(Birinin) Gözünü Bağlamak kelime anlamı nedir ne demek " (birinin) gözünü bağlamak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
düşünce ve duygularını yanıltmak.
Not : Bu sayfa üzerinde (birinin) gözünü bağlamak kelime anlamı gösterilmektedir. (birinin) gözünü bağlamak kelime anlamı nedir ? (birinin) gözünü bağlamak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca (birinin) gözünü bağlamak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan (birinin) gözünü bağlamak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( (birinin) gözünü bağlamak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" (birinin) gözünü bağlamak " kelimesine benzer sonuçlar

(birinin) zebunu olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) zebunu olmak

birini çok sevmek, ona aşırı düşkün olmak.

(birinin) zayiçesine bakmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) zayiçesine bakmak

bir inanışa göre, yıldızlara bakarak birinin talihini anlamak.

(birinin) yüzünü kızartmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzünü kızartmak

bir kimsenin utanmasına neden olmak, birini utanacak duruma düşürmek.

(birinin) yüzünü güldürmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzünü güldürmek

birini mutlu etmek, birine iyilik etmek.

(birinin) yüzünü gözünü açmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzünü gözünü açmak

bir çocuğa ya da gence o zamana kadar bilmediği birtakım cinsel bilgiler vermek.

(birinin) yüzünü ağartmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzünü ağartmak

beğenilir iş yapmak, iş ve davranışlarıyla yakınlarının öğünmesine neden olmak.

(birinin) yüzüne karşı kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzüne karşı

bir kimsenin kendi önünde ve ondan çekinmeden.

(birinin) yüzüne bağırmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzüne bağırmak

birine öfke ile saygısızca sözler söylemek.

(birinin) yüzü suyu hürmetine (ya da yüzü suyuna) kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüzü suyu hürmetine (ya da yüzü suyuna)

birinin hatırına değer verildiği için.

(birinin) yüreğini tüketmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüreğini tüketmek

(bir şeyi anlayıncaya kadar) anlatanı çok yormak.

(birinin) yüreğine işlemek (ya da yüreğe işlemek) kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yüreğine işlemek (ya da yüreğe işlemek)

çok derin acı uyandırmak.

(birinin) yuvasını yapmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yuvasını yapmak

birine gereken ceza ya da yanıtı vermek, hakkından gelmek.

(birinin) yuları birinin elinde olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yuları birinin elinde olmak

bir kimsenin davranışları birinin denetiminde, yönetiminde olmak.

(birinin) yolunu kesmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yolunu kesmek

engel olmak, engellemek.

(birinin) yoluna bakmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yoluna bakmak

beklemek.

(birinin) yatakına girmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yatakına girmek

(kadın) biriyle evlilikdışı ilişkide bulunmak.

(birinin) yalancısı olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yalancısı olmak

başkasının yalanını bilmeyerek söylemiş almak.

(birinin) yakasını bırakmamak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yakasını bırakmamak

bezdirecek kadar üstüne düşmek, rahat vermemek, ısrar etmek.

(birinin) yakasına sarılmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yakasına sarılmak

istediği şeyi almak ya da dövüşmek için birini bırakmamak, zorlamak.

(birinin) yakasına asılmak ( ya da yapışmak) kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) yakasına asılmak ( ya da yapışmak)

hesap sormak ya da bir şey istemek için tutup bırakmamak.

(birinin) üstüne sevmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstüne sevmek

birini severken bir başkasını daha sevmek.

(birinin) üstüne kalmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstüne kalmak

güçlükler birinin omuzlarına yüklenmek.

(birinin) üstüne gül koklamamak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstüne gül koklamamak

sevdiği birinden başkasını sevmemek.

(birinin) üstüne başına etmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstüne başına etmek

ağır bir biçimde sövmek. // büyük aptesini tutamayarak giysilerini kirletmek.

(birinin) üstüne atmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstüne atmak

(bir suçu) birine yüklemek.

(birinin) üstünden geçmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstünden geçmek

ırzına geçmek.

(birinin) üstü başı dökülmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) üstü başı dökülmek

giyecekleri çok eski olmak.

(birinin) türküsünü çağırmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) türküsünü çağırmak

bir kimsenin hoşuna gidecek biçimde söz söylemek ya da davranışta bulunmak.

(birinin) tırnaklarını sökmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) tırnaklarını sökmek

elindeki güçten yoksun bırakmak.

(birinin) tırnakı olamamak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) tırnakı olamamak

birinden değerce çok aşağıda olmak.

(birinin) terbiyesini vermek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) terbiyesini vermek

sert sözlerle terbiyesizliğini kendisine anlatmak.

(birinin) tepesine dikilmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) tepesine dikilmek

yanında, başucunda durmak.

(birinin) tepesine binmek ( ya da çıkmak) kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) tepesine binmek ( ya da çıkmak)

genellikle kendinden daha güçsüz kimseleri ezmek, kötü davranmak.

(birinin) tepesinde bitmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) tepesinde bitmek

istenmediği halde birinin yanına gelip ayrılmak istememek, türlü isteklerle canını sıkmak, rahatsız etmek. // ansızın yanına gelmek.

(birinin) şanından olmak ( ya da şanına yakışmak) kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) şanından olmak ( ya da şanına yakışmak)

bir şey onun büyüklüğüne, karakterine uygun olmak, yaraşmak.

(birinin) sulbünden gelmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sulbünden gelmek

bir kimsenin öz evladı olmak.

(birinin) sözünü tutmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sözünü tutmak

öğüdünü uygulamak.

(birinin) sözüne gelmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sözüne gelmek

birinin söylediğini sonradan kabul etmek.

(birinin) sinirlerini bozmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sinirlerini bozmak

kızdırmak, sinirlendirmek.

(birinin) sinirleri gerilmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sinirleri gerilmek

sinirlenmeye, öfkelenmeye hazır bir durumda bulunmak.

(birinin) sinirleri altüst olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sinirleri altüst olmak

sinirlenip ne yapacağını şaşırmak.

(birinin) sinirine dokunmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sinirine dokunmak

hoşuna gitmemek, sinirlendirmek.

(birinin) sırtını yere getirmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sırtını yere getirmek

güreşte hasmı sırtüstü yere yatırarak yenmek. // üstün gelmek.

(birinin) sırtından geçinmek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sırtından geçinmek

geçimini o kimseden sağlamak.

(birinin) sırtından çıkarmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sırtından çıkarmak

o kimseye ödetmek.

(birinin) sırtından (para) kazanmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sırtından (para) kazanmak

bir kimseden yararlanarak para sağlamak.

(birinin) sempatisini kazanmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sempatisini kazanmak

sevgi, ilgi ve yakınlığını kazanmak.

(birinin) sağ kolu olmak kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) sağ kolu olmak

(birinin) en önemli destekçisi yardımcısı olmak.

(birinin) rahlei tedrisinde kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) rahlei tedrisinde

yetişme, eğitim, düşünce bakımından "o kimsenin etkisinde" anlamında kullanılır.

(birinin) pöstekisini sermek kelime anlamı nedir ne demek ? (birinin) pöstekisini sermek

döverek kımıldayamayacak duruma getirmek.

Sayfa başına dön