Ortak Pazar kelime anlamı nedir ne demek " Ortak Pazar " kelime anlamı

Birkaç Devletin Oluşturduğu Ticârî Amaçli Ekonomik Topluluk. Avrupa Ortak Pazari; Avrupa Devletlerinin Ekonomik Alanda Ortak Çikarlarini Korumak Ve Mallarini, Sanayi Ürünlerini Pazarlamak Için Oluşturduklari Ekonomik Topluluk. Şimdilerde Bu Müşterek Pazara Avrupa Topluluğu Adi Verilmektedir. Temelde Rus Ve Abd Grubuna Karşi Bir Üçüncü Gücü Oluşturmak, Avrupa Mihverini Sağlamak Için Faaliyet Gösteren Bir Ölçüde Hiristiyanliğin Da Etkisinin Bulunduğu Topluluk.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Ortak Pazar kelime anlamı gösterilmektedir. Ortak Pazar kelime anlamı nedir ? Ortak Pazar ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Ortak Pazar kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ortak Pazar kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Ortak Pazar kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Ortak Pazar " kelimesine benzer sonuçlar

ortak hesap kelime anlamı nedir ne demek ? ortak hesap

Birden fazla kişi veya kuruluşun kullandığı banka hesabı

ortaklık sözleşmesi kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklık sözleşmesi

Ortak ticarî kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge

ortakçılık kelime anlamı nedir ne demek ? ortakçılık

Hayvanlar üstünde yapılan bir çeşit iştiraki kira sözleşmesi Ortakçı yaşama durumu Ortakçı olma durumu

ortak bölen kelime anlamı nedir ne demek ? ortak bölen

İki veya daha çok sayıyı bölen sayı

ortaklaşacılık kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşacılık

kolektivizm Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizm

ortak etmek kelime anlamı nedir ne demek ? ortak etmek

Bir şeyi paylaşmaya razı olmak, katılmaya onay vermek

ortak payda kelime anlamı nedir ne demek ? ortak payda

Asgarımüşterek

ortaklaşa kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşa

kolektif ŞAYİAN Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif

Örnek :

Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi." H. Taner

ortak olmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortak olmak

iştirak etmek Bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak iştirak

ortak dil kelime anlamı nedir ne demek ? ortak dil

Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil

ortak kat kelime anlamı nedir ne demek ? ortak kat

Birtakım tam sayıların katı olabilecek sayı

ortaklaştırmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaştırmak

kolektifleştirmek Ortak duruma getirmek, kolektifleştirmek Ortaklaştırmak işi veya durumu

ortak tam bölen kelime anlamı nedir ne demek ? ortak tam bölen

İki veya ikiden artık sayının hepsini tam olarak bölebilen sayı

ortakçı kelime anlamı nedir ne demek ? ortakçı

Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba Konakçının sindirilmemiş besininden yararlanan konuk Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba

Örnek :

Tarlada ortakçısıyla her gün çalışabilen Şaban, Zeyno'nun hâlini acınacak buluyordu." H. E. Adıvar

ortak mülkiyet kelime anlamı nedir ne demek ? ortak mülkiyet

Malların ortak kullanımı

ortaklık senedi kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklık senedi

Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet

ortaklaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşmak

Ortak olarak davranmak, ortak olmak Ortaklaşmak işi

ortak çarpan kelime anlamı nedir ne demek ? ortak çarpan

İki veya ikiden artık sayıyı çarpan sayı

ortak özne kelime anlamı nedir ne demek ? ortak özne

Birleşik cümleyi oluşturan esas ve yardımcı cümleler ile bağımlı sıralı cümlelerde aynı olan özne

ortak nesne kelime anlamı nedir ne demek ? ortak nesne

Birleşik cümlede birbirinden farklı kılışları gösteren fiillerin anlamlarını tamamlayan ve onlara ortaklaşa nesnellik eden nesne

ortak yapım kelime anlamı nedir ne demek ? ortak yapım

İki veya daha çok yapımcının iş birliğinden doğan film çalışması

ortak gider kelime anlamı nedir ne demek ? ortak gider

Kat mülkiyetinde her dairenin aylık giderlere eşit ölçüde katılma payı

ortakyaşar kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyaşar

Ortak yaşama durumunda bulunan (canlı)

ortak yaşama kelime anlamı nedir ne demek ? ortak yaşama

Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu

ortaklar kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklar

şüreka müşterek şerik Yeniçeri ocağından emekli olanlara verilen ad Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek Kuma

Örnek :

Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti." E. E. Talu Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek

Örnek :

Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür." N. Cumalı Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar Kuma Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar

Örnek :

Bırakın ortağıma bir telefon edeyim." H. Taner

ortak olma kelime anlamı nedir ne demek ? ortak olma

iştirak iştirak etmek Bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak

ortak ölçülmez sayılar kelime anlamı nedir ne demek ? ortak ölçülmez sayılar

Aralarında ortak tam bölen bulunmayan sayılar

ortaklaşacı kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşacı

kolektivist Ortaklaşacılık yanlısı, kolektivist

ortaklaştırma kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaştırma

Ortaklaştırmak işi veya durumu kolektifleştirmek Ortak duruma getirmek, kolektifleştirmek

ortak fark kelime anlamı nedir ne demek ? ortak fark

Bir aritmetik dizide bir ögeyi elde etmek için ondan öncekine katılan sayı

ortaklaşma kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklaşma

Ortaklaşmak işi Ortak olarak davranmak, ortak olmak

ortak yüklem kelime anlamı nedir ne demek ? ortak yüklem

Birden çok öznenin bağlı bulunduğu yüklem

ortak yonetım kelime anlamı nedir ne demek ? ortak yonetım

Koalisyon

ortakliğin kelime anlamı nedir ne demek ? ortakliğin

şirket iki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için belli bir ortaklık sözleşmesiyle kurduğu şirket İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket, kumpanya Ortak olma durumu, iştirak, müşareket Ortak olma durumu, iştirak, müşareket

Örnek :

Öküz öldü, ortaklık bozuldu." Atasözü. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket, kumpanya

ortak kelime anlamı nedir ne demek ? ortak

müşterek, şerik, Yeniçeri ocağından emekli olanlara verilen ad, Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek, Kuma

Örnek :

Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti." E. E. Talu, Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek

Örnek :

Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür." N. Cumalı, Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, Kuma, Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar

Örnek :

Bırakın ortağıma bir telefon edeyim." H. Taner, şüreka,

ortak y%c3%bcklem kelime anlamı nedir ne demek ? ortak y%c3%bcklem

Birden çok öznenin bağlı bulunduğu yüklem,

Ortak Yerler kelime anlamı nedir ne demek ? Ortak Yerler

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kullanilan Binalarda Kat Maliklerinin Ortaklaşa Kullanabildikleri Merdiven, Asansör, Park Ve Bahçe Yerleri Böyledir.

Ortak Zilyedlik kelime anlamı nedir ne demek ? Ortak Zilyedlik

Bir Şey Üzerinde Birden Çok Kimsenin Sahip Bulunduğu Fiilî Hakimiyet. Ortak Zilyedin Herbirisi O Mali Ayri Olarak Da Beraberce De Kullanabilirler.

Ortakliğin Giderilmesi kelime anlamı nedir ne demek ? Ortakliğin Giderilmesi

Izâle-I Şüyû, Bir Taşinmaz Maldaki Ortak Mülkiyet Veya Kullanim Hakkinin Ortaklar Arasinda Paylaşilmasi Veya Satilmasi Suretiyle Sona Erdirilmesi, Paydaşliğin Giderilmesi Işlemi. Islâm Hukukunda; Paylaşmak Suretiyle Malin Değeri Düşmekte, Beklenilen Amaç Gerçekleşmemekte Ise O Zaman Nöbetleşe Kullanabilme Mecburiyeti Getirilmiştir Ki, Buna Muhayee Denilir. Ortaklar Ya Zaman Içerisinde Sirasiyla Nöbetleşerek O Maldan Yararlanirlar Ya Da Bir Kaç Ortak Mal Ise Herbiri Bir Yeri Sirasiyla Kullanarak Yararlanirlar. Böylece Mal Satilmamiş Veya Küçük Parçalara Bölünmemiş Olmaktadir.

ortaklık kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklık

Ortak olma durumu, iştirak, müşareket // Iki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket, kumpanya

ortaklik kelime anlamı nedir ne demek ? ortaklik

Ortak olma durumu, iştirak, müşareket // Iki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket, kumpanya

ortakyönetim kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyönetim

koalisyon.

ortakyaşarlık kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyaşarlık

ortakyaşar olma durumu, ortakyaşam.

ortakyaşamsal kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyaşamsal

ortakyaşamla ilgili.

ortakyaşam kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyaşam

başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir işbirliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu, °simbiyoz (ıs).

ortakyapım kelime anlamı nedir ne demek ? ortakyapım

çeşitli ülkelerden iki ya da daha çok yapımcının işbirliğinden doğan film çalışması.

ortakulak kelime anlamı nedir ne demek ? ortakulak

kulakzarı, çekiç, örs, üzengikemiklerinin bulunduğu, dışkulakla içkulak arasındaki bölüm.

ortakkat kelime anlamı nedir ne demek ? ortakkat

birtakım tamsayıların katı olabilecek sayı.

ortak tümleç kelime anlamı nedir ne demek ? ortak tümleç

ayrı eylemlerin ve eylemsilerin anlamını tamamlayan aynı tümleç.

Sayfa başına dön