Söz Sahibi Olmak kelime anlamı nedir ne demek " söz sahibi olmak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
bir konuda konuşma yetkisi olmak.
Not : Bu sayfa üzerinde söz sahibi olmak kelime anlamı gösterilmektedir. söz sahibi olmak kelime anlamı nedir ? söz sahibi olmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca söz sahibi olmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan söz sahibi olmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( söz sahibi olmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" söz sahibi olmak " kelimesine benzer sonuçlar

sözlük bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? sözlük bilimi

leksikoloji Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi

sözlü kelime anlamı nedir ne demek ? sözlü

oral ŞİFAHİ Evlenmek için birbirine söz vermiş olan (kimselerden her biri) Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimselerden her biri Herhangi bir konu ile ilgili olarak biri ile sözleşmesi bulunan Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı

sözün kısası kelime anlamı nedir ne demek ? sözün kısası

Sonuç olarak, özet olarak, kısaca

sözcük vurgusu kelime anlamı nedir ne demek ? sözcük vurgusu

Kelime vurgusu

söz bölükleri kelime anlamı nedir ne demek ? söz bölükleri

Kelimelerin isim, sıfat, fiil, zamir, edat, bağlaç, zarf, ünlem diye adlandırılan türleri

söz gelişi kelime anlamı nedir ne demek ? söz gelişi

Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir

sözlendirmek kelime anlamı nedir ne demek ? sözlendirmek

Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirmek Bir filmi görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirmek Bir filmin görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirilmesi, dublaj Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirme

söz vermek kelime anlamı nedir ne demek ? söz vermek

vaat uhde

sözlendirici kelime anlamı nedir ne demek ? sözlendirici

Bir filmin sözlendirilmesinde çalışan kimse, dublajcı

söz varlığı kelime anlamı nedir ne demek ? söz varlığı

kelime kadrosu Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, vokabüler, kelime hazinesi

sözleşmeli kelime anlamı nedir ne demek ? sözleşmeli

kontratlı mukaveleli Sözleşme yapılarak Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılmış olan, mukaveleli, kontratlı

söz yitimi kelime anlamı nedir ne demek ? söz yitimi

afazi Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi

sözlü film kelime anlamı nedir ne demek ? sözlü film

Oyuncuların yalnız davranışlarını değil, konuşmalarını da veren (film)

sözde kelime anlamı nedir ne demek ? sözde

Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya

Örnek :

Yazı yazmakta o kadar tembelim ki sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım." Ö. Seyfettin

sözsüz kelime anlamı nedir ne demek ? sözsüz

Konuşmadan yapılan

sözlükçü kelime anlamı nedir ne demek ? sözlükçü

leksikograf Sözlük yazarı

sözcülük kelime anlamı nedir ne demek ? sözcülük

raportörlük Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına konuşma görevi, raportörlük Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına konuşma görevi, raportörlük

Örnek :

Bana sözcülük etmişsiniz, onun elçisine karşı benim elçim olmuşsunuz." T. Oflazoğlu

sözleşmesiz kelime anlamı nedir ne demek ? sözleşmesiz

mukavelesiz kontratsız Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız

sözünün eri kelime anlamı nedir ne demek ? sözünün eri

VÂFİ

sözlükçülük kelime anlamı nedir ne demek ? sözlükçülük

Sözlük yazma veya hazırlama işi, sözlük yazarlığı

söz düellosu kelime anlamı nedir ne demek ? söz düellosu

söz yarışı İki kişi arasında sözle yapılan tartışma, söz yarışı

söz zinciri kelime anlamı nedir ne demek ? söz zinciri

Dil birimlerinin birbirini izlemesinden doğan ve ardışıklığa dayanan düzen

söz dizimsel kelime anlamı nedir ne demek ? söz dizimsel

Söz dizimi ile ilgili olan, sentaktik

sözlük bilgisi kelime anlamı nedir ne demek ? sözlük bilgisi

Sözlük bilimine ilişkin bilgiler

söz karışıklığı kelime anlamı nedir ne demek ? söz karışıklığı

parafazi kelime karışıklığı Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi

söz gösterisi kelime anlamı nedir ne demek ? söz gösterisi

Toplumun ilgisini çeken, çeşitli konuların ele alındığı, karşılıklı şaka ve takılmalarla süslenen program, çene yarıştırma, tolkşov

sözlük birimi kelime anlamı nedir ne demek ? sözlük birimi

Sözlükte madde başı olarak yer alacak anlamlı söz varlığı

söz rüşveti kelime anlamı nedir ne demek ? söz rüşveti

Bir çıkar sağlamak için bir kimseyi övme

sözleşmeler kelime anlamı nedir ne demek ? sözleşmeler

mukavele mukavelename kontrat KAVİLLEŞME Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin veya kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat

Örnek :

Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir." N. Cumalı Bu işlemi gösteren belge, mukavelename Sözleşmek işi

söz ustası kelime anlamı nedir ne demek ? söz ustası

Söz söylemesini bilen veya ağzına söz yakışan kimse

sözlenme kelime anlamı nedir ne demek ? sözlenme

Sözlenmek işi veya durumu Anlaşarak kesin karar vermek

söz birliği kelime anlamı nedir ne demek ? söz birliği

Anlaşma, aynı görüşte olma

söz cambazı kelime anlamı nedir ne demek ? söz cambazı

Söz söylemesini iyi bilen, ağzı lâf yapan kimse

söz yarışı kelime anlamı nedir ne demek ? söz yarışı

Söz düellosu

söz başı kelime anlamı nedir ne demek ? söz başı

Ön söz

söz dalaşı kelime anlamı nedir ne demek ? söz dalaşı

Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma

söz kesimi kelime anlamı nedir ne demek ? söz kesimi

Gençlerin evlenmeleri için ön anlaşma yapılması, sözlenme

söz meydanı kelime anlamı nedir ne demek ? söz meydanı

Serbestçe konuşulacak yer

söz bölüğü kelime anlamı nedir ne demek ? söz bölüğü

Anlatımın parçası

sözlü tarih kelime anlamı nedir ne demek ? sözlü tarih

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve araştırma yöntemidir

sözleşme tutanağı kelime anlamı nedir ne demek ? sözleşme tutanağı

Sözleşme şartlarını içeren belge

söz dizimi kelime anlamı nedir ne demek ? söz dizimi

nahiv nahv Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks sentaks

sözleşmeye kelime anlamı nedir ne demek ? sözleşmeye

TAVAUD Belli bir yerde, belli bir saatte buluşmayı kararlaştırmak Herhangi bir iş konusunda birbirine karşılıklı söz vermek mukavelename kontrat mukavele KAVİLLEŞME Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin veya kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat

Örnek :

Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir." N. Cumalı Bu işlemi gösteren belge, mukavelename Sözleşmek işi

sözdizimi kelime anlamı nedir ne demek ? sözdizimi

sentaks nahv nahiv

sözel öğrenme kelime anlamı nedir ne demek ? sözel öğrenme

Düşüncelerin iletişimi ve açıklanması için gerekli anlama ve anlatma becerilerini elde etme işi

sözcük hazinesi kelime anlamı nedir ne demek ? sözcük hazinesi

bakınız: söz varlığı

söz cambazlığı kelime anlamı nedir ne demek ? söz cambazlığı

Sözü iyi kullanma becerisi

sözlendirmede kelime anlamı nedir ne demek ? sözlendirmede

Bir filmin görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirilmesi, dublaj Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirme Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirmek Bir filmi görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirmek

söz dağarcığı kelime anlamı nedir ne demek ? söz dağarcığı

Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi

söz yazarı kelime anlamı nedir ne demek ? söz yazarı

Müzik parçalarının metnini yazan kimse, güfteci

" söz sahibi olmak " kelimesi içeren ata sözleri

Çömçe tutan elim olsun, ocaklıkta yerim olsun. Ata Sözü Çömçe tutan elim olsun, ocaklıkta yerim olsun.

Herkes is basında bulunarak söz sahibi olmak ister.

Sayfa başına dön