Ağ Tabaka kelime anlamı nedir ne demek " ağ tabaka " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
retina Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina Tıb: Görme sinirlerinin göz yuvarlağı içinde dağılmasından meydana gelen zar
Not : Bu sayfa üzerinde ağ tabaka kelime anlamı gösterilmektedir. ağ tabaka kelime anlamı nedir ? ağ tabaka ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ağ tabaka kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ağ tabaka kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ağ tabaka kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ağ tabaka " kelimesine benzer sonuçlar

ağartmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağartmak

Ak duruma getirmek, beyazlatmak Ağartmak işi Kuyumculukta gümüşü temizleme işi

ağababa kelime anlamı nedir ne demek ? ağababa

Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse) Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü Dede, ata

ağılamak kelime anlamı nedir ne demek ? ağılamak

Ağı katmak Ağı vermek, zehirlemek Ağı verme, zehirleme

ağır yağ kelime anlamı nedir ne demek ? ağır yağ

Kalın yağ

ağılı kelime anlamı nedir ne demek ? ağılı

İçinde ağı bulunan, zehirli

ağızlık kelime anlamı nedir ne demek ? ağızlık

huni Bir şeyin başladığı yer Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalıuç Yemiş küfelerinin üzerine yapraklıdallarla yapılan kapak Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılan kapak Nefesli çalgılarda ağza gelen yer Kuyu bileziği Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri gibi kafes Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç

Örnek :

Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?" R. H. Karay

ağırlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağırlaşmak

fenalaşmak Güçleşmek, zorlaşmak Organ görevini yapamaz duruma gelmek Hava ıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak, bozulmak Yavaşlamak Yiyecek bozulmaya yüz tutmak Ağırbaşlı olmak Ağır duruma gelmek Hava sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak, bozulmak

Örnek :

Büsbütün ağırlaşmış bir hava içinde nerelerden geçtiğimizi artık fark etmiyorduk." R. N. Güntekin Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak Yavaşlamak

Örnek :

Artık yavaş yavaş göçüyor, boyu kısalıyor, teni sararıyor, hareketleri ağırlaşıyordu." A. Ş. Hisar Gebe kadın doğurması yaklaşmak Ağırlaşmak durumu

ağılama kelime anlamı nedir ne demek ? ağılama

Ağı verme, zehirleme Ağı katmak Ağı vermek, zehirlemek

ağırkanlı kelime anlamı nedir ne demek ? ağırkanlı

Ağırcanlı Hippokrates'in ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi meleme

ağızsız kelime anlamı nedir ne demek ? ağızsız

Yumuşak huylu, sessiz Ağzı olmayan

ağırlama kelime anlamı nedir ne demek ? ağırlama

izzetüikram iclal izaz Ağırlamak işi, ikram, izaz Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava Gelin veya güvey karşılanırken çalınan kıvrak bir hava izaz etmek TEMCİD ululamak Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, ihtiyacını sağlamak, ikram etmek, izaz etmek Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, ihtiyacını sağlamak, ikram etmek, izaz etmek

Örnek :

Yine güler yüzle misafirlerini ağırlıyorlar." M. Ş. Esendal

ağrısız kelime anlamı nedir ne demek ? ağrısız

Dertsiz, tasasız Dertsiz, tasasız

Örnek :

Azıcık aşım, ağrısız başım." Atasözü Ağrı vermeden Ağrısı olmayan

ağlayıcı kelime anlamı nedir ne demek ? ağlayıcı

Ölünün ardından ağlamak için para ile tutulan kimse, ağıtçı, yasçı

ağız alışkanlığı kelime anlamı nedir ne demek ? ağız alışkanlığı

Çok söylendiği için bir sözü sık sık kullanma durumu

ağaçlı kelime anlamı nedir ne demek ? ağaçlı

Ağacı olan Ağacı olan

Örnek :

İki yanı ağaçlı yol ta dış kapıya kadar uzayıp gidiyordu." M. C. Kuntay

ağrılı kelime anlamı nedir ne demek ? ağrılı

Ağrıyan, ağrısı olan

ağzı sıkı kelime anlamı nedir ne demek ? ağzı sıkı

ketum ketu Ağzı pek (kimse)

ağrı kesici kelime anlamı nedir ne demek ? ağrı kesici

Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)

ağzı kalabalık kelime anlamı nedir ne demek ? ağzı kalabalık

Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz konuşan, boşboğaz (kimse)

ağartma kelime anlamı nedir ne demek ? ağartma

Ağartmak işi Kuyumculukta gümüşü temizleme işi Ak duruma getirmek, beyazlatmak

ağalanmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağalanmak

Ağa tavrı takınarak çalım yapmak Ağalanmak işi

ağız şakası kelime anlamı nedir ne demek ? ağız şakası

dil şakası Sözle yapılan şaka

ağır para cezası kelime anlamı nedir ne demek ? ağır para cezası

Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası

ağız dalaşı kelime anlamı nedir ne demek ? ağız dalaşı

dil dalaşı Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı

ağırca kelime anlamı nedir ne demek ? ağırca

Oldukça ağır biçimde Kötüleşmiş (hasta) Oldukça ağır

ağır hastalık kelime anlamı nedir ne demek ? ağır hastalık

UDAL İyileşmesi güç olan hastalık

ağırlaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağırlaştırmak

Bir şeyin ağırlaşmasına yol açmak Ağırlaştırmak işi

ağdalaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağdalaştırmak

Ağda durumuna getirmek Ağdalaştırmak işi

ağır su kelime anlamı nedir ne demek ? ağır su

Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su (DO)

ağrıtmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağrıtmak

Ağrımasına yol açmak Ağrıtmak işi

ağdalı kelime anlamı nedir ne demek ? ağdalı

Karmaşık Sakız gibi uzayan, ağdalı bir düş gibiydi bunlar." O. Rifat Karmaşık

Örnek :

Tam bir düşünce denemezdi buna Bilinmeyen kelimelerle, anlaşılması güç, dolambaçlı cümlelerden oluşan (deyiş) Ağdalanmış

ağız dolusu kelime anlamı nedir ne demek ? ağız dolusu

Birçok, birbiri ardınca (küfür) Ağzın alabileceği kadar

ağız değişikliği kelime anlamı nedir ne demek ? ağız değişikliği

Yemeğin çeşidinde değişiklik

ağzı bozuk kelime anlamı nedir ne demek ? ağzı bozuk

Sövmeyi alışkanlık edinmiş olan, küfürbaz (kimse)

ağır ağır kelime anlamı nedir ne demek ? ağır ağır

Fazlasıyla Acele etmeden

ağrımak kelime anlamı nedir ne demek ? ağrımak

Vücudun bir yeri ağrılı olmak Vücudun bir yeri ağrılı durumda olmak Ağrımak işi Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaştırdığı ağrıma asalaklarından ileri gelen hastalık

ağaç kurdu kelime anlamı nedir ne demek ? ağaç kurdu

erda ereda evreng birde BİDRE Ağaçları kemirerek beslenen birtakım sinek kurtçuklarına verilen ad

ağarmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağarmak

Aydınlanmak Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak Ağarmak işi Tan atma, şafak sökme

ağırlıklı kelime anlamı nedir ne demek ? ağırlıklı

Çoğunluğu oluşturan Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan Ağırlığı olan

ağaççık kelime anlamı nedir ne demek ? ağaççık

Taflan gibi, dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç

ağdırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağdırmak

Aşağı inmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ağır gelmek Ağmasına sebep olmak Ağdırmak işi

ağız kokusu kelime anlamı nedir ne demek ? ağız kokusu

BİHR Bir kimsenin çekilmez davranışları, istekleri, sözleri Ağız yolunda ve sindirim organlarında çeşitli rahatsızlıklardan dolayı oluşan koku

ağır sıklet kelime anlamı nedir ne demek ? ağır sıklet

başağırlık ağır Bazı spor dallarında yarışmacıların ağırlığı ile sınırlandırılan kategori, başağırlık

ağıllanmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağıllanmak

Çevresinde ağıl denen hale oluşmak, halelenmek Toplanıp bir arada durmak Ağıllanmak durumu

ağızotu kelime anlamı nedir ne demek ? ağızotu

yemleme yem Toplarıateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde

ağmak kelime anlamı nedir ne demek ? ağmak

inmek Sarkmak Yükselmek, yukarı çıkmak Yükselmek, yukarı çıkmak

Örnek :

Ay oldum âleme doğdum, bulut oldum göğe ağdım." Yunus Emre Sarkmak, aşağıya inmek, eğilmek, meyletmek

Örnek :

Hiç konuşmadan güneş batıya ağıncaya dek çalıştılar." R. N. Güntekin Sarkmak, aşağıya inmek, eğilmek, meyletmek Ağmak işi Akan yıldız Akan yıldız, şahap

ağızlamak kelime anlamı nedir ne demek ? ağızlamak

Bir boğazın veya bir limanın ağzını ortalamak Bir işi kolaylamak Bir parçayı yuvasına geçirmek için önce yuvanın ağzını ayarlamak Ağızlamak işi Tarlayı kazarken, kazılan yerle kazılacak yer arasındaki genişlik

ağırlaşma kelime anlamı nedir ne demek ? ağırlaşma

Ağırlaşmak durumu fenalaşmak Güçleşmek, zorlaşmak Organ görevini yapamaz duruma gelmek Hava ıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak, bozulmak Yavaşlamak Yiyecek bozulmaya yüz tutmak Ağırbaşlı olmak Ağır duruma gelmek Hava sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak, bozulmak

Örnek :

Büsbütün ağırlaşmış bir hava içinde nerelerden geçtiğimizi artık fark etmiyorduk." R. N. Güntekin Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak Yavaşlamak

Örnek :

Artık yavaş yavaş göçüyor, boyu kısalıyor, teni sararıyor, hareketleri ağırlaşıyordu." A. Ş. Hisar Gebe kadın doğurması yaklaşmak

ağlayış kelime anlamı nedir ne demek ? ağlayış

Ağlama işi veya biçimi

ağır sanayi kelime anlamı nedir ne demek ? ağır sanayi

Üretim araçları yapan sanayi

Sayfa başına dön