Ev Yikmak kelime anlamı nedir ne demek " Ev Yikmak " kelime anlamı

Kari Kocanin Birbirinden Ayrilmasi.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Ev Yikmak kelime anlamı gösterilmektedir. Ev Yikmak kelime anlamı nedir ? Ev Yikmak ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Ev Yikmak kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ev Yikmak kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Ev Yikmak kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Ev Yikmak " kelimesine benzer sonuçlar

evlendirmek kelime anlamı nedir ne demek ? evlendirmek

evermek yapmak Evlenmesini sağlamak Evlendirmek işi

evcilleştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? evcilleştirmek

ehlileştirmek Evcil bir duruma getirmek, ehlîleştirmek ehlileştirme Evcilleştirmek işi, ehlîleştirme

evcilleşmek kelime anlamı nedir ne demek ? evcilleşmek

ehlileşmek Evcil bir duruma gelmek, ehlîleşmek ehlileşme Evcilleşmek işi, ehlîleşme

ev halkı kelime anlamı nedir ne demek ? ev halkı

AİLE hane Bir evde yaşayanların hepsi

evlatlık kelime anlamı nedir ne demek ? evlatlık

tungut Küçük yaştan beri eve alınıp yetiştirilen kimse Evlât olma durumu Küçük yaştan beri eve alınıp yetiştirilen kimse

Örnek :

Albayın evlatlığı kendini göstermek için terliklerini şaplata şaplata aşırı bir kırıtışla geçmişti." H. Taner Birinin yasayla evlat hakkı tanıdığı kimse Evlat olma durumu

Örnek :

Evdekiler Tanrı huzurunda şahit tutup Seyit'i evlatlıktan reddetti." L. Tekin

evrensellik kelime anlamı nedir ne demek ? evrensellik

Evrensel olma durumu

evvelki kelime anlamı nedir ne demek ? evvelki

Önce olan, önceki

Örnek :

Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder." R. H. Karay. İki önceki

Örnek :

Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti." H. Taner İki önceki Önce olan, önceki

evirmek kelime anlamı nedir ne demek ? evirmek

Döndürmek, çevirmek Yapısını değiştirmek, taklip etmek çaprazlama Evirmek işi Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek, vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: "Hiçbir insan ölümsüz değildir" önermesinden evirme yoluyla "hiçbir ölümsüz insan değildir" önermesi çıkarılabilir

evcimen kelime anlamı nedir ne demek ? evcimen

Aklı başında, sakin Evine düşkün kişi Ev işlerini iyi bilen, becerikli (kadın) Aklı başında, sakin

Örnek :

Nağmeler ve hanende sesleri, uslu ve evcimen halkı heyecana ve galeyana getiriyordu." A. Ş. Hisar Ev işlerini iyi bilen, becerikli (kadın)

Örnek :

Reçel, evlerde, evcimen hanımların ellerinde kıvamına eren bir bal değil midir?" A. Ş. Hisar Evine, ailesine çok bağlı (kimse)

evvelce kelime anlamı nedir ne demek ? evvelce

Önceleri, eskiden Önce Önce. Önceleri, eskiden

Örnek :

Evvelce, yolda bir yere çarpmaktan, bir şey devirmekten korkar gibi, sünepe sünepe yürürdü." R. H. Karay

evlendirilmek kelime anlamı nedir ne demek ? evlendirilmek

Evlenmesi sağlanmak Evlendirilmek işi

evil kelime anlamı nedir ne demek ? evil

Siyaset

evvelden kelime anlamı nedir ne demek ? evvelden

Önceden, eskiden, evvelce

evsiz kelime anlamı nedir ne demek ? evsiz

Evi olmayan

Örnek :

Zavallı evsizler ne zaman başlarının üstünde bir dama kavuşacaklar, diye her ağızdan bir nakarat..." H. E. Adıvar Evi olmayan

evlilik dışı kelime anlamı nedir ne demek ? evlilik dışı

gayrimeşru Yasal olmayan, yasaya uygun olmayan, gayrimeşru

evrak çantası kelime anlamı nedir ne demek ? evrak çantası

İçinde belge veya dosya bulunan ve taşınabilen, kösele, deri, kumaş vb. yapılan özel kap

evham kelime anlamı nedir ne demek ? evham

Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme Kuruntular, kuşkular, vehimler olmayan birşeyi olur zannı ile meraklanmak, vehimler, kuruntular

evler kelime anlamı nedir ne demek ? evler

Şek, tahayyür, ibham, istisnâ, şart, teb'iz için kullanılan harfi atıf. "yahut, veya, meğer ki, bel, belki ister" gibi kelimelerle türkçeye terceme edilebilir BEYT ocak beyit dar dar (IV) Meridyenle ufkun yaptığı açının üçte biri Arabalarda yük konulan yer hâne Pozlandırma değeri Soy, nesil Herhangi bir yerde toplumsal, kültürel, ekonomik yönlerden tanıtma görevini üstlenen veya belli alanlarda olan kişilerin toplanıp toplumsal ilişkilerini sürdürmelerini sağlayan kuruluş Evin iç düzeni, eşyası vb. İçinde bir iş görülen veya bazen belirli bir amaçla kullanılan yer Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut

Örnek :

Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar." N. Cumalı Aile. Soy, nesil Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut Aile İçinde bir iş görülen veya bazen belirli bir amaçla kullanılan yer Evin iç düzeni, eşyası vb Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı

ev yemeği kelime anlamı nedir ne demek ? ev yemeği

Evde yapılan yemek

evirme kelime anlamı nedir ne demek ? evirme

çaprazlama Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu Seslenme bildiren bir söz Ey, hey, yahu

Örnek :

Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!" F. N. Çamlıbel f. Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi Geniş zaman kipinden sonra gelerek anlama belirsizlik, olasılık anlamı katar

Örnek :

Olur a, ağası belki sılaya gitmiştir, yerine tabanı yarık biri gelmiştir, ona da mektubu emniyet edememiştir." S. M. Alus. (a:) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendiren, cümlenin başında veya sonunda kullanılan bir söz Berilyum elementinin simgesi En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza

Örnek :

Emaneti bir an önce evine götürseler, iyi olur." A. İlhan. İki tarla arasındaki sınır Zihin Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. Tersân: Korkak.Kelimeyi zarf yapar. Güyân: Söyliyerek Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik f. Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O Berilyum'un kısaltması Sedef otu f. Orak Tuzak Lahza Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm Güzellik En kısa zaman Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza Güzellik, cazibe Tarla sınırı iki tarla arasındaki sınır Bağ, bahçe sınırı Güney Vietnam'da bir akarsu Ey, hey, yahu Orak Kapı, geçit, boğaz

evcilleştirme kelime anlamı nedir ne demek ? evcilleştirme

ehlileştirme Evcilleştirmek işi, ehlîleştirme ehlileştirmek Evcil bir duruma getirmek, ehlîleştirmek

evreng kelime anlamı nedir ne demek ? evreng

Hoş hâllilik, hâlin hoşluğu Hile, desise, hud'a, aldatma, oyun Yakışıklılık f. Taht, evrend Ağaç kurdu Akıl, irfan Şan, şeref, nâm Zinet, süs Taht

evveli kelime anlamı nedir ne demek ? evveli

Eskiden Önceki

evren bilimi kelime anlamı nedir ne demek ? evren bilimi

kozmoloji Evrenin oluşumunu, yapısını inceleyen felsefe ve bilimsel öğreti Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji

ev kirası kelime anlamı nedir ne demek ? ev kirası

Kiralanan ev için ödenen para

evsiz barksız kelime anlamı nedir ne demek ? evsiz barksız

İşsiz güçsüz, avare, başıboş

evlek kelime anlamı nedir ne demek ? evlek

maşala mandal Tarlanın, tahum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri Yaklaşık beş yüz metre karelik arsa Tarla sürümünde pulluğun açtığı iz Kanal, ark, su yolu Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu On liralık kâğıt para Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri

Örnek :

Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde kimse girişmezdi." S. F. Abasıyanık

evet efendimci kelime anlamı nedir ne demek ? evet efendimci

Kendine özgü bir düşüncesi olmadığından veya hoş görünmek için karşısındakinin her sözüne "evet efendim" diyen (kimse)

ev işi kelime anlamı nedir ne demek ? ev işi

Evdekilerin ev içindeki ihtiyaçlarını sağlayan işler

evhamlı kelime anlamı nedir ne demek ? evhamlı

Kuruntulu, kuşkulu, vehimli, mütevehhim

evlat edinmek kelime anlamı nedir ne demek ? evlat edinmek

Yasayla belirtilmiş şartlar içinde bir kimseyi evlât olarak nüfusuna geçirmek adoption TEBENNİ

ev ekmeği kelime anlamı nedir ne demek ? ev ekmeği

Ev tipi fırınlarda veya tandırlarda mayalı hamurdan pişirilen çeşitli boyda ve kalınlıkta ekmek

evirtik kelime anlamı nedir ne demek ? evirtik

Evirtime uğramış

evren doğumu kelime anlamı nedir ne demek ? evren doğumu

kozmogoni Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni

evhamsız kelime anlamı nedir ne demek ? evhamsız

Evhamı olmayan

evli barklı kelime anlamı nedir ne demek ? evli barklı

Evlenmiş, çocukları olan (kimse)

evliya otu kelime anlamı nedir ne demek ? evliya otu

eşek otu Baklagillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki, eşek otu (Onobrychis) Baklagillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki, eşek otu

eveksiyon kelime anlamı nedir ne demek ? eveksiyon

Tedirginlik

evinlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? evinlenmek

Olgunlaşmak Evinlenmek işi

eviye sifonu kelime anlamı nedir ne demek ? eviye sifonu

Mutfaklarda bulaşık yıkamaya yarayan teknenin altına konan ve pis suları ana atık su kanalına aktaran araç

evirtim kelime anlamı nedir ne demek ? evirtim

Bir şeyin öğelerini ters çevirme Evirtme işi, akis

evermek kelime anlamı nedir ne demek ? evermek

Evlendirmek Evermek işi

evcilleştirilmek kelime anlamı nedir ne demek ? evcilleştirilmek

ehlileştirilmek Evcil duruma getirilmek, ehlîleştirilmek ehlileştirilme Evcilleştirmek işi

evropiyum kelime anlamı nedir ne demek ? evropiyum

Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element. Kısaltması Eu

evinlenme kelime anlamı nedir ne demek ? evinlenme

Evinlenmek işi Olgunlaşmak

evaze kelime anlamı nedir ne demek ? evaze

Etek ucuna doğru genişleyen

evrilmek kelime anlamı nedir ne demek ? evrilmek

Bir biçimden başka bir biçime doğal olarak dönmek

evseme kelime anlamı nedir ne demek ? evseme

Evsemek işi veya durumu Evini, yurdunu özlemek

evliyalığın kelime anlamı nedir ne demek ? evliyalığın

Ermişlik

evecenlik kelime anlamı nedir ne demek ? evecenlik

Acelecilik

Sayfa başına dön