Yar Yar Yalvarmak kelime anlamı nedir ne demek " yar yar yalvarmak " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
pek çok yalvarmak.
Not : Bu sayfa üzerinde yar yar yalvarmak kelime anlamı gösterilmektedir. yar yar yalvarmak kelime anlamı nedir ? yar yar yalvarmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca yar yar yalvarmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan yar yar yalvarmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( yar yar yalvarmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" yar yar yalvarmak " kelimesine benzer sonuçlar

yaradılıştan kelime anlamı nedir ne demek ? yaradılıştan

hilkaten kudretten ALLAHTAN taban Zorla suratsızlık olmuyor." M. Ş. Esendal Doğuştan, fıtraten Doğuştan, fıtraten

Örnek :

Kumandan yaradılıştan yumuşak adam

yarımada kelime anlamı nedir ne demek ? yarımada

cezir Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları denizle çevrili kara parçası

yardakçı kelime anlamı nedir ne demek ? yardakçı

avene Kötü işlerde birine yardım eden kimse Dalkavuk; kötü işlerde suçluya yardım eden

yarış kayığı kelime anlamı nedir ne demek ? yarış kayığı

Kayık yarışları için yapılan kayık

yardakçılık kelime anlamı nedir ne demek ? yardakçılık

Yardakçı olma durumu

yararlı olmak kelime anlamı nedir ne demek ? yararlı olmak

Fayda sağlamak

yarma kelime anlamı nedir ne demek ? yarma

Yarmak işi İri, gelişigüzel kırılmış (tahıl) Kolay yarılan ve çekirdeğinden ayrılan Engebeli bir yerde, bir yolu geçirmek için açılmış yer Yarma, kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dibeklerde dövülerek kabuğunun ayırt edilmesi sonucunda ortaya çıkan ürün. Anadolu'da keşkek yapımında kullanılır. Kışlık yiyecektir TERKİM Engebeli bir yerde, herhangi bir yolu geçirmek için açılmış yer Ortadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden ayrılabilen meyve iri taneli tahıl Buğday kırığı Gelişigüzel kırılmış buğdaydan yapılan bir tür çorba HARBAK HARR MAKK HARB KAHZ FEL' FAZH FAZC SAVH FETUR FEZR HAR' SEMG ŞATBE ŞAAB ŞERM ŞERŞERE dilmek İFRA' TEŞRİM FATR SELG TEFKIYE TEFLİK TESLİ' SEL'A TEFCİR ŞARK FARS açmak FAT'E TASDİ' HERD ŞEKK AZK BECC ABT Yarık açmak Ortasından, içinden geçmek Derin yara açmak Derin yara açmak

Örnek :

Aralarına girmemiş olsaydı boğaz boğaza dövüşecekler, birbirlerinin başını gözünü yaracaklardı." R. N. Güntekin Buğday, arpa gibi tahıl tanelerini değirmende kırmak Ortasından, içinden geçmek

Örnek :

Vapurun yardığı sular, iki yanından güya neşelerinden köpüre köpüre Üsküdar'a gidişler, daima eğlenceliydi." A. Ş. Hisar Uzunlamasına bölüp ayırmak

yarmak kelime anlamı nedir ne demek ? yarmak

HARR HARBAK KAHZ MAKK SAVH HARB HAR' FAZH FEL' FETUR FEZR SEL'A SELG ŞATBE ŞAAB ŞERM ŞERŞERE dilmek İFRA' TEŞRİM SEMG TEFKIYE TEFLİK TESLİ' FAZC FATR TASDİ' FARS açmak HERD ŞEKK ŞARK BECC ABT AZK FAT'E TEFCİR Derin yara açmak Yarık açmak Ortasından, içinden geçmek Derin yara açmak

Örnek :

Aralarına girmemiş olsaydı boğaz boğaza dövüşecekler, birbirlerinin başını gözünü yaracaklardı." R. N. Güntekin Buğday, arpa gibi tahıl tanelerini değirmende kırmak Ortasından, içinden geçmek

Örnek :

Vapurun yardığı sular, iki yanından güya neşelerinden köpüre köpüre Üsküdar'a gidişler, daima eğlenceliydi." A. Ş. Hisar Uzunlamasına bölüp ayırmak Âşık. Mâşuk, sevgili Yardımcı f. Dost, ahbab, tanıdık Uçurum Sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum Deniz, göl, ırmak gibi su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum

Örnek :

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur." Atasözü Yarık, çatlak

yarı mamul kelime anlamı nedir ne demek ? yarı mamul

Tam işlememiş

yarı saydamlık kelime anlamı nedir ne demek ? yarı saydamlık

Işığı geçirmekle birlikte arkasındaki nesneyi belirgin olarak göstermeyen nesnelerin özelliği, niteliği

yarım ay kelime anlamı nedir ne demek ? yarım ay

Dördün Dördün de denilen ay evresi

yaralamak kelime anlamı nedir ne demek ? yaralamak

FETK VEŞC VEŞK cerh etmek FELL Silâh gibi bir araçla yara açmak Silah gibi bir araçla yara açmak

Örnek :

Kocaman bir bıçağı kuşağının arasından çıkarıp Seher'i böğründen yaraladı." S. F. Abasıyanık Gücendirmek, incitmek, kırmak cerh KARH TECRİH çamsakızı, reçine elde etmek için çamların kabuğunu keserek çizme Yaralamak işi

yarış arabası kelime anlamı nedir ne demek ? yarış arabası

yarış otomobili Yarışa katılan araba

yarım gün kelime anlamı nedir ne demek ? yarım gün

parttaym Belirli veya alışılmış çalışma saatlerinden az çalışma, parttaym

yarış otomobili kelime anlamı nedir ne demek ? yarış otomobili

Yarış arabası

yaralanmak kelime anlamı nedir ne demek ? yaralanmak

Gücenmek, incinmek, kırılmak Yaralamak işi yapılmak; bir yerinde yara açılmak, bir yeri yara olmak Gücenmek, incinmek, kırılmak

Örnek :

Gururu yaralanan genç adam, duyduğu acı ile kendisini yeniden yaratmıştı." Y. Z. Ortaç Yaralama işi yapılmak

Örnek :

Adamcağızın yaralanmamış tarafı kalmamış." R. H. Karay Yaralanmak işi

yarışçı kelime anlamı nedir ne demek ? yarışçı

Bir spor dalında birbirini geçmeye çalışanlardan her biri, müsabık

yardımseverlik kelime anlamı nedir ne demek ? yardımseverlik

Yardımsever olma durumu Hayırseverlik

yarılma kelime anlamı nedir ne demek ? yarılma

TEFATTUR Yarılmak işi BEYTARA TEFEKKU' patlamak Üzerinde yarık açılmak Yarma işi yapılmak. Üzerinde yarık açılmak Yarmak işi yapılmak

yarılamak kelime anlamı nedir ne demek ? yarılamak

Ortasına varmak, yarısını bitirmek Ortasına varmak, yarısını bitirmek

Örnek :

Hatice çayını içip bitirdiği zaman, Nahit daha yarılamamıştı bile." T. Buğra Yarılamak işi

yarı yarıya kelime anlamı nedir ne demek ? yarı yarıya

Yarısı birine, yarısı öbürüne olarak Yarısı kadar

yararlanma kelime anlamı nedir ne demek ? yararlanma

müstefit MÜSTEFİT OLMA İNTİFA faydalanma Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme istifade etmek Kendine yarar sağlamak, faydalanmak, istifade etmek

yargı erki kelime anlamı nedir ne demek ? yargı erki

Yargı gücü Bireylerin kendi aralarındaki veya bireyle devlet arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek iktidarı; bu yetki, millet ulus adına kullanılabilir

yaraşıksız kelime anlamı nedir ne demek ? yaraşıksız

Yaraşık olmayan durumu, yaraşmayan, yakışmayan

yaraştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? yaraştırmak

Uygun görmek, yakıştırmak, tensip etmek Yaraştırmak işi, tensip

yarı ağır sıklet kelime anlamı nedir ne demek ? yarı ağır sıklet

Boksta 75 kg dan 81 kg a kadar olan ağırlıklara verilen ad

yaralanma kelime anlamı nedir ne demek ? yaralanma

Yaralanmak işi Gücenmek, incinmek, kırılmak Yaralamak işi yapılmak; bir yerinde yara açılmak, bir yeri yara olmak Gücenmek, incinmek, kırılmak

Örnek :

Gururu yaralanan genç adam, duyduğu acı ile kendisini yeniden yaratmıştı." Y. Z. Ortaç Yaralama işi yapılmak

Örnek :

Adamcağızın yaralanmamış tarafı kalmamış." R. H. Karay

yargı yetkisi kelime anlamı nedir ne demek ? yargı yetkisi

Yargılama gücünü veren yetki

yarım kafiye kelime anlamı nedir ne demek ? yarım kafiye

yarım uyak Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye

yararsızlık kelime anlamı nedir ne demek ? yararsızlık

Yararsız olma durumu

yarınki kelime anlamı nedir ne demek ? yarınki

Yarın yapılacak olan, yarın ile ilgili

yarenlik kelime anlamı nedir ne demek ? yarenlik

Karşılıklı olarak arkadaşça konuşma,sohbet Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme, sohbet Yakın arkadaşlık, muhabbet

yargı gücü kelime anlamı nedir ne demek ? yargı gücü

yargı erki Yargı işini yerine getirebilme gücü

yaramak kelime anlamı nedir ne demek ? yaramak

Yararlı olmak, yarar sağlamak Bir şey yararlı olmak, yarar sağlamak

Örnek :

Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi." Ö. Seyfettin Bir iş için uygun olmak, kullanılır olmak Yaramak işi

yargılanmak kelime anlamı nedir ne demek ? yargılanmak

Yargısı yapılmak Yargılanmak işi

Örnek :

Tümü birden sevkedilmedikçe suçüstü mahkemesinde yargılanma olanağı yoktu." Ç. Altan Yargılanmak işi

yargılama usulü kelime anlamı nedir ne demek ? yargılama usulü

yargı usulü Yargılamak işi veya yöntemi

yardımlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? yardımlaşmak

elleşmek MÜSAAFE Karşılıklı yardımda bulunmak TEAVÜN Yardımlaşmak işi

yarı finalist kelime anlamı nedir ne demek ? yarı finalist

Yarı finale yükselen sporcu veya takım

yarı kelime anlamı nedir ne demek ? yarı

nim Gereğinden az, tam olmayarak Yağ çömleğinin ağzına gerilen deri nısf Yarısı kadar olan, yarım olan Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan Gereğinden az, tam olmayarak

Örnek :

Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor." A. İlhan Futbolda 45 dakikalık her iki dönemden biri Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf

Örnek :

Ziyafet neşe içinde gece yarısına kadar sürdü." R. H. Karay

yararsız kelime anlamı nedir ne demek ? yararsız

faydasız Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile

yarış atı kelime anlamı nedir ne demek ? yarış atı

At yarışları için yetiştirilen at

yaraşmak kelime anlamı nedir ne demek ? yaraşmak

Uygun olmak Yakışmak, uymak Uygun olmak

Örnek :

Söylenen sözü anlıyor, eli hemen her işe yaraşıyordu." E. E. Talu Yakışmak, uymak

Örnek :

Gözlerim koyu olduğu için kuyruklu sürme, bana pek yaraşır." S. M. Alus Yaraşmak işi

yarışmacı kelime anlamı nedir ne demek ? yarışmacı

yarışımcı MÜSABIK Enzimlerin kataliz etkisini durduran ya da yavaşlatan maddeler Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık

yarım pansiyon kelime anlamı nedir ne demek ? yarım pansiyon

Konaklama tesislerinde oda ve kahvaltı hizmetleri yanında öğle veya akşam yemeğinden birisinin verilmesine dayanan sistem

yarda kelime anlamı nedir ne demek ? yarda

Yaklaşık olarak doksan bir santimetre gelen ingiliz uzunluk ölçü birimi Yaklaşık olarak 91 cm gelen ingiliz uzunluk ölçüsü birimi ingiliz uzunluk ölçüsü Yaklaşık olarak 91 cm gelen İngiliz uzunluk ölçü birimi

yarenlik etmek kelime anlamı nedir ne demek ? yarenlik etmek

gevezelik etmek Bir konu üzerinde konuşup dertleşmek Ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek

yardırmak kelime anlamı nedir ne demek ? yardırmak

Yarmak işini yaptırmak Yarma işini yaptırmak Yardırmak işi

yaralama kelime anlamı nedir ne demek ? yaralama

cerh KARH TECRİH çamsakızı, reçine elde etmek için çamların kabuğunu keserek çizme Yaralamak işi FETK VEŞC VEŞK cerh etmek FELL Silâh gibi bir araçla yara açmak Silah gibi bir araçla yara açmak

Örnek :

Kocaman bir bıçağı kuşağının arasından çıkarıp Seher'i böğründen yaraladı." S. F. Abasıyanık Gücendirmek, incitmek, kırmak

yarma şeftali kelime anlamı nedir ne demek ? yarma şeftali

Eti çekirdeğinden kolayca ayrılan şeftali

yarıştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? yarıştırmak

Yarışmasını sağlamak Yarıştırmak işi

Sayfa başına dön