Düz kelime anlamı nedir ne demek " düz " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
 • yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan.
 • eğri ya da kıvrımlı olmayan, doğru.
 • yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, °müstevi.
 • kısa ökçeli ya da ökçesiz (ayakkabı).
 • yayvan, altı derin olmayan.
 • kıvırcık ya da dalgalı olmayan (saç).
 • yalın, sade, süssüz.
 • çizgisiz, desensiz ve tek renkli.
 • engebesiz olan yer, düzlük, ova.
 • ıçinde anason, sakız gibi kokulu maddeler olmayan üzüm rakısı, °duziko.
Not : Bu sayfa üzerinde düz kelime anlamı gösterilmektedir. düz kelime anlamı nedir ? düz ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca düz kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan düz kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( düz kelime anlamı nedir ne demek ? )

" düz " eş anlamları

 • düz
 • müstevi
 • ova
 • düzlük
 • süssüz
 • sade
 • yalın
 • stabil
 • doğru

" düz " kelimesine benzer sonuçlar

düzenbazlık kelime anlamı nedir ne demek ? düzenbazlık

Düzenbaz olma durumu

düzleme kelime anlamı nedir ne demek ? düzleme

Düzlemek işi, tesviye tesviye etmek Düzlem durumuna getirmek, tesviye etmek

düztaban kelime anlamı nedir ne demek ? düztaban

t. Tıb: Ayak tabanı düz olan kimse. Böyle kişiler çabuk yorulurlar ve hızlı yürüyemezler Uğursuz Dar tabanlı bir tür rende Tabanı kemerli olmayan Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk

düzeltme kelime anlamı nedir ne demek ? düzeltme

Reform, iyileştirme, ıslahat Düzeltmek işi, tashih Düzelti tedavi etmek NEMK doğrultmak tensik etmek Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek

Örnek :

Öğleden sonra nüfus kâğıdını getir, kaydını düzeltelim." B. Felek Düzgün duruma getirmek

Örnek :

Kirli eşyalarımı paketlere sardım, bavulumu düzelttim." R. N. Güntekin Bozukluğunu gidermek, onarmak Düzgün duruma getirmek Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek

düzenlenme kelime anlamı nedir ne demek ? düzenlenme

Düzenlenmek işi Düzenli, düzgün duruma getirilmek Düzenli, düzgün duruma getirilmek

Örnek :

Yayın ve propaganda işleri bu yeni hayata göre düzenlenecektir." Y. Z. Ortaç Yapılmak, tertip edilmek

düzenli kelime anlamı nedir ne demek ? düzenli

SiSTEMLi Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam Sistemli, nizamlı Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam

Örnek :

Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur." S. Ayverdi

düzlemek kelime anlamı nedir ne demek ? düzlemek

tesviye etmek Düzlem durumuna getirmek, tesviye etmek Düzlemek işi, tesviye

düzlük kelime anlamı nedir ne demek ? düzlük

Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimliyer Geniş, düz yer Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer Geniş, düz yer

Örnek :

Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum." H. E. Adıvar Düz olma durumu

düzgün kelime anlamı nedir ne demek ? düzgün

muntazam MAHZUD ZEHNA' onat ZİNE Kadınların süslenme amacıyla yüzlerine sürdükleri beyaz ya da koyu pembe renkte krem Doğru ve pürüzsüz Eksiksiz ve yerli yerinde, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam

Örnek :

Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil." M. Ş. Esendal Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim) Kadınların, teni pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı veya boyalı krem, fondöten Eksiksiz ve yerli yerinde, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam

düzeltme işareti kelime anlamı nedir ne demek ? düzeltme işareti

inceltme işareti şapka Kalın olup da ince okunan ünlülerle birlikte bulunan g, k, l ünsüzlerini ve önünde bulunan ünlüleri ince okutmak veya yabancı kelimelerde uzun okunması gereken ünlüleri belirtmek için kullanılan işaretin adı, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh; ilâç, telâş vb

düzine kelime anlamı nedir ne demek ? düzine

On iki parçadan ibaret takım Çok Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması

düzenlilik kelime anlamı nedir ne demek ? düzenlilik

Düzenli olma durumu

düzgünlük kelime anlamı nedir ne demek ? düzgünlük

Düzgün olma durumu Düzgün olma durumu

Örnek :

İhtiyarın sol elinde başparmak hiç şaşmayan bir düzgünlükle tanelerini ikişer ikişer çektiği tespihin üzerinde, hayatın tek işaretiydi." P. Safa

düzeltilme kelime anlamı nedir ne demek ? düzeltilme

Düzeltilmek işi Düzeltme işine konu olmak veya düzeltme işi yapılmak

düzlem geometri kelime anlamı nedir ne demek ? düzlem geometri

Bir düzlem içinde kalan, iki boyutlu olan şekli inceleyen geometri

düzelme kelime anlamı nedir ne demek ? düzelme

Düzelmek durumu İyi olmak Hasta iyi olmak

Örnek :

Sen merak etme, yavrucak yakında düzelir." Halikarnas Balıkçısı Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek Düz duruma gelmek, düzleşmek Soğuk ve yağış azalmak

düzmecilik kelime anlamı nedir ne demek ? düzmecilik

Düzmeci olma durumu, düzmecilik, sahtekârlık

düzensiz kelime anlamı nedir ne demek ? düzensiz

SiSTEMSiZ Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam

Örnek :

Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor." H. Taner

düzenli ordu kelime anlamı nedir ne demek ? düzenli ordu

En küçük birimden en büyük birliğe kadar her türlü donanıma sahip askerî güç

düztabanlık kelime anlamı nedir ne demek ? düztabanlık

Flat feet, also called pes planus or fallen arches, is a condition in which the arch of the foot collapses, with the entire sole of the foot coming into complete or nearcomplete contact with the ground. In some individuals (an estimated 2030% of the general population) the arch simply never develops in one foot (unilaterally) or both feet (bilaterally). It should be noted that being flatfooted does not decrease footspeed. Horses can also develop flat feet Düztabanlık , ayaktabanındaki uzunlamasına veya enlemesine olan ayak kemerlerinden birinin düzleşmesi veya ortadan kalkmasıdır. Bu durum yaylanma olanağını ortadan kaldrır ve yürüyüş, koşma sırasında normal hareket edilmesini engeller Düztaban olma durumu

düzeltmen kelime anlamı nedir ne demek ? düzeltmen

Dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltici, musahhih

düzlemsel kelime anlamı nedir ne demek ? düzlemsel

Düzlem niteliğinde olan

düzleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? düzleşmek

Düz duruma gelmek Düzleşmek durumu Bazı kelimelerde, çeşitli sebeplerle, yuvarlak ünlülerin düz ünlülere dönmesi

düzem kelime anlamı nedir ne demek ? düzem

dozaj Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, dozaj

düzen açıklaması kelime anlamı nedir ne demek ? düzen açıklaması

Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılan açıklama

düzgülü kelime anlamı nedir ne demek ? düzgülü

Düzgüye uygun, normal

düzlek yapı kelime anlamı nedir ne demek ? düzlek yapı

Yatay duruşlu tabakaların geniş yer tuttuğu düzlük

düzenleşik kelime anlamı nedir ne demek ? düzenleşik

Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan Düzenleri birbirine uygun

düzenleşim kelime anlamı nedir ne demek ? düzenleşim

Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki veya daha çok kavramın bağıntısı Aynı sıradaki nesne veya kavramların birbirinin yanında oluşu

düz baskı kelime anlamı nedir ne demek ? düz baskı

Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset

düz yazı kelime anlamı nedir ne demek ? düz yazı

mensur inşa Şiir olmayan yazı, nesir, mensur

düzgüncü kelime anlamı nedir ne demek ? düzgüncü

Gelinin düzgününü süren ve onu süsleyen kadın Düzgün yapan veya satan kimse

düzenci kelime anlamı nedir ne demek ? düzenci

ENTRiKACI Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas

düz kanatlılar kelime anlamı nedir ne demek ? düz kanatlılar

Uzunluğuna katlanan alt kanatları, az çok sert olan üsttekiler tarafından örtülen, dört kanatlı böcekler takımı

düzenti kelime anlamı nedir ne demek ? düzenti

sıra sistem nizam Dolap, hile

Örnek :

Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak." E. E. Talu Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem Dolap, hile Müzik aletlerinde ses ayarı, akort Bez dokuma tezgâhı Yerleştirme, tertip Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin biribirlerine göre ilişkileri Alet edevat takımı Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem

Örnek :

Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır." R. N. Güntekin

düzeysiz kelime anlamı nedir ne demek ? düzeysiz

Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)

düzülmek kelime anlamı nedir ne demek ? düzülmek

Düzme işine konu olmak veya düzme işi yapılmak Düzme işine konu olmak veya düzme işi yapılmak

Örnek :

O araba önde, öteki arabalar arkada, süvariler ve yayalar yola düzüldüler." S. F. Abasıyanık Düzülmek işi veya durumu

düzen bağı kelime anlamı nedir ne demek ? düzen bağı

Disiplin, düzence

düzülme kelime anlamı nedir ne demek ? düzülme

Düzülmek işi veya durumu Düzme işine konu olmak veya düzme işi yapılmak Düzme işine konu olmak veya düzme işi yapılmak

Örnek :

O araba önde, öteki arabalar arkada, süvariler ve yayalar yola düzüldüler." S. F. Abasıyanık

düzüm düzüm kelime anlamı nedir ne demek ? düzüm düzüm

Dizim dizim

düzen teker kelime anlamı nedir ne demek ? düzen teker

Makinelerde, hareketin hızını düzgün tutmaya, çalışmayı düzenlemeye yarayan büyük çaplı çark, volan

düzeltim kelime anlamı nedir ne demek ? düzeltim

Düzeltme işi Düzeltme işi

Örnek :

Bir dilde düzeltim, kimi zaman da reform gereksemesinin birçok nedenleri olabilir." F. İz

düzlemli kelime anlamı nedir ne demek ? düzlemli

(Uydurma bir kelimedir.) (Bak: Müstevi müstevi Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevî

düzeç kelime anlamı nedir ne demek ? düzeç

(Uydurma bir kelimedir.) (Bak: Tesviye âleti Tesviye aleti Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç, tesviye aleti

düzence kelime anlamı nedir ne demek ? düzence

Sıkı düzen, disiplin

düzlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? düzlenmek

Düz, düzlem durumuna gelmek Düzlenmek durumu

düzgünlü kelime anlamı nedir ne demek ? düzgünlü

Yüzüne düzgün sürmüş olan

düzlem küre kelime anlamı nedir ne demek ? düzlem küre

Yer yuvarlağı üzerindeki biçimleri bütünüyle bir düzlem üzerinde göstermek amacıyla çeşitli haritacılık yöntemlerine başvurularak hazırlanmış harita

düzencilik kelime anlamı nedir ne demek ? düzencilik

Düzenci olma durumu

düz ünlü kelime anlamı nedir ne demek ? düz ünlü

Dudakların gerilip düzleşmesiyle oluşan ünlü: a, e, ı ,i

" düz " kelimesi içeren ata sözleri

Adam hacı mı olur ulasmakla Mekke Adam hacı mı olur ulasmakla Mekke'ye, esek dervis mi olur tas çekmekle tekkeye?

Belli bir düzeye erismek, o durumun gerektirdiği nitelikleri tasımakla (ya da yerine getirmekle) gerçeklesir. Görünüsü ona benzetmekle değil.

Ağaç kökünden yıkılır. Ata Sözü Ağaç kökünden yıkılır.

Ayrıntıların değismesiyle bir düzen bozulmaz. Düzenin yıkılması, temelin yıkılmasıyla olur.

Ağanın gözü ata tımardır. Ata Sözü Ağanın gözü ata tımardır.

Ağanın gözü atın üzerinden eksik olmazsa ata iyi bakılır. Ds sahipleri de islerini sürekli olarak denetlerlerse is düzgün gider.

Ağız büzülür, göz süzülür, ille burun, ille burun. Ata Sözü Ağız büzülür, göz süzülür, ille burun, ille burun.

Kimi kusurların düzeltilmesi kolaydır. Ancak öyle kusurlar vardır ki düzeltilemez.

Aksamın hayrından sabahın serri iyidir (yeğdir). Ata Sözü Aksamın hayrından sabahın serri iyidir (yeğdir).

(Sabah ola, hayır ola). Dsinizi aksam üzeri, ya da gece yapmayın, sabaha bırakın. Çünkü gece is yapmanın kötü yönleri daha çoktur ve gündüz sağlanabilen olanaklar gece sağlanamaz.

Allah uçamayan kusa alçacık dal verir. Ata Sözü Allah uçamayan kusa alçacık dal verir.

Tanrı, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yasama düzeni, bir barınma olanağı verir.

Altın kepeğe muhtaç. Ata Sözü Altın kepeğe muhtaç.

Yüksek düzeyde olan her sey, önemsiz görünen nesnelerle değer kazanır. Kepekle ovulmasa altın parlamaz. Bunun gibi, zengin yoksula, usta çırağa... gerekseme duyar.

Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer? Ata Sözü Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?

Bir ailenin, bir kurulusun yöneticileri ve yönetilenleri, yapılacak islere bos verirlerse o isler kendiliğinden ortaya çıkar mı?

Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur). Ata Sözü Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur).

Bir kimsenin kisiliği, oturup yattığı yerin niteliğinden, temizliğinden, düzeninden anlasılır.

As tasarsa çömçenin değeri kalmaz. Ata Sözü As tasarsa çömçenin değeri kalmaz.

Bir durumu düzeltecek araç ya da önlem, bu görevi yapmaya vakit kalmadan durum bozulmussa, artık yararlı olmaktan çıkar.

Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. Ata Sözü Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

Ailede kadının rolü çok önemlidir. Öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir, mutluluk getirirler. Öyle kadınlar vardır ki ailenin düzenini, mutluluğunu bozarlar.

Ayağı yürüten bastır. Ata Sözü Ayağı yürüten bastır.

Dsçinin iyi is yapmasını, halkın iyi bir düzen içinde çalısmasını bastakiler sağlar. Krs. Bin isçi, bir basçı.

Ay ayakta, çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta. Ata Sözü Ay ayakta, çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta.

çobanın uyanık olması gerekir. Kamu yönetiminde de böyledir. Genel düzene yardımcı olan araçlar varsa bas yönetici rahat eder; yoksa çok uyanık olması gerekir.

Bekarın parasını it yer, yakasını bit. Ata Sözü Bekarın parasını it yer, yakasını bit.

Bekar kimse, parasını çarçur eder; dalaverecilere yedirir. Yasayısı düzensiz, üstü bası kirli, bitlidir.

Bes para giren ev yıkılmamıs. Ata Sözü Bes para giren ev yıkılmamıs.

Çalısıp para kazanmanın yoluna bakılmalıdır. Kazanç az da olsa ailenin yasam düzeni bozulmaz.

Bey oğlu kulluk, kul oğlu beylik. Ata Sözü Bey oğlu kulluk, kul oğlu beylik.

Hiçbir kimse için süreli bir yasam düzeyi yoktur. Yüksek düzey insanı düskün duruma gelebilir; düskün durumda olan da yükselebilir; zenginlesebilir.

Bin isçi, bir basçı. Ata Sözü Bin isçi, bir basçı.

Bir isin planını çizen, programını izleyen, düzenli olarak gerçeklesme yolunu gösteren bir bas bulunmadıkça, ne kadar çok isçi çalısırsa çalıssın, is basarı ile yürütülemez. Krs. Ayağı yürüten bastır.

Bin ölçüp bir biçmeli. Ata Sözü Bin ölçüp bir biçmeli.

Yapılacak bir isin bütün yönleri önceden iyi düsünülmeli, sonucu iyi hesaplanmalı, ondan sonra ise girisilmelidir. Dyi düsünülmeden yapılan bir isten dolayı duyulacak pismanlık, isi düzeltmeye yaramaz. Krs. Son pismanlık fayda vermez.

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. (Dnsanın adı çıkmaktansa canı çıkması yeğdir). Ata Sözü Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. (Dnsanın adı çıkmaktansa canı çıkması yeğdir).

Adı kötüye çıkan kisi, kötü olmasa bile, bu kamu yargısını kolay kolay düzeltemez. Nerede adı anılsa, hiçbir arastırma yapılmadan, hemen kötülüğü ortaya atılır. Bu durumdaki kimse ölmeyi yeğler mi yeğler.

Bir deli kuyuya tas atmıs, kırk akıllı çıkaramamıs. (Bir delinin kuyuya attığı tası kırk Ata Sözü Bir deli kuyuya tas atmıs, kırk akıllı çıkaramamıs. (Bir delinin kuyuya attığı tası kırk

akıllı çıkaramaz). Kimi zaman bir kisi öyle delice bir is yapar ki birçok akıllı kimseler bir araya gelerek düsünür, çalısırlar da durumu düzeltemezler.

Sayfa başına dön