Su Seviyesi kelime anlamı nedir ne demek " su seviyesi " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Su düzeyi
su seviyesi kelimesi ingilizcesi nedir ? = coolant level
Not : Bu sayfa üzerinde su seviyesi kelime anlamı gösterilmektedir. su seviyesi kelime anlamı nedir ? su seviyesi ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca su seviyesi kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan su seviyesi kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( su seviyesi kelime anlamı nedir ne demek ? )

" su seviyesi " kelimesine benzer sonuçlar

susama kelime anlamı nedir ne demek ? susama

İLTİYAH ŞUVAZ BEHAS Susamak işi LEVH CÜVAD TEATTUŞ GALLE Su içme ihtiyacı duymak

Örnek :

Yazın susamışken, birdenbire bir soğuk su içtiniz mi, bir sancı, bir ağırlık oturuverir." S. F. Abasıyanık. Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek

Örnek :

Sinemaya susamış bir mevsim başı kalabalığı." A. İlhan Su içme ihtiyacı duymak Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek

supap kelime anlamı nedir ne demek ? supap

açval Bir yayın etkisi altında bulunan ve bir akışkanın akışını düzenlemek için kullanılan kapama elemanı Bir devreye yerleştirildiğinde, belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, açval

sup kelime anlamı nedir ne demek ? sup

supanglez çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle

sucu kelime anlamı nedir ne demek ? sucu

Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka

sulandırma kelime anlamı nedir ne demek ? sulandırma

TENVİH Sulandırmak işi Sulu duruma gelmesini sağlamak Su veya başka bir sıvı katıp karıştırarak yoğunluğunu azaltmak

su teresi kelime anlamı nedir ne demek ? su teresi

Turpgillerden, su kenarlarında yetişen, tereye benzeyen, çok yıllık ve otsu bir bitki (Nasturium officinale)

sultani kelime anlamı nedir ne demek ? sultani

Eskiden lise dengi okullara verilen ad çekirdeksiz bir üzüm cinsi Çekirdeksiz bir tür üzüm Mısır, Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altını 1908'den sonra Osmanlı ülkelerinde, bugünkü lise dengi öğretim kurumu Sultanlara yaraşan veya sultanlarla ilgili

sulama kelime anlamı nedir ne demek ? sulama

İRVA TESKIYE saky Arklar veya savaklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma Sulamak işi Ödemek, vermek, harcamak Para ödemek, vermek, harcamak Toprak, bitki vb.ne su vermek

Örnek :

Babası çiçekleri suluyor ve öksürüyordu." P. Safa Hayvana su vermek, suvarmak Su vermek

sutyen kelime anlamı nedir ne demek ? sutyen

Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan, saten, dantel vb.kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı bakınız sütyen

susamak kelime anlamı nedir ne demek ? susamak

LEVH CÜVAD TEATTUŞ GALLE Su içme ihtiyacı duymak

Örnek :

Yazın susamışken, birdenbire bir soğuk su içtiniz mi, bir sancı, bir ağırlık oturuverir." S. F. Abasıyanık. Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek

Örnek :

Sinemaya susamış bir mevsim başı kalabalığı." A. İlhan Su içme ihtiyacı duymak Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek İLTİYAH ŞUVAZ BEHAS Susamak işi

suflör kelime anlamı nedir ne demek ? suflör

Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek

susta kelime anlamı nedir ne demek ? susta

Yay, emniyet Köpeğin arka ayakları üzerine kalkması Arka ayakları üzerinde durma Köpek arka ayakları üzerinde durma Emniyet yayı

su kayağı kelime anlamı nedir ne demek ? su kayağı

Su üzerinde yapılan kayık sporu

susak kelime anlamı nedir ne demek ? susak

Su kabağından yada ağaçtan oyulmuş maşrapa Sukabağından yapılmış ya da ağaçtan oyulmuş maşrapa Pekmez savrulan delikli kap Ağaç maşrapa Salak, aptal Su kabağından yapılmış veya ağaçtan oyulmuş maşrapa Susamış olan, susayan

suçluluk kelime anlamı nedir ne demek ? suçluluk

Suçlu olma durumu

sulak kelime anlamı nedir ne demek ? sulak

Hayvan sürülerinin sulandığı yer Suyu olan, suyu bol Kuşlar için su konulan küçük kap Suyu olan, suyu bol

Örnek :

Sulak bir sazlığın başında, önümüze bir kaplumbağa çıkmıştı." O. C. Kaygılı

su sineği kelime anlamı nedir ne demek ? su sineği

Kın kanatlılardan, durgun sular üzerinde yaşayan, parlak yeşilimsi siyah renkli bir böcek (Hydrophilus)

susturulmak kelime anlamı nedir ne demek ? susturulmak

Aldığı karşılıkla artık söz söyleyemeyecek bir duruma düşürülmek Susması sağlanmak, konuşması önlenmek Susturulmak işi

Suriyeli kelime anlamı nedir ne demek ? Suriyeli

Suriye halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)

suçiçeği kelime anlamı nedir ne demek ? suçiçeği

Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık

sulanma kelime anlamı nedir ne demek ? sulanma

TEMEYYÜH Bazı nesnelerin, havanın nemini soğurarak çözünme özelliği Sulanmak işi İmrendiğini açığa vurmak Birine karşı duyulan cinsel isteği kendisine sezdirmek, yeşillenmek Sulamak işi yapılmak Sulu duruma gelmek Suyu çoğalıp yoğunluğu azalma Yaşarmak

su bardağı kelime anlamı nedir ne demek ? su bardağı

şelbik şuşe parc kase billor Su içmeye yarayan bardak

sunak kelime anlamı nedir ne demek ? sunak

altar Tören yapılan taş masa Dini tören masası Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa

sukut etmek kelime anlamı nedir ne demek ? sukut etmek

Düşmek

sulh olmak kelime anlamı nedir ne demek ? sulh olmak

Uzlaşmak TESALÜH

sulu kelime anlamı nedir ne demek ? sulu

Suyu olan, içinde su bulunan

Örnek :

Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?" R. N. Güntekin Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya kadınlara hoş olmayan iltifatlarda bulunan (kimse)

Örnek :

Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum Bilirim sarhoşluğu suludur." M. Ş. Esendal Suyu çok olan

Örnek :

Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu." Ö. Seyfettin. İçine su katılmış, sulandırılmış olan Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya kadınlara hoş olmayan iltifatlarda bulunan (kimse) İçine su katılmış, sulandırılmış olan Suyu çok olan Suyu olan, içinde su bulunan

sufle kelime anlamı nedir ne demek ? sufle

Un, şeker, yumurta gibi maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tür tatlı Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma

suni gübre kelime anlamı nedir ne demek ? suni gübre

kimye

suistimal kelime anlamı nedir ne demek ? suistimal

Görevini, yetkisini vb.ni kötüye kullanma, yolsuzluk

Örnek :

Hırsızlıkla veya suistimalle elde ettiğini iddia etmek doğru olmaz." H. E. Adıvar

sungu kelime anlamı nedir ne demek ? sungu

Bir tanrıya veya tapınağa yapılan bağış Bir büyüğe sunulan armağan

susatmak kelime anlamı nedir ne demek ? susatmak

Zorluk, güçlük çıkarmak Susamasına yol açmak, susuz bırakmak Susatmak işi

suçluluk duygusu kelime anlamı nedir ne demek ? suçluluk duygusu

Kişinin ahlâki veya dinî kuralları çiğnediğini sezmesi sonucu bilinçli veya bilinçsiz olarak kapıldığı ve kendisiyle ilgili değer yargılarını sarsan duygu

sunucu kelime anlamı nedir ne demek ? sunucu

spiker takdimci Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci, anonsör

su değirmeni kelime anlamı nedir ne demek ? su değirmeni

asiya Su gücü ile çalışan değirmen

su topu kelime anlamı nedir ne demek ? su topu

Topu karşı takımın kalesine sokmak temeline dayanan, yedi yüzücüden oluşan iki takım arasında havuzda yapılan spor türü

suçsuz kelime anlamı nedir ne demek ? suçsuz

Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum

su kesimi kelime anlamı nedir ne demek ? su kesimi

Geminin su üstünde ve su altında kalan bölümlerinin kesiştiği yer

suratsızlık kelime anlamı nedir ne demek ? suratsızlık

Somurtkan olma durumu

sunma kelime anlamı nedir ne demek ? sunma

arz Sunmak işi arz etmek çıkarmak takdim etmek tutmak Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek

Örnek :

Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum." B. Felek Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak

sumak kelime anlamı nedir ne demek ? sumak

tetre Rhus coriafia olarak tanımlanan, Antep fıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç ve aynı adı taşıyan meyvesinin adı çalı görünümünde bir bitki Heybe, yaygı, kolan, kuşak gibi şeylerin yapımında kullanılan bir dokuma türü Anadolu'nun birçok yöresinde heybe, yaygı, kolan, kuşak yapımında kullanılan bir dokuma türü Antep fıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç, somak (Rhus coriafia) Bu ağacın, ekşilik vermek için dövülerek yemeklere katılan mercimeğe benzeyen meyvesi Antepfıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı

su mermeri kelime anlamı nedir ne demek ? su mermeri

Kaymak taşı, albatr

su taşkını kelime anlamı nedir ne demek ? su taşkını

bakınız: sel

su tedavisi kelime anlamı nedir ne demek ? su tedavisi

bakınız: hidroterapi

suare kelime anlamı nedir ne demek ? suare

Gece yapılan sinema, tiyatro gösterisi, matine karşıtı Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı

sunu kelime anlamı nedir ne demek ? sunu

Ön söz, takdim Sunulan şey Piyasaya mal çıkartma, arz Sunulan şey. Ön söz, takdim

Sudanlı kelime anlamı nedir ne demek ? Sudanlı

Sudan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)

susuz kelime anlamı nedir ne demek ? susuz

Suyu olmayan, suyu bulunmayan

Örnek :

Bir kadeh rakıyı susuz ve bir hamlede içti." P. Safa Susamış olan

Örnek :

Koca bir tarihin tutuştuğu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz." F. R. Atay Su olmadan Yağmursuz, kurak geçen Suyu çok az olan LEHSAN HİYMAN NECRAN NAYİ' HARRAN Suyu olmayan, suyu bulunmayan Susamış olan

su yılanı kelime anlamı nedir ne demek ? su yılanı

Su yılanıgillerden, uzunluğu 50 cm olan, su kenarlarında ve bağlarda yaşayan bir sürüngen (Natrix natrix)

sululaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? sululaşmak

Yersiz, yavan şakalar yapmak veya kadınlara tatsız iltifatlarda bulunmak Sululaşmak işi

suçlandırma kelime anlamı nedir ne demek ? suçlandırma

Suçlandırmak işi Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek

Örnek :

Ama onu hiç kimse suçlandıramaz." Y. Z. Ortaç

Sayfa başına dön