(Birine) Kastı Olmak kelime anlamı nedir ne demek " (birine) kastı olmak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
ona karşı kötülük etmek, zarar verme isteği beslemek.
Not : Bu sayfa üzerinde (birine) kastı olmak kelime anlamı gösterilmektedir. (birine) kastı olmak kelime anlamı nedir ? (birine) kastı olmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca (birine) kastı olmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan (birine) kastı olmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( (birine) kastı olmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" (birine) kastı olmak " kelimesine benzer sonuçlar

(birine)... damgasını vurmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine)... damgasını vurmak

(biri için) kötü bir yargıya varmak.

(birine) zincir vurmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) zincir vurmak

prangaya vurmak.

(birine) zifos atmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) zifos atmak

sataşmak. // kara sürmek.

(birine) zevali olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) zevali olmak

zararı olmak, zararı dokunmak.

(birine) zahmet olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) zahmet olmak

yapılan bir işten sıkıntı, yorgunluk duymak.

(birine) yüksekten bakmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) yüksekten bakmak

kendini karşısındakinden üstün görmek.

(birine) yük olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) yük olmak

bir kimse, sıkıntılı bir işini başkasına yaptırmak. // kendisi için başkasına para harcatmak.

(birine) yukarıdan bakmak k kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) yukarıdan bakmak k

endini karşısındakinden üstün görmek.

(birine) yıkıntı olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) yıkıntı olmak

birini çok zarara sokmak.

(birine) yardım etmek ( ya da yapmak) kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) yardım etmek ( ya da yapmak)

kendi gücünü, olanaklarını başka birinin iyiliği için kullanmak.

(birine) uşaklık etmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) uşaklık etmek

bir kimseye kulluk etmek, onun her dediğini yapmak zorunda olmak.

(birine) taş çıkartmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) taş çıkartmak

biri ötekinden özellik, yetenek vb. bakımdan üstün olmak.

(birine) şantaj yapmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) şantaj yapmak

gözdağıyla korkutmak.

(birine) söz gelmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) söz gelmek

bir eleştiriye konu olmak, yerilmek.

(birine) sırtını dayamak ( ya da vermek) kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) sırtını dayamak ( ya da vermek)

bir yere dayanmak, yaslanmak. // bir yere, bir şeye güvenmek.

(birine) sepet havası çalmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) sepet havası çalmak

işinden çıkarmak, sepetlemek.

(birine) sempati duymak ( ya da beslemek) kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) sempati duymak ( ya da beslemek)

birini sevimli, cana yakın bulmak.

(birine) ricada bulunmak ( ya da birinden rica etmek) kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) ricada bulunmak ( ya da birinden rica etmek)

dilemek.

(birine) pösteki saydırmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) pösteki saydırmak

içinden çıkılmaz bir iş yükleyip uğraştırmak.

(birine) pervane olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) pervane olmak

büyük bir bağlılıkla yanından ayrılmamak.

(birine) öyle gelmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) öyle gelmek

sanmak, °zannetmek.

(birine) oyun etmek ( ya da oynamak) kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) oyun etmek ( ya da oynamak)

kurnazlıkla birini aldatmak.

(birine) ot yoldurmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) ot yoldurmak

çok zor bir iş gördürmek, çok uğraştırmak.

(birine) notunu ( ya da numarasını) vermek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) notunu ( ya da numarasını) vermek

bir kimse için kötü bir kanıya varmak.

(birine) nazı geçmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) nazı geçmek

dileğini kabul ettirecek kadar hatırı sayılmak.

(birine) müşkülat çıkarmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) müşkülat çıkarmak

yapmakta bulunduğu işi güçleştirecek durumlar yaratmak.

(birine) muziplik etmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) muziplik etmek

bir kimseye şaka yollu sözler söylemek.

(birine) muhtaç etmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) muhtaç etmek

birini, gereksinim duyduğu bir şeyi başkasından sağlamak zorunda bırakmak.

(birine) meftun olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) meftun olmak

tutulmak, gönül vermek, vurulmak.

(birine) medyun olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) medyun olmak

kendini birine karşı borçlu hissetmek.

(birine) malum olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) malum olmak

içine doğmak.

(birine) külahını ters giydirmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) külahını ters giydirmek

çok kurnaz olmak.

(birine) külah giydirmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) külah giydirmek

hile ile, oyunla aldatmak.

(birine) kul köle ( ya da kul kurban) olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kul köle ( ya da kul kurban) olmak

tam bir doğruluk ve özveriyle bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak.

(birine) kucak açmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kucak açmak

korumak; sığınacak yer vermek.

(birine) kredi açmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kredi açmak

birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal vermeyi kabul etmek. // ödünç para vermeyi üstüne almak.

(birine) koltuk vermek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) koltuk vermek

yüzüne karşı övmek.

(birine) kollarını açmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kollarını açmak

içtenlikle karşılamak ya da kucaklamaya hazırlanmak. // korumak, yardım etmek.

(birine) kolaylık göstermek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kolaylık göstermek

yapabilme yolu, olanağı sağlamak.

(birine) kol kanat olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kol kanat olmak

yardım etmek, korumak, himaye etmek.

(birine) kılçık atmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kılçık atmak

bir kimsenin işini karıştırmak, bozmak.

(birine) kıç attırmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kıç attırmak

ondan üstün olmak.

(birine) kavuk sallamak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kavuk sallamak

bir kimseye yaranmak için onun söz ya da davranışlarını uygun bulmak, onaylamak, dalkavukluk etmek.

(birine) karşı gelmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) karşı gelmek

boyun eğmemek, başkaldırmak.

(birine) karşı durmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) karşı durmak

direnmek, dayanmak, boyun eğmemek.

(birine) kanı kaynamak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kanı kaynamak

çabucak sevgi duymak.

(birine) kanat açmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kanat açmak

birini korumak, himaye etmek.

(birine) kan kusturmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) kan kusturmak

çok eziyet çektirmek.

(birine) ip takmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) ip takmak

birinin kötülüğü için çalışmak.

(birine) içinden gülmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birine) içinden gülmek

sezdirmeden eğlenmek.

Sayfa başına dön