Eş Tutmak kelime anlamı nedir ne demek " eş tutmak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
talimde ya da oyunda ikişer olmak için arkadaş seçmek.
Not : Bu sayfa üzerinde eş tutmak kelime anlamı gösterilmektedir. eş tutmak kelime anlamı nedir ? eş tutmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca eş tutmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan eş tutmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( eş tutmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" eş tutmak " kelimesine benzer sonuçlar

eşeksi kelime anlamı nedir ne demek ? eşeksi

merkep açada uzun kulaklı har kölük çoço merkepgolik marsıvan karakaçan MERKEB Odun kesmek için kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa Kaba, yeteneksiz, inatçı kimse Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan (Equus asinus) Duvar örmek, sıva yapmak gibi işlerde kullanılan dört ayaklı sehpa Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep, karakaçan (Equus asinus) Odun kesmede kullanılan, çapraz çakılmış odunlardan yapılmış araç Zoolojide, Eguus asinus olarak tanımlanan, atgillerden, binek ve hizmet hayvanı

eşek şakası kelime anlamı nedir ne demek ? eşek şakası

Ağır el şakası

eşleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşleşmek

Çiftleşmek Birbiriyle eş olmak, eş tutmak. Çiftleşmek Birbiriyle eş olmak, eş tutmak Eşleşmek işi

eşkenar üçgen kelime anlamı nedir ne demek ? eşkenar üçgen

Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgen

eşlemesiz kelime anlamı nedir ne demek ? eşlemesiz

Eşlemesi bozulmuş olan (film) Görüntü ve ses kuşakları veya ses kuşakları arasında eşleme bulunmayan (film)

eşkenar dörtgen kelime anlamı nedir ne demek ? eşkenar dörtgen

main Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main

eş merkezli kelime anlamı nedir ne demek ? eş merkezli

Merkezleri aynı olan iki veya daha çok şekil

eşanlamlı kelime anlamı nedir ne demek ? eşanlamlı

SİNONİM anlamdaş müteradif müradif Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim

eşkenar kelime anlamı nedir ne demek ? eşkenar

Kenarları eşit olan

eşeklik kelime anlamı nedir ne demek ? eşeklik

Çok anlayışsız ve kaba davranış

eşkıyalık kelime anlamı nedir ne demek ? eşkıyalık

Eşkıya olma durumu veya eşkıyaca davranış

eşlenik kelime anlamı nedir ne demek ? eşlenik

Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı)

eşeysiz kelime anlamı nedir ne demek ? eşeysiz

Eşeyi olmayan, cinsliksiz

eşleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşleştirmek

Eşleşmesini sağlamak Eşleştirmek işi

eşit olmayan kelime anlamı nedir ne demek ? eşit olmayan

müsavatsız

eşitsizlik kelime anlamı nedir ne demek ? eşitsizlik

müsavatsızlık İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık

eşekçe kelime anlamı nedir ne demek ? eşekçe

Kaba (bir biçimde) Kaba Kaba bir biçimde

Örnek :

Kızcağıza eşekçe bir cevap verdim." P. Safa

eşek marulu kelime anlamı nedir ne demek ? eşek marulu

Bir tür yabanî marul

eşitsiz kelime anlamı nedir ne demek ? eşitsiz

Eşit olmayan, gayrimüsavi

eş anlamlı kelime anlamı nedir ne demek ? eş anlamlı

anlamdaş sinonim müteradif müradif Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim

eş zamanlı kelime anlamı nedir ne demek ? eş zamanlı

senkronik Aynı zamanda oluşan Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik

eşmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşmek

Hızlı gitmek Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmak Araştırmak, incelemek Kumsal yerde kaynayan pınar Kaynak, pınar Kaynak suyunun küçük birikintisi Eşmek işi

eşleme kelime anlamı nedir ne demek ? eşleme

senkronizasyon bağlaşım Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ, senkronizasyon Eşlemek işi, bağlaşım Benzer iki şeyi bir araya getirmek Ses ile görüntü arasında gerekli bağı sağlamak

eşitlemek kelime anlamı nedir ne demek ? eşitlemek

Eşit duruma getirmek Eşitlemek işi

eşleştirme kelime anlamı nedir ne demek ? eşleştirme

Eşleştirmek işi Eşleşmesini sağlamak

eşlem kelime anlamı nedir ne demek ? eşlem

Kopya

eşitleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşitleştirmek

Eşit duruma getirmek Eşitleştirmek işi

eşey kelime anlamı nedir ne demek ? eşey

Cinsiyet Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet

eş zamanlılık kelime anlamı nedir ne demek ? eş zamanlılık

Belli bir evrede görülen dil bilimi olgularının, olaylarının özelliği, senkroni senkroni izokronizm

eşlik kelime anlamı nedir ne demek ? eşlik

insan sesi yada tek çalgı için yazılmış yapıtlarda, başlıca ses yada seslere yardımcı durumda olan çalgı bölümü Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü Eş olma durumu

eşlik etmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşlik etmek

refakat etmek Beraberinde bulunmak Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, refakat etmek Bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek refakat

eşitlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşitlenmek

Birbiriyle eşit duruma gelmek Eşitlenmek işi

eşyalı kelime anlamı nedir ne demek ? eşyalı

Eşyası olan Eşyası olan

Örnek :

Adaya taşınmayı kurdular, eşyalı bir ev aradılar." R. H. Karay

eşeyli kelime anlamı nedir ne demek ? eşeyli

Erkek veya dişi eşeyden birine sahip olan, diğer eşey olmadan üreyemeyen cinsliği olan

eşelmobil kelime anlamı nedir ne demek ? eşelmobil

Ücretlerin yaşam pahalılığına göre, kendiliğinden ayarlanması olanağını sağlayan yöntem üretilen mal değerlerinin iniş çıkışına göre saptanan ücret ödeme ölçümü Üretilen mal değerlerinin iniş çıkışına göre tespit edilen ücret ödeme ölçümü

eşelenmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşelenmek

Eşeleme işi yapılmak Eşeleme işi yapılmak

Örnek :

Dünyanın sorunları eşelendikçe altından yeni sorunlar çıkıyor." S. Birsel Bulunduğu yeri kendi kendine eşelemek Eşelenmek işi

eşref kelime anlamı nedir ne demek ? eşref

En şerefli. Daha şerefli. En iyi, en güzel Çok onurlu, çok şerefli

eşitleme kelime anlamı nedir ne demek ? eşitleme

Eşitlemek işi Eşit duruma getirmek

eşlemeli kelime anlamı nedir ne demek ? eşlemeli

Eşlemesi yapılmış (film)

eşlemesi kelime anlamı nedir ne demek ? eşlemesi

Benzer iki şeyi bir araya getirmek Ses ile görüntü arasında gerekli bağı sağlamak senkronizasyon bağlaşım Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ, senkronizasyon Eşlemek işi, bağlaşım

eş güdümlü kelime anlamı nedir ne demek ? eş güdümlü

Aralarında eş güdüm bulunan, koordine

eş değerli kelime anlamı nedir ne demek ? eş değerli

Cebirde karşılıklı olarak çözümleri aynı olan (denklem sistemleri) Eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim) Değerleri eşit olan

eşilmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşilmek

Eşme işine konu olmak Eşilmek işi

eş değer kelime anlamı nedir ne demek ? eş değer

Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil izoplet

eşkin kelime anlamı nedir ne demek ? eşkin

Fındık fidanı Sürgün, filiz Böyle bir yürüyüş ile Böyle yürüyen (at) Atın bir tür hızlı yürüyüşü

eşlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? eşlenmek

Eşleme işine konu olmak Eşlenmek işi

eşek kafalı kelime anlamı nedir ne demek ? eşek kafalı

Kalın kafalı, anlayışsız, kavrayışsız (kimse)

eşitlik derecesi kelime anlamı nedir ne demek ? eşitlik derecesi

Kavramların gibi veya kadar edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi

eşekbaşı kelime anlamı nedir ne demek ? eşekbaşı

Yetkisi önemsenmeyen, gücünü gerektiği gibi gösteremeyen kimse Yetkisi önemsenmeyen, gücünü gerektiği gibi göstermeyen kimse

eş basınçlı kelime anlamı nedir ne demek ? eş basınçlı

Basıncı hep aynı kalan

Sayfa başına dön