erkek çocuk

ilk ay kelime anlamı nedir ne demek ? ilk ay

Yeni ay, ayın ilk hali

ilknur kelime anlamı nedir ne demek ? ilknur

İlk ay, ayın ilk hali

ilkkanun kelime anlamı nedir ne demek ? ilkkanun

Eskiden Aralık ayına verilen ad

ilkyardım kelime anlamı nedir ne demek ? ilkyardım

Bu işlemin uygulandığı yer Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem

ilkerim kelime anlamı nedir ne demek ? ilkerim

Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip Davranış kuralı Prensip Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip

Örnek :

İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı." H. Taner Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma." N. Ataç Temel bilgi Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip Davranış kuralı

Örnek :

Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır Bak: Unsur Umde Mebde UMDE

ilk okul kelime anlamı nedir ne demek ? ilk okul

Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul iptidai mektep iptidai

ilkbahara kelime anlamı nedir ne demek ? ilkbahara

nevbahar yazönü köklem Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar Kuzey yarım kürede mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar t. Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan mevsim

ilkögretim kelime anlamı nedir ne demek ? ilkögretim

Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı

Örnek :

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." Anayasa, Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin, okuma yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim,

ilkel benlik kelime anlamı nedir ne demek ? ilkel benlik

id, ego,

ilk yardım kelime anlamı nedir ne demek ? ilk yardım

Bu işlemin uygulandığı yer, Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem,

ilkay kelime anlamı nedir ne demek ? ilkay

Yeni ay, ayın ilk hali,

ilke kelime anlamı nedir ne demek ? ilke

Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip, Davranış kuralı, Prensip, Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip

Örnek :

İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı." H. Taner, Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma." N. Ataç, Temel bilgi, Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur, Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip, Davranış kuralı

Örnek :

Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır, Bak: Unsur Umde Mebde, UMDE,

ilk kelime anlamı nedir ne demek ? ilk

Başlangıçta yer alan, Bektaşiler'in bir nazım türü olan nefese verdikleri ad, Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni, Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı, Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni

Örnek :

İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk." N. Cumalı, Birinci olarak, en başta, Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı

Örnek :

Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu." Y. K. Karaosmanoğlu,

ilkokulda kelime anlamı nedir ne demek ? ilkokulda

Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul, iptidai mektep, iptidai,

ilk nur kelime anlamı nedir ne demek ? ilk nur

İlk ay, ayın ilk hali,

ilkel kelime anlamı nedir ne demek ? ilkel

Ilk durumunda kalmiş olan, gelişmesinin başinda bulunan, iptidai, primitif // Zaman bakimindan en eski olan, iptidai, primitif // (sanatta) Yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif // Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda Italyan ressamlarina, Orta Çag sonlarinda Avrupa ressamlarina verilen ad // Egitimsiz, kültürsüz, görgüsüz

Sayfa başına dön