Ar Belası kelime anlamı nedir ne demek " ar belası " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
namus ve onuru için başkası söz eder korkusu.
Not : Bu sayfa üzerinde ar belası kelime anlamı gösterilmektedir. ar belası kelime anlamı nedir ? ar belası ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ar belası kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ar belası kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ar belası kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ar belası " kelimesine benzer sonuçlar

arzani kelime anlamı nedir ne demek ? arzani

Enine Enlemesine Enine olan Enine, genişliğine Enine, genişliğine olarak

arzulu kelime anlamı nedir ne demek ? arzulu

İstekli, hevesli

ariya kelime anlamı nedir ne demek ? ariya

Yelkenin, sancağın veya çubukların aşağıya indirilmesi Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma.Yelken indirme Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma

aritmi kelime anlamı nedir ne demek ? aritmi

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik Kalbin ritmik çalışmasındaki bozulma sonucunda meydana gelen hastalıkların genel ismi Yürek atışlarındaki düzensizlik

arioso kelime anlamı nedir ne demek ? arioso

Hızı belirli, uzunca etkili bir opera parçası Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağır başlıhava Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağır başlı hava

arifane kelime anlamı nedir ne demek ? arifane

Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı) Arif olana yakışacak biçimde t. Arife yakışır surette. Bilene yakışır şekilde. İrfan sahibi olarak

ari dil kelime anlamı nedir ne demek ? ari dil

HintAvrupa dil ailesinin Hintİran grubuna verilen ad

aritmik kelime anlamı nedir ne demek ? aritmik

Ritimli olmayan, düzensiz

ariyeten kelime anlamı nedir ne demek ? ariyeten

İğreti olarak, emâneten mânasında kullanılır Ariyet olarak Eğreti olarak, ödünç olarak

aristocu kelime anlamı nedir ne demek ? aristocu

Aristotelesçi

arama izni kelime anlamı nedir ne demek ? arama izni

Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmî izin

aritmetiksel kelime anlamı nedir ne demek ? aritmetiksel

Aritmetik ile ilgili

aritmetik kelime anlamı nedir ne demek ? aritmetik

Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu Bu bilimle ilgili hesap Matematiğin sayıları, bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı

aristoculuk kelime anlamı nedir ne demek ? aristoculuk

Aristotelesçilik

aristokratik kelime anlamı nedir ne demek ? aristokratik

Aristokratlıkla ilgili

aritmetik orta kelime anlamı nedir ne demek ? aritmetik orta

Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı

aritmetik dizi kelime anlamı nedir ne demek ? aritmetik dizi

Ardışık terimleri arasındaki ayrım değişmeyen dizi: 1,3,5,7,9... dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değişmez oranı 2 sayısıdır

aristotelesçi kelime anlamı nedir ne demek ? aristotelesçi

Aristocu

arama ruhsatı kelime anlamı nedir ne demek ? arama ruhsatı

Yer altındaki maden ve petrol arama işleri için verilen izin

aritmetik işlem kelime anlamı nedir ne demek ? aritmetik işlem

Aritmetik yoluyla yapılan çözüm

aristotelesçilik kelime anlamı nedir ne demek ? aristotelesçilik

Aristoculuk

arama kararı kelime anlamı nedir ne demek ? arama kararı

Arama yapılabilmesi için hâkim tarafından verilmiş karar

aristokratlık kelime anlamı nedir ne demek ? aristokratlık

Aristokrat olma durumu

arife günü kelime anlamı nedir ne demek ? arife günü

Dinî bayramlardan önceki gün

arziyat kelime anlamı nedir ne demek ? arziyat

Jeoloji. Dünyanın yaradılışı ile tarih boyunca değişen vaziyetlerini tetkik eden ilim Yer bilimi

arslanlı kelime anlamı nedir ne demek ? arslanlı

Osmanlı devletinde kullanılan arslan baskılı gümüş sikke Arslanı olan

arzulama kelime anlamı nedir ne demek ? arzulama

Arzulamak işi İstek duymak, özlemek, istemek İstek duymak, özlemek, istemek

Örnek :

Bir muhalefet partisinin kurulmasını da bu gösteriş için arzulamıştı." H. Taner

ardıl kelime anlamı nedir ne demek ? ardıl

halef ARDA Uyaklardan sonra aynı görevde olmak üzere tekrarlanan kelime Bir çıkarımda varılan sonuç Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, arda, halef

arz dairesi kelime anlamı nedir ne demek ? arz dairesi

bakınız: enlem dairesi

arz derecesi kelime anlamı nedir ne demek ? arz derecesi

bakınız: enlem

arsenik kelime anlamı nedir ne demek ? arsenik

Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As) sıçanotu zırnık çok zehirli bir element Zırnık otu Atom numarası 33,atom ağırlığı 74,91 ve yoğunluğu 5,7 olan,atmosfer basıncı altında 4500 C'de süblimleşen,maden filizlerinde çok yaygın bulunan,metal görünümünde basit element Zırnık da denilen, çok zehirli bir element

aralamak kelime anlamı nedir ne demek ? aralamak

İki şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak Bitkilerin fazla dal ve çubuklarını kesmek, seyrekleştirmek İki şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak

Örnek :

Kapısını hafifçe araladı." F. R. Atay Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek Aralamak işi Yarı açma

arz talep kanunu kelime anlamı nedir ne demek ? arz talep kanunu

Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi

arşivci kelime anlamı nedir ne demek ? arşivci

Belgelik görevlisi veya uzmanı

arı kovanı kelime anlamı nedir ne demek ? arı kovanı

KÜVR NUHRUB kavran ramka HALİYYE AGAL petek Arıların içinde bal yaptıkları çeşitli maddelerden yapılmış yuva Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi Yengeç takım yıldızı yörüngesinde bir yıldız kümesi

ardılmak kelime anlamı nedir ne demek ? ardılmak

Sataşmak, çatmak Birisinin sırtına asılmak Musallat olmak, asılmak, takılmak Ardılmak işi

arıtma kelime anlamı nedir ne demek ? arıtma

Arıtmak işi TERCİL Temizlemek Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak

arya kelime anlamı nedir ne demek ? arya

Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça aire aria Operada tek solist tarafından söylenen şarkı

arşidüşes kelime anlamı nedir ne demek ? arşidüşes

Avusturya hanedanında prenses Arşidükün karısı veya kızı

artezyen kuyusu kelime anlamı nedir ne demek ? artezyen kuyusu

Artezyen

Arjantinli kelime anlamı nedir ne demek ? Arjantinli

Arjantin halkından olan kimse

artık yıl kelime anlamı nedir ne demek ? artık yıl

Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için, fazladan bir gün içeren yıllara denir Dört yılda bir gelen 366 günlük yıl, seneikebire Şubatın 29 çektiği yıl, 366 gün çeken yıl kebise

arabalık kelime anlamı nedir ne demek ? arabalık

Araba dolduracak miktar Araba konulan yer, garaj

arıcı kelime anlamı nedir ne demek ? arıcı

Bal almak için arı yetiştiren kimse

artma kelime anlamı nedir ne demek ? artma

çıplak hayvana yüklenen büyük çuvala halk dilinde verilen ad Artmak işi FAZL Deriden veya kumaştan yapılmış, at eyerinin üstünden iki tarafa sarkan orta boy yük çuvalı Hayvan yükünün bir bölümü Gereğince harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak Büyük heybe Büyük heybe. Çoğalmak Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak Değeri yükselmek, fazlalaşmak Eskisinden daha çok çoğalmak

armatür kelime anlamı nedir ne demek ? armatür

Lât. Fiz: Kuvvet akımını toplu bir hale koymak için mıknatısın kutupları arasına yerleştirilen demir parçası Kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri Bir aygıtın ya da düzeneğin ana bölümünü oluşturan parçaların tümü Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri Bir mıknatısın iki kutbu arasında, kuvvet akımını toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arasına yerleştirilen demir parçası Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım

arpacı kelime anlamı nedir ne demek ? arpacı

Arpa alan ve satan kimse

arkaik kelime anlamı nedir ne demek ? arkaik

Eski devirden kalan; klasik öncesi devir; klasik devirden önceki üsluba yapılmış eskil Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapının özelliği Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser)

aracılığıyla kelime anlamı nedir ne demek ? aracılığıyla

Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla

arpacık soğanı kelime anlamı nedir ne demek ? arpacık soğanı

iskeben göğer kıska Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan

Sayfa başına dön