Gör ( Ya Da Görürsün) kelime anlamı nedir ne demek " gör ( ya da görürsün) " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
(tehdit yollu) gör!
Not : Bu sayfa üzerinde gör ( ya da görürsün) kelime anlamı gösterilmektedir. gör ( ya da görürsün) kelime anlamı nedir ? gör ( ya da görürsün) ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca gör ( ya da görürsün) kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan gör ( ya da görürsün) kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( gör ( ya da görürsün) kelime anlamı nedir ne demek ? )

" gör ( ya da görürsün) " kelimesine benzer sonuçlar

görevlendirmek kelime anlamı nedir ne demek ? görevlendirmek

memur etmek vazifelendirmek Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek Görevlendirmek işi

görmüşlük duygusu kelime anlamı nedir ne demek ? görmüşlük duygusu

Kişinin, yeni bir yaşantıyı eskiden de yaşamış olduğu yolundaki duygusu

görüştürmek kelime anlamı nedir ne demek ? görüştürmek

Görüşmelerini sağlamak Görüştürmek işi

görünürlük kelime anlamı nedir ne demek ? görünürlük

Görülebilen bir şeyin niteliği

görüş açısı kelime anlamı nedir ne demek ? görüş açısı

Bakış açısı Bir şeyi görebilme alanı

görevlendirilmek kelime anlamı nedir ne demek ? görevlendirilmek

Görev verilmek, tavzif edilmek Görev verilmek, tavzif edilmek

Örnek :

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez." Anayasa Görevlendirilmek işi

görkemli kelime anlamı nedir ne demek ? görkemli

haşmetli maestoso gösterişli ANITSAL Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal İri yapılı, iyice serpilmiş Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal

Örnek :

Şirazlılar, Sadi ile Hafız'ın anısına görkemli birer anıtkabir yapmışlardı." N. Cumalı. İri yapılı, iyice serpilmiş

görünüm kelime anlamı nedir ne demek ? görünüm

vizyon Görünüş Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara

görünmezlik kelime anlamı nedir ne demek ? görünmezlik

Görünmez olma durumu

görülmemiş kelime anlamı nedir ne demek ? görülmemiş

O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan

görenekçilik kelime anlamı nedir ne demek ? görenekçilik

Göreneklere bağlılık

görgü kuralları kelime anlamı nedir ne demek ? görgü kuralları

davranış bilgisi Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret

görülmek kelime anlamı nedir ne demek ? görülmek

Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak

Örnek :

Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü." P. Safa Gereken iş yapılmış olmak Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek Görülmek işi

görgülü kelime anlamı nedir ne demek ? görgülü

Görgüsü olan Görgüsü olan

Örnek :

Bildiğini iyi bilen, görgülü, kendine güveni tam olan bir erkekti." N. Cumalı

görüngü kelime anlamı nedir ne demek ? görüngü

fel fenomen Duyularla algılanabilen her şey, fenomen

görüşülmek kelime anlamı nedir ne demek ? görüşülmek

Herhangi biriyle görüşmek Görüşme işi yapılmak, müzakere edilmek Görüşülmek işi veya biçimi

görmezlik kelime anlamı nedir ne demek ? görmezlik

görmemezlik Görmemiş gibi davranma

görüntülük kelime anlamı nedir ne demek ? görüntülük

Ekran

görecelik kelime anlamı nedir ne demek ? görecelik

rölativizm izamik izafiye bağıntılık Bağıntıcılık, izafiye, rölativizm

görgü kelime anlamı nedir ne demek ? görgü

tecrübe adap terbiye Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye, adabımuaşeret Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim Görmüş olma durumu Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye, adabımuaşeret

Örnek :

İçinde yaşadığımız aynı çevre, aynı görgü, beni tamamıyla onlara benzetmiyor." O. C. Kaygılı

görmüş geçirmiş kelime anlamı nedir ne demek ? görmüş geçirmiş

barandide

görüş birliği kelime anlamı nedir ne demek ? görüş birliği

Aynı görüş ve düşüncede olma

görece kelime anlamı nedir ne demek ? görece

bağıl Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl

görünür kelime anlamı nedir ne demek ? görünür

Belli, apaçık göze çarpan Görünen, gözle görülebilen

görgüsüzlük kelime anlamı nedir ne demek ? görgüsüzlük

Görgüsüz olma durumu veya görgüsüzce davranış

görmüşlük kelime anlamı nedir ne demek ? görmüşlük

Bir şeyi görmüş olma durumu

görevdaş kelime anlamı nedir ne demek ? görevdaş

Birlikte görev yapan; aynı görevi yapan

görülme kelime anlamı nedir ne demek ? görülme

Görülmek işi Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak

Örnek :

Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü." P. Safa Gereken iş yapılmış olmak Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek

görünmez kaza kelime anlamı nedir ne demek ? görünmez kaza

Hiç umulmadık zamanda, umulmadık biçimde olan kaza

görelilik kelime anlamı nedir ne demek ? görelilik

Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite Bağıntılılık

görünüş kelime anlamı nedir ne demek ? görünüş

görünüm çehre durum vaziyeti manzara Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan gramer kategorisi Bulunulan bir yerden görülebilen alan, manzara Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir Bulunulan bir yerden görülebilen alan, manzara

Örnek :

Van gölünün görünüşü eşsizdi." N. Cumalı Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey

göreli kelime anlamı nedir ne demek ? göreli

Bağıntılı, izafî, nispî, rölatif Bağıntılı

görgü tanığı kelime anlamı nedir ne demek ? görgü tanığı

Tanıklığı, olay görmüş olmasına dayanan tanık

görevlendirme kelime anlamı nedir ne demek ? görevlendirme

Görevlendirmek işi memur etmek vazifelendirmek Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek

görüşmeci kelime anlamı nedir ne demek ? görüşmeci

Görüşmeye giden kimse

göreneksel kelime anlamı nedir ne demek ? göreneksel

Görenekle ilgili

görünürde kelime anlamı nedir ne demek ? görünürde

Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda

görevlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? görevlenmek

Görev almak Görevlenmek işi veya durumu

gördürmek kelime anlamı nedir ne demek ? gördürmek

Bir işi başkasına yaptırmak Görme işini yaptırmak Gördürmek işi veya durumu

görüştürülmek kelime anlamı nedir ne demek ? görüştürülmek

Görüşmeleri sağlanmak Görüştürülmek işi veya durumu

görmez kelime anlamı nedir ne demek ? görmez

Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âma Görme engelli

görevsizlik kelime anlamı nedir ne demek ? görevsizlik

Bir görevi bulunmama durumu

görmemezlik kelime anlamı nedir ne demek ? görmemezlik

Görmezlik

görüşme kelime anlamı nedir ne demek ? görüşme

MÜZAKERE Görüşmek işi, mülakat, müzakere Bir iş, bir konu üzerinde karşılıklı düşünceleri ileri sürmek, müzakere etmek Dostluk, ahbaplık etmek Buluşup konuşmak, konuşup sohbet etmek

görenekçi kelime anlamı nedir ne demek ? görenekçi

Göreneklere bağlı (kimse)

göresimek kelime anlamı nedir ne demek ? göresimek

Göreceği gelmek, görmek isteği duymak, özlemek Göresimek işi

görsel-işitsel eğitim kelime anlamı nedir ne demek ? görsel-işitsel eğitim

Basılı eğitim gereçlerinin yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim

görgüsüzce kelime anlamı nedir ne demek ? görgüsüzce

Görgüsüz bir biçimde (olan) Görgüsüz bir biçimde Görgüsüz bir biçimde olan

Örnek :

Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir." H. Taner

görme hücresi kelime anlamı nedir ne demek ? görme hücresi

ommatidyum Görme gözesi

görevsel kelime anlamı nedir ne demek ? görevsel

Göreve ilişkin, görevle ilgili

Sayfa başına dön