Hayat Mücadelesi ( Ya Da Kavgası) kelime anlamı nedir ne demek " hayat mücadelesi ( ya da kavgası) " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
yaşamak ve geçinmek için harcanan emeklerin tümü.
Not : Bu sayfa üzerinde hayat mücadelesi ( ya da kavgası) kelime anlamı gösterilmektedir. hayat mücadelesi ( ya da kavgası) kelime anlamı nedir ? hayat mücadelesi ( ya da kavgası) ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca hayat mücadelesi ( ya da kavgası) kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan hayat mücadelesi ( ya da kavgası) kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( hayat mücadelesi ( ya da kavgası) kelime anlamı nedir ne demek ? )

" hayat mücadelesi ( ya da kavgası) " kelimesine benzer sonuçlar

hayat sigortası kelime anlamı nedir ne demek ? hayat sigortası

yaşam sigortası Bir kimsenin, yaşlılık çağında kendisine veya mirasçılarına para ödenmesi şartıyla yaptığı sigorta anlaşması, yaşam güvencesi

hayat adamı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat adamı

Zamana kolayca uyan, her türlü güçlüğü yenmesini bilen kimse

hayat mücadelesi kelime anlamı nedir ne demek ? hayat mücadelesi

hayat kavgası Yaşamak ve geçinmek için harcanan emeklerin bütünü

hayat pahalılığı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat pahalılığı

Yiyecek, içecek, giyecek gibi geçim maddelerinin pahalı olması

hayat tarzı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat tarzı

yaşam biçimi Yaşayış biçimi

hayat standardı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat standardı

yaşam standardı Bir toplumda bireylerin mal ve hizmetlerden yararlanabilme, ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyi

hayat arkadaşı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat arkadaşı

Eş, karı kocadan her biri

hayat ağacı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat ağacı

Beyinciğin kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç biçimi Soy ağacı, soy kütüğü

hayat kavgası kelime anlamı nedir ne demek ? hayat kavgası

Hayat mücadelesi

hayat şartları kelime anlamı nedir ne demek ? hayat şartları

yaşam koşulları Hayat boyunca karşılaşılabilecek her türlü sosyal ve ekonomik durumlar

hayatî kelime anlamı nedir ne demek ? hayatî

Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel hayat emâresi ve belirtisi olan yaşamsal Büyük önem taşıyan, önemli Hayatla ilgili Büyük önem taşıyan, önemli

Örnek :

Sanat ve kültürü canlandıracak önlemleri almayı hayati bir ödev sayıyorlar." H. Taner

hayatiyetli kelime anlamı nedir ne demek ? hayatiyetli

Yaşama gücüyle dolu, canlı

hayatdolu kelime anlamı nedir ne demek ? hayatdolu

Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı

hayathikayesi kelime anlamı nedir ne demek ? hayathikayesi

biyografi Öz geçmiş Bir kişinin hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylar ve evreler

hayatseviyesi kelime anlamı nedir ne demek ? hayatseviyesi

Yaşama ve geçinme düzeyi

hayatfelsefesi kelime anlamı nedir ne demek ? hayatfelsefesi

yaşam felsefesi Hayatı anlama ve algılama biçimi

hayatokulu kelime anlamı nedir ne demek ? hayatokulu

Yaşanılan çevre ve zamanda karşılaşılan olayların tümü

hayatı kelime anlamı nedir ne demek ? hayatı

yaşamsal Büyük önem taşıyan, önemli Hayatla ilgili Büyük önem taşıyan, önemli

Örnek :

Sanat ve kültürü canlandıracak önlemleri almayı hayati bir ödev sayıyorlar." H. Taner Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel hayat emâresi ve belirtisi olan

hayatımız kelime anlamı nedir ne demek ? hayatımız

Fık: Allah (C.C.) kendi Zâtı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır. (Bak: Meratibi hayat) (Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi.. hem en büyük neticesi.. hem en parlak nuru.. hem en lâtif mâyesi.. hem gayet süzülmüş bir hülâsası.. hem en mükemmel meyvesi.. hem en güzel zineti.. hem sırrı vahdeti.. hem rabıtai ittihadı.. hem en yüksek kemali.. hem en güzel cemali.. hem kem Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık yaşam Bir kimsenin tarihî biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi Canlı varlık; yaşamayı sağlayan şartların bütünü Meslek ve durum Avlu Geçim şartlarının bütünü Balkon Yayladaki büyükbaş hayvanların barınağı iki katlı evlerin giriş bölümü Eski evlerde salon Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür Doğumla ölüm arasında yaşan süre, ömür

Örnek :

Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım." H. F. Ozansoy Yazgı, kader Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma Geçim şartlarının bütünü

Örnek :

Hayatımı yazılarımla kazanırım." H. E. Adıvar Durum

Örnek :

Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı." R. N. Güntekin Yaşamayı sağlayan şartların bütünü Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi Yaşam, dirim Sundurma lkon Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa canlı, yaşayan

hayattarzı kelime anlamı nedir ne demek ? hayattarzı

yaşam biçimi, Yaşayış biçimi,

hayat kelime anlamı nedir ne demek ? hayat

Fık: Allah (C.C.) kendi Zâtı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır. (Bak: Meratibi hayat) (Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi.. hem en büyük neticesi.. hem en parlak nuru.. hem en lâtif mâyesi.. hem gayet süzülmüş bir hülâsası.. hem en mükemmel meyvesi.. hem en güzel zineti.. hem sırrı vahdeti.. hem rabıtai ittihadı.. hem en yüksek kemali.. hem en güzel cemali.. hem kem, Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık, yaşam, Bir kimsenin tarihî biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi, Canlı varlık; yaşamayı sağlayan şartların bütünü, Meslek ve durum, Avlu, Geçim şartlarının bütünü, Balkon, Yayladaki büyükbaş hayvanların barınağı, iki katlı evlerin giriş bölümü, Eski evlerde salon, Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür, Doğumla ölüm arasında yaşan süre, ömür

Örnek :

Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım." H. F. Ozansoy, Yazgı, kader, Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma, Geçim şartlarının bütünü

Örnek :

Hayatımı yazılarımla kazanırım." H. E. Adıvar, Durum

Örnek :

Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı." R. N. Güntekin, Yaşamayı sağlayan şartların bütünü, Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi, Yaşam, dirim, Sundurma, lkon, Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı, Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa, canlı, yaşayan,

hayat, yaşam kelime anlamı nedir ne demek ? hayat, yaşam

dirim,

Hayat Arkadaşi kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Arkadaşi

Erkeğe Göre Hanimi Ve Hanima Göre Erkeği.

Hayat Kadini kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Kadini

Fâhişe, Fuhşu Meslek Edinen, Zâniye.

Hayat Pahaliliği kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Pahaliliği

Fiyatlarin Artmasi Nedeniyle Geçim Sikintisinin Belirmesi.

Hayat Sigortasi kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Sigortasi

Sigorta Edenin, Sigorta Edileni, Sağliğinda Belli Bir Süre Sonra Aylik Veya Yillik Olarak Ve Yaşadiği Sürece Ödemeyi Yüklenmesi, Bundan Önce De Sigorta Olanin Sigortaciya Sigorta Primini Ödemeyi Yerine Getirmesi Şarttir. Ttk Md. 1321 Vd.

Hayat Sürmek kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Sürmek

Rahat Içinde Bolluk Içinde Yaşamak, Sikinti Çekmemek.

Hayata Atilmak kelime anlamı nedir ne demek ? Hayata Atilmak

Hayatini Sürdürebilmek Için Bir Mesleğe Girmek.

Hayati Tehlike kelime anlamı nedir ne demek ? Hayati Tehlike

Hayati Tehlikeyle Karşi Karşiya Getiren Durum, Ağir Ve Önemli Bir Tehlike.

Hayatiyet kelime anlamı nedir ne demek ? Hayatiyet

Canlilik, Canlilik Emaresi.

Hayat Memat kelime anlamı nedir ne demek ? Hayat Memat

Ölüm-Kalim.

hayatta olmak kelime anlamı nedir ne demek ? hayatta olmak

yaşamak.

hayati kelime anlamı nedir ne demek ? hayati

yaşamla ilgili, yaşamsal dirimsel. // (mec.) büyük önem taşıyan, önemli.

hayatını yaşamak kelime anlamı nedir ne demek ? hayatını yaşamak

her türlü baskıdan uzak, dilediğince, özgürce, gönlünce yaşamak.

hayatını kazanmak kelime anlamı nedir ne demek ? hayatını kazanmak

geçimini sağlamak.

hayatını (birine) borçlu olmak kelime anlamı nedir ne demek ? hayatını (birine) borçlu olmak

biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak. // birinin yaşamı bir başkasının desteğiyle sağlanmış olmak. // biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak. // birinin yaşamı bir başkasının desteğiyle sağlanmış olmak.

hayatına girmek kelime anlamı nedir ne demek ? hayatına girmek

birinin yaşamında yer almak.

hayatın baharı kelime anlamı nedir ne demek ? hayatın baharı

gençlik çağı.

hayatı kaymak kelime anlamı nedir ne demek ? hayatı kaymak

her işi ters gitmek, mahvolmak.

hayatağacı, -nı kelime anlamı nedir ne demek ? hayatağacı, -nı

soyağacı. // beyinciğin kesitinde dıştaki bozmadde bölümüne yayılarak dallanma gösteren akmaddenin oluşturduğu ağaç biçimi.

hayata küsmek kelime anlamı nedir ne demek ? hayata küsmek

bezgin, kötümser olmak, yaşama isteğini yitirmek.

hayata gözlerini yummak ( ya da kapamak) kelime anlamı nedir ne demek ? hayata gözlerini yummak ( ya da kapamak)

ölmek.

hayata atılmak kelime anlamı nedir ne demek ? hayata atılmak

geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak.

hayat, -tı kelime anlamı nedir ne demek ? hayat, -tı

genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir ya da birkaç yanı açık sofa. // avlu. // balkon.

hayat, -t, kelime anlamı nedir ne demek ? hayat, -t,

yaşam, dirim. // doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür. // yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı. // meslek ve durum. // geçim koşullarının tümü. // canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. // yazgı, kader. // canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü. // bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

hayat memat meselesi kelime anlamı nedir ne demek ? hayat memat meselesi

- ölüm kalım meselesi.

hayat kadını kelime anlamı nedir ne demek ? hayat kadını

kazanç için cinsel ilişkide bulunan kadın, orospu, °fahişe.

hayat geçirmek kelime anlamı nedir ne demek ? hayat geçirmek

yaşamak, varlığını sürdürmek.

hayat dolu kelime anlamı nedir ne demek ? hayat dolu

yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı.

Sayfa başına dön