Orta Halli kelime anlamı nedir ne demek " orta halli " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
ne zengin ne çok yoksul olan.
Not : Bu sayfa üzerinde orta halli kelime anlamı gösterilmektedir. orta halli kelime anlamı nedir ? orta halli ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca orta halli kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan orta halli kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( orta halli kelime anlamı nedir ne demek ? )

" orta halli " kelimesine benzer sonuçlar

orta işi kelime anlamı nedir ne demek ? orta işi

Orta hizmeti

ortak hesap kelime anlamı nedir ne demek ? ortak hesap

Birden fazla kişi veya kuruluşun kullandığı banka hesabı

ortaöğretim kelime anlamı nedir ne demek ? ortaöğretim

orta tedrisat İlköğretimden geçtikten sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri daha üst öğrenime veya teknik ve meslek alanlarında hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, orta tedrisat İlköğretim ile yüksek öğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş

ortaklık sözleşmesi kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklık sözleşmesi

Ortak ticarî kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge

ortakçılık kelime anlamı nedir ne demek ? ortakçılık

Hayvanlar üstünde yapılan bir çeşit iştiraki kira sözleşmesi Ortakçı yaşama durumu Ortakçı olma durumu

orta nokta kelime anlamı nedir ne demek ? orta nokta

Futbolda başlama vuruşunun yapıldığı yer, nokta

ortak bölen kelime anlamı nedir ne demek ? ortak bölen

İki veya daha çok sayıyı bölen sayı

orta hizmetçisi kelime anlamı nedir ne demek ? orta hizmetçisi

Bir evin temizlik işlerine bakan hizmetçi

ortaklaşacılık kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşacılık

kolektivizm Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizm

orta kulak kelime anlamı nedir ne demek ? orta kulak

Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm

ortak etmek kelime anlamı nedir ne demek ? ortak etmek

Bir şeyi paylaşmaya razı olmak, katılmaya onay vermek

ortak payda kelime anlamı nedir ne demek ? ortak payda

Asgarımüşterek

orta dalga kelime anlamı nedir ne demek ? orta dalga

küçük dalga Dalga boyu 200 ile 600 m arasında değişen dalga

ortada kelime anlamı nedir ne demek ? ortada

Sonucu belli olmayan (karşılaşma) Görünür yerde, göz önünde

ortanca kelime anlamı nedir ne demek ? ortanca

Anayurdu Japonya olan ortanca (Hydrangea macrophylla), gösterişli çiçekleri nedeniyle Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetiştirilen, 13 metre arası boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı gövdeli bir süs bitkisidir Kırmızı, pembe ya da mor renkli çiçekler açan bir süs bitkisi Pek çok türü bulunan ve süs bitkisi olarak her yerde yetiştirilen ağaçsı bitki Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan Taşkırangillerden, kırmızı, pembe veya mor renkli çiçeklerini yaz başında açan, gölgelik yerlerde yetiştirilen bir süs bitkisi (Hydrangea hortensia) Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan

Örnek :

Hayriye Hanım bu evin ortanca kızı, daha kız sanılacak kadar taze görünen güzel bir kadın..." M. Ş. Esendal Büyüklük, irilik bakımından üç nesne arasında sondan veya baştan ikinci gelen

ortaklaşa kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşa

kolektif ŞAYİAN Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif

Örnek :

Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi." H. Taner

ortak olmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortak olmak

iştirak etmek Bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak iştirak

orta yaşlı kelime anlamı nedir ne demek ? orta yaşlı

Ne genç ne de yaşlı olan

orta şekerli kelime anlamı nedir ne demek ? orta şekerli

Ne çok iyi ne de çok kötü, şöyle böyle Ne az ne de çok şekeri olan

orta direk kelime anlamı nedir ne demek ? orta direk

Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk

ortak dil kelime anlamı nedir ne demek ? ortak dil

Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil

orta sıklet kelime anlamı nedir ne demek ? orta sıklet

Orta ağırlık

ortak kat kelime anlamı nedir ne demek ? ortak kat

Birtakım tam sayıların katı olabilecek sayı

ortaklaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaştırmak

kolektifleştirmek Ortak duruma getirmek, kolektifleştirmek Ortaklaştırmak işi veya durumu

ortak tam bölen kelime anlamı nedir ne demek ? ortak tam bölen

İki veya ikiden artık sayının hepsini tam olarak bölebilen sayı

ortakçı kelime anlamı nedir ne demek ? ortakçı

Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba Konakçının sindirilmemiş besininden yararlanan konuk Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba

Örnek :

Tarlada ortakçısıyla her gün çalışabilen Şaban, Zeyno'nun hâlini acınacak buluyordu." H. E. Adıvar

ortak mülkiyet kelime anlamı nedir ne demek ? ortak mülkiyet

Malların ortak kullanımı

orta kulak boşluğu kelime anlamı nedir ne demek ? orta kulak boşluğu

Dış kulak ile iç kulak arasındaki boşluk

ortanın solu kelime anlamı nedir ne demek ? ortanın solu

Ilımlı siyasi görüşe göre, sosyal alanla ilgili köklü değişimleri gerçekleştirmek çabasında bulunan partilerin benimsedikleri görüş

orta deri kelime anlamı nedir ne demek ? orta deri

mezoderm Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm

ortancalı kelime anlamı nedir ne demek ? ortancalı

Ortancası olan

ortaklık senedi kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklık senedi

Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet

orta terim kelime anlamı nedir ne demek ? orta terim

İki öncülü içine alan terim

orta elçi kelime anlamı nedir ne demek ? orta elçi

Büyükelçiden önceki elçilik aşaması ve bu aşamada olan kimse

ortaklaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşmak

Ortak olarak davranmak, ortak olmak Ortaklaşmak işi

orta tedrisat kelime anlamı nedir ne demek ? orta tedrisat

Orta öğretim

ortalı kelime anlamı nedir ne demek ? ortalı

Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden olan

ortak çarpan kelime anlamı nedir ne demek ? ortak çarpan

İki veya ikiden artık sayıyı çarpan sayı

ortak özne kelime anlamı nedir ne demek ? ortak özne

Birleşik cümleyi oluşturan esas ve yardımcı cümleler ile bağımlı sıralı cümlelerde aynı olan özne

orta oyunculuğu kelime anlamı nedir ne demek ? orta oyunculuğu

Orta oyuncusunun sanatı

ortalamasına kelime anlamı nedir ne demek ? ortalamasına

Ortalayarak

orta hâlli kelime anlamı nedir ne demek ? orta hâlli

Ne zengin, ne yoksul olan

ortamında kelime anlamı nedir ne demek ? ortamında

içinde

ortaçağ kelime anlamı nedir ne demek ? ortaçağ

Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (476) başlayarak 1453 'e veya 1492'ye kadar süren çağ

ortak nesne kelime anlamı nedir ne demek ? ortak nesne

Birleşik cümlede birbirinden farklı kılışları gösteren fiillerin anlamlarını tamamlayan ve onlara ortaklaşa nesnellik eden nesne

ortak yapım kelime anlamı nedir ne demek ? ortak yapım

İki veya daha çok yapımcının iş birliğinden doğan film çalışması

ortak gider kelime anlamı nedir ne demek ? ortak gider

Kat mülkiyetinde her dairenin aylık giderlere eşit ölçüde katılma payı

orta oyunu kelime anlamı nedir ne demek ? orta oyunu

temaşa Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu Bir olayı, seyircilerle çevrili, yuvarlak bir alanda gösteren oyun türü

orta yolcu kelime anlamı nedir ne demek ? orta yolcu

Orta yolu seçen, orta yoldan yana olan

orta kaldırım kelime anlamı nedir ne demek ? orta kaldırım

refüj

Sayfa başına dön