Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez kelime anlamı nedir ne demek " kuş uçmaz, kervan geçmez " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa kır yeri.
Not : Bu sayfa üzerinde kuş uçmaz, kervan geçmez kelime anlamı gösterilmektedir. kuş uçmaz, kervan geçmez kelime anlamı nedir ? kuş uçmaz, kervan geçmez ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kuş uçmaz, kervan geçmez kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan kuş uçmaz, kervan geçmez kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( kuş uçmaz, kervan geçmez kelime anlamı nedir ne demek ? )

" kuş uçmaz, kervan geçmez " kelimesine benzer sonuçlar

kuşkucu kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkucu

pimpirikli pimpirik SEPTiK kuşkulu Kuşkuculuk yanlısı olan, septik Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik

kuş otu kelime anlamı nedir ne demek ? kuş otu

Yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yetişen bir yıllık ve otsu bir bitki (Stellaria media)

kuş yemi kelime anlamı nedir ne demek ? kuş yemi

çine DANE Bu bitkinin taneleri Buğdaygillerden, durgun sularda yetişen bir bitki (Phalaris canariensis)

kuşkusuz kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkusuz

elbet şüphesiz Elbette, şüphesiz Elbette, şüphesiz

Örnek :

Neşem, iştiham var ve kuşkusuz sağlıklıyım." R. H. Karay Kuşkusu olmayan, işkilsiz

kuşkulu kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkulu

şüpheli Kuşku içinde olan, şüpheli Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli Kuşkucu Kuşku içinde olan, şüpheli

Örnek :

Beynimizde biriken bayağı ve kuşkulu fikirleri çam kokularına sürünmüş nazlı hava alıp götürdü." R. H. Karay Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli

Örnek :

Demir parmaklıklı penceresinden içeriye kuşkulu bir göz atıyordum." Y. K. Karaosmanoğlu

kuş yuvası kelime anlamı nedir ne demek ? kuş yuvası

fol lane uş VÜKNE UŞŞ aşiyan AŞŞ VEKR Kuşun içinde barındığı yer

kuşaklamak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşaklamak

Kuşaklarla sağlamlaştırmak Kuşaklamak işi veya biçimi Kuşak durumunda olan

kuşaklama kelime anlamı nedir ne demek ? kuşaklama

Kuşaklamak işi veya biçimi Kuşak durumunda olan Kuşaklarla sağlamlaştırmak

kuş tüyü kelime anlamı nedir ne demek ? kuş tüyü

Bu tüylerle doldurulmuş olan Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü

kuşatmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşatmak

muhasara etmek Çevrelemek, çokça bulunmak Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek Kaplamak Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek

Örnek :

Denize bakan yönü ile yan sınırlarını rüzgârı kesen sık kargılıklar kuşatıyordu." N. Cumalı. Çevrelemek, çokça bulunmak Bele sarılıp bağlanan şeyleri başkasının beline bağlamak Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata

Örnek :

Bir türlü, ne yapsa, nereye gitse bu kuşatmadan kurtulamıyordu bir türlü." Y. Kemal Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata

kuşlak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşlak

Av kuşları bol olan yer

kuşhane kelime anlamı nedir ne demek ? kuşhane

İçinde süs kuşları beslenilen ve üretilen küçük oda veya büyük kafes

kuşkulandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkulandırmak

ürkütmek gıcıklamak şüphelendirmek Kuşkuya düşürmek, kuşkulanmasına yol açmak, şüphelendirmek Kuşkulandırmak işi

kuşatılmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşatılmak

Kuşatma işi yapılmak, çevresi sarılmak Kuşatılmak işi

kuş beyinli kelime anlamı nedir ne demek ? kuş beyinli

Akılsız, aptal

kuşkuculuk kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkuculuk

Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm

kuşkulanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkulanmak

şüphelenmek şüphe etmek küşümlenmek Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek Kuşkulanmak işi

kuşkona kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkona

çatı katı

kuşluk vakti kelime anlamı nedir ne demek ? kuşluk vakti

Günün sabahla öğle arasındaki bölümü çaşt DUHA Kuşluk

kuş kirazı kelime anlamı nedir ne demek ? kuş kirazı

ılgıncar gelinfeneri Bu ağacın reçeli ve likörü yapılan meyvesi Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)

kuşanış kelime anlamı nedir ne demek ? kuşanış

Kuşanma işi veya biçimi

kuşgömü kelime anlamı nedir ne demek ? kuşgömü

Pastırmanın fileto bölümü

kuşetsiz kelime anlamı nedir ne demek ? kuşetsiz

Kuşeti olmayan

kuşkulandırma kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkulandırma

Kuşkulandırmak işi ürkütmek gıcıklamak şüphelendirmek Kuşkuya düşürmek, kuşkulanmasına yol açmak, şüphelendirmek

kuşkanadı kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkanadı

Göz akı zarının göz bebeğine doğru bir ok ucu biçiminde ilerlemesi

kuşatılma kelime anlamı nedir ne demek ? kuşatılma

Kuşatılmak işi Kuşatma işi yapılmak, çevresi sarılmak

kuşaklı kelime anlamı nedir ne demek ? kuşaklı

Kuşağı olan

kuşbaşılı kelime anlamı nedir ne demek ? kuşbaşılı

İçinde kuşbaşı et olan

kuş iğdesi kelime anlamı nedir ne demek ? kuş iğdesi

İğdegillerden, 6080 yıl ömürlü, zeytin yaprağını andıran ince yapraklı, dikenli, meyveleri zeytin iriliğinde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç (Elaeagnus angustifolia)

kuşatan kelime anlamı nedir ne demek ? kuşatan

MUKALLİD HAVİ

kuşar kelime anlamı nedir ne demek ? kuşar

tuyur Giresun yöresinde yetiştirilen bir fındık çeşidi Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı

Örnek :

Çalıların üstünde kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu." Ö. Seyfettin Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı

kuşantı kelime anlamı nedir ne demek ? kuşantı

Giyecek, kuşanılacak şey

kuşak bağlama kelime anlamı nedir ne demek ? kuşak bağlama

Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama Düğün sırasında baba veya başka bir büyük tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama

kuşluk yemeği kelime anlamı nedir ne demek ? kuşluk yemeği

gıda brunch branç Kuşluk vakti yenilen yemek

kuşanılma kelime anlamı nedir ne demek ? kuşanılma

Kuşanılmak işi Kuşanma işi yapılmak

kuşmar kelime anlamı nedir ne demek ? kuşmar

Kuş tuzağı Kuş avlamak için hazırlanmış tuzak, kuş tuzağı

kuş dili kelime anlamı nedir ne demek ? kuş dili

biberiye Daha çok çocukların, kelimelerin biçimlerini değiştirerek kelimelerin başına, hecelerin arasına başka kelime veya hece ekleyerek uydurdukları bir tür konuşma Bir tür dişbudak Biberiye, hasalban gibi adlar da verilen, kurutulmuş yaprakları baharat olarak kullanılan bitki

kuş uçuşu kelime anlamı nedir ne demek ? kuş uçuşu

kuş uçumu İki nokta arasında doğrultu yönünde alınan mesafe

kuşgözü kelime anlamı nedir ne demek ? kuşgözü

Ev, villa gibi konutların çatı katlarını aydınlatmaya yarayan küçük pencere

kuşaklanmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşaklanmak

Çepeçevre sarılmak Kuşaklamak işine konu olmak Kuşaklanmak durumu

kuşlokumu kelime anlamı nedir ne demek ? kuşlokumu

Yumurta, un ve şekerle yapılan bir tür kurabiye

kuş kafesi kelime anlamı nedir ne demek ? kuş kafesi

CEDİLE Kuşun içinde barındırıldığı yuva

kuşanma kelime anlamı nedir ne demek ? kuşanma

Kuşanmak işi takmak Giyinmek Giyinmek

Örnek :

Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu." A. Gündüz Beline kuşak, kılıç, kemer gibi şeyler bağlamak

kuşanılmak kelime anlamı nedir ne demek ? kuşanılmak

Kuşanma işi yapılmak Kuşanılmak işi

kuş bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? kuş bilimi

ornitoloji Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji

kuşkulanma kelime anlamı nedir ne demek ? kuşkulanma

Kuşkulanmak işi şüphelenmek şüphe etmek küşümlenmek Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek

kuşbilimi kelime anlamı nedir ne demek ? kuşbilimi

ornitoloji

kuşetli kelime anlamı nedir ne demek ? kuşetli

Kuşeti olan

kuşekmeği kelime anlamı nedir ne demek ? kuşekmeği

Turpgillerden, çorak yerlerde yetişen, beyaz veya mor çiçekli, eskiden hekimlikte kullanılmış olan otçul bir bitki, çobandağarcığı (Thlaspi)

kuş uçumu kelime anlamı nedir ne demek ? kuş uçumu

Kuş uçuşu

Sayfa başına dön