Tal kelime anlamı nedir ne demek " tal " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı.
Not : Bu sayfa üzerinde tal kelime anlamı gösterilmektedir. tal kelime anlamı nedir ? tal ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca tal kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan tal kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( tal kelime anlamı nedir ne demek ? )

" tal " kelimesine benzer sonuçlar

talut kelime anlamı nedir ne demek ? talut

Bak: Yuşa

talazlık kelime anlamı nedir ne demek ? talazlık

Dalga serpintilerini önlemek için kayıkların küpeştesine baştan kıça doğru yerleştirilen tahta

talip olmak kelime anlamı nedir ne demek ? talip olmak

Evlenmek için isteğini belirtmek İstemek

talaşlamak kelime anlamı nedir ne demek ? talaşlamak

Talaş dökmek Talaşlamak işi

talihli kelime anlamı nedir ne demek ? talihli

Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı

Örnek :

O devrin talihlileri gibi, para sanki su olmuş, ceplerine akıyordu." E. E. Talu

talih kuşu kelime anlamı nedir ne demek ? talih kuşu

İyi talih

talep etmek kelime anlamı nedir ne demek ? talep etmek

İstemek, istekte bulunmak

talk pudrası kelime anlamı nedir ne demek ? talk pudrası

Nişasta, bizmut, karbonat vb. ile karıştırılarak yapılan, özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan pudra

talac kelime anlamı nedir ne demek ? talac

Meş'ale Kavga Ses, sada f. Bağırma, feryad, çığlık

talebelik kelime anlamı nedir ne demek ? talebelik

Öğrencilik

talus kelime anlamı nedir ne demek ? talus

Aşık kemiği İkinci derecede. Sonradan gelen Tilavet eden, okuyan Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir İkinci derecede, yan, ikincil yan ikinci Ancak ikinci derecede bir önemi olan İkinci derecede olan, ikincil

talaşlanma kelime anlamı nedir ne demek ? talaşlanma

Talaşlanmak işi Talaş dökülmek

talebenin kelime anlamı nedir ne demek ? talebenin

Öğrenci Şakird. Tahsile çalışan. Öğrenen. Öğrenci (Tâlib. C.) İstekliler ÇERAG şâkird

talazlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? talazlanmak

İpekli kumaş vb.nin büzülerek iplikleri çıkıp kabarmak Dalgalanmak Talazlanmak işi

talaş böreği kelime anlamı nedir ne demek ? talaş böreği

İçine pişirilmiş kuşbaşı et ve sebze konularak hazırlanan bir tür börek

talyum kelime anlamı nedir ne demek ? talyum

Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl

talas kelime anlamı nedir ne demek ? talas

Güney Kazakistan'da, Cambul yakınında, Kırgız Cumhuriyeti'nin batı sınırı ve Talas Nehri yakınında eski bir şehir

talakıselase kelime anlamı nedir ne demek ? talakıselase

Mecelleye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma

talanlama kelime anlamı nedir ne demek ? talanlama

Talanlamak işi, yağmalama Yağmalamak

tallahi kelime anlamı nedir ne demek ? tallahi

İnandırmaya güç katmak için söylenen vallahi ve billahi gibi bir ant sözü

talaşlama kelime anlamı nedir ne demek ? talaşlama

Talaşlamak işi Talaş dökmek

talimâtnâme kelime anlamı nedir ne demek ? talimâtnâme

Yönetmelik

tallı bitkiler kelime anlamı nedir ne demek ? tallı bitkiler

Kök, gövde, yaprak gibi ana organlardan yoksun bulunan ve çoğu asalak veya çürükçül yaşayan ilkel bitkiler topluluğu

talihsizin kelime anlamı nedir ne demek ? talihsizin

Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse)

Örnek :

Alın yazısı bu masum ve talihsizi idama mahkûm etmişti." H. R. Gürpınar

talaş kebabı kelime anlamı nedir ne demek ? talaş kebabı

bakınız: talaş böreği içine pişirilmiş kuş başı et ve sebze konularak hazırlanan bir tür börek

talanlamak kelime anlamı nedir ne demek ? talanlamak

Yağmalamak Talanlamak işi, yağmalama

talimsiz kelime anlamı nedir ne demek ? talimsiz

Öğretim Alıştırma: "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık." Y. K. Beyatlı Uygulamalı olarak yapılan askerlik öğrenimi, eğitimi Yetiştirme: "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam." Halk türküsü Alıştırma Yetiştirme Alıştırma

Örnek :

Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık." Y. K. Beyatlı Uygulamalı olarak yapılan askerlik öğrenimi, eğitimi

Örnek :

Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam." Halk türküsü eğitim, öğretim

talancı kelime anlamı nedir ne demek ? talancı

Talan eden kimse

talazlanma kelime anlamı nedir ne demek ? talazlanma

Talazlanmak işi İpekli kumaş vb.nin büzülerek iplikleri çıkıp kabarmak Dalgalanmak

talaz kelime anlamı nedir ne demek ? talaz

Rüzgarın etkisiyle yerden kalkan toz toprak Tozlu fırtına Kasırga, fırtına Dalga İpekli kumaşların örselenmesiyle yüzündeki tellerde oluşan kabarıklık Dalga, kasırga

talkın kelime anlamı nedir ne demek ? talkın

telkin Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin

talimar kelime anlamı nedir ne demek ? talimar

Gemilerin baş tarafında bulunan ve genellikle üzerinde şekil bulunan ağaç, plastik vb. şey Kimi gemilerde baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan ek yapı öğesi Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik amacıyla konulan ekleme

talkım kelime anlamı nedir ne demek ? talkım

Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür çiçek durumu

talk şist kelime anlamı nedir ne demek ? talk şist

Talktan oluşmuş billûr şist

talâk kelime anlamı nedir ne demek ? talâk

Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması (At) sıçramak ve kalkmak İslam hukukunda boşanma Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak Nikâhlı karısını bırakmak Boşamak. Boşanmak islam dininde evliliğin sona ermesi Erkeğin kadını boşaması Boşanma boşamak, nikâhlı karısını bırakmak

taleb kelime anlamı nedir ne demek ? taleb

İsteme. İstenme. Dileme. İstek

talihsizliğe kelime anlamı nedir ne demek ? talihsizliğe

İDBAR Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık

talimgâh kelime anlamı nedir ne demek ? talimgâh

Uygulamalı olarak subay adayı yetiştirilen kuruluş eğitim alanı

talaşlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? talaşlanmak

Talaş dökülmek Talaşlanmak işi

talî kelime anlamı nedir ne demek ? talî

İkinci derecede. Sonradan gelen Tilavet eden, okuyan Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir İkinci derecede, yan, ikincil yan ikinci Ancak ikinci derecede bir önemi olan İkinci derecede olan, ikincil Aşık kemiği

talimat kelime anlamı nedir ne demek ? talimat

Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanlarınca verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklara verilen ad Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif

Örnek :

Demir Beyden beklenilen talimat gelmişti." R. H. Karay tâlimler, eğitimler; bir iş hakkında hareket tarzını bildiren emirler

tallinn kelime anlamı nedir ne demek ? tallinn

Estonya'nın başkenti ve ana liman kenti

talih kelime anlamı nedir ne demek ? talih

devlet Faydasız, yaramaz iş. Kısmet ve kader mânasında: Bak: Tâli ÇARH Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek

Örnek :

Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." R. N. Güntekin

taliplilik kelime anlamı nedir ne demek ? taliplilik

Talip olan, talibi bulunan, talip

talîişveren kelime anlamı nedir ne demek ? talîişveren

Alt müteahhit; taşaron TAŞARON

talia kelime anlamı nedir ne demek ? talia

Rehber, kılavuz; kafilenin önünde giden Nişancı. Asker önünden giden tabur Casus öncü anlamında eski sözcük

talya kelime anlamı nedir ne demek ? talya

f. Bakır veya gümüş tepsi (Parmaklara takılan) zil çiçek tozu Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamışbir bitkinin yaşama ve büyüme organı Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

talat kelime anlamı nedir ne demek ? talat

güzellik yüz, surat, çehre

tallest kelime anlamı nedir ne demek ? tallest

Şiddet Çiğ, kırağı. İnce yağan yağmur, çisinti. Şebnem Güzel, lâtif şey Helâk etmek, iptal Uzun

tales kelime anlamı nedir ne demek ? tales

(Tavl. dan) "Uzun olsun" mânâsındadır

" tal " kelimesi içeren ata sözleri

Abdal ata binince bey oldum sanır, salgam asa girince yağ oldum sanır. Ata Sözü Abdal ata binince bey oldum sanır, salgam asa girince yağ oldum sanır.

Gürmemis kisi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavussa bu durum kendisinin hakkı imis gibi aptalca böbürlenir.

Acemi nalbant kürt (gavur, ahmak) eseğinde (öğrenir, usta olur) dener kendini. Ata Sözü Acemi nalbant kürt (gavur, ahmak) eseğinde (öğrenir, usta olur) dener kendini.

Dsinde ustalığa erismemis kimse, ilk denemelerini heder olmasına acınmayacak malzeme üzerinde yapar.

Adam (insan) yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile. Ata Sözü Adam (insan) yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile.

Kisi, her girisiminde basarılı olmayabilir, yanılmıs olur. Ama yeni girisimlerinde eski hatalara düsmeyecek deneyimler kazanmıs olacağından basarma sansı artar.

Ağaca balta vurmuslar sapı bedenimden demis. Ata Sözü Ağaca balta vurmuslar sapı bedenimden demis.

Bir kimseye en büyük kötülük, nankör olan yakınlarından ve kendi yetistirdiklerinden gelir. Krs. Kartala bir ok değmis...

Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıstır. Ata Sözü Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıstır.

Ağustos ortalarında yaz sıcakları azalır, serinlik baslar.

Allah isterse bir kulun isini, mermere geçirir disini; istemezse isini, muhallebi yerken Ata Sözü Allah isterse bir kulun isini, mermere geçirir disini; istemezse isini, muhallebi yerken

kırar disini. Talihli kisi, hangi ise el atsa basarılı olur. Talihsiz olan da en umutlu isten zararlı çıkar. Krs. Ters giderse insanın isi...

Ana kızına taht kurmus, baht kuramamıs (kurmamıs). Ata Sözü Ana kızına taht kurmus, baht kuramamıs (kurmamıs).

Ana baba, kızlarını sultanlar gibi yasatabilirler. Ama onun evlendikten sonra mutlu olmasını sağlamak, ellerinde değildir. Krs. Ana kızına taht kurar... Atalar çıkarayım der tahta...

Aptala malum olur. Ata Sözü Aptala malum olur.

Aptal, yakında ne olup biteceğini bilir ve daha önce haber verir. (Çünkü aptalın Tanrı'ya yaklasmıs bir kisi olduğuna inanılır. Ancak bu söz, daha çok, böyle kesiflerde bulunan kimselerle alay etmek için söylenir).

Aptal ata binerse bey oldum sanır, salgam asa girerse yağ oldum sanır. Ata Sözü Aptal ata binerse bey oldum sanır, salgam asa girerse yağ oldum sanır.

Görgüsüz kisi layık olmadığı bir is basına geçerse, gerçekten değeri varmıs gibi bir kuruntu gösterir.

Arıca etek, kuruca yatak. Ata Sözü Arıca etek, kuruca yatak.

Ölümcül hastalar için Tanrı'dan dilenen sey, çamasırını, yatağını kirletir duruma gelmeden ona Azraili göndermesidir.

Asık daima bey oturmaz. Ata Sözü Asık daima bey oturmaz.

Çoğu zaman isi rast gelen kisi bilmelidir ki talih her vakit yar olmaz. (Asığın çukur yüzünün arkasındaki yumru yüzüne bey denilir. Bey oturmak, çukur yüzü yere, yumru yüzü üstü gelerek durmasıdır ki asığın en sağlam oturusudur).

Atalar çıkarayım der tahta, döner dolanır gelir bahta. Ata Sözü Atalar çıkarayım der tahta, döner dolanır gelir bahta.

Ana baba, çocuğuna mutlu bir yasayıs sağlamaya çalısır. Ama kaderde nasıl bir yasayıs varsa ancak o gerçeklesir. Krs. Ana kızına taht kurmus...

Ataların sözü Kura Ataların sözü Kura'a girmez; ama yanınca yürür.

Atasözleri, Tanrı sözleri değildir ama onun gibi kutsal sayılır; gereklerine uyulur.

Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. Ata Sözü Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.

Ataların yol gösterici öğütlerine ve geleneklere önem vermeyen, ahlak kuralları dısına çıkan kimse ile herkes iliskisini keser. Tek basına kalan bu kisi, toplum içinde itelenir; horlanır.

At ile avrat yiğidin bahtına. Ata Sözü At ile avrat yiğidin bahtına.

Kisinin satın aldığı atları ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez. Her ikisi de talihine kalmıstır.

Avcı ne kadar al (hile) bilse, ayı o kadar yol bilir. Ata Sözü Avcı ne kadar al (hile) bilse, ayı o kadar yol bilir.

Bir kisi, baskasını yenmek için çesit çesit ustalık kullanır. Ama karsısındaki de yenilmemek için çesit çesit önlem alır.

Ayağını sıcak tut, basını serin; gönlünü ferah tut düsünme derin. Ata Sözü Ayağını sıcak tut, basını serin; gönlünü ferah tut düsünme derin.

Hastalıktan korunmak, vücudumuzu yıpratmamak istiyorsak ayağımızı sıcak, basımızı serin tutmalıyız; olur olmaz seyleri sıkıntı konusu yapmamalı, genis yürekli olmalıyız. Krs. Dnsan ayaktazı...

Baht (akıl) olmayınca basta, ne kuruda biter ne yasta. Ata Sözü Baht (akıl) olmayınca basta, ne kuruda biter ne yasta.

Kisi talihsiz ya da akılsız olursa giristiği hiçbir isten olumlu sonuç alamaz.

Bahtsızın bağına yağmur, ya tas yağar ya dolu. Ata Sözü Bahtsızın bağına yağmur, ya tas yağar ya dolu.

Talihsizin bütün isleri ters gider. Bağına yağmur yerine ya tas ya dolu yağar.

Bulanık su, balıkçının yarı kazancıdır. Ata Sözü Bulanık su, balıkçının yarı kazancıdır.

Çıkar sağlaması, ortalığın karısmasına bağlı olan kisi için karısıklık çıkması, kazancının mustusudur.

Sayfa başına dön