Örf Ve Adet kelime anlamı nedir ne demek " Örf Ve Adet " kelime anlamı

Topluluk Fertlerinin Bütününce Veya Büyük Bir Kesimince Kabul Edilen Sözlü Veya Fiilî Türden Yazili Olmayan Kurallar. Hususî Hukuk Alaninda Toplumun Uygulamalarindan Başvurulanlari. Mecelledeki Ifadesi Ile "Nâsin Istimâli Bir Huccettir Ki, Onunla Amel Vacib Olur.", "Âdet-Gelenek-Muhakkemdir.", "Örfen Maruf Olan Şey Şart Kilinmiş Gibidir." Buna Göre Bir Hususun Örf Ve Âdet Olabilmesi Için Aranilan Şartlar: Uzun Bir Süre Toplumda Uygulana Gelir Olmasi, "Kâdîm Oldur Ki, Evveli Bilinir Olmaya," Herkesçe Benimsenmesi, Yazili Hukuk Kurallarinda Bunlara Atif Arin Bulunmasi, Hukukça Desteklenmesi. Meselâ Kur'ân'da Nafakalar Ve Mehirler Konusunda, Kari-Koca Ilişkilerinde Bir Çok Hususlar Örfe Havale Edilmektedir. Örfün Kisimlari:
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Örf Ve Adet kelime anlamı gösterilmektedir. Örf Ve Adet kelime anlamı nedir ? Örf Ve Adet ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Örf Ve Adet kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Örf Ve Adet kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Örf Ve Adet kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Örf Ve Adet " kelimesine benzer sonuçlar

ÖRFİ İDARE kelime anlamı nedir ne demek ? ÖRFİ İDARE

Sıkıyönetim (İdarei örfî) Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim

örfî kelime anlamı nedir ne demek ? örfî

Âdete âit ve onunla alâkalı âdet olan. Âdetle alâkalı Örfle ilgili

örfe kelime anlamı nedir ne demek ? örfe

Fık: Şer'an ve şeriata bağlı. Aklı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir. Örf, şeriata eğer muhal İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeydir. Bu kelime; ihsan, ma'ruf, cud, sehâ, bezl ve atâ olunan, atiyye, tanımak, bilmek, biliş, ikrar eylemek, arka arkaya tetebbu ve tevâli etmek, Allah (C.C.) tarafından ulülemre ve Sultana tevdi' olunan hüküm, müstahsen, yani Hazreti Peygamberin (A.S.M.) iyi gördüğü şeyler, gibi mânalara gelir URF Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek Yasalarla belirlenmediği hâlde halkın kendiliğinden uyduğu gelenek Yasalarla belirlenmediği hâlde halkın kendiliğinden uyduğu gelenek

Örnek :

Yaşandığı asrın örf ve âdetlerini belirtmek bakımından kıymetli bulmuyor değilim." R. H. Karay Halkın kendiliğinden uyduğu gelenek

Örf kelime anlamı nedir ne demek ? Örf

Tanimak, Bilmek, Toplumda Herkesçe Kural Olarak Taninan Bir Kisim Sözlü Veya Fiilî Kurallar.

Örfen kelime anlamı nedir ne demek ? Örfen

Örfe Uygun Biçimde, Örfe Göre.

Örfi kelime anlamı nedir ne demek ? Örfi

Örfle Ilgili, Herkese Bilinen Kurallarla Bağlantili.

Örfi Idare kelime anlamı nedir ne demek ? Örfi Idare

Siki Yönetim, Fevkâlâde Zamanlarda Ve Geçiş Dönemlerinde Başvurulan Ve Alişilmişin Dişinda Uygulanan Yönetim Biçimi, Yönetimin O Zamanki Fiilî Duruma Göre Sürdürülmesi Durumu.

Örf Ü Amm kelime anlamı nedir ne demek ? Örf Ü Amm

Bütün Bir Ülkede Ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Geçerli Olan Gelenekler.

Örf Ü Tari kelime anlamı nedir ne demek ? Örf Ü Tari

Sonradan Meydana Gelen Gelenekler, Âdetler Demektir. Önceki Örfe Göre Verilen Kararlar, Bu Tür Geleneklerin Değişmesi, Onun Yerine Yeni Geleneğin Oluşmasi Durumunda Ona Göre Değişecektir. Mecelledeki Ifadesi Ile "Ezmanin Tagayyürü Ile Ahkâmin Tagayyürü Inkâr Olunamaz", Zamanin Değişmesi Ile Gelenek Değişince Ona Dayali Hükümler De Değişir.

Sayfa başına dön