Yer Değiştirmek kelime anlamı nedir ne demek " yer değiştirmek " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek.
Not : Bu sayfa üzerinde yer değiştirmek kelime anlamı gösterilmektedir. yer değiştirmek kelime anlamı nedir ? yer değiştirmek ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca yer değiştirmek kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan yer değiştirmek kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( yer değiştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? )

" yer değiştirmek " kelimesine benzer sonuçlar

yersiz kelime anlamı nedir ne demek ? yersiz

Barınacak yeri olmayan Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız

Örnek :

Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz." B. Necatigil Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız

yer fıstığı kelime anlamı nedir ne demek ? yer fıstığı

araşit Yer fıstığı (Arachis hypogaea), baklagiller (Fabaceae) familyasındantohumlarında %4560 oranında yağ, %2030 oranında protein, %18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içeren, özellikle yağ sanayi ve çerez yapımı başta olmak üzere, sapı kuru ot ve kabuğu da çeşitli şekillerde değerlendirilen değerli bir bitkidir kikirik Bu bitkinin eğlencelik olarak yenilen, yağı da çıkarılan tohumu Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi, araşit (Arachis hypogaea)

yerine getirmek kelime anlamı nedir ne demek ? yerine getirmek

kılmak İS'AF ETMEK İNFAZ isaf

yer mantarı kelime anlamı nedir ne demek ? yer mantarı

soko keme domalan karakeme KEM'E bakınız: domalan dolaman

yerine koyma kelime anlamı nedir ne demek ? yerine koyma

ikame telafi ikame etmek

yerleştirme kelime anlamı nedir ne demek ? yerleştirme

Yerleştirmek işi Yurtlandırma, iskân TARH döşemek Tam sırasında söylemek Vurmak Söz veya cevabı tam sırasında söylemek Yerleşmesini sağlamak, yerine koymak

Örnek :

Dışarıdaki pencereden veriyor, bu da raflara yerleştiriyor." M. Ş. Esendal Tokat, şamar vurmak

Örnek :

Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu." P. Safa Yerleşmesini sağlamak; yerine koymak

yerlileşme kelime anlamı nedir ne demek ? yerlileşme

Yerlileşmek işi Bir yerde, bir ülkede çok uzun süre kalmış olmak

yer değiştirme kelime anlamı nedir ne demek ? yer değiştirme

Laboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân intikal etmek

yerleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşmek

Yer bulup oturmak Çalışmak için bir yere girmek Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak Yaygın duruma gelmek, tutunmak Alışılmak, kullanılır olmak Rahat bir biçimde oturmak Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak Yer bulup oturmak

Örnek :

Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler." S. F. Abasıyanık. Çalışmak için bir yere girmek Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak

Örnek :

Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti." H. Taner Eşyayı yerli yerine koymak Yaygın duruma gelmek, tutunmak

Örnek :

Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır." H. E. Adıvar Yerleşmek işi

yerme kelime anlamı nedir ne demek ? yerme

kov Yermek işi, zem Eleştirmek Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek Kötülüklerini söylemek, zemmetmek Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek

Örnek :

Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar." S. F. Abasıyanık

yerel saat kelime anlamı nedir ne demek ? yerel saat

Güneşin 0 Meridyen noktasından geçmekte olduğu anda ayarlanan saat

yerleşik kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşik

beledi Belli bir yere yerleşmiş Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan Bir yerin yerlisi olmuş, mütemekkin Belli bir yere yerleşmiş

Örnek :

Onlar yerleşik toplumlar, herkesin yeri belli, öyle vırt zırt oradan oraya geçilemez." A. İlhan

yerici kelime anlamı nedir ne demek ? yerici

Yeren, yermek işini yapan Yeren, yerme işini yapan

Örnek :

Dürüstlük paravanasının altında yerici ve olumsuz bir akımın gelişme istidadı gösterdiğine dikkat çeker." H. Taner

yer etmek kelime anlamı nedir ne demek ? yer etmek

İyice yerleşmek İz bırakmak

yerleşim kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşim

Yerleşme, iskân

Örnek :

Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir." Anayasa iskan Yerleşme, iskân

yerleşme kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşme

Yerleşmek işi Yer bulup oturmak Çalışmak için bir yere girmek Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak Yaygın duruma gelmek, tutunmak Alışılmak, kullanılır olmak Rahat bir biçimde oturmak Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak Yer bulup oturmak

Örnek :

Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler." S. F. Abasıyanık. Çalışmak için bir yere girmek Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak

Örnek :

Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti." H. Taner Eşyayı yerli yerine koymak Yaygın duruma gelmek, tutunmak

Örnek :

Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır." H. E. Adıvar

yer yer kelime anlamı nedir ne demek ? yer yer

fasla fasla Birçok yerde

yerine getirme kelime anlamı nedir ne demek ? yerine getirme

İNFAZ isaf kılmak İS'AF ETMEK

yermek kelime anlamı nedir ne demek ? yermek

Eleştirmek Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek Kötülüklerini söylemek, zemmetmek Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek

Örnek :

Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar." S. F. Abasıyanık kov Yermek işi, zem

yergi kelime anlamı nedir ne demek ? yergi

taşlama hiciv satir Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir

Örnek :

Bize okuduğu yergilerde onun şahsına dokunur bir şey yoktu." Y. K. Karaosmanoğlu

yersel kelime anlamı nedir ne demek ? yersel

Yerle ilgili

yerleşke kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşke

Bir üniversitenin veya kolejin tüm binalarını ve tüm yerlerini kapsayan alan, kampüs Kent dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları Kampüs Kampus

yer sarsıntısı kelime anlamı nedir ne demek ? yer sarsıntısı

ZELZELE Deprem

yer bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? yer bilimi

arziyat jeoloji Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji, arziyat

yerleştirilme kelime anlamı nedir ne demek ? yerleştirilme

Yerleştirmek işi Yerleştirmek işine konu olmak Yerleştirme işine konu olmak

yerli malı kelime anlamı nedir ne demek ? yerli malı

Ülkede yetiştirilen veya üretilen sebze, meyve veya malların hepsi

yerel yönetim kelime anlamı nedir ne demek ? yerel yönetim

İl, belediye veya köy halkının buradaki ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları buradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare mülki idare mahalli idare

yerine kelime anlamı nedir ne demek ? yerine

Başkasının adına Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere Başkasının adına

Örnek :

Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı." H. Taner Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere

Örnek :

Bana haftalık yerine gündelik ver." R. N. Güntekin

yer sarmaşığı kelime anlamı nedir ne demek ? yer sarmaşığı

Gebre otugillerden, nemli yerlerde, duvar diplerinde yetişen bir bitki (Cleome)

yerpırarası kelime anlamı nedir ne demek ? yerpırarası

Aslankuyruğu

yerlem kelime anlamı nedir ne demek ? yerlem

Koordinat

yerdegezen kelime anlamı nedir ne demek ? yerdegezen

Yılan

yerlileşmek kelime anlamı nedir ne demek ? yerlileşmek

Bir yerde, bir ülkede çok uzun süre kalmış olmak Yerlileşmek işi

yerçekimi kelime anlamı nedir ne demek ? yerçekimi

Bkz. yerçekimi Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi

yergisel kelime anlamı nedir ne demek ? yergisel

satirik

yeralması kelime anlamı nedir ne demek ? yeralması

yıldızkökü gıgınız ebeli

yerbiçimbilim kelime anlamı nedir ne demek ? yerbiçimbilim

jeomorfoloji

yergici kelime anlamı nedir ne demek ? yergici

taşlamacı heccav Yerme huyu olan, yerme özelliği olan

yerözekçil kelime anlamı nedir ne demek ? yerözekçil

jeosantrik

yerfıstığı kelime anlamı nedir ne demek ? yerfıstığı

kikirik araşit Yer fıstığı (Arachis hypogaea), baklagiller (Fabaceae) familyasındantohumlarında %4560 oranında yağ, %2030 oranında protein, %18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içeren, özellikle yağ sanayi ve çerez yapımı başta olmak üzere, sapı kuru ot ve kabuğu da çeşitli şekillerde değerlendirilen değerli bir bitkidir Bu bitkinin eğlencelik olarak yenilen, yağı da çıkarılan tohumu Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi, araşit (Arachis hypogaea)

yerelleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? yerelleşmek

Yerel bir özellik kazanmak, yöreselleşmek, mahallîleşmek Yerelleşmek işi, yöreselleşme, mahallîleşme

yerilmiş kelime anlamı nedir ne demek ? yerilmiş

Yermek işine konu olmak, kötülenmek Yerilmek işi

yermumu kelime anlamı nedir ne demek ? yermumu

ozokerit

yerkürede kelime anlamı nedir ne demek ? yerkürede

Yer yuvarlağı

yeryuzu kelime anlamı nedir ne demek ? yeryuzu

CEBUB MEHD sahire RUYU ZEMİN Dünya Dünya

Örnek :

Hayat bitip cümle mahlukat yeryüzünden silinince kıyamet borusunu bu üfürecektir." H. Taner Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu Yer kabuğu

Örnek :

Nice güzel geldi geçti bu dünyadan / Böyle bir güzeli görmedi yeryüzü." F. Halıcı

yerleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? yerleştirmek

TARH döşemek Tam sırasında söylemek Vurmak Söz veya cevabı tam sırasında söylemek Yerleşmesini sağlamak, yerine koymak

Örnek :

Dışarıdaki pencereden veriyor, bu da raflara yerleştiriyor." M. Ş. Esendal Tokat, şamar vurmak

Örnek :

Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu." P. Safa Yerleşmesini sağlamak; yerine koymak Yerleştirmek işi Yurtlandırma, iskân

yerleşim yeri kelime anlamı nedir ne demek ? yerleşim yeri

meskûn mahâl

yer almak kelime anlamı nedir ne demek ? yer almak

yansımak

yerelması kelime anlamı nedir ne demek ? yerelması

Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus) Bu bitkinin besin olarak yararlanılan kök sapı badat helep gıgınız

yer elmasinin adi kelime anlamı nedir ne demek ? yer elmasinin adi

Yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bağ, bahçe, vadi gibi yerlerin adı

Sayfa başına dön