Insa kelime anlamı nedir ne demek " insa " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
  • Yapi kurma, yapi yapma, kurma
  • (düz yazi, şiir) Kaleme alma, yaziya dökme
  • Düz yazi, nesir
Not : Bu sayfa üzerinde insa kelime anlamı gösterilmektedir. insa kelime anlamı nedir ? insa ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca insa kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan insa kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( insa kelime anlamı nedir ne demek ? )

" insa " kelimesine benzer sonuçlar

insaniyetsiz kelime anlamı nedir ne demek ? insaniyetsiz

İnsanlığı olmayan, mürüvvetsiz

insaniyet kelime anlamı nedir ne demek ? insaniyet

İnsanlık insanlık, insan oluş İnsanlık, vicdanlılık. İnsana yakışır hâl ve durum

insanüstü kelime anlamı nedir ne demek ? insanüstü

İnsan gücünü ve yeteneklerini aşan, fevkalbeşer

Örnek :

Hasan, onun için isteklerine boyun eğilir, ölünceye kadar ayaklarının altında yaşamış, insanüstü bir erkekti." H. E. Adıvar İnsan gücünü ve yeteneklerini aşan, fevkalbeşer FEVKALBEŞER

insaniyetsizlik kelime anlamı nedir ne demek ? insaniyetsizlik

İnsaniyetsiz olma durumu

insansı kelime anlamı nedir ne demek ? insansı

İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit Maymunları ve insangilleri içine alan maymunlar alt takımı, insanımsılar, antropoitler

insansız kelime anlamı nedir ne demek ? insansız

İçinde insan bulunmayan

insafsız kelime anlamı nedir ne demek ? insafsız

İnsafı olmayan, vicdansız, imansız İnsafı olmayan, vicdansız, imansız

Örnek :

Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler." H. C. Yalçın

insanca kelime anlamı nedir ne demek ? insanca

İnsan bakımından İnsana yakışır biçimde, insanî İnsana yakışır biçimde, insani

Örnek :

İnsana insanca muamele etmek, Türk geleneğinde bir fevkaladelik sayılmazdı." S. Ayverdi. İnsan bakımından

insaflılık kelime anlamı nedir ne demek ? insaflılık

İnsaflı olma durumu

insancılık kelime anlamı nedir ne demek ? insancılık

Hümanizm İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, hümanizm, hümanizma Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağ'ın skolastik düşünüşüne karşı XlV.yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma

insanlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? insanlaşmak

İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak İnsanları maymunlardan ayıran evrim süreçlerinin hepsi

insafsızlık kelime anlamı nedir ne demek ? insafsızlık

İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık

insanı kelime anlamı nedir ne demek ? insanı

İnsana, insanlığa yakışan, insanca

Örnek :

Öteden beriden konuşabilirler, hatta biribirlerinin hâline insani bir alaka gösterebilirlerdi." R. N. Güntekin İnsana, insanlığa yakışan, insanca İnsana ait, insanla alâkalı

insan hali kelime anlamı nedir ne demek ? insan hali

Olabilir, hoş karşılamak gerekir

insafsizca kelime anlamı nedir ne demek ? insafsizca

İnsafsız bir biçimde, gaddarca

insafı kelime anlamı nedir ne demek ? insafı

Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adalet Merhamet "Acı, düşün" anlamında kullanılır merhamet ve adâlet dâiresinde hareket, hakîkatı kabul ve itiraf Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet Yaprak yaprak olma, lime lime olup dağılma DÂD

insancıllaşma kelime anlamı nedir ne demek ? insancıllaşma

İnsancıllaşmak işi İnsancıl duruma gelmek

insancıllaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? insancıllaşmak

İnsancıl duruma gelmek İnsancıllaşmak işi

insafli kelime anlamı nedir ne demek ? insafli

İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı

Örnek :

Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum." O. V. Kanık

insanlaşma kelime anlamı nedir ne demek ? insanlaşma

İnsanları maymunlardan ayıran evrim süreçlerinin hepsi İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak

insanımsı kelime anlamı nedir ne demek ? insanımsı

İnsana benzer yaratıklar, insansılar, antropoitler

insangiller kelime anlamı nedir ne demek ? insangiller

Fosil durumunda yaşayan insanı kapsayan familya

insan kurusu kelime anlamı nedir ne demek ? insan kurusu

Çok zayıf

insansever kelime anlamı nedir ne demek ? insansever

filantrop

insanlık hali kelime anlamı nedir ne demek ? insanlık hali

Olabilir, hoş karşılamak gerekir, insan hâli

insan sarrafı kelime anlamı nedir ne demek ? insan sarrafı

bakınız: adam sarrafı

insan müsveddesi kelime anlamı nedir ne demek ? insan müsveddesi

Bir insanda bulunması gerekli niteliklerden yoksun olan

insanlari kelime anlamı nedir ne demek ? insanlari

Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı Kişi, şahıs

Örnek :

O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." H. Taner Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse) İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı Bu türden olan canlı Belirsiz zamir gibi de kullanılır Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nev'i lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi, mânevi düşmanları ve niha (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenabı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş in çocuk ölümlü benibeşer ADAM ademoğlu İNS TABS enes nas NASUTİYÂN BENÎ BEŞER

insancı kelime anlamı nedir ne demek ? insancı

İnsancıl

insansılar kelime anlamı nedir ne demek ? insansılar

Maymunları ve insangilleri içine alan maymunlar alt takımı, insanımsılar, antropoitler İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit

insaniyetlilik kelime anlamı nedir ne demek ? insaniyetlilik

İnsanlığı olan, insan, mürüvvetli İnsanlığı olan, insan, mürüvvetli

Örnek :

Şöyle böyle derler amma, erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." R. N. Güntekin

insan evladı kelime anlamı nedir ne demek ? insan evladı

İyi insan, iyi kimse

insan coğrafyası kelime anlamı nedir ne demek ? insan coğrafyası

Beşerî coğrafya

insaniçincilik kelime anlamı nedir ne demek ? insaniçincilik

İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm

insanoglu kelime anlamı nedir ne demek ? insanoglu

beni beşer İnsan, âdemoğlu İnsan, âdemoğlu

Örnek :

Ne kadar küçük olursa olsun, insanoğlu daha o yaştan çıkarını, içgüdüsü ile, aklı ile çok iyi bilir." H. Taner

insanlar kelime anlamı nedir ne demek ? insanlar

nas NASUTİYÂN BENÎ BEŞER enes İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı Belirsiz zamir gibi de kullanılır Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse) Bu türden olan canlı Kişi, şahıs

Örnek :

O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." H. Taner (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenabı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nev'i lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi, mânevi düşmanları ve niha çocuk ölümlü in İNS adam benibeşer TABS ademoğlu

insanlik kelime anlamı nedir ne demek ? insanlik

İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma beşeriyet İnsanların tümü. İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi

Örnek :

Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir." R. N. Güntekin. İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma

Örnek :

Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler." Y. K. Karaosmanoğlu İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi Bütün insanları içine alan varlık insaniyet

insan topluluğu kelime anlamı nedir ne demek ? insan topluluğu

maşer UM'UME VA'VA' parti SEVİLE kitle LÜM'A CEFALE GAİR KANİB KÜBKÜBE fırka

insan hakları kelime anlamı nedir ne demek ? insan hakları

HUKUKU BEŞER

insaat kelime anlamı nedir ne demek ? insaat

Yapmak işi, yapım Yapı, yapı işleri

Örnek :

Arsalar satıldıktan sonra inşaat başladı." H. Taner Yapma işi, yapım Yapı, yapı işleri Yapmak, inşa etmek Yapı. Bina ve gemi yapımıyla alâkalı işler

insancıl kelime anlamı nedir ne demek ? insancıl

İnsancılık yanlısı olan, hümanist İnsan seven. İnsanla ilgili

Örnek :

Böylesi bir yaklaşım arzusunu sarmalayacak insancıl birikimden yoksundum." Ç. Altan. İnsana değer veren

Örnek :

İşte o gün hocamızın yine insancıl bir yanını keşfetmiştik." H. Taner. İnsancılık yanlısı olan, hümanist İnsana değer veren İnsanla ilgili İnsan seven insancı hümanist

insaallah kelime anlamı nedir ne demek ? insaallah

Allah izin verirse. Allah nasibederse (meâlindedir). (Bak: Tabii

insan beyni kelime anlamı nedir ne demek ? insan beyni

emik

insat kelime anlamı nedir ne demek ? insat

Meşhur olma Beli bükülenin beli doğrulması İnfial vezninde, nidâ eden kimseye icabet etme Gizlenerek gitme (İnsiyat) Susup dinleme, susma

insanler kelime anlamı nedir ne demek ? insanler

İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı, Belirsiz zamir gibi de kullanılır, Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı, Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse), Bu türden olan canlı, Kişi, şahıs

Örnek :

O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." H. Taner, (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenabı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş, Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nev'i lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi, mânevi düşmanları ve niha, çocuk, ölümlü, in, İNS, adam, benibeşer, TABS, ademoğlu, enes, nas, NASUTİYÂN, BENÎ BEŞER,

insane kelime anlamı nedir ne demek ? insane

enes, İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı, Belirsiz zamir gibi de kullanılır, Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı, Bu türden olan canlı, Kişi, şahıs

Örnek :

O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." H. Taner, Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse), (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenabı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş, Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nev'i lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi, mânevi düşmanları ve niha, in, çocuk, ölümlü, benibeşer, adam, İNS, TABS, ademoğlu,

insan kelime anlamı nedir ne demek ? insan

Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akil ve düşünme yetenegi olan en gelişmiş canli // Bu türden olan canli // Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse) // Belirsiz zamir gibi de kullanlilir

insanoğlu kelime anlamı nedir ne demek ? insanoğlu

Insan, ademoglu

insancil kelime anlamı nedir ne demek ? insancil

Insan seven // Insanla ilgili // Insana deger veren // Insancilik yanlisi olan, hümanist

insanlık kelime anlamı nedir ne demek ? insanlık

Bütün insanları içine alan varlık // İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi // İnsanın degerini, sayginligini veren öz, insana yaraşir yaşama ve düşünme ilkesi // Insani sevme, insan sevgisi, insancil olma

" insa " kelimesi içeren ata sözleri

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır), (Tatlı dil Ata Sözü Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır), (Tatlı dil

yılanı deliğinden çıkarır). Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarır, kötü davranıslara sürükler. Tatlı dil, azgın düsmanı bile yola getirir.

Aç ayı oynamaz. Ata Sözü Aç ayı oynamaz.

Kendisiyle kazanç sağladığınız hayvan ya da insaın doyurmalısınız ki görevlerini yapabilsinler.

Aç doymam, tok acıkmam sanır. Ata Sözü Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Aç insan, yeterinden çok yiyecek ister. Tok insan da kendisine yiyecek sey gerek değil gibi davranır. Sözgelisi yoksul kisi, kazandıkça daha kazanmaya çalısır. Varlıklı kisi ise durumunun sürüp gideceğini sanır da kazanç yollarına basvurmaz. Dahası, elindekini de savurur.

Aç elini kora sokar. Ata Sözü Aç elini kora sokar.

Aç insan, yiyeceğini sağlamak için kendisini tehlikeye atmaktan çekinmez.

Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. Ata Sözü Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.

Yoksulluk insanı öldürmez ama, türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır. Krs. Borçlu ölmez...

Adam adamdır, olmasa da pulu; esek esektir, olmasa da çulu (atlastan olsa çulu). Ata Sözü Adam adamdır, olmasa da pulu; esek esektir, olmasa da çulu (atlastan olsa çulu).

Dnsanın değeri zengin olmakla artmaz. Yoksulluk da insanın değerini azaltmaz. Öte yandan değersiz insan kılık kıyafetle değer kazanmaz. Nasıl ki çulu olmayan esek, esek olmaktan çıkmaz.

Adam adamın seytanı. Ata Sözü Adam adamın seytanı.

Bkz. Dnsan insanın seytanıdır.

Adam (insan) eti (yükü) ağırdır. Ata Sözü Adam (insan) eti (yükü) ağırdır.

Bkz. Dnsan eti (yükü) ağırdır:

Adamın iyisi alısveriste belli olur. Ata Sözü Adamın iyisi alısveriste belli olur.

Birçok insanlar çıkarları için ahlak dısı davranıslarda bulunmaktan çekinmezler. Böyle davranıslara en çok alısveriste rastlanır. Bir kimse alısveris sırasında yalan söylemez, hile yapmaz, buna benzer ahlak dısı davranıslara sapmazsa iyi insan olduğunu göstermis olur.

Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola. Ata Sözü Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.

Toplum içinde her kisinin bir değeri vardır. Değer verilmeyen kisiler sadece zügürtlerdir.

Adamın yere bakanından, suyun sessiz (yavas) akanından kork (Suyun yavas akanından, Ata Sözü Adamın yere bakanından, suyun sessiz (yavas) akanından kork (Suyun yavas akanından,

insanın yere bakanından kork). Düsünce ve duygularını açıga vurmayan sessiz insan, yavas yavas akan suya benzer: Derin ve tehlikelidir.

Adam (adamın iyisi) is basında belli olur. Ata Sözü Adam (adamın iyisi) is basında belli olur.

Bir insanın gerçek değeri, is basında gösterdiği yeterlik ve basarı ile, çevresindekilere karsı davranısıyla ölçülür.

Adam kıymetini adam bilir. Ata Sözü Adam kıymetini adam bilir.

Bkz. Dnsan kıymetini insan bilir.

Adam olana bir söz yeter. Ata Sözü Adam olana bir söz yeter.

Kendisine bir sey yaptırmak istediğimiz, ya da bir öğüt verdiğimiz kimse anlayıslı bir kisi ise bir kez söylemekle o isi yapar, öğüdü dinler. Dstediğimizi yapmayıp bizi döne döne söylemek zorunda bırakan kimsenin insanlık niteliği eksiktir.

Adam (insan) yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile. Ata Sözü Adam (insan) yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile.

Kisi, her girisiminde basarılı olmayabilir, yanılmıs olur. Ama yeni girisimlerinde eski hatalara düsmeyecek deneyimler kazanmıs olacağından basarma sansı artar.

Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür. Ata Sözü Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür.

Hiçbir destek sürekli olmaz. Bunun için insan yapacağı iste baskalarının desteklemesine güvenmemeli, yalnız kendi gücüne dayanmalıdır.

Ağacı kurt, insanı dert yer. Ata Sözü Ağacı kurt, insanı dert yer.

Kurt, ağacı nasıl içinden yiyerek çürütürse dert ve üzüntü de insanı öylece hırpalar, yıpratır.

Ağaç, meyvesi olunca basını asağı salar. Ata Sözü Ağaç, meyvesi olunca basını asağı salar.

Faydalı eser veren, erdem ve bilgi ile donanmıs olan insan, kimseye yüksekten bakmaz, alçakgönüllü olur.

Ağaç yas iken eğilir. Ata Sözü Ağaç yas iken eğilir.

Çocuklar küçük yasta kolay eğitilir. Büyük insan kolay kolay eğitilemez.

Akça akıl öğretir, don yürüyüs. Ata Sözü Akça akıl öğretir, don yürüyüs.

Bol olanaklar, insanların iyi islere girismesini kolaylastırır, yol yordam öğrenmesine yardım eder: Parası çok olan kisi, baskalarının aklından geçirmediği güzel isler yapar. Kılıksız olduğu için eskiden topluluk içinde kısıla büzüle yürüyen kimse de giyimli kusamlı olduğu zaman dikkati çekecek kadar güzel yürür.

Sayfa başına dön