Hava Köprüsü kelime anlamı nedir ne demek " Hava Köprüsü " kelime anlamı

Hava Ulaşiminda Belirlenmiş Güzergâh, Yol.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Hava Köprüsü kelime anlamı gösterilmektedir. Hava Köprüsü kelime anlamı nedir ? Hava Köprüsü ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Hava Köprüsü kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Hava Köprüsü kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Hava Köprüsü kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Hava Köprüsü " kelimesine benzer sonuçlar

hava meydanı kelime anlamı nedir ne demek ? hava meydanı

Hava limanı

havailik kelime anlamı nedir ne demek ? havailik

Havaî olma durumu, uçarılık, hoppalık

hava değişimi kelime anlamı nedir ne demek ? hava değişimi

tebdilihava hava tebdili Havanın kapanması, açması, ısınması, soğuması gibi değişimlerin genel adı Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunlukların giderilmesi gibi amaçlarla yapılan çevre değişikliği, tebdilihava

havan kelime anlamı nedir ne demek ? havan

Arslan, esed KIDN Ceviz dövmeye yarayan tahtadan yapılmış içi oyuk kap İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap Tütün kıyma makinesi

havalandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? havalandırmak

Havalanmasını sağlamak aeraj Herhangi bir şeyi açık havada bir süre bırakma Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi

havalı fren kelime anlamı nedir ne demek ? havalı fren

Hava basıncı ile yönetilen pistonlu fren

havai fişek kelime anlamı nedir ne demek ? havai fişek

Geceleyin düşman bölgelerini aydınlatmak amacıyla kullanılan fişek Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek

havacılık kelime anlamı nedir ne demek ? havacılık

Hava seferlerini ve bu konu ile ilgili teknikleri inceleyen bilim dalı Havacının yaptığı iş, havada uçma tekniği Havacı olma durumu

hava kanalı kelime anlamı nedir ne demek ? hava kanalı

Havayı bir yerden başka bir yere iletmekte kullanılan kanal (boru)

hava haritası kelime anlamı nedir ne demek ? hava haritası

Hava durumlarının işlendiği özel yeryüzü haritası

havalı direksiyon kelime anlamı nedir ne demek ? havalı direksiyon

Motorlu bir taşıtın direksiyon sisteminin hidrolik düzen ile kolayca hareket sağlayabilmesi özelliği veya durumu

havalanmak kelime anlamı nedir ne demek ? havalanmak

Yerden ayrılıp göğe uçmak Hava akımıyla yer değiştirmek Beğenilmeyen davranışlarda bulunmak Bir şey hava akımıyla yer değiştirmek Temiz hava alması sağlanmak, havası değiştirilmek Yerden ayrılıp göğe uçmak

Örnek :

Kuş biraz havalanıp başka bir kayaya kadar güçlükle, zorlukla uçtu." S. F. Abasıyanık Yerinde oturamaz duruma gelmek Havalanmak işi

havai kelime anlamı nedir ne demek ? havai

Hava ile ilgili, havada bulunan mecaz Değersiz, boş: "Ne yapıp yapmış bu havaî konuşmayı bir röportaj şekline sokmak yolunu bulmuştu." Y. K. Karaosmanoğlu mecaz Dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa Açık mavi renginde olan: "Havaî gözlük camlarının arkasından insana tatlı tatlı bakan iri kara gözleri vardı." Y. K. Karaosmanoğlu Dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa Değersiz, boş

Örnek :

Ne yapıp yapmış bu havai konuşmayı bir röportaj şekline sokmak yolunu bulmuştu." Y. K. Karaosmanoğlu Açık mavi renginde olan

Örnek :

Havai gözlük camlarının arkasından insana tatlı tatlı bakan iri kara gözleri vardı." Y. K. Karaosmanoğlu yeleme Uçarı, yeleme Dilediği gibi davranan, uçarı havaya ait olan her bir unsur Açık mavi renginde olan Değersiz, boş Heves ve nefis hesabına olan, boşuna veya çirkin. Günahlı iş. Nefsâni hâl ve hareketler (C.: Havâiyât) Havaya âit ve müteallik. Hava ile alâkalı

havadan kelime anlamı nedir ne demek ? havadan

Boş, değersiz Emeksiz, açıktan

hava akımı kelime anlamı nedir ne demek ? hava akımı

Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi

hava kapağı kelime anlamı nedir ne demek ? hava kapağı

Bir kanaldan geçen havanın niceliğini ayarlayan kapak

hava basıncı kelime anlamı nedir ne demek ? hava basıncı

Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet

hava yastığı kelime anlamı nedir ne demek ? hava yastığı

Taşıtlarda kazanın neden olacağı zararları azaltmaya yönelik hava basınçlı yastık

hava kesesi kelime anlamı nedir ne demek ? hava kesesi

Birçok böceklerde trake boruları üzerinde yer almış olan hava dolu şişkinlikler Kuşlarda vücudun çeşitli yerlerinde bulunan ve akciğere bağlı olan boşluklar Balıkların aşağı ve yukarı inip çıkmalarını sağlayan, hava ile dolup boşalan kese

havalimanı kelime anlamı nedir ne demek ? havalimanı

hava meydanı Bu alt yapının yerleştirilmesini, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kuruluş Şehirler veya ülkeler arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticarî kuruluşların bütünü

havan topu kelime anlamı nedir ne demek ? havan topu

Üstün atış gücüne sahip bir çeşit kısa namlulu top

hava tahmini kelime anlamı nedir ne demek ? hava tahmini

Çeşitli araç ve aygıtlardan yararlanılarak yapılan incelemeler sonunda bulunulan yerde veya geniş bir bölgede gelecek gün veya günlerdeki havanın nasıl olacağını belirleme

havasızlık kelime anlamı nedir ne demek ? havasızlık

Havasız olma durumu

havalandırıcı kelime anlamı nedir ne demek ? havalandırıcı

Kapalı bir yerin sürekli ve doğal olarak havalandırılmasını sağlayan alet veya düzen

hava deliği kelime anlamı nedir ne demek ? hava deliği

Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik

hava boşluğu kelime anlamı nedir ne demek ? hava boşluğu

Yeryüzündeki engebelerin havada doğurduğu yoğunluk farkları

hava sahası kelime anlamı nedir ne demek ? hava sahası

Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak yararlanabileceği gökyüzü parçası

hava hukuku kelime anlamı nedir ne demek ? hava hukuku

Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü

hava musluğu kelime anlamı nedir ne demek ? hava musluğu

Radyatörlerde oluşan soğuk havanın dışarı atılmasını sağlayan musluk

hava yuvarı kelime anlamı nedir ne demek ? hava yuvarı

hava küre atmosfer Yer yuvarını kuşatan çeşitli gaz katmanlarından oluşan örtü, atmosfer

havayolu kelime anlamı nedir ne demek ? havayolu

Hava taşıtlarının uçuş sırasında izlemeye zorunlu oldukları yol

havai mavi kelime anlamı nedir ne demek ? havai mavi

Bu renkte olan Göğün rengi, açık mavi

hava yolu ulaşımı kelime anlamı nedir ne demek ? hava yolu ulaşımı

hava ulaşımı Hava taşıtlarıyla yolcu, yük vb. taşıma işi

hava tebdili kelime anlamı nedir ne demek ? hava tebdili

Hava değişimi

havaî kelime anlamı nedir ne demek ? havaî

Heves ve nefis hesabına olan, boşuna veya çirkin. Günahlı iş. Nefsâni hâl ve hareketler (C.: Havâiyât) Havaya âit ve müteallik. Hava ile alâkalı Hava ile ilgili, havada bulunan mecaz Değersiz, boş: "Ne yapıp yapmış bu havaî konuşmayı bir röportaj şekline sokmak yolunu bulmuştu." Y. K. Karaosmanoğlu mecaz Dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa Açık mavi renginde olan: "Havaî gözlük camlarının arkasından insana tatlı tatlı bakan iri kara gözleri vardı." Y. K. Karaosmanoğlu Dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa Değersiz, boş

Örnek :

Ne yapıp yapmış bu havai konuşmayı bir röportaj şekline sokmak yolunu bulmuştu." Y. K. Karaosmanoğlu Açık mavi renginde olan

Örnek :

Havai gözlük camlarının arkasından insana tatlı tatlı bakan iri kara gözleri vardı." Y. K. Karaosmanoğlu yeleme Uçarı, yeleme Dilediği gibi davranan, uçarı havaya ait olan her bir unsur Açık mavi renginde olan Değersiz, boş

hava düzenleyicisi kelime anlamı nedir ne demek ? hava düzenleyicisi

Kapalı yerlerde sıcaklık yönünden istenilen hava şartlarını sağlayan araç

hava gazı sayacı kelime anlamı nedir ne demek ? hava gazı sayacı

Hava gazı sarfiyatını ölçen alet, gaz sayacı

havalandırılma kelime anlamı nedir ne demek ? havalandırılma

Havalandırılmak işi Havalandırma işi yapılmak

hava süzgeci kelime anlamı nedir ne demek ? hava süzgeci

Otomobillerde motora ve hava kompresörüne giden havayı süzmeye yarayan alet

hava gazı beki kelime anlamı nedir ne demek ? hava gazı beki

Hava gazı ile çalışan lambanın ucu

havalandırılmak kelime anlamı nedir ne demek ? havalandırılmak

Havalandırma işi yapılmak Havalandırılmak işi

havalandırmalı kelime anlamı nedir ne demek ? havalandırmalı

Havalandırma cihazı bulunan Havalandırması olan

havaneli kelime anlamı nedir ne demek ? havaneli

Havanda cevizleri dövmeye yarayan taş parçası Havan tokmağı Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak mirzaz

havalename kelime anlamı nedir ne demek ? havalename

f. Posta gibi vasıtalarla para göndermek üzere yazılan havale mektubu Havale

hava gazı fırını kelime anlamı nedir ne demek ? hava gazı fırını

Hava gazı ile çalışan fırın

hava gazı kelime anlamı nedir ne demek ? hava gazı

Boş lâf, önemsiz şey Maden kömüründen çıkarılan, yakılarak ışık veya ısı sağlanan gaz t. Isı veya ışık temin etmek maksadıyla yakılarak kullanılan bir gaz

havaiyat kelime anlamı nedir ne demek ? havaiyat

Boş, değersiz iş ve sözler

havarilik kelime anlamı nedir ne demek ? havarilik

Havarinin işi veya görevi

havarinin kelime anlamı nedir ne demek ? havarinin

Hz. İsa'nın (A.S.) yardımcı ve sahabeleri olan 12 zâttan her biri Yardımcı apotr Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse

havala kelime anlamı nedir ne demek ? havala

Madenden yapılan havalandırma bacası Helva

Sayfa başına dön