Ti Işareti kelime anlamı nedir ne demek " ti işareti " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
borazanla ti sesi çıkararak verilen işaret.
Not : Bu sayfa üzerinde ti işareti kelime anlamı gösterilmektedir. ti işareti kelime anlamı nedir ? ti işareti ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca ti işareti kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan ti işareti kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( ti işareti kelime anlamı nedir ne demek ? )

" ti işareti " kelimesine benzer sonuçlar

tinsel kelime anlamı nedir ne demek ? tinsel

Ruhî Manevî Ruhsal Manevi

titiz kelime anlamı nedir ne demek ? titiz

meraklı Temizliğe aşırı düşkün olan Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent Huysuz, öfkeli Temizliğe aşırı düşkün olan

Örnek :

Kendisi gayet titiz, kibirli, azametli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar imiş." A. Rasim Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent

Örnek :

Hem bezgin, hem titiz ve sinirli bir hâli var." Y. K. Karaosmanoğlu

tiroit kelime anlamı nedir ne demek ? tiroit

Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi

tiksinti kelime anlamı nedir ne demek ? tiksinti

Tiksinmek işi, tiksinme, nefret Tiksinme işi, tiksinme, nefret

Örnek :

Halktan insanlara duyduğu tiksintiyi bu hastalığına bağlamak gerekir." A. Ş. Hisar

ticaret gemisi kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret gemisi

Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

tiz kelime anlamı nedir ne demek ? tiz

keskin Çabuk, tez Sık f. Keskin Kene ince, keskin ses İnce, keskin (ses) İnce, keskin (ses)

Örnek :

Tüfeklerin daha tiz yaylım teraneleri bu en yüksek ölüm raksına hâkim olmuş." H. E. Adıvar

tiyatrocu kelime anlamı nedir ne demek ? tiyatrocu

Tiyatro işleten, tiyatro sahibi kimse Tiyatro oyuncusu

titizlikle kelime anlamı nedir ne demek ? titizlikle

Titiz bir biçimde, titiz olarak

ticaret mahkemesi kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret mahkemesi

Ticaret davalarına bakan mahkeme

ticaret borsası kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret borsası

Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa

titreklik kelime anlamı nedir ne demek ? titreklik

Titrek olma durumu

titretmek kelime anlamı nedir ne demek ? titretmek

Titremesine yol açmak Korku salmak İR'AS Titretmek işi

tiraj kelime anlamı nedir ne demek ? tiraj

Gazete,dergi gibi şeylerin basım sayısı Gazete ve dergini baskı sayısı Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı Gazete, kitap, dergi vb.nin bir basılışındaki baskı sayısı

Tibetçe kelime anlamı nedir ne demek ? Tibetçe

Bu dille yazılmış olan Tibet dili

titrek kelime anlamı nedir ne demek ? titrek

Titreyen

Örnek :

O gece şu çinilerin üstünde titrek mum ışıkları kim bilir ne korkunç gölgeler koşturdu." R. E. Ünaydın Bir tür bitki lerzan Titreyen

Tibet kelime anlamı nedir ne demek ? Tibet

Dünyamızın damı

Tibet sığırı kelime anlamı nedir ne demek ? Tibet sığırı

seba bakınız: Tibet öküzü, yak

titan kelime anlamı nedir ne demek ? titan

Parlak beyaz renkli basit bir element Dirsek Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element (simgesi Ti)

ticaret odası kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret odası

Tüccarlar arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı tüccarlarla ilişki kurmak, ortak çıkarları korumak için kanun ile kurulan kurum

timbal kelime anlamı nedir ne demek ? timbal

Küre biçiminde davul Bir tür davul Bakırdan yapılma ve küre biçiminde bir tür davul Üstü deri ile kaplı, bakırdan yapılan ve küre biçiminde bir tür davul

ticaret işletmesi kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret işletmesi

Kazanç sağlamak amacıyla çalışan işletme

titreşme kelime anlamı nedir ne demek ? titreşme

Titreşmek işi Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek Her yanı titremek

tiramola kelime anlamı nedir ne demek ? tiramola

İtl. Halat çekme Yelkenli bir teknede rüzgârı bir bordadan diğer bordaya geçirme Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi

titreşmek kelime anlamı nedir ne demek ? titreşmek

Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek Her yanı titremek Titreşmek işi

tiksindirici kelime anlamı nedir ne demek ? tiksindirici

Tiksinilecek durumda olan, menfur Tiksinilecek durumda olan, menfur

Örnek :

Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..." Y. K. Karaosmanoğlu

tifüs kelime anlamı nedir ne demek ? tifüs

lekeli humma Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma

tirşe kelime anlamı nedir ne demek ? tirşe

Parşömen Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri Mavi ile yeşil arası bir renk Keçi kılından dokunarak yapılan küçük çadır Bu renkte olan Eskiden üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri, parşömen Yeşil ile mavi arası renk

Tibetli kelime anlamı nedir ne demek ? Tibetli

Tibet halkından olan kimse

tirat kelime anlamı nedir ne demek ? tirat

Uzun ve tumturaklı konuşma Bir düşüncenin kesintisiz gelişimi; uzun ve tumturaklı konuşma Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça

timsal kelime anlamı nedir ne demek ? timsal

Örnek,sembol,simge Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.Cam, su, hava, âlemi misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesâire gibi, tecellii timsal akislere mahal ve mazhar olan çok şeyler vardır. Maddiyatı kesifenin timsalleri hem münfasıl, hem ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi, asıllarının hâsiyetlerinden de mahrumdurlar. Nurânilerin timsalleri ise, asıllarıyla muttasıl ve asıllarının hâsiyetlerine mâlik ve asıllarına gayr değillerdir. Binaenaleyh Cenabı Hak, şem Simge Sembol, örnek, simge model, sembol, örnek, sûret; nümune Sembol, örnek, simge

Örnek :

O günden beri ceviz, bana ulvi bir şeyin timsali gibi görünüyor." M. Ş. Esendal

ticaret yapmak kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret yapmak

İTTİCAR MÜTACERE

tirbuşon kelime anlamı nedir ne demek ? tirbuşon

Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu

tike kelime anlamı nedir ne demek ? tike

Küçük küçük doğranmış et parçası Lokma çoban düdüğü Kuşbaşı doğranmış et Ekmek ufağı Az, azıcık Parça, lokma, dilim Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim

titreme kelime anlamı nedir ne demek ? titreme

İRZİZ ZEBZEBE KUŞA'RİRE Titremek işi Titremek işi

Örnek :

Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum." R. H. Karay TEMERMÜR TAKAFKUF ME'D HAFC TER'İS TEREFRÜF tirildemek ŞEFŞEF ZEHV TEŞENNÜC DA'S Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak. Çok üşümek Kısık ve kesik çıkmak Ses kısık ve kesik çıkmak Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak Aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak Çok üşümek Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak

Örnek :

Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem." S. F. Abasıyanık

titizlik kelime anlamı nedir ne demek ? titizlik

Kılı kırk yarma özelliği Titiz olma, titizce davranma durumu Titiz olma, titizce davranma durumu

Örnek :

Sevilen bir şair olması, yazıları üzerindeki titizliğinden geliyor." O. V. Kanık

titreşimli kelime anlamı nedir ne demek ? titreşimli

ürpertili Ötümlü Titreşim yapan veya titreşim oluşturan

tiryakilik kelime anlamı nedir ne demek ? tiryakilik

Tiryaki olma durumu, iptilâ

tiril tiril kelime anlamı nedir ne demek ? tiril tiril

Tertemiz Titrer gibi dalgalanan, ince Tir tir

tiyatroculuk kelime anlamı nedir ne demek ? tiyatroculuk

Tiyatro sanatçılığı Tiyatro işletme işi Tiyatro sanatçılığı

Örnek :

Tiyatroculuk serüveni, işte ilkin bu büyük tabuyu göğüslemekle başlamıştır." H. Taner

tifo kelime anlamı nedir ne demek ? tifo

karahumma Kirli sularda bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma Eberth basilinin sebep olduğu, kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma

tiftik keçisi kelime anlamı nedir ne demek ? tiftik keçisi

filik Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi

tiryaki kelime anlamı nedir ne demek ? tiryaki

Afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse) Bir şeye çok alışmış, vazgeçemeyen Bir şeye çok alışmış, vazgeçemeyen

Örnek :

Belki de habire yenilmekte olduğu için zaten öfkesi burnunda bir altmış altı tiryakisi." H. Taner Afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse)

Örnek :

Tiryaki değildi ama, aklına estikçe içiyordu." Ç. Altan Keyif verici şeyler kullanmağa alışık olan Yaşlı ve afyon içmeye alışmış kimse Karagöz oyununda yaşlı ve afyon içmeye alışmış kimse Afyon kullanmağa alışmış, afyonkeş Mc: Huysuz, aksi, titiz alışmış; tutkun

tilkilik kelime anlamı nedir ne demek ? tilkilik

Kurnazlık veya kurnazca davranış

titizlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? titizlenmek

titizleşmek Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak Titizlenmek işi

tirlin kelime anlamı nedir ne demek ? tirlin

Türlü kalınlıklarda mürekkeple çizgi çizmeye yarayan gereç

tiksinme kelime anlamı nedir ne demek ? tiksinme

MÜKÂREHE Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret irkmek nefret Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi vb.yi kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, nefret etmek, ikrah etmek, istikrah etmek Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, nefret etmek, ikrah etmek, istikrah etmek

Örnek :

Evin kapısından çıkar çıkmaz kendimden tiksinerek sokaklardayım." S. F. Abasıyanık

ticaret filosu kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret filosu

Aynı bayrak altında çalışan her türden ticaret gemilerinin tümü

tiritleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? tiritleşmek

tiritlenmek Çok yaşlanıp gücü kalmamak Tiritleşmek işi veya durumu

titreşimsiz kelime anlamı nedir ne demek ? titreşimsiz

Ötümsüz Titreşim yapmayan veya titreşim oluşturmayan

ticaret ataşesi kelime anlamı nedir ne demek ? ticaret ataşesi

Yurt dışında ticaret işleri ve hareketleriyle ilgilenmek üzere görevlendirilen memur

Sayfa başına dön