Kapı Gibi kelime anlamı nedir ne demek " kapı gibi " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
iri vücutlu (kimse).
Not : Bu sayfa üzerinde kapı gibi kelime anlamı gösterilmektedir. kapı gibi kelime anlamı nedir ? kapı gibi ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kapı gibi kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan kapı gibi kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( kapı gibi kelime anlamı nedir ne demek ? )

" kapı gibi " kelimesine benzer sonuçlar

kapılanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapılanmak

intisap etmek Bir işe girmek; o işte uzun süre kalmak intisap Kapılanmak işi

kapışmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapışmak

Kavgaya girmek Hırsla güreşe girmek Kavgaya tutuşmak Hırsla güreşe başlamak Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak, kapmak Kavgaya tutuşmak

Örnek :

En yakın arkadaşı bir romancımızla bu konuda kapıştığı geceyi unutamam." H. Taner Kavgaya girmek

Örnek :

Her seferinde kıyasıya kapıştıklarını, nahak yere kalp kıracaklarını sanıyor." A. İlhan kapış Kapışmak işi

kapışma kelime anlamı nedir ne demek ? kapışma

kapış Kapışmak işi Kavgaya girmek Hırsla güreşe girmek Kavgaya tutuşmak Hırsla güreşe başlamak Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak, kapmak Kavgaya tutuşmak

Örnek :

En yakın arkadaşı bir romancımızla bu konuda kapıştığı geceyi unutamam." H. Taner Kavgaya girmek

Örnek :

Her seferinde kıyasıya kapıştıklarını, nahak yere kalp kıracaklarını sanıyor." A. İlhan

kapı tokmağı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı tokmağı

güllep Kapıyı çalmakta kullanılan metal parça

kapısız kelime anlamı nedir ne demek ? kapısız

Bir işi olmayan Kapısı olmayan

kapı mandalı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı mandalı

falak kargaburnu Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç İşe karıştırılmayan, kendisine önem verilmeyen kimse

kapışılmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapışılmak

Çok istenilmek Kapışma işi yapılmak Kapışılmak işi

kapıştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapıştırmak

Kapışma işini yaptırmak veya bu işin yapılmasına sebep olmak Kapıştırmak işi

kapılı kelime anlamı nedir ne demek ? kapılı

Bir işte çalışan; özellikle resmî bir işte çalışan Kapısı olan

kapıcılık kelime anlamı nedir ne demek ? kapıcılık

Kapıcının işi

kapı kethüdası kelime anlamı nedir ne demek ? kapı kethüdası

kapı kahyası Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle ilgili işlerine bakan görevli, kapı kâhyası Valiyle, sancak beylerinin ve patrikhanenin osmanlı devlet dairelerinde işlerini takip eden görevli

kapılandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapılandırmak

Kapılanmasını sağlamak Kapılandırmak işi veya durumu

kapı ağzı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı ağzı

Kapının hemen yanı

kapı çuhadarı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı çuhadarı

Osmanlı devlet teşkilâtında ayak işlerinde, özellikle postacılık görevinde kullanılan kimse

kapı oğlanı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı oğlanı

Elçiliklerde çevirmen yardımcısı Kapı çuhadarı yamağı

kapı kulu kelime anlamı nedir ne demek ? kapı kulu

Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan teşkilât Osmanlı devletinin daimi ordusunu teşkil eden yaya ve atlı askerlerin bütününe verilen addır Osmanlı padişahının komutası altında bulunan ve ulufe vb. geliri olan piyade ve süvari askerleri ücretli Osmanlı askeri Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler

kapı kapamaca kelime anlamı nedir ne demek ? kapı kapamaca

Tamamıyla, toptan, hepsi, hep birden

kapılgan kelime anlamı nedir ne demek ? kapılgan

Kolayca etkilenen, her şeye çabuk kapılan

kapılandırma kelime anlamı nedir ne demek ? kapılandırma

Kapılandırmak işi veya durumu Kapılanmasını sağlamak

kapı kahyası kelime anlamı nedir ne demek ? kapı kahyası

Kapı kethüdası Bir eyaletin veya bir dairenin Babıali'de işini yürüten görevli

kapılma kelime anlamı nedir ne demek ? kapılma

Kapılmak işi Kapma işine konu olmak Sürüklenmek Bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak Bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak

Örnek :

Bu iki şiiri övenler onların kalıbından gelen ucuz bir güzelliğe kapılırlar." S. Birsel Tutulmak, bağlanmak Kapma işine konu olmak

Örnek :

Bir ara korkuya kapıldım." R. H. Karay Sürüklenmek

Örnek :

Aralarından bir akıntıya kapıldığı zaman ötekiler var kuvvetleriyle dayanarak onu geri çekiyorlardı." R. N. Güntekin Birine güvenip boş bulunarak aldanmak

kapı halkı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı halkı

Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri gibi devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad

kapı perdesi kelime anlamı nedir ne demek ? kapı perdesi

ZAFİRE Rüzgâr ve soğuktan korunmak için, kalın kumaştan veya deriden yapılmış örtü, perde

kapıda kelime anlamı nedir ne demek ? kapıda

Çok yakın zamanda, gelmek üzere

kapıkule kelime anlamı nedir ne demek ? kapıkule

Mısır tapınaklarının girişinde bulunan anıtsal kapı Eski kale ve saraylarda iki yanında korunma kuleleri bulunan anıtsal kapı

kapılanma kelime anlamı nedir ne demek ? kapılanma

intisap Kapılanmak işi intisap etmek Bir işe girmek; o işte uzun süre kalmak

kapıcık kelime anlamı nedir ne demek ? kapıcık

Yumurtacığın tepesinde bulunan ve yumurtacık zarlarının iyice bitişmemesinden oluşan ağız

kapı ağası kelime anlamı nedir ne demek ? kapı ağası

Sadrazam kapısının iç düzenini sağlamakla yükümlü görevli Av dışında padişahın yanında bulunan iç ağaların en büyüğü olan görevli Padişah sarayındaki akağaların en büyüğü

kapısı açık kelime anlamı nedir ne demek ? kapısı açık

Her isteyenin geldiği, konuk olduğu yer

kapılış kelime anlamı nedir ne demek ? kapılış

Kapılma işi veya biçimi

kapı yoldaşı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı yoldaşı

Aynı yerde ve görevde çalışanlardan her biri

kapıştırma kelime anlamı nedir ne demek ? kapıştırma

Kapıştırmak işi Kapışma işini yaptırmak veya bu işin yapılmasına sebep olmak

kapı karşı komşu kelime anlamı nedir ne demek ? kapı karşı komşu

Biribirine çok yakın veya aynı sokak içinde evi olan komşu

kapışılma kelime anlamı nedir ne demek ? kapışılma

Kapışılmak işi Çok istenilmek Kapışma işi yapılmak

kapıkulu kelime anlamı nedir ne demek ? kapıkulu

ücretli Osmanlı askeri Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler Osmanlı devletinin daimi ordusunu teşkil eden yaya ve atlı askerlerin bütününe verilen addır Osmanlı padişahının komutası altında bulunan ve ulufe vb. geliri olan piyade ve süvari askerleri

kapı çalmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapı çalmak

DAKK

kapılıp kelime anlamı nedir ne demek ? kapılıp

Kapma işine konu olmak Sürüklenmek Bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak Bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak

Örnek :

Bu iki şiiri övenler onların kalıbından gelen ucuz bir güzelliğe kapılırlar." S. Birsel Tutulmak, bağlanmak Kapma işine konu olmak

Örnek :

Bir ara korkuya kapıldım." R. H. Karay Sürüklenmek

Örnek :

Aralarından bir akıntıya kapıldığı zaman ötekiler var kuvvetleriyle dayanarak onu geri çekiyorlardı." R. N. Güntekin Birine güvenip boş bulunarak aldanmak Kapılmak işi

kapıcı kelime anlamı nedir ne demek ? kapıcı

bevvap, kavvas, ruzban, TÜRRA', HADDAD, BEVVAB, Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı, Osmanlı Devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen bir sınıf ünvanı, Daire, otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse

Örnek :

Bu arada, aşağıdan kapıcının sesi, gece nöbetçisine çıkışıyor." M. Ş. Esendal, Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse, HÜCCAB,

kapı kolu kelime anlamı nedir ne demek ? kapı kolu

şıklak, Kapıyı açmaya veya kapamaya yarayan, genellikle metalden yapılmış nesne,

kapıyorum kelime anlamı nedir ne demek ? kapıyorum

Aşık kemiği, Kökeni ilk çağa dayanmakla birlikte özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Batı'da dinsel düşünceyi etkilemiş olan mistik eğilimli dini felsefe, Sırta alınan, kolsuz manto veya kısa ceket, Topuk kemigi, Afrika'da yaşayan vahşi kedi, Kadınların giydiği kolsuz üstlük, Kap kacak, Türlü şeylerin taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb, Kapak, cilt, Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılmış olan bir tür üst giysisi, İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne,

kapımı kelime anlamı nedir ne demek ? kapımı

BÂB, bap, aan, ank, bab, İki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olan yer, Tavla oyununda pul dizilen yer, Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân, Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat, Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân

Örnek :

Onların başvuracağı her kapıya gitmiş." S. F. Abasıyanık, Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat

Örnek :

Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı." S. F. Abasıyanık, Gidere yol açan ihtiyaç, Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olan yer, Devlet dairesi, Ev gezmesi için gidilen yer, Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı,

kapılmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapılmak

Kapmak işine konu olmak // Sürüklenmek // Birine güvenip boş bulunarak aldanmak // Tutulmak, baglanmak // Bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak

kapı kelime anlamı nedir ne demek ? kapı

Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı // Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat // Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkan // Gidere yol açan ihtiyaç // (tavla oyununda) Iki pul üst üste getirilerek karşi oyuncunun o yeri kullanmasina engel olan yer // Ev gezmesi için gidilen yer // Devlet dairesi // Çok yakın zaman // Resmi daire

kapız kelime anlamı nedir ne demek ? kapız

derin vadi, geçit, boğaz, kapuz.

kapıyı kırıp odun etmek kelime anlamı nedir ne demek ? kapıyı kırıp odun etmek

çok sıkışık durumdan kurtulmak için en önemli malını feda etmek.

kapıyı büyük açmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapıyı büyük açmak

çok masraflı bir işe girişmek ya da hesapsız harcamak.

kapıyı açmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapıyı açmak

başlamak. // bir işte başkalarına örnek olmak.

kapıya dayanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kapıya dayanmak

gelip çatmak. // bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak.

kapış kapış gitmek kelime anlamı nedir ne demek ? kapış kapış gitmek

çok çabuk satılmak, çok istenir olmak.

kapış kapış kelime anlamı nedir ne demek ? kapış kapış

büyük bir istek göstererek.

Sayfa başına dön