Göz Bilimi kelime anlamı nedir ne demek " göz bilimi " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
oftalmoloji Gözün yapısının, çalışmasının ve hastalıklarının incelendiği hekimlik dalı, oftalmoloji
göz bilimi kelimesi ingilizcesi nedir ? = through science
Not : Bu sayfa üzerinde göz bilimi kelime anlamı gösterilmektedir. göz bilimi kelime anlamı nedir ? göz bilimi ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca göz bilimi kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan göz bilimi kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( göz bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? )

" göz bilimi " kelimesine benzer sonuçlar

göz aşinalığı kelime anlamı nedir ne demek ? göz aşinalığı

Birini zaman zaman görmekten ileri gitmemiş olan tanıma, üstünkörü tanıma

gözletmek kelime anlamı nedir ne demek ? gözletmek

Gözleme işini yaptırmak Gözletmek işi

gözetleme kelime anlamı nedir ne demek ? gözetleme

Gözetlemek işi

Örnek :

Çömeldiği yerden gizli gizli cevizlerin altını gözetlemeye başladı." O. C. Kaygılı Gözetlemek işi tarassud İRSAD Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek

Örnek :

Bitişik yalının taze gelini sabah işlerini görürken yan pencereden gözetlemek esaslı keyiflerimden biriydi." R. H. Karay Birine veya bir şeye gizlice bakmak

Örnek :

... yarı kanadı açık pencereden odanın içini gözetlediler." P. Safa Birine veya bir şeye gizlice bakmak

gözü kara kelime anlamı nedir ne demek ? gözü kara

Korkusuz

gözeneklilik kelime anlamı nedir ne demek ? gözeneklilik

Gözenekli bir cismin niteliği

göz merceği kelime anlamı nedir ne demek ? göz merceği

Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ

gözü pek kelime anlamı nedir ne demek ? gözü pek

Korkusuz, yürekli, cesur acar

göz göze kelime anlamı nedir ne demek ? göz göze

Bakışları karşılaşarak

gözlükçü kelime anlamı nedir ne demek ? gözlükçü

optikçi optik Gözlük satma ve onarma işlerinin yapıldığı dükkân Gözlük satan veya onaran kimse

gözlemek kelime anlamı nedir ne demek ? gözlemek

gözlemlemek TA'KİB Koumak, kollamak İncelemek, araştırmak Dikkatle bakmak, tarassut etmek. İncelemek, araştırmak Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek Gizlice bakmak, gözetlemek Korumak, kollamak Dikkatle bakmak, tarassut etmek Sacda veya yağda kızartılan, tatlı veya tuzlu bir hamur işi bükmece Gözlemek işi, tarassut Meralarda yağışın toprakla tutulması ve yem üretiminin artırılması amacıyla 4050 cm aralıklarla 1520 cm çapında ve 78 cm derinliğinde çukurlar açılması Gök bilimi veya meteorolojide özel araçlarla inceleme Meralarda yağışın toprakla tutulması ve yem üretiminin artırılması amacıyla, 4050 cm aralıklarla 1520 cm çapında ve 78 cm derinliğinde çukurlar açılması ince saç ekmeği

gözlüklü kelime anlamı nedir ne demek ? gözlüklü

Gözlük takmış olan, gözlük kullanan Gözlük takmış olan, gözlük kullanan

Örnek :

Posta müvezzilerinden gözlüklü olanı, ta uzaktaki masadan lafa karıştı." H. Taner

gözetici kelime anlamı nedir ne demek ? gözetici

Yarışlarda ellişer metre aralıkla dönemeçlere dizilen en az dört gözlemciden her biri Gözetme yapan, koruyucu, bakıcı, kollayıcı

gözeneksiz kelime anlamı nedir ne demek ? gözeneksiz

Gözenekleri olmayan

gözyaşı kelime anlamı nedir ne demek ? gözyaşı

eşkbâr Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri

Örnek :

Her kadının gözyaşını dindireceğine kaniydi." P. Safa lakrima eşk ATEŞ MEDMA' Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri DAM' ABRE GARB

gözetilmek kelime anlamı nedir ne demek ? gözetilmek

Gözetme işi yapılmak veya gözetme işine konu olmak Gözetilmek işi

göz banyosu kelime anlamı nedir ne demek ? göz banyosu

Hoşlanarak kadınlara bakma Göz hastalıklarının iyileştirilmesi için yapılan banyo

gözenekli kelime anlamı nedir ne demek ? gözenekli

Gözenekleri olan

gözlü kelime anlamı nedir ne demek ? gözlü

Deliği olan Bölmesi veya gözleri olan Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan Gözü olan

gözetlemek kelime anlamı nedir ne demek ? gözetlemek

İRSAD Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek

Örnek :

Bitişik yalının taze gelini sabah işlerini görürken yan pencereden gözetlemek esaslı keyiflerimden biriydi." R. H. Karay Birine veya bir şeye gizlice bakmak

Örnek :

... yarı kanadı açık pencereden odanın içini gözetlediler." P. Safa Birine veya bir şeye gizlice bakmak Gözetlemek işi

Örnek :

Çömeldiği yerden gizli gizli cevizlerin altını gözetlemeye başladı." O. C. Kaygılı Gözetlemek işi tarassud

gözü kapalı kelime anlamı nedir ne demek ? gözü kapalı

Çevresinde olanlardan haberi olmayan Düşünmeden, duraksamadan ursulamaya

gözükmek kelime anlamı nedir ne demek ? gözükmek

Görünmek Görünmek

Örnek :

Bazen hareketleriyle pek makul, bazen âdetleriyle garip ve gülünç gözükürmüş." A. Ş. Hisar Gözükmek işi

gözü keskin kelime anlamı nedir ne demek ? gözü keskin

Çok iyi gören

gözleyici kelime anlamı nedir ne demek ? gözleyici

rasıt RID' Gözlemci, müşahit, rasıt

göz kararı kelime anlamı nedir ne demek ? göz kararı

Ölçü veya tartı ile değil, gözle oranlanarak belirlenen miktar

gözü dışarıda kelime anlamı nedir ne demek ? gözü dışarıda

Eşine bağlı olmayıp başkalarıyla da ilişki kuran

gözenek kelime anlamı nedir ne demek ? gözenek

mesame por Bir işlemede, örgüde, ipliklerin kesilmesi, ayrı tutulması yoluyla oluşturulan boşluk, ajur Pencere Bir malzemenin içinde irili ufaklı boşlukların bulunması durumu süngerimsi görünüş Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli okjisen ve karbondioksit alışverişine, suyun buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların alt yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki mikroskobik deliklerden her biri, mesame Canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük, basit açıklık, mesame Güneş yüzeyinde görülen küçük yuvarlak, kara lekelerden her biri Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri

gözetleme deliği kelime anlamı nedir ne demek ? gözetleme deliği

dürbün Kapının dışındakileri görmeye yarayan ve kapı ortasında açılmış mercekli delik

gözetlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? gözetlenmek

Gözetlemek işi yapılmak Gözetlenmek işi

gözdemiri kelime anlamı nedir ne demek ? gözdemiri

Gemilerin baş tarafında bulunan, her zaman kullanılan büyük çapa

gözetletmek kelime anlamı nedir ne demek ? gözetletmek

Gözetleme işini birine yaptırmak Gözetletmek işi veya durumu

gözetmen kelime anlamı nedir ne demek ? gözetmen

Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır Film çalışmalarında yapımcı adına filmin sanat, teknik ve para yönünü düzenleyen kimse Gözcü

gözdağı vermek kelime anlamı nedir ne demek ? gözdağı vermek

şantaj yapmak korkutmak

gözü bağlı kelime anlamı nedir ne demek ? gözü bağlı

Sorup soruşturmaksızın, bakıp anlamadan Aymaz, gafil

gözlemleme kelime anlamı nedir ne demek ? gözlemleme

Gözlemlemek işi

gözlemecilik kelime anlamı nedir ne demek ? gözlemecilik

Gözlemecinin işi veya mesleği

gözyaşı memesi kelime anlamı nedir ne demek ? gözyaşı memesi

Gözün iç açısındaki kırmızı çıkıntı

gözetleyiş kelime anlamı nedir ne demek ? gözetleyiş

Gözetleme işi veya biçimi

gözsüz kelime anlamı nedir ne demek ? gözsüz

Köstebek Görmez, âma, kör Gözü olmayan

gözlemecinin kelime anlamı nedir ne demek ? gözlemecinin

Gözleme yapan veya satan kimse

göz yuvarı kelime anlamı nedir ne demek ? göz yuvarı

Kafatasında bir çukur içine yerleşmiş bulunan, gözün yuvarlak olan parçası

göze göz kelime anlamı nedir ne demek ? göze göz

Aynı biçimde acısını çıkarma, misilleme

göz yuvası kelime anlamı nedir ne demek ? göz yuvası

göz evi Göz yuvarlarının içinde bulundukları kemik oyuklardan her biri, göz evi

gözletme kelime anlamı nedir ne demek ? gözletme

Gözletmek işi Gözleme işini yaptırmak

gözettirme kelime anlamı nedir ne demek ? gözettirme

Gözettirmek işi Gözetmek işini yaptırmak, gözetmesini sağlamak

gözdeğmesi kelime anlamı nedir ne demek ? gözdeğmesi

NAZAR

göz sevdası kelime anlamı nedir ne demek ? göz sevdası

Yalnız bakmakla yetinilen aşk

göz etçiği kelime anlamı nedir ne demek ? göz etçiği

göz memesi Gözün iç açısındaki kırmızı çıkıntı

göz emeği kelime anlamı nedir ne demek ? göz emeği

Gözü çok yoran ince iş

gözlüksüz kelime anlamı nedir ne demek ? gözlüksüz

Gözlüğü olmayan, gözlük takmamış olan

göze yutarlığı kelime anlamı nedir ne demek ? göze yutarlığı

Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, hücre yutarlığı, fagositoz fagositoz

Sayfa başına dön