Ayı Balığı kelime anlamı nedir ne demek " ayı balığı " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Fok
ayı balığı kelimesi ingilizcesi nedir ? = seal.
Not : Bu sayfa üzerinde ayı balığı kelime anlamı gösterilmektedir. ayı balığı kelime anlamı nedir ? ayı balığı ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ayı balığı kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ayı balığı kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ayı balığı kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ayı balığı " kelimesine benzer sonuçlar

ayırtman kelime anlamı nedir ne demek ? ayırtman

mümeyyiz Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine kadar bütün değerlendirme çalışmalarına katılan görevli, mümeyyiz

ayıplamak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıplamak

TEAYYÜB VEŞB TE'NİB ŞAGB MÜLAMEZE NAKS Kınamak, takbih etmek RAMT Ayıplamak işi, takbih

ayıklık kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklık

Ayık olma durumu

ayırma kelime anlamı nedir ne demek ? ayırma

Ayırmak işi

Örnek :

Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu." T. Buğra Ayırmak işi Seçmek

Örnek :

Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır." F. R. Atay. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak SAVH SELG MÜFAVASA KASM FERZ FEZR TA'YİN TEMZİG ZEVD İBANE TERBİL TENATTUS İFRAD TENATTU' İFRİNKA' TEZYİL TEFTİŞ BESS Bir yeri bir engelle bölmek Birbirinden uzaklaştırmak Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak Bölmek Bir şey veya yeri bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak Seçmek Nitelik değişikliğini anlamak Farklı davranmak, fark gözetmek Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek

ayırt etmek kelime anlamı nedir ne demek ? ayırt etmek

temyiz etmek fark etmek Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak, tefrik etmek, temyiz etmek temyiz

ayıran kelime anlamı nedir ne demek ? ayıran

Işığı yalın ögelerine ayırma özelliği olan

ayıklama kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklama

Ayıklamak işi

Örnek :

Tepsiye üç ölçü pirinç koydu, pencere ışığında ayıklamaya başladı." O. Rifat Ayıklamak işi Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayırıp çıkarmak, temizlemek Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayırıp çıkarmak, temizlemek

Örnek :

Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım." A. Gündüz Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak

ayırt etme kelime anlamı nedir ne demek ? ayırt etme

temyiz temyiz etmek fark etmek Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak, tefrik etmek, temyiz etmek

ayıplama kelime anlamı nedir ne demek ? ayıplama

RAMT Ayıplamak işi, takbih TEAYYÜB VEŞB TE'NİB ŞAGB MÜLAMEZE NAKS Kınamak, takbih etmek

ayırtmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayırtmak

TEDENNÜK FAHS Ayırma işini yaptırmak Ayırtmak işi

ayıraç kelime anlamı nedir ne demek ? ayıraç

Miyar Cisimleri, birleşme veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar, reaktif

ayık kelime anlamı nedir ne demek ? ayık

Anlayışlı, uyanık Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan

ayıklamak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklamak

Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayırıp çıkarmak, temizlemek Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayırıp çıkarmak, temizlemek

Örnek :

Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım." A. Gündüz Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak Ayıklamak işi

Örnek :

Tepsiye üç ölçü pirinç koydu, pencere ışığında ayıklamaya başladı." O. Rifat Ayıklamak işi

ayıklanmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklanmak

Ayıklama işine konu olmak t. (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. Ayıklanma ile tekâmül görüşü tabiatta herşeyin tesadüfle meydana geldiği peşin hükmüne dayanır. Hayatı ve kâinatı tesadüfle açıklamak hem ilmi, hem aklı inkârdan başka birşey değildir. Canlıların bulunduğu çevre şartlarına göre cihazlarla donatılması; onların Hâlık'larını seleksiyon ıstıfa Yaşayan varlıklarda ortamın şartlarına en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması, uyamayanların yok olması, ıstıfa Ayıklanmak işi

ayıpsız kelime anlamı nedir ne demek ? ayıpsız

Ayıbı, kusuru olmayan

ayıcı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıcı

Sert, kaba ve hoyrat (kimse) Sert, kaba ve hoyrat kimse Ayı oynatmayı iş edinen kimse

ayırmaç kelime anlamı nedir ne demek ? ayırmaç

farika Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika

ayıltma kelime anlamı nedir ne demek ? ayıltma

Ayıltmak işi Ayılmasını sağlamak

ayı üzümü kelime anlamı nedir ne demek ? ayı üzümü

Fundagillerden, küçük taneli yemişler veren, tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi) Fundagillerden; küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitki

ayı yürüyüşü kelime anlamı nedir ne demek ? ayı yürüyüşü

Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme

ayılma kelime anlamı nedir ne demek ? ayılma

sahv Ayılmak işi Sarhoşluk, baygınlık gibi bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek Aklı başına gelip gerçeği görmek

ayırtma kelime anlamı nedir ne demek ? ayırtma

Ayırtmak işi TEDENNÜK FAHS Ayırma işini yaptırmak

ayıt kelime anlamı nedir ne demek ? ayıt

hayıt Akdeniz çevresinde yetişen ve dalları sepet örmekte kullanılan bir ağaççık Akdeniz yöresinde yetişen bir ağaççık Mine çiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz veya menekşe renginde çiçekler açan, 12 m boyunda bir ağaççık, hayıt (Vitex agnuscastus)

ayıkma kelime anlamı nedir ne demek ? ayıkma

Ayılmak, kendine gelmek, uyanmak, aklı başına gelmek

ayıngacı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıngacı

Tütün kaçakçısı

ayınga kelime anlamı nedir ne demek ? ayınga

Kaçak tütün Kaçak tütün, tütün

ayıltmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıltmak

Ayılmasını sağlamak Ayıltmak işi

ayı gülü kelime anlamı nedir ne demek ? ayı gülü

İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir tür şakayık İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina) şakayık

ayıklatmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklatmak

Ayıklama işini yaptırmak Ayıklatmak işi

ayıkulağı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıkulağı

çuhaçiçeğinin bir türü Çuha çiçeğinin bir türü (Primula auricula)

ayıklatma kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklatma

Ayıklatmak işi Ayıklama işini yaptırmak

ayıplanma kelime anlamı nedir ne demek ? ayıplanma

Ayıplanmak işi ZE'M Ayıplama işine konu olmak

ayıgiller kelime anlamı nedir ne demek ? ayıgiller

Memeli et oburlardan, ayıları içine alan bir familya

ayıklanma kelime anlamı nedir ne demek ? ayıklanma

seleksiyon ıstıfa Yaşayan varlıklarda ortamın şartlarına en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması, uyamayanların yok olması, ıstıfa Ayıklanmak işi t. (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. Ayıklanma ile tekâmül görüşü tabiatta herşeyin tesadüfle meydana geldiği peşin hükmüne dayanır. Hayatı ve kâinatı tesadüfle açıklamak hem ilmi, hem aklı inkârdan başka birşey değildir. Canlıların bulunduğu çevre şartlarına göre cihazlarla donatılması; onların Hâlık'larını Ayıklama işine konu olmak

ayırtı kelime anlamı nedir ne demek ? ayırtı

Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans

ayıltı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıltı

içki içmiş bir kimsenin duyduğu baş ağrısı ve sersemlik İçki içmiş bir kimsenin duyduğu baş ağrısı ve sersemlik, mahmurluk

ayılık kelime anlamı nedir ne demek ? ayılık

Kabalık, kaba davranış

ayın on dördü kelime anlamı nedir ne demek ? ayın on dördü

bedir

ayıbacağı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıbacağı

Çift yan yelkenlerden birini sağdan, birini soldan kullanma biçimi

ayıplanmış kelime anlamı nedir ne demek ? ayıplanmış

ZE'M Ayıplama işine konu olmak Ayıplanmak işi

ayın kelime anlamı nedir ne demek ? ayın

Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder Şey; nesne

ayırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayırmak

Seçmek

Örnek :

Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır." F. R. Atay. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak SAVH SELG MÜFAVASA KASM FERZ FEZR TA'YİN TEMZİG ZEVD İBANE TERBİL TENATTUS İFRAD TENATTU' İFRİNKA' TEZYİL TEFTİŞ BESS Bir yeri bir engelle bölmek Birbirinden uzaklaştırmak Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak Bölmek Bir şey veya yeri bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak Seçmek Nitelik değişikliğini anlamak Farklı davranmak, fark gözetmek Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek Ayırmak işi

Örnek :

Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu." T. Buğra Ayırmak işi

ayı boğan kelime anlamı nedir ne demek ? ayı boğan

İri yarı, kaba ve anlayışsız (kimse)

ayılmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayılmak

Sarhoşluk, baygınlık gibi bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek Aklı başına gelip gerçeği görmek sahv Ayılmak işi

ayıldı kelime anlamı nedir ne demek ? ayıldı

Sarhoşluk, baygınlık gibi bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek, Aklı başına gelip gerçeği görmek, sahv, Ayılmak işi,

ayı kelime anlamı nedir ne demek ? ayı

SEBENTA, DÜBB, kocaoğlan, orman kibarı, hırs, Zoolojide, Ursus arctos olarak tanımlanan memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen,yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, Kaba saba olan insanlara seslenme sözü, Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos), Anton çehov 'un bir oyunu, Jean Jacques Annaud 'un tanınmış bir filmi, Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos),

ayıp kelime anlamı nedir ne demek ? ayıp

Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış // Kusur, eksiklik // Utanç veren

ayırac kelime anlamı nedir ne demek ? ayırac

Cisimleri, birleşime veya ayrişima ugratarak niteliklerini belirtmede kullanilan madde, miyar

ayıyı vurmadan postunu satmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıyı vurmadan postunu satmak

henüz ele geçmemiş bir şey üzerinde hesap yapmak.

ayıya kaval çalmak kelime anlamı nedir ne demek ? ayıya kaval çalmak

anlayışsız bir kimseye bir şey anlatmaya çalışmak.

Sayfa başına dön