Geri Kalmak kelime anlamı nedir ne demek " geri kalmak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
  • arkada kalmak.
  • gecikmek.
  • çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememek ya da düzeyinde olmamak.
Not : Bu sayfa üzerinde geri kalmak kelime anlamı gösterilmektedir. geri kalmak kelime anlamı nedir ? geri kalmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca geri kalmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan geri kalmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( geri kalmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" geri kalmak " kelimesine benzer sonuçlar

gerileme kelime anlamı nedir ne demek ? gerileme

Gerilemek işi Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu Geri çekilme, ricat Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi DEREKÎ Gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak Geri çekilmek, geriye çekilmek Geri çekilmek, geriye çekilmek

Örnek :

Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı." M. Yesarî Daha aşağı bir dereceye düşmek Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek

geri ödeme kelime anlamı nedir ne demek ? geri ödeme

rambursman Alınan bir borcun ödenmesi

geri çekilme kelime anlamı nedir ne demek ? geri çekilme

RİCAT İNDİFA töskürmek

gerici kelime anlamı nedir ne demek ? gerici

Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci Bir organı germeye yarayan (kas) kafası örümcekli

gerilme kelime anlamı nedir ne demek ? gerilme

Gerilmek işi Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum, gevşeme karşıtı Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek Gergin bir biçimde açılmak Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek Gergin bir biçimde açılmak

Örnek :

Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi." A. Gündüz Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek

Örnek :

Koltuğunda şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu." Y. Z. Ortaç Kasılmak

gerilemek kelime anlamı nedir ne demek ? gerilemek

Gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak Geri çekilmek, geriye çekilmek Geri çekilmek, geriye çekilmek

Örnek :

Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı." M. Yesarî Daha aşağı bir dereceye düşmek Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek Gerilemek işi Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu Geri çekilme, ricat Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi DEREKÎ

geri alma kelime anlamı nedir ne demek ? geri alma

istirdat çekmek

geri kalmışlık kelime anlamı nedir ne demek ? geri kalmışlık

Az gelişmişlik

geri tepmek kelime anlamı nedir ne demek ? geri tepmek

Merminin atılışı sırasında namlu içinde gazların geriye doğru sıkıştırmasından ileri gelen hareket

gerilimli kelime anlamı nedir ne demek ? gerilimli

Gerilimi olan

geriletmek kelime anlamı nedir ne demek ? geriletmek

Gerilemesine yol açmak Geriletmek işi

geri geri kelime anlamı nedir ne demek ? geri geri

siya siya kıçın kıçın arka arka

gerileyen kelime anlamı nedir ne demek ? gerileyen

retrogressiv MÜTEDENNİ

gerilik kelime anlamı nedir ne demek ? gerilik

İdrak etme yeteneğinde veya okul başarılarında yaşına göre geri kalma durumu Geri olma durumu

gerileyici kelime anlamı nedir ne demek ? gerileyici

Geri giden, gerileyen

geri almak kelime anlamı nedir ne demek ? geri almak

çekmek istirdat

gerilimsiz kelime anlamı nedir ne demek ? gerilimsiz

Gerilimi olmayan Gerilimi olmayan

Örnek :

Gerilimsiz cümlelerle az, ama kimseyi umursamadan konuşurdu." Ç. Altan

geri kafalı kelime anlamı nedir ne demek ? geri kafalı

Yenilikleri istemeyen, eskiye bağlı (kimse)

geri kalmış kelime anlamı nedir ne demek ? geri kalmış

Az gelişmiş (ülke, toplum)

gerinme kelime anlamı nedir ne demek ? gerinme

Gerinmek işi TEMEDDÜD Rahatlık, mutluluk, övünç duymak Kolları açarak, gövdeyi gergin bir duruma sokmak Rahatlık, mutluluk, övünç duymak

Örnek :

Çapkın delikanlının hareketlerini ciddiye alan genç kız tatlı tatlı gerinirken kuru dudaklarından mesut tebessümler uçuşuyordu." H. Taner Kolları açarak, gövdeyi gergin bir duruma sokmak

Örnek :

Geç uyanmıştı, geç ve güç Yatakta uzun uzun gerindi, esnedi." A. İlhan

geri çekilmek kelime anlamı nedir ne demek ? geri çekilmek

töskürmek RİCAT İNDİFA

gerileyici benzeşme kelime anlamı nedir ne demek ? gerileyici benzeşme

Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: Eczacı ezzacı, çarşanba çarşamba gibi

geri çekmek kelime anlamı nedir ne demek ? geri çekmek

SEVVİB KÜRUR BEVE'

gerinmek kelime anlamı nedir ne demek ? gerinmek

TEMEDDÜD Rahatlık, mutluluk, övünç duymak Kolları açarak, gövdeyi gergin bir duruma sokmak Rahatlık, mutluluk, övünç duymak

Örnek :

Çapkın delikanlının hareketlerini ciddiye alan genç kız tatlı tatlı gerinirken kuru dudaklarından mesut tebessümler uçuşuyordu." H. Taner Kolları açarak, gövdeyi gergin bir duruma sokmak

Örnek :

Geç uyanmıştı, geç ve güç Yatakta uzun uzun gerindi, esnedi." A. İlhan Gerinmek işi

geriz kelime anlamı nedir ne demek ? geriz

çirkef, lağım Suyun getirildiği sıvalı yol Kanalizasyon Lağım, keriz

gerilimölçer kelime anlamı nedir ne demek ? gerilimölçer

tansiyometre Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre

gerilek kelime anlamı nedir ne demek ? gerilek

Kendi üstüne geri dönen veya döner görünen

gerine gerine kelime anlamı nedir ne demek ? gerine gerine

Rahatlık, mutluluk, övünç duyarak

geriletme kelime anlamı nedir ne demek ? geriletme

Geriletmek işi Gerilemesine yol açmak

gericilikle kelime anlamı nedir ne demek ? gericilikle

irtica Gerici olma durumu veya gerici davranış, irtica

geri zekali kelime anlamı nedir ne demek ? geri zekali

Bkz: geri zekalı Zekâ düzeyi gelişmemiş embesil abohon imbesi

gerisin geriye kelime anlamı nedir ne demek ? gerisin geriye

ters yüz Gerisingeri

geriatri kelime anlamı nedir ne demek ? geriatri

yaşlılık bilimi Yaşlanma ile ilgili sağlık konuları üzerinde duran tıp dalı, yaşlılık bilimi

geriniş kelime anlamı nedir ne demek ? geriniş

Gerinme işi veya biçimi

geri zekâlı kelime anlamı nedir ne demek ? geri zekâlı

Zekâ düzeyi gelişmemiş embesil abohon imbesi Bkz: geri zekalı

gerilm kelime anlamı nedir ne demek ? gerilm

Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek Gergin bir biçimde açılmak Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek Gergin bir biçimde açılmak

Örnek :

Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi." A. Gündüz Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek

Örnek :

Koltuğunda şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu." Y. Z. Ortaç Kasılmak Gerilmek işi Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum, gevşeme karşıtı

gerili kelime anlamı nedir ne demek ? gerili

Gerilmiş olan

geriş kelime anlamı nedir ne demek ? geriş

Köylerin çevresindeki otlak alanlar, mera Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt Germe işi

gerileyiş kelime anlamı nedir ne demek ? gerileyiş

Gerileme işi veya biçimi

geriliş kelime anlamı nedir ne demek ? geriliş

Gerilme işi veya biçimi

gerisingeriye kelime anlamı nedir ne demek ? gerisingeriye

Gerisingeri ters yüz

gerisingeri kelime anlamı nedir ne demek ? gerisingeri

gerisingeriye Yeniden, tekrar, bir daha Geldiği yere veya ters yöne doğru

gerilim ölçümü kelime anlamı nedir ne demek ? gerilim ölçümü

Mekanik gerilim niceliğini, birtakım ölçü araçlarından yararlanarak belirleme, tansiyometri Sıvılardaki yüzey gerilimlerini belirleme işi, tansiyometri

geri vites kelime anlamı nedir ne demek ? geri vites

Otomobilin geri gitmesini sağlayan dişli düzeni

geri dönen kelime anlamı nedir ne demek ? geri dönen

raci

geridönüşüm kelime anlamı nedir ne demek ? geridönüşüm

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır

gerime kelime anlamı nedir ne demek ? gerime

Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş BAZPES Eksik gösteren Boşaltım organının dışı Bundan başkası Geçmiş, mazi Geriye doğru Keçi kılından yapılmış büyük çadır Büyük çuval Araba üzerine gerilerek içine saman veya tahıl doldurulmuş büyük kıl çuval Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı Geri dön, geri git! Geçmiş, mazi

Örnek :

Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok." S. F. Abasıyanık Bir şeyin sona kalan bölümü Son, sonuç Bundan başkası

Örnek :

Kaşla göz, gerisi söz." Atasözü Hayvanda boşaltım organının dışı Eksik gösteren (saat) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı

Örnek :

Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi." N. Cumalı Geriye doğru

Örnek :

Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum." F. R. Atay Aptal, anlayışsız Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval

gerilim kelime anlamı nedir ne demek ? gerilim

tansiyon tevettür voltaj Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon Potansiyel farkı, voltaj Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj Gerginlik, tansiyon

Örnek :

Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu." H. Taner. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon Gerginlik, tansiyon İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür

gerizekalılar kelime anlamı nedir ne demek ? gerizekalılar

Bkz: geri zekalı Zekâ düzeyi gelişmemiş imbesi embesil abohon

geri dönüş kelime anlamı nedir ne demek ? geri dönüş

rücu

Sayfa başına dön