Sef kelime anlamı nedir ne demek " sef " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
  • Yetki ve sorumlulugu olan, yöneten kimse
  • Önder, lider
  • Baş, yönetici durumda bulunan
Not : Bu sayfa üzerinde sef kelime anlamı gösterilmektedir. sef kelime anlamı nedir ? sef ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca sef kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan sef kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( sef kelime anlamı nedir ne demek ? )

" sef " kelimesine benzer sonuçlar

sefire kelime anlamı nedir ne demek ? sefire

Elçi karısı Bayan elçi

sefarethane kelime anlamı nedir ne demek ? sefarethane

f. Sefirlik, elçilik. Elçilik konağı Elçilik

sefillik kelime anlamı nedir ne demek ? sefillik

NEZALE Alçaklık Yoksulluk

sefirlik kelime anlamı nedir ne demek ? sefirlik

Elçilik

seferber kelime anlamı nedir ne demek ? seferber

Sefere hazırlık içinde olan asker ve bu askerin durumu f. Harbe hazırlık hali harbe hazırlık hâli Savaşa hazırlanmış veya girmiş (askerî birlik)

seff kelime anlamı nedir ne demek ? seff

İlâcı toz haline getirme Toz haline getirilmiş ilâç Ahzetmek, almak Yapmak Dokumak

sefilane kelime anlamı nedir ne demek ? sefilane

Sefilce, sefil gibi

sefn kelime anlamı nedir ne demek ? sefn

Kazık Yutmak Timsah derisi gibi olan sert deri Keser

sefere kelime anlamı nedir ne demek ? sefere

Yazıcılar

seferlik kelime anlamı nedir ne demek ? seferlik

Defa, kez Herhangi bir defaya yetecek miktarda

sefer tası kelime anlamı nedir ne demek ? sefer tası

Yemek taşımakta kullanılan ve birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplar veya bunlardan her biri

seferî durum kelime anlamı nedir ne demek ? seferî durum

Yolculuk dolayısıyla namaz ve oruz ibadetinden izinli olma Savaş ortamı

sefirler kelime anlamı nedir ne demek ? sefirler

SÜFERA Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur Büyükelçi Elçi Islık sesi Elçi

Örnek :

Bu sefirlerin ... kambiyo işlerinde mühim rolleri var." P. Safa

sefihler kelime anlamı nedir ne demek ? sefihler

Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını düşüncesizce harcayan Zevk ve eğlenceye düşkün. Sefahete düşmüş. Malını düşünmeden harcayan Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı helâl olmayan zevk ve eğlencelere düşkün, sefâlete düşmüş kimse Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı

Örnek :

İçer, kumar oynar, başına bir sürü sefih insan toplardı." H. E. Adıvar

sefinenin kelime anlamı nedir ne demek ? sefinenin

Gemi Göğün güney yarım küresinde bir burç adı Çeşitli mevzulara dair kitap

sefihane kelime anlamı nedir ne demek ? sefihane

f. Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak Alçakçasına

sefa kelime anlamı nedir ne demek ? sefa

Eğlence, zevk, neşe Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa Eğlence, zevk, neşe

Örnek :

Beni tam manasıyla mesut eden de asıl bu çeşit tatil sefalarıydı." Y. K. Karaosmanoğlu Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma

sefaretname kelime anlamı nedir ne demek ? sefaretname

Sefaretnâme, özellikle Osmanlı Devleti döneminde, bir dış merkeze sefir (elçi) olarak atanan kişinin, döneminin siyaset ve diplomasisine, ve bu arada da sefirlik görevinde bulunduğu şehrin ve ülkenin güncel hayatına ilişkin izlenim ve görüşlerini kitap şeklinde bir araya getirdiği eserdir. En tanınmış örnekleri Yirmisekiz Mehmed Çelebi ve Ahmed Resmi Efendi'nin sefaretnâmeleridir. Gözlem ve edebiyat yönünden ziyade, üstlenilmiş görev üzerinde yoğunlaşmış rapor özelliği olanlar "takrir" şeklinde anılırlar. Ait oldukları dönem hakkında verdikleri bilgilerin günümüz bakış açısının oluşturulmasına sağladığı katkının yanısıra, sefaretname ve takrirlerin 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin reform arayışları süreci içinde kaydadeğer bir tarihi önem de arzetmişler, bu arayışlara kaynak oluşturmuşlardır

Sefahet kelime anlamı nedir ne demek ? Sefahet

(Sefeh) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük. Akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazzı nefs için masraf etmek, zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlük; akılsızlık edip sonunu düşünmeden, nefsinin lezzet alması için masraf etmek,

sefile kelime anlamı nedir ne demek ? sefile

Mc: Fâhişe. Namussuz kadın,

sefin kelime anlamı nedir ne demek ? sefin

Baş, yönetici durumda bulunan, Önder, lider, Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse, Baş, yönetici durumda bulunan

Örnek :

Şef garson şarabı övünce heveslendim." T. Buğra, Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. Önder, lider,

seferden kelime anlamı nedir ne demek ? seferden

Muharebe. Harb. Muharebeye hazır bulunma hali, Fık: Muayyen bir mesafeye gitmek. Bak: Mukim, Yolculuk, Def'a, kerre, POSTA, SEYH, bakınız: safer, Kez, yol, defa, Yolculuk

Örnek :

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden / Nice seneler geçti dönen yok seferinden." Y. K. Beyatlı, Genellikle yurt dışına yapılan askerî harekât, savaşa gitme, savaş, Kez, yol, defa

Örnek :

Bu sefer ben söylüyorum, tekrar ediyorum." R. H. Karay,

sefr kelime anlamı nedir ne demek ? sefr

Yavaş yürüyen deve, Eyer kuskunu, Deve ferci, Arslan,

sefid kelime anlamı nedir ne demek ? sefid

(Sepid) f. Ak, beyaz,

Seferî kelime anlamı nedir ne demek ? Seferî

Seferde Olan, Misâfir, Yolcu.

Seferîlik kelime anlamı nedir ne demek ? Seferîlik

Senenin Kısa Günlerinde Insan Veya Deve Yürüyüşü Ile Üç Günde Gidilecek Yere Gitmeyeniyet Ederek Bulunduğu Yerin Kenar Evlerinin Dışına Çıkmak.

Sefîh kelime anlamı nedir ne demek ? Sefîh

Malını Dînin Ve Aklın Uygun Görmediği Yere Harc Eden, Aklı Az Olan.

Sefahat kelime anlamı nedir ne demek ? Sefahat

Sefihlik Durumlari, Bayaği Yaşantilar, Zevk Ve Eğlenceye Düşkünlük Durumlari.

Sefain kelime anlamı nedir ne demek ? Sefain

Sefinenin Çoğuludur; Gemiler, Deniz Taşitlari.

Sefalet kelime anlamı nedir ne demek ? Sefalet

Sefil Olma Hali. Yoksulluk, Fakirlik Içinde Yaşama.

Sefaret kelime anlamı nedir ne demek ? Sefaret

Elçilik. Elçilik Evi, Yabanci Temsilciliğin Bulunduğu Yer.

Sefaret Memurlari kelime anlamı nedir ne demek ? Sefaret Memurlari

Elçilikte Bulunan Ve Elçi Emrinde Çalişan Diplomatik Ve Teknik Niteliği Haiz Memurlar, Idârî Görevliler.

Sefeh kelime anlamı nedir ne demek ? Sefeh

Düşkün, Sefihçe Yaşayan, Düşkün Bir Hayat Sürenin Durumu. Malini Nasil Kullanacağini Bilmeyenin Durumu. Bu Durum Kişinin Ehliyetinin Kisitlanmasina Sebeb Olur. Vesâyet Altina Alinir. Çoğulu Sefahât Dir Düşkünlükler.

Sefer kelime anlamı nedir ne demek ? Sefer

Yolculuk, Savaş Durumu, Savaşa Çikma, Yola Çikma Hali, Müslümanlikta Bir Kisim Ibâdetlerin Ve Işlerin Yapilmasinda Sefer'in Etkisi Vardir. Ya Ibâdeti Erteletir Ya Da Kolayliğina Sebebdir. Hanefîlere Göre Bir Kimsenin Seferde Sayilabilmesi Için Üç Gün Ve Üç Gecelik Bir Mesafeye Zamanin Mutad Binit Vasitasi Ile Gitmesi Halidir. Meselâ Günde 6 Saat Gidip, Dinlenme, Ertesi Gün 6 Saat Gidip Tekrar Dinlenme Ve 6 Saat Gidip Dinlenme Şeklinde Olabilir Ki, Toplam 18 Saatlik Bir Yere Zamanin Mutad Binit Vasitasi Ile Gitmek Durumu Sefer Sayilir. Binit Vasitalari Da Kendi Güzergâhina Göre Değişir. Meselâ Karada Otobüs, Normal Seyreden Taksi, Tren .Yolunda Normal Seyreden Trenler, Havada Ise Uçaktir. Diğer Mezheblere Göre Sefer Durumu; Mesâfeye Göre Belirlenmektedir Ki, O Da Yaklaşik 80-90 Km. Kadarlik (Üç Konaklik) Bir Mesâfedir. Hanefiler Zamana, Diğerleri Ise Mesafeye Itibar Etmişlerdir Ve Her Iki Görüşün De Hadislerden Delilleri Vardir. Seferde Olan Kimseye Seferî Denir Ki, Yolcu Demektir. Sefer Halinde Namazin Farzlarindan Bir Kismi Kisaltilir, Oruç Tutma Ertelenir, Mesh Süresi Uzar Vs. Ancak Bir Kimse Için Hazerî Olmak Asildir. Seferîlik Bir Istisnâdir. Ibâdetlerde Kuşku Halinde Asil Kural Ne Ise Ona Başvurulur. Bu Nedenledir Ki, Bir Kimse Seferî Miyim Değil Miyim? Diye Kuşku Duysa O Zaman Ibâdetlerini Seferde Değilken (Mükimken) Nasil Yapiyor Işe Yine Öyle Yapmaya Devam Eder. Zira Seferî Bir Kimse Mukim Gibi Ibâdet Yapsa Geçerli Ama Bir Kimse Seferî Değilken Namazi Seferîyim Diyerek Kilsa O Namazi Geçerli Değildir. Az Önce De Belirtildiği Gibi Kişi Için Asil Olan Mükîmliktir, Hazarîliktir.

Seferber Olmak kelime anlamı nedir ne demek ? Seferber Olmak

Sefer Üzere Olmak, Bir Iş Için Bütün Imkânlari Sergilemek, Büyük Küçük, Insan Eşya Herkesi Yola Koymak, Eli-Kolu Sivamak.

Seferberlik kelime anlamı nedir ne demek ? Seferberlik

Bir Ülkeye Yönelik Tehlikeye Karşi Devletin Asker Ve Sair Güç Ve Kuvvetlerini Harekete Geçirmesi, Savaş Ihtiyaçlarini Karşilamak Üzere Hazirliklari Yapilip Yola Koyulmasi. Bu Da Ülke Genelinde Olursa Buna Umumî Seferberlik, Bir Yörede Olursa Buna Da Hususi Seferberlik Denilir. Seferberlik Halinde Kişi Ve Kamu Haklarinda Bir Kisim Kisitlamalar Yapilir. Hak Ve Hürriyetler Normal Zamandaki Gibi Kullanilmaz. Ay Md. 15.

Seferberlik Hali Veya Seferberlik Durumu kelime anlamı nedir ne demek ? Seferberlik Hali Veya Seferberlik Durumu

Seferberlik Işlerinin Sürdürüldüğü Durum. Bu Işlerin Başladiği Andan Sona Erişine Kadar Geçen Zaman. Olağanüstü Uygulamanin Sözkonusu Olduğu Durum.

Seferi kelime anlamı nedir ne demek ? Seferi

Yolcu Kimse, Sefere Çikan Kimse. Bunun Da Kim Olduğu Sefer Maddesinde Açiklanmiştir.

Sefih kelime anlamı nedir ne demek ? Sefih

Zevk Ve Eğlence Düşkünü Kimse, Düşük Hayat Süren, Yaşayişi Muntazam Olmayan, Ömrü Içki-Işretle Geçen Kimse.

Sefil kelime anlamı nedir ne demek ? Sefil

Perişan, Sikintili, Maddî Imkânsizliklar Içerisinde Kivranan, Düşkün Hayat Süren.

Sefine kelime anlamı nedir ne demek ? Sefine

Gemi. Çoğulu Sefâindir; Gemiler, Deniz Taşitlari.

Sefir kelime anlamı nedir ne demek ? Sefir

Elçi, Yabanci Ülke Temsilcisi, Yabanci Misyon Şefi. Çoğulu Süferâdir; Elçiler, Yabanci Temsilciler.

sefiri kebir kelime anlamı nedir ne demek ? sefiri kebir

büyükelçi.

sefertası, -nı kelime anlamı nedir ne demek ? sefertası, -nı

yemek taşımakta kullanılan ve birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplar takımı ya da bunlardan her biri.

sefertası gibi kelime anlamı nedir ne demek ? sefertası gibi

her katında birer odası olan (yüksek ev).

seferberlik ilan etmek kelime anlamı nedir ne demek ? seferberlik ilan etmek

bir ülkenin kara, hava, deniz kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirmek için gerekli duyuruyu yapmak.

seferber etmek kelime anlamı nedir ne demek ? seferber etmek

bir iş, bir amaç için bütün olanakları kullanmak.

sefasını sürmek kelime anlamı nedir ne demek ? sefasını sürmek

bir durumun getirdiği, sağladığı olanaklardan yararlanmak.

sefaret, -ti kelime anlamı nedir ne demek ? sefaret, -ti

elçinin görevi. // elçinin orunu, °sefarethane.

sefalet, -ti kelime anlamı nedir ne demek ? sefalet, -ti

yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı.

" sef " kelimesi içeren ata sözleri

Ana besler hurmayla, eloğlu karsılar yarmayla. Ata Sözü Ana besler hurmayla, eloğlu karsılar yarmayla.

Her anne, çocuğunu büyük bir sefkat ve özenle nazlı olarak yetistirir. Çocuk topluma karısınca yasamın ve çevresinin insafsızlıklarıyla karsılasır. (Yarma: Kalın kesilmis odun).

Atın ölümü arpadan olsun. Ata Sözü Atın ölümü arpadan olsun.

Kimi kisilerin felsefesi sudur: Sevdiğim yiyecekleri tıka basa yiyeyim de hasta olursam olayım, dahası, ölürsem öleyim.

Kalendere kıs geliyor demisler, titremeye hazırım diye cevap vermis. Ata Sözü Kalendere kıs geliyor demisler, titremeye hazırım diye cevap vermis.

Yasamanın felsefesine eren kisi, en sevimsiz, dahası rahatsız durumları bile hos karsılar. Krs. Abdala kar yağıyor demisler...

Lokma karın doyurmaz, sefkat artırır. Ata Sözü Lokma karın doyurmaz, sefkat artırır.

Bir kimseye ziyafet çekmek, ya da armağan vermek, onun karnını doyurduğu, bir gereksemesini karsıladığı için değil, aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir.

Teyze, ana yarısıdır. Ata Sözü Teyze, ana yarısıdır.

Teyze, yeğenine annesi gibi sevgi, sefkat gösterir. Onunla yakından ilgilenir.

Sayfa başına dön