Iş Bırakımcı kelime anlamı nedir ne demek " iş bırakımcı " kelime anlamı

Kelime Dili : Gürcüce
İş bırakımı yapan kimse, grevci
iş bırakımcı kelimesi ingilizcesi nedir ? = business bırakımcı
Not : Bu sayfa üzerinde iş bırakımcı kelime anlamı gösterilmektedir. iş bırakımcı kelime anlamı nedir ? iş bırakımcı ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca iş bırakımcı kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan iş bırakımcı kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( iş bırakımcı kelime anlamı nedir ne demek ? )

" iş bırakımcı " kelimesine benzer sonuçlar

işik kelime anlamı nedir ne demek ? işik

Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk

Örnek :

Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi." H. E. Adıvar şem Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma foto şavk Işıklı, parlak yer abb Bektaşi dervişi Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb pertev Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin (akkorluk) veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin (gaz ışı) yaydığı gözle görülen ışıma Elektrik Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı

Örnek :

Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu." P. Safa Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb

Örnek :

Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan." N. Cumalı Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk Resim sanatında ışıklı, parlak yer Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı

işaretçilik kelime anlamı nedir ne demek ? işaretçilik

İşaret veren kimse

işlemek kelime anlamı nedir ne demek ? işlemek

Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek İyi çalışmak, müşterisi bol olmak İşlek, etkin durumda olmak Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek Gidip gelmek Kapanmak Olgunlaşma yolunda olmak Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak

Örnek :

Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum." E. Bener Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak

Örnek :

İşleyen demir ışıldar." Atasözü Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak

Örnek :

Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı." M. Ş. Esendal. İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek

Örnek :

O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti." Y. K. Karaosmanoğlu. İyi çalışmak, müşterisi bol olmak Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek

Örnek :

Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti." R. N. Güntekin. İşlek, etkin durumda olmak

Örnek :

Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi." S. F. Abasıyanık. Çıban, olgunlaşma yolunda olmak Yara, kapanmak Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek Yapmak, nakışlamak Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek Gidip gelmek

Örnek :

Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan, ne insan geçerdi." S. M. Alus İnce ve süslü işlenmiş İşlemek işi. İnce ve süslü el işi, nakış

Örnek :

Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti." F. R. Atay İnce ve süslü el işi, nakış Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme brode Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi İşlemek işi Hukuki tağyir. Bir kimsenin malik olmadığı bir şeyi işlemesi veya değiştirmesi

işbirliği kelime anlamı nedir ne demek ? işbirliği

kooperasyon TEŞRİKİ MESAİ Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai Bir işin çeşitli işçilerce yapılması

işletmecilik kelime anlamı nedir ne demek ? işletmecilik

Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi Bir işletmeyi yönetme

iş hacmi kelime anlamı nedir ne demek ? iş hacmi

ciro Ticarî kuruluşlarda bir yıl içinde yapılmış olan işlemlerin toplam değeri, ciro

işgalci kelime anlamı nedir ne demek ? işgalci

İşgal eden, ele geçiren İşgal eden, ele geçiren (kimse)

işleyiş kelime anlamı nedir ne demek ? işleyiş

İşlemek işi veya biçimi İşleme işi veya biçimi

iştigal kelime anlamı nedir ne demek ? iştigal

Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma bir iş işleme, uğraşma, çalışma Uğraş, çalışma, uğraşma Bir iş işlemek. Uğraşmak. Çalışmak. Meşgul olmak

işkence etmek kelime anlamı nedir ne demek ? işkence etmek

AHZ

işaretlemek kelime anlamı nedir ne demek ? işaretlemek

Belirtecek biçimde hareket etmek Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek Belirtecek biçimde hareket etmek

Örnek :

O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi." Ç. Altan Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek

Örnek :

... gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış." A. Ş. Hisar İşaretlemek işi

işar kelime anlamı nedir ne demek ? işar

Yazı ile bildirme Birlikte geçinmek, muâşeret etmek. Hoş geçinmek Bildirme, gösterme

iştirakçi kelime anlamı nedir ne demek ? iştirakçi

Katılımcı Sosyal güvenlik bakımdan bir sandığa veya benzeri bir kuruma bağlı olan memur, işçi Ortaklık eden, ortak olan, katılan kimse

iştahlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? iştahlanmak

İsteği, arzusu artmak İştahı uyanmak veya artmak İştahlanmak işi

iş günü kelime anlamı nedir ne demek ? iş günü

Yasayla tespit edilmiş olan çalışma günü

iş merkezi kelime anlamı nedir ne demek ? iş merkezi

Belli bir ürünün bütün çeşitleriyle sergilendiği ve satışının yapıldığı yer, plaza İş yerlerinin yoğun olduğu bölge Birçok satış merkezinin bir arada bulunduğu yer, plaza Bir ticaret ortaklığının yönetildiği yer plaza

işlevsel kelime anlamı nedir ne demek ? işlevsel

İşlevle ilgili

iştah kelime anlamı nedir ne demek ? iştah

Yemek yeme isteği Cinsel istek veya arzu iştiha

işve kelime anlamı nedir ne demek ? işve

Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda Güzellerin gönül çeken naz ve edâsı. Gönül çekici tavır

işaretlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? işaretlenmek

Bir şeye işaret konulmak İşaretlenmek işi

işittirmek kelime anlamı nedir ne demek ? işittirmek

İşitmesini sağlamak, duyurmak İşittirmek işi

işleklik kelime anlamı nedir ne demek ? işleklik

İşlek olma durumu

iştirak kelime anlamı nedir ne demek ? iştirak

Yer alma, paydaşlık etme Katılma Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık katılım Bir işe, bir düşünceye katılma Ortak olma Bir işte yer alma, paydaşlık etme ortaklık, katılma Bir lâfızda çok mânalar müşterek olması. Meselâ: "Ayn" kelimesi. Hem göz, hem de kaynak mânasına gelir Ortak olmak. Ortaklık etmek. Bir işde yer almak. Hissedâr olmak

iştahsızlık kelime anlamı nedir ne demek ? iştahsızlık

anoreksi İştahsız olma durumu İştahsız olma durumu

Örnek :

Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş." A. İlhan

işlik kelime anlamı nedir ne demek ? işlik

Pamuklu gömlek atelye Gömlek Atölye Gömlek

Örnek :

... tulumbaya yaklaştı, işliğinin yakasını açtı, kollarını sıvadı." S. Kocagöz Atölye

Örnek :

İşliğin karanlık köşelerinde babasının yüzlerce hayali vardı." R. Enis

işlemeli kelime anlamı nedir ne demek ? işlemeli

Üstünde işlemeler bulunan Üstünde işlemeler bulunan

Örnek :

Çekiştikleri şey işlemeli bir kitap açacağı." T. Buğra

iş gezisi kelime anlamı nedir ne demek ? iş gezisi

Karşılıklı iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla bir ülke veya şehre yapılan seyahat iş seyahati

iş alanı kelime anlamı nedir ne demek ? iş alanı

Çalışılacak, kazanç sağlanacak dal

işkembeci kelime anlamı nedir ne demek ? işkembeci

İşkembe veya işkembe çorbası satan kimse

iştahsız kelime anlamı nedir ne demek ? iştahsız

İsteksiz Yemek yeme isteği olmayan, boğazsız

iş seyahati kelime anlamı nedir ne demek ? iş seyahati

İş gezisi

işaretli kelime anlamı nedir ne demek ? işaretli

İşareti olan, işaretle belirlenmiş olan

iştirak etmek kelime anlamı nedir ne demek ? iştirak etmek

Ortak olmak Katılmak

işten çıkarmak kelime anlamı nedir ne demek ? işten çıkarmak

azl

işaret etmek kelime anlamı nedir ne demek ? işaret etmek

Bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek Belirtmek işmar TELVİH İAZ İLMA'

işitilmemiş kelime anlamı nedir ne demek ? işitilmemiş

O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı (şey)

iştahlandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? iştahlandırmak

İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak İştahlandırmak işi

işaretleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? işaretleşmek

Uzak bir yerden, bilgi vermek için özel bir düzene göre türlü işaretler kullanmak Birbirine işaret etmek İşaretleşmek işi

işıksız kelime anlamı nedir ne demek ? işıksız

Işığı olmayan, karanlık

işetmek kelime anlamı nedir ne demek ? işetmek

İşemesini sağlamak, işemesine yol açmak, çiş yaptırmak İşetmek işi

işveli kelime anlamı nedir ne demek ? işveli

Nazlı, cilveli, edalı Nazlı, cilveli, edalı, şivekâr

Örnek :

Utangaç ve arzulu, tedirgin ve işveli, yorganı hızla açarak kaydı altına." Ç. Altan

işkilli kelime anlamı nedir ne demek ? işkilli

İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis

Örnek :

Biraz işkilli olmayan bir adamı, düştüğü yanlışlıktan kurtarmak kolay değildir." M. Ş. Esendal İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis ikircikli

işaretleme kelime anlamı nedir ne demek ? işaretleme

İşaretlemek işi Belirtecek biçimde hareket etmek Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek Belirtecek biçimde hareket etmek

Örnek :

O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi." Ç. Altan Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek

Örnek :

... gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış." A. Ş. Hisar

iş gücü kelime anlamı nedir ne demek ? iş gücü

Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü

işleme kelime anlamı nedir ne demek ? işleme

İnce ve süslü işlenmiş İşlemek işi. İnce ve süslü el işi, nakış

Örnek :

Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti." F. R. Atay İnce ve süslü el işi, nakış Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme brode Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi İşlemek işi Hukuki tağyir. Bir kimsenin malik olmadığı bir şeyi işlemesi veya değiştirmesi Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek İyi çalışmak, müşterisi bol olmak İşlek, etkin durumda olmak Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek Gidip gelmek Kapanmak Olgunlaşma yolunda olmak Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak

Örnek :

Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum." E. Bener Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak

Örnek :

İşleyen demir ışıldar." Atasözü Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak

Örnek :

Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı." M. Ş. Esendal. İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek

Örnek :

O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti." Y. K. Karaosmanoğlu. İyi çalışmak, müşterisi bol olmak Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek

Örnek :

Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti." R. N. Güntekin. İşlek, etkin durumda olmak

Örnek :

Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi." S. F. Abasıyanık. Çıban, olgunlaşma yolunda olmak Yara, kapanmak Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek Yapmak, nakışlamak Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek Gidip gelmek

Örnek :

Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan, ne insan geçerdi." S. M. Alus

işret kelime anlamı nedir ne demek ? işret

içkili eğlence, festival içki içme İçki içki, içki içme, sarhoş edici içki kullanma İçki. Alkollü meşrubat İçki içme. Alkollü içki kullanma HILTA

işlem hacmi kelime anlamı nedir ne demek ? işlem hacmi

Borsada gerçekleştirilen alım satımların toplam tutarı

iş akdi kelime anlamı nedir ne demek ? iş akdi

bakınız: iş sözleşmesi, hizmet akdi

işporta malı kelime anlamı nedir ne demek ? işporta malı

Değersiz, niteliksiz mal

işkil kelime anlamı nedir ne demek ? işkil

Paranoya Sandalye Kuşku, kuruntu Kuruntu, vesvese Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese Hile, tezvir Sağ ön ayağı ve sol arka ayağı beyaz olan at f. Şüphe, vesvese. Vehimlenmek ikircik

Sayfa başına dön