Kanun Maddesi kelime anlamı nedir ne demek " kanun maddesi " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
bent Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
kanun maddesi kelimesi ingilizcesi nedir ? = article / section of the law.
Not : Bu sayfa üzerinde kanun maddesi kelime anlamı gösterilmektedir. kanun maddesi kelime anlamı nedir ? kanun maddesi ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kanun maddesi kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan kanun maddesi kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( kanun maddesi kelime anlamı nedir ne demek ? )

" kanun maddesi " kelimesine benzer sonuçlar

kanunsuzluk kelime anlamı nedir ne demek ? kanunsuzluk

Yasaya aykırılık, yasasızlık

kanun adamı kelime anlamı nedir ne demek ? kanun adamı

Yöneticiliği sırasında kanunlara uymaktan vazgeçmeyen kimse

kanunlaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaştırma

TAKNİN KODİFİKASYON Yasalaştırma Yasalaştırmak

kanunlaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaştırmak

Yasalaştırmak TAKNİN KODİFİKASYON Yasalaştırma

kanun koyucu kelime anlamı nedir ne demek ? kanun koyucu

vazııkanun MUKANNİN Kanun yapma veya kanun koyma yetkisi olan, yasa koyucu

kanun layihası kelime anlamı nedir ne demek ? kanun layihası

Yasa tasarısı

kanun tasarısı kelime anlamı nedir ne demek ? kanun tasarısı

Hükûmetin meclise sunmak üzere hazırladığı onaylanmamış, yürürlüğe konmamış kanun, yasa tasarısı, kanun lâyihası

kanun dışı kelime anlamı nedir ne demek ? kanun dışı

Yasa dışı

kanun sözcüsü kelime anlamı nedir ne demek ? kanun sözcüsü

Yasa sözcüsü

kanundan kelime anlamı nedir ne demek ? kanundan

DESTUR Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı Kaziyei külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam (C.: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar FİHRİS yasa Mangal. Soba Kış mevsiminin ilk iki ayı Sakil, ağır adam Kış mevsimi Ocak. Ateş yanan yer. Zaman Geçerli olan kural

Örnek :

Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır." A. Ş. Hisar namus hukuk, yasa kavânin

kanunlaştırılma kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaştırılma

Yasalaştırılma Yasalaştırılmak

kanunlaştırılmak kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaştırılmak

Yasalaştırılmak Yasalaştırılma

kanunusani kelime anlamı nedir ne demek ? kanunusani

Ocak ayı Ocak

kanunlaşmamak kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaşmamak

Kanunlaşmak işi, yasalaşma Yasalaşmak

kanuniyet kelime anlamı nedir ne demek ? kanuniyet

Kanunluluk. Kanun haline gelmek Yasa olma gücünü kazanma kânunluluk, kânun hâline gelmek

kanunlaşmış kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlaşmış

Yasalaşmak Kanunlaşmak işi, yasalaşma

kanunculuk kelime anlamı nedir ne demek ? kanunculuk

Kanun yapan veya satan kimse Kanun çalan kimse, kanunî Kanunu uygulayan Kanun yapan

kanunu esasi kelime anlamı nedir ne demek ? kanunu esasi

Anayasa

kanunsuz kelime anlamı nedir ne demek ? kanunsuz

Yasası olmayan, yasasız

Örnek :

Yeni kanunu anlamak, dinlemek için önce kanunsuz olmak lazımdır." S. F. Abasıyanık Yasaya aykırı

Örnek :

Kanunsuz bir grev barikatında ilk kurşun senin alnına çarpar." Ç. Altan Yasaya aykırı Yasası olmayan, yasasız

kanunlar kelime anlamı nedir ne demek ? kanunlar

kavânin,

Kanun I Ilahi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun I Ilahi

Allahü Teâlânın Kullarının Dünyâ Ve Âhirette Huzûr Ve Seâdete (Mutluluğa) Kavuşmaları

Kanun kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun

Bir Kisim Değişmez Kurallar, Ilimlerin Herbirisinin Düzenlenmiş Kaideleri, Sosyal Ilişkileri Düzenleyen Ve Yaptirimlarla Desteklenmiş Hukuk Kurallari.

Kanun Boşluğu kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Boşluğu

Günlük Hayatla Ilgili Düzenleyici Kurallarin Eksikliği Veya Hiç Bulunmamasi. Bu Gibi Durumlarda Boşluğu Hâkim Kendi Içtihadlariyla Doldurur.

Kanun Hükmünde Kararname kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Hükmünde Kararname

Anayasalarda Belirlenen Esaslar Dahilinde Ve Yine Tbmm Ce Belirlenecek Konularda Hükümetin Kanun Gücünde Kararnâme Çikarmasi, Kanun Gücünde Çikardiği Yazili Hukuk Metinleri.

Kanun Layihasi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Layihasi

Hükümetin Hazirlayip Tbmm Ne Sunmuş Bulunduğu Kanun Taslaği.

Kanun Kaçaği kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Kaçaği

Suç Işleyen Ve Fakat Tutuklanamadiğindan Serbestçe Dolaşan Kimse,. Kanun Pençesinden Yakasini Kurtarmiş Kişi.

Kanun Önünde Eşitlik kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Önünde Eşitlik

Anayasalara Göre Herkes, Hiçbir Ayirima Tabi Tutulmaksizin Kanun Önünde Eşittir. Irk, Dil, Cins, Milliyet Veya Benzeri Türden Ayirimlara Tabi Tutulamazlar. Devletin Bütün Organlari Bu Eşitliğe Uymak Zorundadir.

Kanun Teklifi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Teklifi

Tbmm Üyelerinin Hazirlayip Sunduklari Kanun Tasarisi.

Kanun Vazii kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Vazii

Kanun Koyucusu, Yasama Organi. Ilâhi Dinlerde Kanun Vâzii Allah'dir. Peygamber De Mecâzi Anlamda Kanun Vâziidir. Beşeri Hukuk Sistemlerinde Ise Kanun Koyucusu, Hâkimiyet Kimin Elinde Ise, Hâkimiyeti Kim Temsil Ediyorsa O Kimse Veya O Kuruluş Kanun Vâziidir.

Kanun Vazi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Vazi

Kanun Konulmasi, Yasa Yapilmasi, Yasa Faaliyeti.

Kanun Yararina Temyiz kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Yararina Temyiz

Hukuk Mahkemesinde Verilen Kesin Kararin Veya Kesinleşmiş Bir Hükmün Adalet Bakanliği'nin Göstereceği Lüzum Üzerine Cumhuriyet Başsavcisi Tarafindan Temyiz Olunmasi. Bu Temyiz Sonucu Karar Bozulursa, Bozma Esasa Etki Etmez Ancak Hakimin Notuna Etki Eder. Iyuk Md. 51 .

Kanun Yollari kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun Yollari

Ilk Mahkemelerce Veriten Kararlarin Üst Mahkemece Incelenmesi Yollari. Bunlarin Belli Başlilari; Temyiz, Tashihi Karar, Iâde-I Muhakemedir. Ayrica Itiraz Ve Şikâyet Şeklinde Iki Yol Daha Vardir.

Kanuna Mugayir kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuna Mugayir

Kanuna Aykiri, Kanuna Ters Ve Zid Düşen.

Kanuna Muhalefet kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuna Muhalefet

Kanuna Aykirilik, Hükümetin Icraatinda Anayasaya Ve Yasalara Aykiri Davranişi.

Kanunen kelime anlamı nedir ne demek ? Kanunen

Kanun Icabinda, Kanuna Göre, Kanun Yoluyla.

Kanuni kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni

Kanuna Uygun, Yasaya Uygun.

Kanunilik kelime anlamı nedir ne demek ? Kanunilik

Yasaya Uygunluk, Kanuna Uygun Olma Durumu.

Kanuni Delil kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Delil

Hakimi Bağlayan Ve Hakimin Başka Türlü Değerlendirmesine Imkân Vermeyen Delil.

Kanuni Delil Sistemi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Delil Sistemi

Hâkimin Serbestçe Delilleri Değerlendirme Yetkisi Bulunmaksizin Hükümleri Ve Delilleri Kanunda Belirtilen Şekilde Değerlendirmesi Sistemi.

Kanun I Esasi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanun I Esasi

Anayasa, Devletin Temel Yapisini Ve Temel Ilkeleri Gösteren Hukuk Metni.

Kanuni Faiz kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Faiz

Kanunla Belirlenen Faiz.

Kanuni Grev kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Grev

Kanunlara Uygun Bir Şekilde Kararlaştirilan Ve Toplu Iş Sözleşmesinin Uygulanmasindan Kaynaklanan Grev.

Kanuni Hakim Güvencesi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Hakim Güvencesi

Anayasaya Göre Hiçbir Kimse Kanunen Tabi Olduğu Mahkemeden Başka Bir Merci Önüne Çikarilamaz. Bu Bir Güvencedir. Bir Kimse Olağan Dişi Mahkemeler Önünde Yargilanamaz. Ay Md. 37.

Kanuni Istilah kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Istilah

Kanun Terimleri, Hukuk Metinlerinde Geçen Hukukî Terimler.

Kanuni Idare Prensibi kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Idare Prensibi

Idarenin Işlerinde Tamamen Kanunlara ' Uymasi Durumu.

Kanuni Ikametgah kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Ikametgah

Kanunla Belirlenen Konut. Karinin Ikâmetgâhi Kocasinin Ikâmetgâhidir, Velâyet Altindakileri Ikâmetgâhi Velilerin Ikâmetgâhidir. Bütün Bunlar Kanunla Belirlenmiştir. Mk Md. 21

Kanuni Mahcuriyet kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Mahcuriyet

Bir Yildan Fazla Bir Süre Hapse Mahkûm Edilenlerin Hapiste Kaldiklari Süre Boyunca Kanunen Ehliyetleri De Kisitlanir. Kanunla Kisitlanmiş Ehliyetliler.

Kanuni Mirasçilik kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Mirasçilik

Mirasçiliği Kanunla Belirlenen Kimseler. Murisin Kan Hisimlari Ile Eşi Ve Evladliği Kimselerdir. Mk Md. 439, 448.

Kanuni Müşavir kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Müşavir

Reşid Olup Da Ehliyetinin Kisitlanmasina Yeterli Sebep Bulunmayan Kimselere Yardimci Olmak Üzere Mahkemece Müşâvir Atanabilir. Bu Kişi Kanunen Onun Işlerinde Yardimci Olur. Onlar Sinirli Ehliyetlidir.

Kanuni Temsilci kelime anlamı nedir ne demek ? Kanuni Temsilci

Kaynağini Kanundan Alan Temsilci. Temsilcilik Kanuna Dayanir. Meselâ, Velâyet Ve Vesâyet Yolu Ile Temsilcilik Böyledir. Cmk Md. 136.

Sayfa başına dön