Kuru Soğan kelime anlamı nedir ne demek " kuru soğan " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
kuru soğan kelimesi ingilizcesi nedir ? = onion
Not : Bu sayfa üzerinde kuru soğan kelime anlamı gösterilmektedir. kuru soğan kelime anlamı nedir ? kuru soğan ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kuru soğan kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan kuru soğan kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( kuru soğan kelime anlamı nedir ne demek ? )

" kuru soğan " kelimesine benzer sonuçlar

kurukafa kelime anlamı nedir ne demek ? kurukafa

Tırtılları patates yaprağı yiyen, alt kanatları sarı, üstü kahverengi bir tür kelebek (Acherantia adrophos) Akılsız kafa Baş iskeleti

kurutmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurutmak

İBAS Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek Uğursuzluk getirmek, yok etmek Uğursuzluk getirmek, yok etmek

Örnek :

Dâhilde bütün millî kuvvetlerimizi dağıttılar, bütün kabiliyetlerimizi kuruttular." P. Safa Canlılığını yitirmek Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek

Örnek :

Göz yaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez." C. Meriç Bitki canlılığını yitirmek Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak Cılız duruma getirmek, zayıflatmak Kurutmak işi

kuru ot kelime anlamı nedir ne demek ? kuru ot

SAFİF haşiş RÜMAM MAHŞUŞ HAŞHAŞA

kuru yük kelime anlamı nedir ne demek ? kuru yük

Kara ve deniz taşıtlarıyla nakledilen katı madde, ticarî eşya

kuru pil kelime anlamı nedir ne demek ? kuru pil

Akıntı yapmaması için elektroliti soğurucu bir maddeyle kaplı pil

kurumsallaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurumsallaşmak

Örgütlü duruma gelmek Süreklilik kazanmak Kurumsal duruma gelmek Kurumsallaşmak durumu

kuruluk kelime anlamı nedir ne demek ? kuruluk

YÜBUSET saml YÜBS KUBUB CÜNAF Kurutulmuş davar gübresi Kuru olma durumu

kuruma kelime anlamı nedir ne demek ? kuruma

Kurumak işi Budizm felsefesinin ekirdeğini oluşturan fikir LASAF CEFF ATK ASB HAD MEREHAN NÜSÜSE kakırdamak TECEBCÜB Susuz kalmak Cılızlaşmak, sıskalaşmak, zayıflamak

Örnek :

Karısı hırçınlıktan kurumuş bir kadın." M. Ş. Esendal Bitki suyu çekilip cansız duruma gelmek Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek

Örnek :

Çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu." H. E. Adıvar Akarsu, göl susuz kalmak

Örnek :

Kurumuş dere gibi taşlık bir yerden geçtik." H. R. Gürpınar Bazı nesneler yumuşaklığını yitirmek, sertleşmek

Örnek :

Darı ve mısır yemekten bağırsakları kurumuştu." R. H. Karay Cılızlaşmak, sıskalaşmak, zayıflamak Suyu çekilip cansız duruma gelmek Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek Yumuşaklığını yitirmek, sertleşmek

kuru meyve kelime anlamı nedir ne demek ? kuru meyve

Olgunlaşınca dış kabuğu kuruyan meyve Yaş meyvenin kurutulmuşu

kurutucu kelime anlamı nedir ne demek ? kurutucu

Nemi, ısı veya hava akımıyla uzaklaştırıp içine konulan maddeleri kurutan alet Boya ve parlatıcıların çabuk kurumalarını sağlamak amacıyla içlerine katılan madde MÜCEFFİF

kurulamak kelime anlamı nedir ne demek ? kurulamak

Bir şeyin üzerindeki ıslaklığı gidermek Kurulamak işi

kurulu kelime anlamı nedir ne demek ? kurulu

Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş

kurumsallaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? kurumsallaştırma

Kurumlaşmasını sağlamak

kurumlaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurumlaştırmak

Kurum durumuna getirmek Kurumlaştırmak işi

kuru kayısı kelime anlamı nedir ne demek ? kuru kayısı

Kayısının kurutulmuşu

kurumlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurumlaşmak

müesseseleşmek Kurum durumuna gelmek, müesseseleşmek müesseseleşme Herhangi bir davranış, düşünüş, inanış biçiminin tarih olarak durağan ve toplumca değer verilen kalıplara dönüşmesi süreci, müesseseleşme Özellikle politik ve ekonomik alanlarda denetim örgütlerinin, kurumların çoğaltılması eğilimi Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme

kuru temizleme kelime anlamı nedir ne demek ? kuru temizleme

Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb.ni temizleme, ütüleme

kuruşlandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuruşlandırmak

Bir listede yer alan her maddenin fiyat tutarını hesap edip belirtmek Kuruşlandırmak işi

kurulmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurulmak

Rahatça oturmak, yerleşmek Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak

Örnek :

Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay." A. M. Dıranas. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak Rahatça oturmak, yerleşmek

Örnek :

Yırtık pırtık giysili serserilerin peykelere kurulduğunu görünce çok şaşırmıştır." S. Birsel teşekkül Kurulmak işi

kuru üzüm kelime anlamı nedir ne demek ? kuru üzüm

kişmiş cerez ACED Yaş üzümün kurutulmuşu Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm

kuru yemiş kelime anlamı nedir ne demek ? kuru yemiş

meyvehoş Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler kırıntı

kurutma kelime anlamı nedir ne demek ? kurutma

Kurutmak işi İBAS Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek Uğursuzluk getirmek, yok etmek Uğursuzluk getirmek, yok etmek

Örnek :

Dâhilde bütün millî kuvvetlerimizi dağıttılar, bütün kabiliyetlerimizi kuruttular." P. Safa Canlılığını yitirmek Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek

Örnek :

Göz yaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez." C. Meriç Bitki canlılığını yitirmek Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak Cılız duruma getirmek, zayıflatmak

kuru öksürük kelime anlamı nedir ne demek ? kuru öksürük

Balgam çıkarılmayan öksürük

kuru tarım kelime anlamı nedir ne demek ? kuru tarım

kuru ziraat Kurak veya yarı kurak bölgelerde, sulama yapmadan tarladan ürün alınması yollarını gösteren tarımsal tekniklerin bütünü, kuru ziraat

kurutulmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurutulmak

Kurutma işi yapılmak veya kurutma işine konu olmak Kurutulmak işi

kurulu düzen kelime anlamı nedir ne demek ? kurulu düzen

müesses nizam Yerleşmiş, içinde bulunulan toplumsal düzen

kuru erik kelime anlamı nedir ne demek ? kuru erik

Eriğin kurutulmuşu

kuru kalabalık kelime anlamı nedir ne demek ? kuru kalabalık

Hiçbir işe yaramayan, kırık dökük eşya Hiçbir iş yapmayan insan topluluğu

kuru temizleyici kelime anlamı nedir ne demek ? kuru temizleyici

Kuru temizleme yapan kimse

kuru çeşme kelime anlamı nedir ne demek ? kuru çeşme

Suyu çekilmiş çeşme

kuru kahveci kelime anlamı nedir ne demek ? kuru kahveci

tahmisçi Kuru kahve satılan yer Kuru kahve hazırlayıp satan kimse

kurumlanış kelime anlamı nedir ne demek ? kurumlanış

Kurumlanma işi veya biçimi

kurutma kabı kelime anlamı nedir ne demek ? kurutma kabı

kurutaç desikatör İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör

kurulaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? kurulaşmak

Yoksullaşmak, yozlaşmak, muhtevasızlaşmak Kuru duruma gelmek Kurulaşmak işi

kurutulma kelime anlamı nedir ne demek ? kurutulma

Kurutulmak işi Kurutma işi yapılmak veya kurutma işine konu olmak

kuruşlandırma kelime anlamı nedir ne demek ? kuruşlandırma

Kuruşlandırmak işi Bir listede yer alan her maddenin fiyat tutarını hesap edip belirtmek

kurulayış kelime anlamı nedir ne demek ? kurulayış

Kurulama işi veya biçimi

kurumlaşma kelime anlamı nedir ne demek ? kurumlaşma

müesseseleşme Herhangi bir davranış, düşünüş, inanış biçiminin tarih olarak durağan ve toplumca değer verilen kalıplara dönüşmesi süreci, müesseseleşme Özellikle politik ve ekonomik alanlarda denetim örgütlerinin, kurumların çoğaltılması eğilimi Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme müesseseleşmek Kurum durumuna gelmek, müesseseleşmek

kuru iftira kelime anlamı nedir ne demek ? kuru iftira

Gerçekle hiçbir ilişiği, hiçbir dayanağı olmayan iftira

kurumlaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? kurumlaştırma

Kurumlaştırmak işi Kurum durumuna getirmek

kurulanış kelime anlamı nedir ne demek ? kurulanış

Kurulanma işi veya biçimi

kuru dere kelime anlamı nedir ne demek ? kuru dere

Suyu olmayan dere

kurulanma kelime anlamı nedir ne demek ? kurulanma

Kurulanmak işi Kendini kurulamak Kurulama işi yapılmak veya kurulama işine konu olmak Kendini kurulamak

Örnek :

Bir sürü memurun öteye beriye girip çıktıkları, mendilleriyle kurulandıkları ... görülüyor." R. H. Karay

kurutmalık kelime anlamı nedir ne demek ? kurutmalık

Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış

kuru çayır kelime anlamı nedir ne demek ? kuru çayır

Yaz aylarında bitkilerinin çoğunun kuruduğu doğal çayır

kurutma makinesi kelime anlamı nedir ne demek ? kurutma makinesi

Yıkanmış ve sıkılmış çamaşırları sıcak hava içinde döndürerek kurutan araç

kurulma kelime anlamı nedir ne demek ? kurulma

teşekkül Kurulmak işi Rahatça oturmak, yerleşmek Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak

Örnek :

Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay." A. M. Dıranas. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak Rahatça oturmak, yerleşmek

Örnek :

Yırtık pırtık giysili serserilerin peykelere kurulduğunu görünce çok şaşırmıştır." S. Birsel

kuru laf kelime anlamı nedir ne demek ? kuru laf

Gerçekleşmeyeceği belli olan boş ve anlamsız söz

kurutmalı kelime anlamı nedir ne demek ? kurutmalı

Kurutma sistemi olan

kuruyasıca kelime anlamı nedir ne demek ? kuruyasıca

İşe yaramaz, kötü anlamında bir ilenme sözü

Sayfa başına dön