Suç kelime anlamı nedir ne demek " Suç " kelime anlamı

Cürüm, Hukuk Kurallarina Aykiri Olarak Yapilan Ve Hukuk Kurallarinda Yer Alan Bir Yaptirimla Cezalandirilan Hareket Tarzi.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Suç kelime anlamı gösterilmektedir. Suç kelime anlamı nedir ? Suç ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Suç kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Suç kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Suç kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Suç " eş anlamları

  • Suç
  • cürüm

" Suç " kelimesine benzer sonuçlar

suçluluk kelime anlamı nedir ne demek ? suçluluk

Suçlu olma durumu

suçiçeği kelime anlamı nedir ne demek ? suçiçeği

Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık

suçluluk duygusu kelime anlamı nedir ne demek ? suçluluk duygusu

Kişinin ahlâki veya dinî kuralları çiğnediğini sezmesi sonucu bilinçli veya bilinçsiz olarak kapıldığı ve kendisiyle ilgili değer yargılarını sarsan duygu

suçsuz kelime anlamı nedir ne demek ? suçsuz

Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum

suçlandırma kelime anlamı nedir ne demek ? suçlandırma

Suçlandırmak işi Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek

Örnek :

Ama onu hiç kimse suçlandıramaz." Y. Z. Ortaç

suçüstü mahkemesi kelime anlamı nedir ne demek ? suçüstü mahkemesi

meşhut cürümler mahkemesi Failin suç üstü yakalandığı durumlarda duruşmasının görüldüğü mahkeme, meşhut cürümler mahkemesi

suçsuzluk kelime anlamı nedir ne demek ? suçsuzluk

mâsumiyet Suç işlememiş olma durumu

suçüstü yakalama kelime anlamı nedir ne demek ? suçüstü yakalama

Suç işleyenin suçu işlediği sırada veya hareketinden çok az önce yakalanması

suçlanmak kelime anlamı nedir ne demek ? suçlanmak

Suçlamak işine konu olmak, itham edilmek Suçlama işine konu olmak, itham edilmek

Örnek :

Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz." Anayasa Suçlanmak işi

suçüstü kelime anlamı nedir ne demek ? suçüstü

cürmümeşhut Suçu işlerken, cürmümeşhut

suçlandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? suçlandırmak

Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek

Örnek :

Ama onu hiç kimse suçlandıramaz." Y. Z. Ortaç Suçlandırmak işi

suçlayış kelime anlamı nedir ne demek ? suçlayış

Suçlamak işi veya biçimi

suçla kelime anlamı nedir ne demek ? suçla

Suç yüklemek, itham etmek Suç yüklemek, itham etmek

Örnek :

Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez." H. Taner

suç yükleme kelime anlamı nedir ne demek ? suç yükleme

Birine suç atma

suçlanma kelime anlamı nedir ne demek ? suçlanma

Suçlanmak işi Suçlamak işine konu olmak, itham edilmek Suçlama işine konu olmak, itham edilmek

Örnek :

Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz." Anayasa

suç aleti kelime anlamı nedir ne demek ? suç aleti

Suçun işlendiği alet veya suçun işlenmesinde söz konusu olan alet

suç duyurusu kelime anlamı nedir ne demek ? suç duyurusu

İşlenen suçu resmî makamlara bildirme, duyurma

suçlandırılmak kelime anlamı nedir ne demek ? suçlandırılmak

Suç yüklendirilmek, itham ettirilmek Suçlandırılmak işi veya durumu

suçlandırılma kelime anlamı nedir ne demek ? suçlandırılma

Suçlandırılmak işi veya durumu Suç yüklendirilmek, itham ettirilmek

suçuk kelime anlamı nedir ne demek ? suçuk

irişgi Ceviz, badem içi gibi şeyler, bir ipliğe dizildikten sonra nişasta ile koyulaştırılmış kaynar üzüm şırasına batırılarak yapılan tatlı yiyecek Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek

suçlular kelime anlamı nedir ne demek ? suçlular

MÜCRİMİN cerim PAYZEN MÜCRİM Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim

Örnek :

Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi." A. Gündüz

suçluya kelime anlamı nedir ne demek ? suçluya

cerim, PAYZEN, MÜCRİM, Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim, Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim

Örnek :

Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi." A. Gündüz, MÜCRİMİN,

suç, kabahat kelime anlamı nedir ne demek ? suç, kabahat

zeval, cürüm,

Suç Ehliyeti kelime anlamı nedir ne demek ? Suç Ehliyeti

Buna Ceza Ehliyeti Veya Cezâî Sorumluluk Ehliyeti De Denilir. Suç Işleyen Bir Kimsenin Fiilinden Tam Olarak Sorumlu Tutulabilme Hali. Tck Na Göre Bu Ehliyet Için, Kişinin Temyiz Gücüne Sahip Olmasi, Onsekiz Yaşini Ikmal Etmesi Şarttir. Bu Yaştan Küçüklerin Cezâî Sorumluluk Ehliyeti Eksik Olduğu Gibi, Temyiz Gücüne Sahip Bulunmayan Akil Hastalarinin Hiç Yoktur. Sağir Ve Dilsizlerin Cezâî Sorumluluk Ehliyeti 25 Yaşina Kadar Eksiktir. Ondan Sonra Tamdir.

Suç Eşyasi kelime anlamı nedir ne demek ? Suç Eşyasi

Eşya-I Cürmiyye: Suçta Kullanilan Eşyaya Veya Suçun Konusunu Teşkil Eden Eşyaya Denilir. Esrar, Ruhsatsiz Tabanca, Sahte Para, Kama, Biçak Gibi Şeyler Ile Hirsizlik Mal Böyledir. '

Suç Işlemeye Tahrik kelime anlamı nedir ne demek ? Suç Işlemeye Tahrik

Suç Işleme Niyetinde Olmayan Birisinin Suça Yönlendirilmesi, Halkin Suç Işlemeye Teşvik Edilmesi, Bir Kisim Yasak Fiilleri Öğmek Suretiyle Kişilerin Bunlari Işlemelerine Özendirmelerde Bulunulmasi Gibi. Bu Tür Hareketler, Yazi Ve Sözler Cezalandirilir. Tck Md. 311, 312.

Suç Işlemeye Teşvik kelime anlamı nedir ne demek ? Suç Işlemeye Teşvik

Birisini Suç Işlemeye Yönlendirme, Teşvikte Bulunma, Kişkirtma. Suç Işleme Eğiliminde Olan Kimseyi Bu Niyetini Gerçekleştirmeye Teşvik Etme. Tgyk Md. 31.

Suçlamak kelime anlamı nedir ne demek ? Suçlamak

Itham Etmek, Birisini Bir Suçu Işlemekle Itham Etmek, Sanik Sandalyesinde Oturtturmak.

Suç Tasnii kelime anlamı nedir ne demek ? Suç Tasnii

Birisine Uydurma Suç Isnad Etme. Suç Uydurulmasi. Suç Veya Suç Delilleri Uydurma Ve Bu Uydurma Suçu Suçlulari Koğuşturmakla Görevli Makamlara Aktarma, Asilsiz Şeylerle O Makamlari Meşgûl Etme. Böyle Bir Hareket Bizatihî Suçtur. Tck Md. 283.

Suça Iştirak kelime anlamı nedir ne demek ? Suça Iştirak

Suça Katilma. Birden Çok Kimsenin Bir Suçu Birlikte Işlemesi Durumu. Tck Md. 64 Ve 65 Hükümlerine Göre Bu Da Kisimlara Ayrilir: Aslî Maddî Fail (Veya Iştirak): Suç Fiilini Birkaç Kişinin Birlikte Işlemesi Durumudur. Aslî Mânevî Iştirak (Veya Fail): Bir Kimsenin Bir Başkasina Veya Başkalarini Suça Azmettirmesi, Teşvikte Bulunmasidir. Fer'î Maddî Iştirak (Veya Fer'î Fail): Asil Faile Âlet Edevât Sağlamak, Yol Göstermek, Fiilin Işlenişinden Sonra Yardimda Bulunmak. Fer I Manevî Iştirak: Asil Faile Talimât Verme, Teşvik Vaadinde Bulunma, Yardim Vaadinde Bulunma. Suç Işlenmeden Önce Ve Işlendiği Sirada Yardim Yapmayi Kolaylaştirma Vaadinde Bulunan. Anilan Tck Hükümlerine Göre Bu Faillerin Fiillerinin Cezasi Da Bir Ölçüde Farklilik Arzetmektedir. Mecellede De Bu Konularda Hükümler Mevcuttur Ki, Birkaçi Şöyledir; Md. 90 "Mübâşir Yani Bizzat Fâil Ile Mütesebbib Müctemi Oldukda Hüküm Ol Fâile Muzaf Kilinir." Dolayisi Ile Bizzat Fiili Işleyen Tazminatla Yükümlüdür. Md. 92 "Mübâşir Müteammid Olmasa Da Zâmin Olur." Bizzat Fiili Işleyen Kasitli Olmasa Da Zarari Öder, Zarar Dan Sorumludur. Md. 93 "Mütesebbib Müteammid Olmadikça Zâmin Olmaz. Yani Dolayli Fâil Kasitli Olmadikça Zarardan Sorumlu Değildir.

Suça Teşebbüs kelime anlamı nedir ne demek ? Suça Teşebbüs

Suç Işlemeye Kalkişma Fakat Gerçekleştirmeme. Kişinin Suç Için Gerekli Girişimlerde Bulunmasi Ama Elinde Olmayan Nedenlerle Suç Fiilini Gerçekleştirmeme, Neticeye Ulaşamama Durumu. Suça Kalkişan Fâilin, Elinde Olmayan Nedenlerle Neticeye Ulaşamama Durumu. Tck Hükümlerine Göre Teşebbüs Derecesinde Kalan Suça Asil Suçun Cezasi Indirimli Olarak Tatbik Edilir.

Suçlularin Geri Verilmesi kelime anlamı nedir ne demek ? Suçlularin Geri Verilmesi

Iâde-I Mücrimîn: Bir Diğer Ifadeyle Suçlularin Iâdesi: Bir Ülkede Suç Işleyip De Bir Başka Ülkeye Kaçan, Siğinan Kişinin Siğindiği Ülkeden Suç Işlediği Ülkeye Geri Verilmesi Hali. Âdî Suçlularin Iadesi Sözkonusu Ise De Siyâsî Suçlularin Geri Verilmesi Pek Sözkonusu Değildir.

Suçluluk Kompleksi kelime anlamı nedir ne demek ? Suçluluk Kompleksi

Suçluluk Duygusu, Suçluluk Duygusuna Kapilma Durumu. Bir Kimsenin Kendisini Suçlu Saymasi Psikolojik Durumu. Hiristiyanlik Anlayişina Göre, Kişi Doğuştan Suçlu Doğar Ve Bu Durumdan Ancak Vaftiz Edilmekle Kurtulur. Hz. Âdem'in Işlediği Ezelî Günahin Cezasini Hz. Isâ (A.S), Çarmihtâ Canini Vermekle Bütün Insanliği Bu Günâhin Etkisinden Kurtarmiştir, O Nedenle De Herkes Kilisede Pazar Günleri Bir Miktar Şarap Içip Ekmek Yemekle Onun Çektiği Bu Azâbi Anlamalidir, Derler. Bu Anlayiş Suçluluk Kompleksinin Bir Ifadesi Olmaktadir.

Suçun Kanuniliği kelime anlamı nedir ne demek ? Suçun Kanuniliği

Bir Fiilden Dolayi Kişinin Sorumlu Tutulabilmesi, Kendisine Ceza Verilebilmesi Için Onun Kanunla, Hukuk Metinlerinde Yasaklanmiş Olmasi Şarttir. "Kanunsuz Suç Olmaz." Kurali Bunu Ifade Etmektedir. Bu Hüküm Batida Modern Çağda Ortaya Çikmiş Veya Insanlik Böyle Bir Hükme Kavuşmuştur. Allah, Kur'ân'da Şöyle Buyurmuştur: "... Biz Bir Kavme Peygamber Göndermedikçe Onlara Azâb Edici Değiliz." (17/15). Onun Içindir Ki, Haramlari, Yasaklari Ya Allah Yahut Da Rasûlü Koymuştur. Bugün Tck Md. 1 De De Şöyle Denilir: "Kanunun Sarih Olarak Suç Saymadiği Bir Fiil Için Kimseye Ceza Verilemez." Yürütme Organi Suç Ve Ceza Koyamaz.

Suçun Kanuni Unsuru kelime anlamı nedir ne demek ? Suçun Kanuni Unsuru

Işlenilen Suçun Kanundaki Tanima Uymasi Şarti Demektir. Işlenilen Suça Tipikse Ve Bir Ceza Da Tespit Edilemiyorsa Onun Kanunî Unsuru Ya Yoktur Yahut Da Eksiktir Ve Bu Durumdan Sanik Yararlanir. Meselâ Zinâ, Hirsizlik Ve Benzeri Suçla Itham Edilen Kişinin Bu Eyleminin Âyetlerdeki, Hadislerdeki Yahut Da Günümüzde Kanunlardaki Tanimina Uymasi Gibidir.

Suçun Maddi Unsuru kelime anlamı nedir ne demek ? Suçun Maddi Unsuru

Bir Kimsenin Işlediği Fiilden Sorumlu Tutulabilmesi Için Onun Eyleme Geçmesi Gerekir Ki, Bu Zamanda O Eylem; Söz, Yazi Her Ne Ise Suçun Maddî Unsurunu Oluşturur. Düşüncede Kalan Şeyler Suç Sayilmaz. Hz. Peygamber De "Kişi Iyi Bir Şey Düşünür De Yapamazsa Bir Sevabi Vardir, Yaparsa On Misliden Yedi Yüz Misline Kadar Mükâfaati Vardir. Kötü Bir Şey Düşünür De Işleyemezse Hiçbir Cezasi Yoktur. Işleyecek Olursa O Suçun Misli Kadar Bir Cezasi Vardir." Buyurmuştur. O Nedenle De Müslümanlikta Eyleme Dökülmeyen Bir Düşünce Suç Sayilmamiş, Fikir Suçu Diye Bir Şey Görülmemiştir.

Suçüstü Veya Meşhud Suç Ya Da Meşhuden Işlenen Suç kelime anlamı nedir ne demek ? Suçüstü Veya Meşhud Suç Ya Da Meşhuden Işlenen Suç

Işlenirken Saniği Yakalanan Suç Demektir. Cmk Md. 127 Hükmüne Göre; Işlenmekte Olan Suç Meşhud Suçtur. Henüz Işlenmiş Olan Suç Ile Işlenilmesinden Hemen Sonra Zâbita Veya Suçtan Zarar Gören Şahis Veya Başkalari Tarafindan Takip Edilerek Veya Suçun Pek Az Evvel Işlendiğini Gösteren Eşya Veya Izlerle Yakalanan Kimsenin Işlediği Suç Da Meşhud Suç Sayilir. Bu Türlü Suçlarin Yargilanmasi Da Özel Bir Usûle Tabidir Ki, Buna Da Suçüstü Muhakemesi Veya Yildirim Muhakemesi Usûlü Denilir. Burada Hazirlik Soruşturmasi Kisa Tutulur Ve Bir Iki Celselik Sonsoruşturma Ile Bitirilir. Zira Her Şey Sicaği Sicağina Ortadadir.

suçüstü, -nü kelime anlamı nedir ne demek ? suçüstü, -nü

suçu işlerken, °cürmü meşhut. // suçu işlerken görülüp yakalanma.

suçunu bağışlamak ( ya da birinin suçundan geçmek) kelime anlamı nedir ne demek ? suçunu bağışlamak ( ya da birinin suçundan geçmek)

bir kimseye işlediği suçun cezasını vermemek.

suçulluğu, -nu kelime anlamı nedir ne demek ? suçulluğu, -nu

bataklıkçulluğu.

suçlu olmak kelime anlamı nedir ne demek ? suçlu olmak

suçlu sayılmak.

suçlu kelime anlamı nedir ne demek ? suçlu

suç işlemiş, suçu olan (kimse), °mücrim.

suçlama kelime anlamı nedir ne demek ? suçlama

suçlamak eylemi, °itham.

suçiçeği, -ni kelime anlamı nedir ne demek ? suçiçeği, -ni

genellikle çocuklarda görülen, döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık.

suçeken kelime anlamı nedir ne demek ? suçeken

bitkilerde özsu dolaşımını sağlamak için budama sırasında sapın ya da dalın ucunda bırakılan sürgün.

suçbilimci kelime anlamı nedir ne demek ? suçbilimci

suçbilim alanında uzman bilim adamı.

suçbilim kelime anlamı nedir ne demek ? suçbilim

suçlunun kişiliğini inceleyen, yorumlayan; suçun kaynağını, toplumbilimsel ve yaşambilimsel yanlarını araştıran bilim dalı.

suçaltı kelime anlamı nedir ne demek ? suçaltı

akarsuların birleştiği yer.

suç, -çu kelime anlamı nedir ne demek ? suç, -çu

törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. // yasalara aykırı davranış, °cürüm.

suç olmak kelime anlamı nedir ne demek ? suç olmak

suç sayılmak.

" Suç " kelimesi içeren ata sözleri

Allah Allah'ın bildiği kuldan saklanamaz.

Dnsan, islediği suçtan dolayı önce Tanrı'ya karsı sorumludur. Bu suçu da Tanrı bilir. Öyle ise onu: kuldan niçin saklamalı?

Az ates çok odunu yakar. Ata Sözü Az ates çok odunu yakar.

Küçük bir tehlike, elverisli ortam bulunca, büyüye büyüye önüne geçilemez durum alır. Bir avuç suçlu, büyük bir suçsuz yığınının basını belaya sokar. Krs. Kurunun yanında yas da yanar.

Bas kes, yas kesme. Ata Sözü Bas kes, yas kesme.

Ağaç kesmek, insan öldürmekten daha büyük bir suçtur demeliyiz ki ağaç kesmenin ne kadar kötü ve zararlı bir is olduğuna dikkati çekebilelim.

Bey buyurur, cellat keser. Ata Sözü Bey buyurur, cellat keser.

Egemen kisinin haksız buyruğunu yerine getiren, buyruk kulu olduğu için, suçsuzdur. Suçu isleyen, buyruğu verendir.

Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge. Ata Sözü Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.

Suçlu, birkaç kez kurtulma yolu bulsa bile günün birinde yakayı ele verir.

Borçlunun yalımı alçak olur. Ata Sözü Borçlunun yalımı alçak olur.

Borçlu, özellikle alacaklısının yanında göğsünü gere gere gezemez; kısılır, büzülür, suçlu gibi durur.

Dayak cennetten çıkmıstır. Ata Sözü Dayak cennetten çıkmıstır.

Dayak kutsal bir eğitim aracıdır. Dokunduğu bedeni; suç, günah islemez duruma getirir.

Dilin cirmri küçük, cürmü büyük. Ata Sözü Dilin cirmri küçük, cürmü büyük.

Dil küçük bir nesnedir, ama büyük suç isler. Söylediği kötü sözlerle kisinin basını belaya sokar.

Elçiye zeval olmaz. Ata Sözü Elçiye zeval olmaz.

Bir kimsenin sözünü baska bir kimseye iletmekle görevli kisi, bu sözlerden sorumlu değildir. Sözler kırıcı ise bunda aracının suçu yoktur. Onu cezalandırmak gibi bir davranısta bulunulmamalıdır.

Hak yerini bulur. Ata Sözü Hak yerini bulur.

Bir anlasmazlığı ortadan kaldıran yol, doğru yoldur. Bu her zaman üstün gelir. Haklıya hakkının verilmesi, suçlunun cezalandırılması da bu demektir.

Hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza, (Hizmetçi kırarsa suç, hanım kırarsa kaza). Ata Sözü Hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza, (Hizmetçi kırarsa suç, hanım kırarsa kaza).

Buyurucu durumunda olanların yaptığı yanlıslık hos görülür; buyruk altındakilerin yaptığı yanlıslık suç sayılır.

Her koyun kendi bacağından asılır. Ata Sözü Her koyun kendi bacağından asılır.

Herkes kendi suçundan sorumludur.

Hizmetçi kırarsa suç, hanım kırarsa kaza. Ata Sözü Hizmetçi kırarsa suç, hanım kırarsa kaza.

Bkz. Hanım kırarsa kaza.

Dmam osurursa cemaat sıçar. Ata Sözü Dmam osurursa cemaat sıçar.

Bastakinin küçük bir suç islemesi, onun buyruğu altındakilerin büyük suç islemelene yol açar.

Kabahat (suç) öldürende değil, ölendedir. (Kabahat ölende mi, öldürende mi?) Ata Sözü Kabahat (suç) öldürende değil, ölendedir. (Kabahat ölende mi, öldürende mi?)

Kimi zaman kabahat ölendedir. Çünkü sözleriyle, davranıslarıyla karsısındakini adam öldürecek kadar sinirlendirmis, kıskırtmıstır.

Kabahat (suç) samur kürk olsa kimse sırtına (üstüne) almaz. Ata Sözü Kabahat (suç) samur kürk olsa kimse sırtına (üstüne) almaz.

Kabahat; kınanan, cezalandırılan bir davranıs olduğundan hiçbir kimse onu ben yaptım demez. Krs. Suçu gelin etmisler...

Kadı ekmeğini karınca yemez. Ata Sözü Kadı ekmeğini karınca yemez.

Yargıcın malına kimse dokunmaz. (Dki nedenle: 1- Suçluyu o yargılayacaktır. Krs. Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun. 2- Kadılar rüsvet almak, haram yemek, zulmetmekle ünlüdür. Mallarına, ekmeklerine çok haram ve gözyası karısmıstır. Böyle bir ekmeği karınca bile pis sayar, zehirli bulur.)

Kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverler. Ata Sözü Kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverler.

Cezalandırılan kimse suçunun ne olduğunu bilmelidir ki o suçu bir daha islemesin.

Kedi, yavrusunu yerken sıçana benzetir. Ata Sözü Kedi, yavrusunu yerken sıçana benzetir.

Kisi, yakını olan suçsuz birisini ezmeyi çıkarına uygun görürse onda düsmanına benzeyen nitelikler bulur.

Kurnaz (yavuz) hırsız ev sahibini bastırır. Ata Sözü Kurnaz (yavuz) hırsız ev sahibini bastırır.

Kurnaz suçlu, ağız kalabalığıyla, zarar verdiği kisinin haklı savını dinlenmez eder.

Sayfa başına dön