Yeni Hisse Pazari kelime anlamı nedir ne demek " Yeni Hisse Pazari " kelime anlamı

Hisse Senetleri Borsa'da Işlem Gören Şirketlerin Sermâye Artirimlarinin Bir Hesap Dönemi Içinde Temettü Ödemesinden Önce Gerçekleşmesi Durumunda, Üzerinde Geçmiş Yil Temettü Kuponu Bulunmayan "Yeni" Hisse Senetlerinin, Temettünün Ödenmeye Başladiği Ilk Güne Kadar Geçici Süre Ile Işlem Gördüğü Pazardir.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Yeni Hisse Pazari kelime anlamı gösterilmektedir. Yeni Hisse Pazari kelime anlamı nedir ? Yeni Hisse Pazari ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Yeni Hisse Pazari kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Yeni Hisse Pazari kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Yeni Hisse Pazari kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Yeni Hisse Pazari " kelimesine benzer sonuçlar

yenilenme kelime anlamı nedir ne demek ? yenilenme

kabuk değiştirme rejenerasyon Yenilenmek işi Bir iş bir kez daha yapılmak, tekrarlanmak Bir şeyin yerine yenisi konulmak

yenileştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? yenileştirmek

Yenileşmesini sağlamak Yenileştirmek işi

yenilik korkusu kelime anlamı nedir ne demek ? yenilik korkusu

Her değişiklikten, her yenilikten ürkme hastalığı

yenilenmek kelime anlamı nedir ne demek ? yenilenmek

Bir iş bir kez daha yapılmak, tekrarlanmak Bir şeyin yerine yenisi konulmak kabuk değiştirme rejenerasyon Yenilenmek işi

yenice kelime anlamı nedir ne demek ? yenice

Oldukça yeni

Örnek :

Bir yenice deyiş, bir tatlı esin / Aydınlık günlerin müjdesi sesin." F. Halıcı. (yeni'ce) Zaman için, yakın günlerde

Örnek :

Avrupa'da hukuk tahsil etmiş, yenice mebus intihap edilmiş gençlerden biri söz istedi." M. Ş. Esendal Zaman için, yakın günlerde Oldukça yeni

yenilemek kelime anlamı nedir ne demek ? yenilemek

Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak

Örnek :

Fatih Sultan Mehmet onu onarttığı gibi, III. Murat da 1582 yılında yenilemiştir." S. Birsel Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek TECDİT Yenilemek, yeniden yapma işi

Örnek :

Biraz sonra kadın, kucağında tabaklar, şişeler, bardak ve kadehlerle geldi, sofrayı yenilemeye başladı." Y. K. Karaosmanoğlu Yenilemek, yeniden yapmak işi

yeniden başlamak kelime anlamı nedir ne demek ? yeniden başlamak

SERAĞAZ

yeni baştan kelime anlamı nedir ne demek ? yeni baştan

Baştan başlayarak, yeniden

yenilikçi kelime anlamı nedir ne demek ? yenilikçi

Yenilikten yana olan

yenileşmek kelime anlamı nedir ne demek ? yenileşmek

Yeni bir durum almak, yenilik kazanmak, yeniliğe uymak Yeni bir durum almak, yenilik kazanmak, yeniliğe uymak

Örnek :

Her şey bize o kadar âdetimizin dışında gelirdi ki, hayatımız yenileşmiş ve biz gençleşmiş oluruz." A. Ş. Hisar Yenileşmek işi

yeniden canlanma kelime anlamı nedir ne demek ? yeniden canlanma

İSTİADE

yenilenmiş kelime anlamı nedir ne demek ? yenilenmiş

MÜCEDDET

yenilikçilik kelime anlamı nedir ne demek ? yenilikçilik

Yenilikçi olma durumu

yenilikten kelime anlamı nedir ne demek ? yenilikten

Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği

Örnek :

İstanbul'da arabacı, dülger, demirci olmuş, köye her yeniliği o getirmiştir." H. E. Adıvar

yenilgiyi kelime anlamı nedir ne demek ? yenilgiyi

hezimet Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme

Örnek :

Neden yenilgiyi kabul edip çekilmiyorsun?" M. Yesarî Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet

yenilme kelime anlamı nedir ne demek ? yenilme

Yenilmek (I,II) işi Yenilmek (I, II) işi mağlûp olmak alt olmak mağlüp olmak mat olmak Yemek işi yapılmak veya yemek işine konu olmak Yeme işi yapılmak veya yeme işine konu olmak Oyun, yarış, savaş gibi olaylarda karşısındakinden aşağı durumda kalmak, kaybetmek, mağlup olmak Güçsüz, çaresiz kalmak, mağlup olmak

Örnek :

Fakat yenildiklerini kabul etmiyorlar." Y. K. Karaosmanoğlu Güçsüz, çaresiz kalmak, mağlûp olmak

yenilip kelime anlamı nedir ne demek ? yenilip

mağlûp olmak alt olmak mağlüp olmak mat olmak Yemek işi yapılmak veya yemek işine konu olmak Yeme işi yapılmak veya yeme işine konu olmak Oyun, yarış, savaş gibi olaylarda karşısındakinden aşağı durumda kalmak, kaybetmek, mağlup olmak Güçsüz, çaresiz kalmak, mağlup olmak

Örnek :

Fakat yenildiklerini kabul etmiyorlar." Y. K. Karaosmanoğlu Güçsüz, çaresiz kalmak, mağlûp olmak Yenilmek (I,II) işi Yenilmek (I, II) işi

yeniçeriler kelime anlamı nedir ne demek ? yeniçeriler

Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 'de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı Bu asker sınıfından olan er Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla 1362 'de kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının 1826'da kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı

yeniden yapilanma kelime anlamı nedir ne demek ? yeniden yapilanma

Bir kurumu, kuruluşu veya işletmeyi personel ve çalışma düzeni bakımından yeni bir yapıya kavuşturma

yeniceri agası kelime anlamı nedir ne demek ? yeniceri agası

Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı

yeniçeri ocağı kelime anlamı nedir ne demek ? yeniçeri ocağı

Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş

yeni yil kelime anlamı nedir ne demek ? yeni yil

nevsal yeni sene Yaşanılan yıldan bir sonraki yıl

yeni ay kelime anlamı nedir ne demek ? yeni ay

Ayça, hilâl

yenile kelime anlamı nedir ne demek ? yenile

Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak

Örnek :

Fatih Sultan Mehmet onu onarttığı gibi, III. Murat da 1582 yılında yenilemiştir." S. Birsel

yenidir kelime anlamı nedir ne demek ? yenidir

cedit GICIR BİD' nev acar Biraz önce, çok zaman geçmeden O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan; değişik İşe henüz başlamış En son edinilen. İşe henüz başlamış. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan Tanınmayan, bilinmeyen Daha öncekilerden farklı olan En son edinilen Biraz önce, çok zaman geçmeden

Örnek :

Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı." Ç. Altan Kullanılmamış olan

yeni bahar kelime anlamı nedir ne demek ? yeni bahar

Meyveleri baharat olarak kullanılan bir sıcak bölge bitkisi Mersingillerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki Bu bitkinin olgunlaştıktan sonra kurutulup bahar olarak kullanılan meyvesi Mersingillerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki (Pimenta officinalis)

yeni dünya kelime anlamı nedir ne demek ? yeni dünya

Amerika ana karası Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçiminde karavan Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top Bu ağacın erik büyüklüğündeki, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve mayhoş yemişi Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)

yenilgiler kelime anlamı nedir ne demek ? yenilgiler

hezimet, Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme, Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme

Örnek :

Neden yenilgiyi kabul edip çekilmiyorsun?" M. Yesarî, Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet,

Yeniceri kelime anlamı nedir ne demek ? Yeniceri

Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri, Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 'de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı, Bu asker sınıfından olan er, Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla 1362 'de kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının 1826'da kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı,

yeni çıkmaya başlamış ekin kelime anlamı nedir ne demek ? yeni çıkmaya başlamış ekin

firez,

yenidünya kelime anlamı nedir ne demek ? yenidünya

Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçiminde karavan, Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top, Bu ağacın erik büyüklüğündeki, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve mayhoş yemişi, Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica), Amerika ana karası,

yeniden kelime anlamı nedir ne demek ? yeniden

Gene, yine, bir daha, tekrar, Gene, yine, bir daha, tekrar

Örnek :

Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi." Y. K. Karaosmanoğlu,

yeni dunya kelime anlamı nedir ne demek ? yeni dunya

Amerika ana karası,

yeniçeri başlığı kelime anlamı nedir ne demek ? yeniçeri başlığı

börk,

Yeniden Değerleme kelime anlamı nedir ne demek ? Yeniden Değerleme

Ortakliklarin Aktiflerinde Kayitli Bulunan Ve Amortismana Tabi Maddi Duran Varliklarinin Enflasyon Sebebiyle Elde Etme Maliyeti Ile Piyasa Değeri Arasinda Oluşan Farkin Bilançolarin Sağlikli Bir Şekilde Değerlendirilmesi Amaciyla Maliye Bakanliği Tarafindan Her Yil Açiklanan Oranlar Dahilinde Değerinin Yükseltilmesidir.

Yenileme kelime anlamı nedir ne demek ? Yenileme

Tecdid, Eski Bir Borcun Yeni Bir Borç Ilişkisi Ile Ortadan Kalkmasi. Eski Sözleşmenin Yeniden Bir Daha Yapilmasi Suretiyle Eski Sözleşmeyi Ortadan Kaldirma.

Yenilik Doğuran Hak kelime anlamı nedir ne demek ? Yenilik Doğuran Hak

Inşâî Hak Da Denilir. Yeni Bir Hukukî Ilişki Meydana Getiren Veya Eski Bir Ilişkiyi Kaldiran Ya Da Mahiyetini Değiştiren Hak. Meselâ Boşanma, Şuf'â Hakki, Fesh-I Ihbar Vs. Gibi.

yeni kelime anlamı nedir ne demek ? yeni

Kullanilmamiş olan // Oluş veya çikişindan beri çok zaman geçmemiş olan // En son edinilen // Işe henüz başlamiş // O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan; degişik // Taninmayan, bilinmeyen // Daha öncekilerden farklı olan // Biraz önce, çok zaman geçmeden

yenilik kelime anlamı nedir ne demek ? yenilik

Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelligi // Eskimiş, zararli veya yetersiz sayilan şeyleri yeni, yararli ve yeterli olanlariyla degiştirme, teceddüt

yenilmek kelime anlamı nedir ne demek ? yenilmek

Yemek işi yapilmak veya yemek işine konu olmak

yenilgi kelime anlamı nedir ne demek ? yenilgi

Bir savaşta, yarişmada kaybetme, yenilme, maglubiyet, hezimet // Bir işte, bir ugraşta başarisizliga ugrama, kaybetme

yeniyetmelik kelime anlamı nedir ne demek ? yeniyetmelik

çocuklukla yetişkinlik arasındaki dönem, ergenlik.

yeniyetme kelime anlamı nedir ne demek ? yeniyetme

yeniyetmelik çağında olan kimse, ergen.

yenişmek kelime anlamı nedir ne demek ? yenişmek

birbirini yenmek.

yenişme kelime anlamı nedir ne demek ? yenişme

yenişmek eylemi.

yenişememek kelime anlamı nedir ne demek ? yenişememek

birbirini yenememek, birbirine üstün gelememek.

yenişememe kelime anlamı nedir ne demek ? yenişememe

yenişememek eylemi.

yenirce kelime anlamı nedir ne demek ? yenirce

hlk. gittikçe genişleyen yara. // kemik ve diş dokusunun harap olması durumu. // frengi.

yenilmezlik kelime anlamı nedir ne demek ? yenilmezlik

yenilgiye uğramama, alt edilmeme durumu.

yenilmez kelime anlamı nedir ne demek ? yenilmez

yenilgiye uğramayan, alt edilmeyen.

Sayfa başına dön