Cin Fikirli kelime anlamı nedir ne demek " cin fikirli " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
cin fikirli kelimesi ingilizcesi nedir ? = wily
Not : Bu sayfa üzerinde cin fikirli kelime anlamı gösterilmektedir. cin fikirli kelime anlamı nedir ? cin fikirli ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca cin fikirli kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan cin fikirli kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( cin fikirli kelime anlamı nedir ne demek ? )

" cin fikirli " kelimesine benzer sonuçlar

cinsellik kelime anlamı nedir ne demek ? cinsellik

Cinsel özelliklerin bütünü

cingöz kelime anlamı nedir ne demek ? cingöz

Kurnaz, açıkgöz Açıkgöz, kurnaz, hin Açıkgöz, hiç aldatılmayan

cinsi kelime anlamı nedir ne demek ? cinsi

Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel cinsel Cinsle ilgili, cinsle alâkalı

cinlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? cinlenmek

Öfkelenmek Cinlenmek durumu

cinas kelime anlamı nedir ne demek ? cinas

kalb Edb: Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya "tecnis" denir, o kelimelere de "cinas" denir Benzeyiş, münâsebet çok anlamlı bir sözcüğü her defasında başka bir anlamını öngörerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma Edebiyatta birden çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek, kötüsünü kastetmek Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma

Örnek :

En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı." A. Ş. Hisar. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma

cinli kelime anlamı nedir ne demek ? cinli

Öfkeli, sinirli (kimse) İçinde cinlerin olduğuna inanılan İçinde cinlerin olduğuna inanılan

Örnek :

Annem bu apartmana cinli, perili diye ayak basmaz." H. E. Adıvar. Öfkeli, sinirli (kimse)

cinler kelime anlamı nedir ne demek ? cinler

cânn ardıç rakısı ecinni yel Bak: Cinn Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı Akıllı, zeki Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı. (Cenova şehrinin adından) Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon bir cins ateşten yaratılmış olup dünyanın insandan sonra en mühim sâkinleridir

cinsiyetle kelime anlamı nedir ne demek ? cinsiyetle

cinslik seks eşey Bir cins ile alâkalı olma Bir kavim ve kabileye mensub olma Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks

Örnek :

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." Anayasa

cinyolu kelime anlamı nedir ne demek ? cinyolu

Tarlaların arasında görülen verimsiz topraklar

cins cibilliyet kelime anlamı nedir ne demek ? cins cibilliyet

Nitelik, asıl; soy sop

cinaslı kelime anlamı nedir ne demek ? cinaslı

Cinası olan, cinas sanatı bulunan

cinsî kelime anlamı nedir ne demek ? cinsî

cinsel Cinsle ilgili, cinsle alâkalı Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel

cinleşme kelime anlamı nedir ne demek ? cinleşme

Cinleşmek işi Cin gibi davranmak

cinsilatif kelime anlamı nedir ne demek ? cinsilatif

Kadın; güzel, alımlı, hoşa giden kadın

cinsaçı kelime anlamı nedir ne demek ? cinsaçı

Küsküt

cinleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? cinleşmek

Cin gibi davranmak Cinleşmek işi

cin mısırı kelime anlamı nedir ne demek ? cin mısırı

cin darısı Bir tür ufak taneli mısır, cin darısı

cin darısı kelime anlamı nedir ne demek ? cin darısı

Cin mısırı

cinlenme kelime anlamı nedir ne demek ? cinlenme

Cinlenmek durumu Öfkelenmek

cinsliksiz kelime anlamı nedir ne demek ? cinsliksiz

Cinsliği olmayan, erkek veya dişi olmayan, eşeysiz

cinko kelime anlamı nedir ne demek ? cinko

TUTU TUTİYA tutya Mavimsi beyaz renkte parlak yüzlü bir maden veya bu madenden yapılmış eşya Mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal Bu elementten yapılmış Bu elementten yapılmış

Örnek :

Odamız yaz günleri çinko damın altında yanar durur." O. V. Kanık Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurunca kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurana verilen ödül Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya (simgesi Zn)

cincilik kelime anlamı nedir ne demek ? cincilik

demonizm

cinslik bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? cinslik bilimi

Cinsiyetle ilgili sorunları inceleyen bilim, seksoloji

cinseltaciz kelime anlamı nedir ne demek ? cinseltaciz

Çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili bir göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlâk dışı birtakım tutum ve davranışlarla cinsel yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesi Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme

cinsisim kelime anlamı nedir ne demek ? cinsisim

Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi

cindir kelime anlamı nedir ne demek ? cindir

ardıç rakısı ecinni yel Bak: Cinn Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı Akıllı, zeki Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı. (Cenova şehrinin adından) Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon bir cins ateşten yaratılmış olup dünyanın insandan sonra en mühim sâkinleridir cânn

cinar agaci kelime anlamı nedir ne demek ? cinar agaci

kavlağan çünük kavak

cinsel ilişki kelime anlamı nedir ne demek ? cinsel ilişki

KOİT

cinsel kelime anlamı nedir ne demek ? cinsel

Cinsî

cincar kelime anlamı nedir ne demek ? cincar

ısırgan otu Mısır ekmeği

cinayet kelime anlamı nedir ne demek ? cinayet

kıya Adam öldürmek, katl. Bak: Câni Adam öldürme Adam öldürme

Örnek :

Cinayetlerin ve intiharların sebebi kudret ve imkân arasındaki dengesizliktir." R. H. Karay Adam öldürme derecesinde ağır suç birisini öldürmek, katl

cincie kelime anlamı nedir ne demek ? cincie

Cin çağırma ve onlarla konuşma gibi bir iddia ile geçim sağlayan (kimse)

cinare kelime anlamı nedir ne demek ? cinare

Esterâbâd ile Cürcân arasına derler,

cinili kelime anlamı nedir ne demek ? cinili

Çinisi olan, çinilerle bezenmiş olan,

cinayet işlenen yer kelime anlamı nedir ne demek ? cinayet işlenen yer

maktel,

cinsin kelime anlamı nedir ne demek ? cinsin

ardıç rakısı, ecinni, yel, Bak: Cinn, Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon, bir cins ateşten yaratılmış olup dünyanın insandan sonra en mühim sâkinleridir, Akıllı, zeki, Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı. (Cenova şehrinin adından) Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon, Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık, Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı,

cingene kelime anlamı nedir ne demek ? cingene

Çigan, Çingen, elekçi, Roman, Kıpti, Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, poşa, Bu topluluktan olan kimse, Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk

Örnek :

Karadutum, çatalkaram, Çingene'm / Nar tanem, nur tanem bir tanem" B. R. Eyuboğlu,

cin dili kelime anlamı nedir ne demek ? cin dili

çince,

cinsiyet kelime anlamı nedir ne demek ? cinsiyet

cinslik, seks, eşey, Bir cins ile alâkalı olma, Bir kavim ve kabileye mensub olma, Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks, Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks

Örnek :

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." Anayasa,

cinan kelime anlamı nedir ne demek ? cinan

(Cennet. C.) Cennetler,

Cinchonine kelime anlamı nedir ne demek ? Cinchonine

Sinkonin

Cincture kelime anlamı nedir ne demek ? Cincture

Pervaz

Cinder Concrete kelime anlamı nedir ne demek ? Cinder Concrete

Cüruflu Beton

Cinder Cone kelime anlamı nedir ne demek ? Cinder Cone

Cüruf Konisi

Cinder Patch kelime anlamı nedir ne demek ? Cinder Patch

Cüruf Yaması

Cine Camera kelime anlamı nedir ne demek ? Cine Camera

Sinekamera

Cinemascope kelime anlamı nedir ne demek ? Cinemascope

Sinemaskop

Cinematic kelime anlamı nedir ne demek ? Cinematic

Sinematik

Cinematograph kelime anlamı nedir ne demek ? Cinematograph

Sinematograf

Cinematograph Film kelime anlamı nedir ne demek ? Cinematograph Film

Sinematograf Film

Sayfa başına dön