Dal Vermek kelime anlamı nedir ne demek " dal vermek " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
dayanmak, yaslanmak.
Not : Bu sayfa üzerinde dal vermek kelime anlamı gösterilmektedir. dal vermek kelime anlamı nedir ? dal vermek ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca dal vermek kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan dal vermek kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( dal vermek kelime anlamı nedir ne demek ? )

" dal vermek " kelimesine benzer sonuçlar

dallar kelime anlamı nedir ne demek ? dallar

ağsan Yaban sediri denen bir ot (L) Kur'ân ve imân yolundan sapan. Dalâlete giden, azan Azdırıcı, sapkın Davet eden, sebep olan Şaşkın şube budak Arka Çıplak, yalın Boyun, ense, omuz Yaban sediri çıplak Boyun, ense. Çıplak, yalın Omuz, omuz başı Boyun, ense; omuz Arka, sırt Kol. Omuz

Örnek :

Belikler dalına dökülür gelir / İnce bel üstüne sal ala gözlüm." Halk türküsü Zaman belirten kelimelerin başına getirildiğinde kelimenin anlamını güçlendirir Kol Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

Örnek :

Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar!" T. Buğra Kol, bölüm

dalkavukluk kelime anlamı nedir ne demek ? dalkavukluk

Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık çanak yalayıcılık yağcılık TEKÂPU PERESTARÎ TEMELLUK

dalgacı kelime anlamı nedir ne demek ? dalgacı

İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse)

Örnek :

Pek dalgacı görünüyor, saçmalayacağa benziyordu." P. Safa

dallanmak kelime anlamı nedir ne demek ? dallanmak

Karışık, güç bir duruma girmek Dal vermek Yayılmak, genişlemek Dallanmak işi

dalgıç elbisesi kelime anlamı nedir ne demek ? dalgıç elbisesi

Dalgıçların su altında hareketlerini engellemeden vücutlarını çeşitli etkenlerden korumak için özel olarak yapılmış elbise

dalgalı akım kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalı akım

Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım

dalga boyu kelime anlamı nedir ne demek ? dalga boyu

dalga uzunluğu Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık Dalgaboyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda (?) harfi ile gösterilmektedir

dalkavukça kelime anlamı nedir ne demek ? dalkavukça

Dalkavuk gibi, dalkavuğa yakışır (biçimde)

dalgıçlık kelime anlamı nedir ne demek ? dalgıçlık

Dalgıcın mesleği

dalgalı borçlar kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalı borçlar

Devletin bir bütçe dönemi içinde gelirlerin giderleri karşılamadığı zamanlarda sağlamış olduğu kısa vadeli krediler

dalkavuk kelime anlamı nedir ne demek ? dalkavuk

Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban

Örnek :

Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine, düşürmez." R. N. Güntekin t. Eline maddî menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse PERESTAR İRMAN kılbaz çanak yalayıcı AYİŞNE kemik yalayıcı yağdanlık şaklaban yalaka yağcı Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban Yaltakçı

dalgalandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalandırmak

Dalgalı duruma getirmek Dalgalandırmak işi

daltonizm kelime anlamı nedir ne demek ? daltonizm

Renklerin doğumsal olarak algılanamaması Görme bozukluğu Renk körlüğü

dalaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? dalaşmak

Ağız kavgası etmek Boğuşup birbirini ısırmak Dalaşmak işi veya durumu, dalaş

dalgınlık kelime anlamı nedir ne demek ? dalgınlık

SÜBAT İSTİGRAK BÜHTAN dalga Derin uyku durumu Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış

dalış kelime anlamı nedir ne demek ? dalış

plonjon Topu yakalamak amacıyla savunmadaki bir oyuncunun yatay olarak sıçraması, plonjon Dalma işi veya biçimi

dalsız kelime anlamı nedir ne demek ? dalsız

Dalı olmayan

dallanma kelime anlamı nedir ne demek ? dallanma

Dallanmak işi Karışık, güç bir duruma girmek Dal vermek Yayılmak, genişlemek

dallı kelime anlamı nedir ne demek ? dallı

Üzerinde dalları, çiçekleri olan (kumaş) Dalları olan Dalları olan. Üzerinde dal ve çiçek deseni bulunan (kumaş)

dalavereci kelime anlamı nedir ne demek ? dalavereci

Çıkarı için hileye başvuran kimse, aferist aferist Çıkarı için hileye başvuran (kimse), aferist

dalgalanma kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalanma

temevvüç çalkantı İLTİVA Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı temevvüc Dalgalanmak işi Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık talazlanmak çalkalanmak yüzmek çalkanmak Hareket durumunda olmak, kıpırdamak Dalga oluşmak

Örnek :

Yüzünde belli belirsiz bir pembelik dalgalanmıştı." H. Taner Hareket durumunda olmak, kıpırdamak

Örnek :

Yolun kenarlarında eğrelti otları tilki kürkü gibi dalgalanıyordu." S. F. Abasıyanık Renk için ton değiştirmek Dalga oluşmak Ton değiştirmek

dalavere kelime anlamı nedir ne demek ? dalavere

Yalan dolanla gizlice görülen iş Gizli oyun Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun

dalaverecilik kelime anlamı nedir ne demek ? dalaverecilik

Dalavereci olma durumu

dalgıç tüpü kelime anlamı nedir ne demek ? dalgıç tüpü

Dalgıçların su altında uzun süre kalmaları için solunum yapmalarını sağlayan tüp

dalma kelime anlamı nedir ne demek ? dalma

Dalmak işi Bir güreş türü Güreşçinin ayaktayken, birden eğilerek, rakibinin belden aşağı herhangi bir yerini kapması Güreşte bir oyun ŞER' daldırmak Bir yerin içine girmek Başka bir şeyle uğraşamayacak veya başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptırmak Uyumak Suyun içine bütünüyle ve hızla girmek Uyumak

Örnek :

O serinlik içinde Tevfik dalmış Bir yerin içine girmek

Örnek :

İkisi uçar gibi, kapısında koca bir telefon çanı asılı dükkândan içeri daldılar." H. Taner Suyun içine bütün vücuduyla girmek

Örnek :

Oğlanlar denize dalıp tekneyi sağdan soldan, arkadan önden itmeyi denediler." H. Taner Başka bir şeyle uğraşamayacak veya başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptırmak

Örnek :

Yemek hazır, kitaba çok dalmışsınız, buyurunuz." P. Safa Kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek Uyandığı vakit güneş çoktan doğmuştu." M. Ş. Esendal Güreşte dalma oyununu yapmak

daldırmak kelime anlamı nedir ne demek ? daldırmak

Dalmak Dalma işini yaptırmak, dalmasına sebep olmak Bir dalı gövdeden ayırmadan, toprağa gömerek köklenmesini sağlama yolu Daldırmak işi Cam veya seramikten yapılmış bir çeşit kulplu kap Bu yolla daldırılan dal Bir dalı gövdeden ayırmadan toprağa gömerek köklenmesini sağlama yolu

dalga dalga kelime anlamı nedir ne demek ? dalga dalga

Kıvrımlı Düzgün olmayan, alçaklı yüksekli Açıklı koyulu

dalgasız kelime anlamı nedir ne demek ? dalgasız

Dalgası olmayan

dallandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? dallandırmak

Bir işi, bir sorunu büyütüp karışık duruma getirmek Dallanmasına yol açmak Dallandırmak işi

dalgıç kuşu kelime anlamı nedir ne demek ? dalgıç kuşu

Dalgıç kuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan (Colymbus glacialis)

dalgalı akım üreteci kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalı akım üreteci

Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör

dalaş kelime anlamı nedir ne demek ? dalaş

Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma

dalıcı kelime anlamı nedir ne demek ? dalıcı

Su altına dalan (kimse, hayvan)

dalgınlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? dalgınlaşmak

Dalgın duruma gelmek Dalgınlaşmak işi

daluyku kelime anlamı nedir ne demek ? daluyku

Derin uyku

dallamak kelime anlamı nedir ne demek ? dallamak

Budamak Dallamak işi çatı örtmek için kullanılan uzun dal

dalyan ağı kelime anlamı nedir ne demek ? dalyan ağı

Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı

dalfidan kelime anlamı nedir ne demek ? dalfidan

Taze ve yeni fidan

dalgacık kelime anlamı nedir ne demek ? dalgacık

Küçük dalga

dalkavuklaşma kelime anlamı nedir ne demek ? dalkavuklaşma

Dalkavuklaşmak işi yalaka olmak Dalkavukça davranmaya başlamak

dalgınlaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? dalgınlaştırma

Dalgınlaştırmak işi Dalgın duruma getirmek

dalgalandırış kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalandırış

Dalgalandırma işi veya biçimi

dallandırma kelime anlamı nedir ne demek ? dallandırma

Dallandırmak işi Bir işi, bir sorunu büyütüp karışık duruma getirmek Dallanmasına yol açmak

dalbastı kelime anlamı nedir ne demek ? dalbastı

iri ve aşılı bir kiraz cinsi iri taneli bir kiraz Bir tür iri, aşılı kiraz

dalgalandırma kelime anlamı nedir ne demek ? dalgalandırma

Dalgalandırmak işi Dalgalı duruma getirmek

dalgınlaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? dalgınlaştırmak

Dalgın duruma getirmek Dalgınlaştırmak işi

dalga yüksekliği kelime anlamı nedir ne demek ? dalga yüksekliği

Denizlerde dalga çukuru ile dalga tepesi arasındaki düşey mesafe

daldırış kelime anlamı nedir ne demek ? daldırış

Daldırma işi veya biçimi

dalkavuklaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? dalkavuklaşmak

yalaka olmak Dalkavukça davranmaya başlamak Dalkavuklaşmak işi

dalga periyodu kelime anlamı nedir ne demek ? dalga periyodu

Dalgaların arka arkaya iki tepesinin belli bir noktadan geçiş süresi

Sayfa başına dön