Her Yiğidin Gönlünde Bir Aslan Yatar kelime anlamı nedir ne demek " her yiğidin gönlünde bir aslan yatar " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır.
Not : Bu sayfa üzerinde her yiğidin gönlünde bir aslan yatar kelime anlamı gösterilmektedir. her yiğidin gönlünde bir aslan yatar kelime anlamı nedir ? her yiğidin gönlünde bir aslan yatar ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca her yiğidin gönlünde bir aslan yatar kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan her yiğidin gönlünde bir aslan yatar kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( her yiğidin gönlünde bir aslan yatar kelime anlamı nedir ne demek ? )

" her yiğidin gönlünde bir aslan yatar " kelimesine benzer sonuçlar

herhangi biri kelime anlamı nedir ne demek ? herhangi biri

Belli olmayan, rastgele biri

her nasılsa kelime anlamı nedir ne demek ? her nasılsa

Beklenmeyen bir durumu belirtmek için kullanılır

hercai menekşe kelime anlamı nedir ne demek ? hercai menekşe

Bu bitkinin çiçeği Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor) alacamenekşe

herhalde kelime anlamı nedir ne demek ? herhalde

ginez Büyük bir ihtimalle

Örnek :

Herhâlde yakışıklı denecek bir adam sayılmam." H. E. Adıvar Büyük bir ihtimalle Her durumda, ne yapıp yapıp, kesinlikle, mutlaka

hergele kelime anlamı nedir ne demek ? hergele

Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü Bir işe yaramaz işçi kalabalığı Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam Böyle bir sürüye dahil olan hayvan Yük taşımaya alıştırılmamış at Yabani at ya da eşek sürüsü Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü Terbiyesiz, görgüsüz kimseler için bir sövgü sözü olarak kullanılır Bineğe ya da yük taşımaya alıştırılmamış at ya da eşek sürüsü

herhangi bir kelime anlamı nedir ne demek ? herhangi bir

Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)

hercailik kelime anlamı nedir ne demek ? hercailik

Hercaî olma durumu veya hercaîce davranış

hercaî kelime anlamı nedir ne demek ? hercaî

(Hercâyî) Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç gelgeç Hiçbir şeyde kararlı olmayan kimse, yeltek Aşkta değişken, vefasız

herifçioğlu kelime anlamı nedir ne demek ? herifçioğlu

Kızılan kimse hakkında zamir gibi kullanılan argo bir tabirdir Kızılan veya beklenmeyen bir işi yapan erkek

hermafrodit kelime anlamı nedir ne demek ? hermafrodit

Hem erkeklik hem de dişilik organları bulunan çift cinsiyetli Erdişi Hem erkek hem dişi organlarını taşıyan canlılar

herd kelime anlamı nedir ne demek ? herd

Kat'etmek, kesmek Yarmak Deve kuşunun dişisi

hermele kelime anlamı nedir ne demek ? hermele

Yolmak

herv kelime anlamı nedir ne demek ? herv

Afganistan'da bir şehrin adı Pişirme Dövme, sopalama

herk kelime anlamı nedir ne demek ? herk

Sürülmemiş tarla Sürüldükten sonra bir yıl dinlenmeye bırakılan tarla Nadas Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla

hercümerç kelime anlamı nedir ne demek ? hercümerç

Kargaşalık Alt üst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak

herpes kelime anlamı nedir ne demek ? herpes

Uçuk, içi sıvı dolu vezikül

hercaice kelime anlamı nedir ne demek ? hercaice

Hercaî gibi, hercaîye yakışır (biçimde)

hert kelime anlamı nedir ne demek ? hert

Dürtme Yırtma Dokunaklı söyleme, iğneleyici bir şekilde konuşma

herekleme kelime anlamı nedir ne demek ? herekleme

Hereklemek işi Asma ve fasulye gibi sarılgan veya destek isteyen bitkileri hereğe bağlamak veya bu bitkilerin yanına herek dikmek

herzevekil kelime anlamı nedir ne demek ? herzevekil

f. Kendine vazife olmayan şeylere karışan. Fodul, boşboğaz. Her şeye burnunu sokan Kendini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokan Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse) Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse)

hereklemek kelime anlamı nedir ne demek ? hereklemek

Asma ve fasulye gibi sarılgan veya destek isteyen bitkileri hereğe bağlamak veya bu bitkilerin yanına herek dikmek Hereklemek işi

herkeslik kelime anlamı nedir ne demek ? herkeslik

Alelâdelik, sıradan olma durumu

herik kelime anlamı nedir ne demek ? herik

Karadeniz'in bazı bölgelerinde yetiştirilen bir tür koyun ince ve uzun kazma Karadeniz'in geçit bölgelerinde yetiştirilen, beyaz renkli, kaba ve karışık yapağılı bir tür koyun

herbivor kelime anlamı nedir ne demek ? herbivor

Otçul hayvanlara verilen genel ad Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad Bitkisel besinler ile beslenen canlılar

heriflik kelime anlamı nedir ne demek ? heriflik

Teklifsiz konuşmada adam: "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıklet herifi kaldıramıyorlardı." B. Felek Erkek eş, koca Bak: Harif Adam Güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse

hergelelik kelime anlamı nedir ne demek ? hergelelik

Hergele olma durumu

hergelecilik kelime anlamı nedir ne demek ? hergelecilik

Yabani at çobanı Köyün hayvanlarını otlatan sıyırtmaçı Yaban atlarına bakan kimse, yabanî at çobanı

her gece kelime anlamı nedir ne demek ? her gece

geceleri

herz kelime anlamı nedir ne demek ? herz

Yırtmak

her taraf kelime anlamı nedir ne demek ? her taraf

AKTAR

her sabah kelime anlamı nedir ne demek ? her sabah

sabahları

herir kelime anlamı nedir ne demek ? herir

Köpek hırlaması Köpek uluması

herr kelime anlamı nedir ne demek ? herr

Köpek uluması, köpek hırlaması

hergün kelime anlamı nedir ne demek ? hergün

gündüzleri KÜLLE YEVM yevmiye günde Süreklice, sürekli olarak

hereni kelime anlamı nedir ne demek ? hereni

Büyük tencere

herkül kelime anlamı nedir ne demek ? herkül

yun. Cesaretiyle meşhur olup, efsaneleşmiş bir Yunanlının adı. Onlarda kuvvet sembolüdür

herek kelime anlamı nedir ne demek ? herek

Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek ispalya Uzun ince sopa Uzun sırık Fasulye sırığı Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık Sırık

hers kelime anlamı nedir ne demek ? hers

Arslan Kedi Mersin ağacı Tokmak ile dövmek Tiyatro sahnelerinin yanlarında önden arkaya eşit bir şekilde duran lambalara verilen ad Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...in hepsi" anlamını verir

Örnek :

Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi." H. E. Adıvar f. Bütün, hep, tamamen Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...in hepsi" anlamını verir

hersey kelime anlamı nedir ne demek ? hersey

ne ÂLEM

her dem taze kelime anlamı nedir ne demek ? her dem taze

Mc: Daima genç görülen, gençliğe heveskâr Parlaklık ve tazeliğini dâima muhafaza eden

her biri kelime anlamı nedir ne demek ? her biri

BEHER Ayrı ayrı hepsi

her bir kelime anlamı nedir ne demek ? her bir

beher Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher

her ne kadar kelime anlamı nedir ne demek ? her ne kadar

Başına getirildiği şartlı cümledeki yargının doğru veya doğal görüldüğunü, fakat bunun yeterli olmadığını anlatır

her halde kelime anlamı nedir ne demek ? her halde

Her durumda, ne yapıp yapıp, kesinlikle, mutlaka ginez Büyük bir ihtimalle

Örnek :

Herhâlde yakışıklı denecek bir adam sayılmam." H. E. Adıvar Büyük bir ihtimalle

her yerdelik kelime anlamı nedir ne demek ? her yerdelik

Tanrı'nın her yerde ve her zaman bulunduğuna inanan din ve fizik ötesi görüş

herdem kelime anlamı nedir ne demek ? herdem

Her zaman f. Her zaman, her dakika. Dâim Bütün bir yıl boyunca

herdaim kelime anlamı nedir ne demek ? herdaim

Her zaman, daima

hernedense kelime anlamı nedir ne demek ? hernedense

Sebebi bilinmez

her akşam kelime anlamı nedir ne demek ? her akşam

akşamları

herseyım kelime anlamı nedir ne demek ? herseyım

Arslan, gazanfer, esed, haydar Burun Burnun ucu Arslan

Sayfa başına dön