Ara Kesit kelime anlamı nedir ne demek " ara kesit " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirlerine rastladıkları ve kesiştikleri yer çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirine rastlayıp kesiştikleri yer
ara kesit kelimesi ingilizcesi nedir ? = intersection.
Not : Bu sayfa üzerinde ara kesit kelime anlamı gösterilmektedir. ara kesit kelime anlamı nedir ? ara kesit ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ara kesit kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ara kesit kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ara kesit kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ara kesit " kelimesine benzer sonuçlar

arama izni kelime anlamı nedir ne demek ? arama izni

Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmî izin

arama ruhsatı kelime anlamı nedir ne demek ? arama ruhsatı

Yer altındaki maden ve petrol arama işleri için verilen izin

arama kararı kelime anlamı nedir ne demek ? arama kararı

Arama yapılabilmesi için hâkim tarafından verilmiş karar

aralamak kelime anlamı nedir ne demek ? aralamak

İki şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak Bitkilerin fazla dal ve çubuklarını kesmek, seyrekleştirmek İki şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak

Örnek :

Kapısını hafifçe araladı." F. R. Atay Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek Aralamak işi Yarı açma

arabalık kelime anlamı nedir ne demek ? arabalık

Araba dolduracak miktar Araba konulan yer, garaj

aracılığıyla kelime anlamı nedir ne demek ? aracılığıyla

Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla

ara bulucu kelime anlamı nedir ne demek ? ara bulucu

Uzlaştıran (kimse), uzlaştırıcı arabulan, iki tarfa aracılık eden

aratmak kelime anlamı nedir ne demek ? aratmak

TAHASSÜS Arama işini bir başkasına yaptırmak Özletmek Aratmak işi

araştırma görevlisi kelime anlamı nedir ne demek ? araştırma görevlisi

asisitan asistan Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan

aranılmak kelime anlamı nedir ne demek ? aranılmak

Söz konusu olmak Arama işine konu olmak Aranılmak işi veya durumu

ara mal kelime anlamı nedir ne demek ? ara mal

Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş mal

Arabist kelime anlamı nedir ne demek ? Arabist

Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse

aranjman kelime anlamı nedir ne demek ? aranjman

Düzenleme

aralıklı kelime anlamı nedir ne demek ? aralıklı

espaslı Kesik kesik Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklığı olan, espaslı Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan

ara kararı kelime anlamı nedir ne demek ? ara kararı

Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar

ara sokak kelime anlamı nedir ne demek ? ara sokak

Ana yola açılan ikinci derecedeki yol

araştırmacı kelime anlamı nedir ne demek ? araştırmacı

Bilim ve sanat alanlarında araştırma yapan kimse, araştırman

arabacı kelime anlamı nedir ne demek ? arabacı

koçaş Arabayı süren kimse Araba yapan veya satan kimse Arabayı süren kimse

Örnek :

Fakat arabacının dizginleri çektiğini görünce yere atladım." H. E. Adıvar

aranmak kelime anlamı nedir ne demek ? aranmak

İsteklisi bulunmak Kendi üstünü aramak veya ortalıkta kendi kendine bir şeyler aramak Şart koşulmak Arama işine konu olmak Kendisine eş veya sevgili aramak Eksikliği duyulmak Kendi üstünü aramak veya ortalıkta kendi kendine bir şeyler aramak. Şart koşulmak

Örnek :

... asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz." Anayasa Olumsuz, kötü davranışlarda bulunarak zor duruma düşmek Arama işine konu olmak

Örnek :

Ertesi günü uygun pansiyon aranacaktı." T. Buğra. İsteklisi bulunmak

araştırıcı kelime anlamı nedir ne demek ? araştırıcı

araştırman Meraklı, mütecessis Araştıran, inceleyen, araştırman, araştırmacı (kimse)

arasız kelime anlamı nedir ne demek ? arasız

Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira

araştırıcılık kelime anlamı nedir ne demek ? araştırıcılık

Araştırıcının yaptığı iş

aracılık etmek kelime anlamı nedir ne demek ? aracılık etmek

tavassut etmek Bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek

araçsız kelime anlamı nedir ne demek ? araçsız

vasıtasız Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde Doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta

arabalı vapur kelime anlamı nedir ne demek ? arabalı vapur

araba vapuru Araba taşıyan vapur, araba vapuru

ara seçim kelime anlamı nedir ne demek ? ara seçim

Genel seçimler dışında yapılan ara dönem seçimleri

arayüz kelime anlamı nedir ne demek ? arayüz

Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa

arazöz kelime anlamı nedir ne demek ? arazöz

Yolları sulamaya yarayan motorlu araç Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç

Arabistik kelime anlamı nedir ne demek ? Arabistik

Arap dili ve kültürü araştırmaları

araçlı kelime anlamı nedir ne demek ? araçlı

vasıtalı Araçla yapılan veya olan, vasıtalı, bilvasıta

arada bir kelime anlamı nedir ne demek ? arada bir

Seyrek olarak

aralıkta kelime anlamı nedir ne demek ? aralıkta

Öbür şeyler arasında, bu arada

aralatmak kelime anlamı nedir ne demek ? aralatmak

Aralık duruma getirtmek, biraz açtırmak Aralatmak işi

aralanmak kelime anlamı nedir ne demek ? aralanmak

Seyrelmek Biraz açılmak, aralık olmak Gitmek, uzaklaşmak, yanından ayrılmak Aralanmak işi

arazi araci kelime anlamı nedir ne demek ? arazi araci

Her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç

arap rakamlari kelime anlamı nedir ne demek ? arap rakamlari

Bugün kullandığımız sayıları gösteren rakamlar

araştırman kelime anlamı nedir ne demek ? araştırman

Araştırıcı

arabi kelime anlamı nedir ne demek ? arabi

Arapça Araplarla ilgili, Araplara özgü olan Arabça, Arab dili. Arab kavmine mensub

araklayan kelime anlamı nedir ne demek ? araklayan

Çalmak, aşırmak Araklamak işi, çalma, aşırma çalma, aşırma

arada kelime anlamı nedir ne demek ? arada

ara yerde

aratma kelime anlamı nedir ne demek ? aratma

Aratmak işi TAHASSÜS Arama işini bir başkasına yaptırmak Özletmek

arapçalaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? arapçalaştırmak

Arap dili özelliği kazandırmak Arapçaya çevirmek Arapçalaştırmak işi, arabizasyon

araplaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? araplaştırmak

Arap kimliğini kazandırmak Araplaştırmak işi Arabizasyon

ara deniz kelime anlamı nedir ne demek ? ara deniz

Okyanuslardan dar ve az derin boğazlarla ayrılan, karaların arasına sokulmuş deniz

arayıcı fişeği kelime anlamı nedir ne demek ? arayıcı fişeği

Bir tür donanma fişeği

ararot kamışı kelime anlamı nedir ne demek ? ararot kamışı

Maranta

araştırma filmi kelime anlamı nedir ne demek ? araştırma filmi

Herhangi bir bilimsel araştırmada alıcının salt bir kayıt aracı olarak kullanılmasıyla elde edilen film

aral kelime anlamı nedir ne demek ? aral

ölü Erkek Kuşlar, Hiçbir Aşk Hiçbir ölüm, Gölgede Kırk Derece, Mor gibi romanlarıyla da tanınmış yazarımız Takımada Asya'da bir göl

aranılma kelime anlamı nedir ne demek ? aranılma

Aranılmak işi veya durumu Söz konusu olmak Arama işine konu olmak

ara bulma kelime anlamı nedir ne demek ? ara bulma

Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi Anlaşamayanları uzlaştırmak

Sayfa başına dön