Kın kelime anlamı nedir ne demek " kın " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Buğdaygillerde olduğu gibi, yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
kın kelimesi ingilizcesi nedir ? = sheath. scabbard.
Not : Bu sayfa üzerinde kın kelime anlamı gösterilmektedir. kın kelime anlamı nedir ? kın ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kın kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan kın kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( kın kelime anlamı nedir ne demek ? )

" kın " kelimesine benzer sonuçlar

kınalı kelime anlamı nedir ne demek ? kınalı

Yapıncak Kınanın renginde veya kızıl renkte olan Kına ile boyanmış olan

kınanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kınanmak

Kınama işi yapılmak Kınanmak işi

kınamak kelime anlamı nedir ne demek ? kınamak

Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, ayıplamak, takbih etmek Kınamak işi, ayıplama, takbih

kınnap kelime anlamı nedir ne demek ? kınnap

Sicim Kaba şeyler dikmeye, bağlamaya yarayan ince sicim veya kalın iplik ince dayanıklı ip Kaba şeyler dikmeye veya bağlamaya yarayan ince sicim veya kalın iplik

kına ağacı kelime anlamı nedir ne demek ? kına ağacı

henna İki çeneklilerden, tropikal bölgelerde yetişen, kurutulmuş yapraklarından kına elde edilen, beyaz çiçekli, küçük bir ağaç (Lawsonia inermis)

kınama kelime anlamı nedir ne demek ? kınama

Kınamak işi, ayıplama, takbih Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, ayıplamak, takbih etmek

kına kelime anlamı nedir ne demek ? kına

YÜRNA ULLAME hına hınna rakan RAD' HİZAB Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz Aynı adı taşıyan ağacın kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boy amakta kullanılan toz Saç ve elleri boyamakta kullanılan toz Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz

Örnek :

Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu." A.Gündüz Râzı olmak, kabul etmek

KINSIZ kelime anlamı nedir ne demek ? KINSIZ

Kini olmayan, kin taşımayan

kınlamak kelime anlamı nedir ne demek ? kınlamak

Bir şeye kın yapmak veya bir şeyi kınına geçirmek Kınlamak işi

kına çiçeği kelime anlamı nedir ne demek ? kına çiçeği

FEGV Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)

kına çiçeğigiller kelime anlamı nedir ne demek ? kına çiçeğigiller

İki çeneklilerden, örneği bahçelerde yetişen kına çiçeği olan bir familya

kınanma kelime anlamı nedir ne demek ? kınanma

Kınanmak işi Kınama işi yapılmak

kınayış kelime anlamı nedir ne demek ? kınayış

Kınama işi veya biçimi

kınlı kelime anlamı nedir ne demek ? kınlı

Kını çok gelişerek bağlı bulunduğu sapı az veya çok saran yaprak Kını olan, bir kınla sarılı olan

kınalama kelime anlamı nedir ne demek ? kınalama

Kınalamak işi Kına koymak, kına ile boyamak

kınalı bamya kelime anlamı nedir ne demek ? kınalı bamya

Trakya'da yetişen baş tarafı kızıl renkte bir cins bamya

kınalamak kelime anlamı nedir ne demek ? kınalamak

Kına koymak, kına ile boyamak Kınalamak işi

kınalanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kınalanmak

Kına ile boyanmak Kına konulmak, kına yakılmak Kınalanmak işi

kındıra kelime anlamı nedir ne demek ? kındıra

Göl ve akarsu içlerinde biten ot Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu

kınakına kelime anlamı nedir ne demek ? kınakına

Kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç Hindistan ve Endonezya'da yetişen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç Bu bitkiden yapılan içecek Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç (Cinchona)

kınci kelime anlamı nedir ne demek ? kınci

Ceviz içi

kınalanma kelime anlamı nedir ne demek ? kınalanma

Kınalanmak işi Kına ile boyanmak Kına konulmak, kına yakılmak

kınlama kelime anlamı nedir ne demek ? kınlama

Kınlamak işi Bir şeye kın yapmak veya bir şeyi kınına geçirmek

kın kanatlılar kelime anlamı nedir ne demek ? kın kanatlılar

Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, bütünüyle başkalaşma gösteren bir takım

kınasız kelime anlamı nedir ne demek ? kınasız

Kına ile boyanmamış

kınalı kuzu kelime anlamı nedir ne demek ? kınalı kuzu

Sevgi belirtmek için kullanılan bir söz Genellikle alnına kına yakılmış kuzu veya koyun

kın kanat kelime anlamı nedir ne demek ? kın kanat

Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı

kınacık kelime anlamı nedir ne demek ? kınacık

Buğdaypası mantarının, tahıl bitkilerinin sap ve yapraklarında oluşturduğu zararlı hastalık Buğday pası mantarının, tahıl bitkilerinin sap ve yapraklarında oluşturduğu pas rengindeki hastalık

kının kelime anlamı nedir ne demek ? kının

kinin sülfatı Sıtmanın tedavisinde kullanılan bir alkolit Sıtma ilacı Sulfata, sıtma ilacı Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir

kınanmaya kelime anlamı nedir ne demek ? kınanmaya

Kınama işi yapılmak, Kınanmak işi,

kına gecesi kelime anlamı nedir ne demek ? kına gecesi

Düğünden önceki gece kız evinde gelinin parmaklarına kına yakılırken yapılan eğlence,

kınkanatlılar kelime anlamı nedir ne demek ? kınkanatlılar

böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanılan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, tümbaşkalaşma gösteren bir takım.

kınkanat kelime anlamı nedir ne demek ? kınkanat

kınkanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı.

kındıraç kelime anlamı nedir ne demek ? kındıraç

oluk ve yiv açmaya yarayan araç.

kınama cezası kelime anlamı nedir ne demek ? kınama cezası

bir görevlinin işyerindeki davranışının yasa ve tüzüğe aykırı olduğunu bildiren ceza.

kınalıkeklik kelime anlamı nedir ne demek ? kınalıkeklik

cm. olan bir kuş türü (alectoris graeca).

kınalık kelime anlamı nedir ne demek ? kınalık

kına gecesi giyilen işlemeli giysi.

kınalar yakmak kelime anlamı nedir ne demek ? kınalar yakmak

(birinin uğradığı kötü duruma) çok sevinmek.

kınagecesi kelime anlamı nedir ne demek ? kınagecesi

düğünden bir gece önce, kadınların kendi aralarında, gelinin evinde yaptıkları eğlenti.

kınaçiçeğigiller kelime anlamı nedir ne demek ? kınaçiçeğigiller

ıkiçeneklilerden, örneği bahçelerde yetiştirilen kınaçiçeği olan bir familya.

kınaçiçeği, -ni kelime anlamı nedir ne demek ? kınaçiçeği, -ni

kınaçiçeğigillerden, çiçekleri türlü renkte olan, bir ya da çok yıllık otsu bitki (balsamina hortensis).

kına yakmak (koymak, sürmek, vurmak ya da yakınmak) kelime anlamı nedir ne demek ? kına yakmak (koymak, sürmek, vurmak ya da yakınmak)

kınayı suyla karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.

kına gibi kelime anlamı nedir ne demek ? kına gibi

(toz durumundaki şeyler için) çok ince.

" kın " kelimesi içeren ata sözleri

Abdala kar yağıyor demisler, tiremeye (durmusum) demis. Ata Sözü Abdala kar yağıyor demisler, tiremeye (durmusum) demis.

Varlıklılar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yasamakta olan kisi için kaygı verecek bir sey değildir. O, bu yasantıya alısıktır: Krs. Ölmüs koyun kurttan korkmaz. Kalendere kıs geliyor...

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar. Ata Sözü Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.

Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kisi, isini yürütecek baska yollar bulunca sizinle ilgisini keser.

Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler (Acıkan ne yemez, acıyan ne demez.) Ata Sözü Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler (Acıkan ne yemez, acıyan ne demez.)

Geçim sıkıntısı içinde bulunan kisi, ne türlü bir geçim yolu bulursa onu yapar. Canı yanan kisi de sonunu düsünmeden ağzına geleni söyler. Krs. Aç ne yemez, tok ne demez.

Acıklı basta akıl olmaz. Ata Sözü Acıklı basta akıl olmaz.

Büyük bir sıkıntı içinde bulunan kimsenin yaptığı iste mantık aranmamalıdır.

Acıyan uyumus, acıkan uyumamıs. Ata Sözü Acıyan uyumus, acıkan uyumamıs.

Her türlü sıkıntıya katlanlır, açlığa katlanılmaz.

Aç anansa (atansa) da kaç. Ata Sözü Aç anansa (atansa) da kaç.

Aç her fenalığı göze almıstır. En yakınları için bile korkulacak bir kimsedir. Krs. Aç, yanından kaç.

Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. Ata Sözü Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.

Yoksulluk insanı öldürmez ama, türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır. Krs. Borçlu ölmez...

Ağa borç eder, usak harç. Ata Sözü Ağa borç eder, usak harç.

Efendisi para sıkıntısı içinde olup borç etse bile usak halden anlamaz. Para sıkıntısı çekmedikleri zamanlardaki bol harcamayı sürdürür.

Ağaca balta vurmuslar sapı bedenimden demis. Ata Sözü Ağaca balta vurmuslar sapı bedenimden demis.

Bir kimseye en büyük kötülük, nankör olan yakınlarından ve kendi yetistirdiklerinden gelir. Krs. Kartala bir ok değmis...

Agaç düsse de yakınına yaslanır. Ata Sözü Agaç düsse de yakınına yaslanır.

Durumu bozulan kimseyi yakınları destekler.

Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir). Ata Sözü Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir).

Dnsan, akrabası, yakınları, yandasları ile varlığını gösterir; önemli isler yapar. Bunlar olmazsa cılız ve güçsüzdür. Krs. Yalnız tas duvar olmaı., Bir elin nesi var..., Yalnız kalanı..., Yalnızlık Allah'a...

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. Ata Sözü Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Tanrı her yaratığın rızkını birlikte yaratır.

Ağızdan burun yakın, kardesten karın. Ata Sözü Ağızdan burun yakın, kardesten karın.

Dnsanlar, hısımları arasında kardeslerinden de çok kendi çocuklarını benimser, severler.

Ağlama ölü için, ağla deli (diri) için. Ata Sözü Ağlama ölü için, ağla deli (diri) için.

Yakınlarınızdan biri ölse, birkaç gün ağlarsınız, sonra acınız küllenir. Ama yakınlarınızdan biri deli olsa, acıklı durumu hep gözünüzün önünde, dert her gün tazedir. Asıl ağlanacak durum budur.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ata Sözü Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

Sesini yükseltmeyen kimseye hakkını vermezler. Onun için sesinizi duyurmalı, hakkınızı aramalısınız.

Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar. Ata Sözü Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

Yazın sıcak günlerinde tarlada çalısan kisi, zahiresini kazanır; kısın soğuk günlerinde geçim sıkıntısı çekmez. Krs. Ağustosta gölge kovan..., Yazın bası pisenin...

Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar. Ata Sözü Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar.

Yazın (fırsat elde iken) çalısıp kazanmayan kisi, kısın (çalısma olanağı elden gittikten sonra) sıkıntılar içinde kıvranır. Krs. Ağustosta gölge kovan... Yazın gölge hos...

Ahali isterse padisahı tahttan indirir. Ata Sözü Ahali isterse padisahı tahttan indirir.

Toplumda halkın gücü, bütün güçlerin üstündedir.

Ahmak (saskın) misafir ev sahibini ağırlar. Ata Sözü Ahmak (saskın) misafir ev sahibini ağırlar.

Misafiri ağırlamak ev sahibine düser. Ama saskın misafir bunun tersini yapar. Baskasının görev ve yetkilerini üzerine alan böyle ahmaklar baska konularda da görülür.

Ak akçe kara gün içindir. Ata Sözü Ak akçe kara gün içindir.

Kazanmakla mutluluk duyduğumuz para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Böyle durumlarda parayı harcamaktan çekinmemeliyiz.

Sayfa başına dön