Var Kuvvetiyle ( Ya Da Gücüyle) kelime anlamı nedir ne demek " var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
olanca gücüyle.
Not : Bu sayfa üzerinde var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) kelime anlamı gösterilmektedir. var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) kelime anlamı nedir ? var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) kelime anlamı nedir ne demek ? )

" var kuvvetiyle ( ya da gücüyle) " kelimesine benzer sonuçlar

vardiya kelime anlamı nedir ne demek ? vardiya

Nöbet yeri. Nöbet beklenilen yer İtl. Gemilerde beklenen nöbet Nöbetleşe çalışma;örneğin,fabrikada tam kapasite çalışmak için sekizer saatlik üç vardiya halinde çalışılması Nöbetleşe çalışma, posta Gemide nöbet yeri Nöbetleşe çalışma, posta

Örnek :

Vardiyanın çan sesinde ... gümbürdeyen bir ihtar var." A. Gündüz Gemilerde beklenen nöbet

varit olmak kelime anlamı nedir ne demek ? varit olmak

Geçerli durumda bulunmak Gerçek olms,vasıl olma

var etmek kelime anlamı nedir ne demek ? var etmek

Meydana getirmek

varsayımsal kelime anlamı nedir ne demek ? varsayımsal

Bir varsayıma dayanan, farazi, hipotetik

varagele kelime anlamı nedir ne demek ? varagele

Doğu Karadeniz yöresine özgü ,düz horon da denilen halk oyun Gerilmiş halatla taşıma Getirip götürme halatı Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek getirip götürmeye yarayan halat Bir şeyi bir yerden bir yere götürüp getirmeye yarayan halat Artvin yöresinde özgü, düz horon da denilen bir halkoyunu Bir hat üstünde gidip gelen taşıt Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat

varoluşçuluk kelime anlamı nedir ne demek ? varoluşçuluk

Eksistansiyalizm;insanın varoluşunun anlamının söz konusu olduğu felsefe akımı egzistansiyalizm Varoluşun özden önce geldiğini ve özü sürekli olarak yarattığını ileri süren öğreti, egzistansiyalizm

varoluş kelime anlamı nedir ne demek ? varoluş

Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı

Örnek :

Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir." T. Buğra mevcudiyet

varış kelime anlamı nedir ne demek ? varış

Çabuk kavrayış, anlayış, güçlü seziş, irfan Varmak durumu veya biçimi Bir yarışın son bulduğu yer, finiş Varma durumu veya biçimi. Çabuk kavrayış, anlayış, güçlü seziş, irfan

vardırmak kelime anlamı nedir ne demek ? vardırmak

Varmasına yol açmak, götürmek Varmasına yol açmak, götürmek

Örnek :

Hasan'la ilgilerini evlenme kertesine vardırmak için, canla başla çalışan Mesture Hanım..." H. E. Adıvar Vardırmak işi veya durumu

varaklı kelime anlamı nedir ne demek ? varaklı

Varağı olan, varaklanmış

varan kelime anlamı nedir ne demek ? varan

çok iri bir kertenkele cinsi Tropikal bölgelerde yaşayan kimi kertenkelelerin ortak adı iri bir kertenkele türü Bir tür kertenkele Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir

vargel kelime anlamı nedir ne demek ? vargel

Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası

var olmak kelime anlamı nedir ne demek ? var olmak

TEKEVVÜN durmak Sağ olmak, yaşamak

varoluşçu kelime anlamı nedir ne demek ? varoluşçu

egsiztansiyalist egzistansiyalist Varoluşçuluk yanlısı, egzistansiyalist

varda kelime anlamı nedir ne demek ? varda

Dikkat et, savul, destur! anlamında bir ünlem Dikkat et, savul, destur!

varyos kelime anlamı nedir ne demek ? varyos

Taş kırmak için kullanılan, iki ucu az keskin büyük çekiç, balyoz

varışlı kelime anlamı nedir ne demek ? varışlı

Her şeyi çabuk ve iyi anlayan, sezişi güçlü, zeki, arif

var kuvvetiyle kelime anlamı nedir ne demek ? var kuvvetiyle

Var gücüyle

varaklamak kelime anlamı nedir ne demek ? varaklamak

Varak yapıştırarak süslemek Varaklamak işi veya durumu

varakçı kelime anlamı nedir ne demek ? varakçı

Varakla süs yapan zanaatkâr

varsıl kelime anlamı nedir ne demek ? varsıl

Zengin Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı

varlık nedeni kelime anlamı nedir ne demek ? varlık nedeni

SEBEBİ VÜCUD bakınız: varlık sebebi

varyasyon kelime anlamı nedir ne demek ? varyasyon

varyete Değişiklik Değişiklik

Örnek :

Kültür düzeyine göre de çeşitli varyasyonlar gösterebilsin." H. Taner Değişim Çeşitleme

varit kelime anlamı nedir ne demek ? varit

Olabileceği akla gelen

varagele halatı kelime anlamı nedir ne demek ? varagele halatı

İki nokta arasına gerilen ve ulaşımı sağlayan ip

var gücüyle kelime anlamı nedir ne demek ? var gücüyle

var kuvvetiyle Olanca gücüyle, var kuvvetiyle

varissiz kelime anlamı nedir ne demek ? varissiz

Varisi olmayan

varakla kelime anlamı nedir ne demek ? varakla

Varak yapıştırarak süslemek

varilmak kelime anlamı nedir ne demek ? varilmak

Mancana büyüklüğündeki madeni fıçı Sıvı maddeleri koymakta kullanılan silindir biçimli kap Küçük fıçı Bir petrol ölçü birimi Bir varilin içine aldığı madde miktarı, petrol ölçü birimi (158,8l) Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap

Örnek :

Yetmişer kiloluk varilleri raylar üzerinde yuvarlayarak tıngır tıngır getiriyorlar." A.Gündüz

vargısı kelime anlamı nedir ne demek ? vargısı

Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç

varlıklılar kelime anlamı nedir ne demek ? varlıklılar

Malı mülkü olan, zengin (kimse) Malı mülkü olan, zengin (kimse)

Örnek :

Sonra telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti." H. Taner

varılmak kelime anlamı nedir ne demek ? varılmak

Herhangi biri varmak Varılmak işi

varidattan kelime anlamı nedir ne demek ? varidattan

Gelirler Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar Hatıra gelen, içe doğan (Vâride. C.) Kâr, gelir DAHL şeyh Bedrettin 'in Tanrı, evren ve insan hakkındaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı Akla gelen, içe doğan düşünce Gelirler

Örnek :

Bayraktar Çiftliğinden ayda beş bin lira geçiyor eline! Han hamam varidatı ayrı." A. İlhan gelirler, kârlar

varlıkbilim kelime anlamı nedir ne demek ? varlıkbilim

ontolog

varlıkbilimcilik kelime anlamı nedir ne demek ? varlıkbilimcilik

ontolojizm

varsayim kelime anlamı nedir ne demek ? varsayim

HİPOTEZ FARAZİYE Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez Deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez

varlıksız kelime anlamı nedir ne demek ? varlıksız

Malı, mülkü, geliri çok olmayan, yoksul (kimse)

var olan kelime anlamı nedir ne demek ? var olan

mevcud

varlik kelime anlamı nedir ne demek ? varlik

İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet Ömür, hayat Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak, kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey mevcudiyet Önemli, yararlı, değerli şey Para, mal, mülk, zenginlik Var olan her şey Para, mal, mülk, zenginlik

Örnek :

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar." Anayasa. Önemli, yararlı, değerli şey. İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet. Ömür, hayat

Örnek :

Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben." A. K. Tecer Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey Var olma durumu, mevcudiyet Var olma durumu, mevcudiyet

Örnek :

Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır." O. V. Kanık

varmadım kelime anlamı nedir ne demek ? varmadım

Varmak işi

Örnek :

Küçük kızımın, bir baytara nişanlı iken bir mektep çocuğu ile sevişip ona varmaya kalkıştığından tutturmuş, dedikodu ediyorlar." M. Ş. Esendal Varmak işi Bir durumdan başka duruma geçmek Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak Kadın, evlenmek müncer olmak Hoş olmayan bir sona ermek Acımadan, çekinmeden yapmak Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak

Örnek :

Köye akşama doğru ancak varabildim." S. F. Abasıyanık Belli bir duruma veya düzeye gelmek Hoş olmayan bir sona ermek

Örnek :

Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun." P. Safa Bir şeyi iyice anlamak veya duymak Kadın, evlenmek

Örnek :

Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya." A. M. Dıranas

vargit kelime anlamı nedir ne demek ? vargit

Yaylalarda sonbaharda açan beyaz renkli çiğdem

varmak kelime anlamı nedir ne demek ? varmak

Bir durumdan başka duruma geçmek Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak Kadın, evlenmek müncer olmak Hoş olmayan bir sona ermek Acımadan, çekinmeden yapmak Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak

Örnek :

Köye akşama doğru ancak varabildim." S. F. Abasıyanık Belli bir duruma veya düzeye gelmek Hoş olmayan bir sona ermek

Örnek :

Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun." P. Safa Bir şeyi iyice anlamak veya duymak Kadın, evlenmek

Örnek :

Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya." A. M. Dıranas Varmak işi

Örnek :

Küçük kızımın, bir baytara nişanlı iken bir mektep çocuğu ile sevişip ona varmaya kalkıştığından tutturmuş, dedikodu ediyorlar." M. Ş. Esendal Varmak işi

var kelime anlamı nedir ne demek ? var

() f. (Teşbih edatıdır) Gibi, ...li, kerre, def'a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melekvâr : Melek gibi. Ümidvâr: Ümidli f. (Teşbih edatıdır) Gibi, ...li, kerre, def'a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melekvâr : Melek gibi. Ümidvâr: Ümidli Elde bulunan her şey Elde bulunan şey Sahiplik bildiren olumlu isim cümleleri kurar Sahiplik bildiren olumlu isim cümleleri kurar

Örnek :

Rahatsız etmek istemem, hem de işim var." H. E. Adıvar Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı Elde bulunan her şey

Örnek :

Elimizden alınan şeyler bütün varımız ve bütün varlığımızdır." R. E. Ünaydın

var ama yok kelime anlamı nedir ne demek ? var ama yok

Belli bir ölçüye ya ulaşır ya ulaşmaz; herhangi bir ölçüye, miktara yakın; olduğu bile kuşkulu

vari kelime anlamı nedir ne demek ? vari

f. Benzer, gibi Madakaskar'da yaşayan bir maki cinsi Madagaskar'da yaşayan bir cins maymun

varakati kelime anlamı nedir ne demek ? varakati

Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbni Nevfel'in adı Hasis kimse Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı Tek yaprak hâlindeki kâğıt Kâğıt, yazılı kâğıt Kâğıt, yazılı kâğıt

Örnek :

Vazife esnasında hakaret diye zabıt varakası tutabilirdi." A.Gündüz

varna kelime anlamı nedir ne demek ? varna

Toplumsal Hint sınıfı Geleneksel Hindu toplumunda toplumsal sınıf

varik kelime anlamı nedir ne demek ? varik

Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüs, (C: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap,

var sayılan kelime anlamı nedir ne demek ? var sayılan

MEFRUZ,

varlık kelime anlamı nedir ne demek ? varlık

İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet, Ömür, hayat, Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak, kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey, mevcudiyet, Önemli, yararlı, değerli şey, Para, mal, mülk, zenginlik, Var olan her şey, Para, mal, mülk, zenginlik

Örnek :

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar." Anayasa. Önemli, yararlı, değerli şey. İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet. Ömür, hayat

Örnek :

Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben." A. K. Tecer, Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey, Var olma durumu, mevcudiyet, Var olma durumu, mevcudiyet

Örnek :

Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır." O. V. Kanık,

Sayfa başına dön