Para Kesesi kelime anlamı nedir ne demek " para kesesi " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
SÜRRE SURRE
para kesesi kelimesi ingilizcesi nedir ? = purse.
Not : Bu sayfa üzerinde para kesesi kelime anlamı gösterilmektedir. para kesesi kelime anlamı nedir ? para kesesi ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca para kesesi kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan para kesesi kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( para kesesi kelime anlamı nedir ne demek ? )

" para kesesi " kelimesine benzer sonuçlar

parankima kelime anlamı nedir ne demek ? parankima

özekdoku Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku Özek doku

paranoyak kelime anlamı nedir ne demek ? paranoyak

Paranoyaya tutulmuş kimse Paranoyaya tutulmuş kimse

Örnek :

İlk konuşmalarımızda delikanlıyı biz bir paranoyak sanmıştık." T. Buğra Paranoya ile ilgili

parapet kelime anlamı nedir ne demek ? parapet

Teras, balkon ve köprü gibi yerlerde yapılan, yaklaşık olarak 90cm. yüksekliğinde korkuluk duvarı Teras, balkon, köprü gibi yerlerde yapılan korkuluk duvarı Trabzan Yapılarda pencere önlerindeki dar çıkıntı Pencere önlerindeki dar çıkıntı Küpeşte, tekne ve gemilerdeki korkuluk Yapıların pencere önlerinde, beton, mozaik, mermer, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı Yapılarda pencere önlerinde, beton, mozaik, mermer, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı Güverte korkuluğu Küpeşte

paradigma kelime anlamı nedir ne demek ? paradigma

Bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını sağlayan, sorgulanamayan, birbirine bağımlı ve güçlük birer karşıtlık kuran öğeler bütünü Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek bir şeye bakış tarzı Bir bilim alanında, incelenecek problemlerin ve bunların inceleme tekniklerinin seçimi Belli bir bilim alanında,özellikle de iktisat öğretisinde incelenecek problemlerin ve bunları inceleme tekniklerinin seçimi Model Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, dizi Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi

paralamak kelime anlamı nedir ne demek ? paralamak

Yıpratıp eskitmek Parçalamak Paralamak işi

para basma kelime anlamı nedir ne demek ? para basma

Çok para kazanma, işleri iyi gitme Piyasaya yeni para çıkarma kesmek

parapsikoloji kelime anlamı nedir ne demek ? parapsikoloji

Doğa yasalarıyla yada bilinen algı, duyum ve usavurma yollarıyla açıklanamayan olayları inceleyen bilim Tabiatüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama gibi olayları inceleyen ruh bilimi

paraşütçü kelime anlamı nedir ne demek ? paraşütçü

Bir hava taşıtından paraşütle atlayarak yere inen kimse

paratoner kelime anlamı nedir ne demek ? paratoner

Paratoner, şimşekli havalarda havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçtır Yıldırımın zararlı sonuçlarını önlemek için kullanılan düzenek Yıldırımsavar, şimşeksavar Yıldırım çeker

para cüzdanı kelime anlamı nedir ne demek ? para cüzdanı

fortman bortman çarık portföy Para koymaya yarayan cüzdan

parafin kelime anlamı nedir ne demek ? parafin

alkan Mumun hammaddesi Katı hidrokarbon Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan bir tür katı hidrokarbon Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, alkan

paradoksal kelime anlamı nedir ne demek ? paradoksal

Aykırı düşünce niteliğinde olan

paradi kelime anlamı nedir ne demek ? paradi

Sinema ve özellikle de tiyatro salonunda en üst balkon Sinama ve tiyatrolarda en üst balkon Bir edebi eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve aykırı bir konu yerleştirerek gülünç bir uyumsuzluğu ortaya çıkarmak Bir tiyatroda en üst balkon

para cezası kelime anlamı nedir ne demek ? para cezası

nakdi ceza İşlenen bir suçun para karşılığının devlete ödenmesini öngören ceza

paralama kelime anlamı nedir ne demek ? paralama

Paralamak işi Yıpratıp eskitmek Parçalamak

para birimi kelime anlamı nedir ne demek ? para birimi

Bir devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsü

parabolik kelime anlamı nedir ne demek ? parabolik

Parabol biçiminde olan, parabolle ilgili

paravan kelime anlamı nedir ne demek ? paravan

Gizleme vasıtası (A) İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde paravana Taşınır tahta perde Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır çerçeveli perde Adından, yetkisinden, gücünden kendisine belli etmeden yararlanılan Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır çerçeveli perde

Örnek :

Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm." A. Gündüz

paraçol kelime anlamı nedir ne demek ? paraçol

Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek Tek at koşturularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba Cumba gibi şeylerin altına konulan eğri ağaç Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba, paraşol Cumba vb. altına destek olarak konulan eğri ağaç Gemi çatmasında eğri parça

para darlığı kelime anlamı nedir ne demek ? para darlığı

Para şişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması, deflasyon

parakete kelime anlamı nedir ne demek ? parakete

Geminin satteki hızını anlamak için kullanılan aygıt Gemilerin hızlarını ölçmekte kullanılan alet Üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan uzun balık oltası Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç

paraşütçülük kelime anlamı nedir ne demek ? paraşütçülük

Paraşüt kullanma veya paraşütle atlama işi

paramparça kelime anlamı nedir ne demek ? paramparça

mucrum Pek çok parçalara ayrılmış, parça parça olmuş Pek çok parçalara ayrılmış, parça parça olmuş

Örnek :

Yalnız paramparça gömleğinin üstünde kocaman bir kırmızı kravat var." R. N. Güntekin

parabol kelime anlamı nedir ne demek ? parabol

yarı kübik Odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan eşit uzaklıkta yer alan düzlemsel eğri Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri

para şişkinliği kelime anlamı nedir ne demek ? para şişkinliği

enflasyon Dolanımdaki para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesinden ortaya çıkan ve fiyatların toplam yükselişi, paranın değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik parasal süreç, enflasyon

paralık kelime anlamı nedir ne demek ? paralık

Genellikle değersizlik belirtir Herhangi bir para değerinde olan

para çantası kelime anlamı nedir ne demek ? para çantası

Para taşımaya yarayan özel çanta

parasızlık kelime anlamı nedir ne demek ? parasızlık

uyuzluk Parasız olma durumu Parasız olma durumu

Örnek :

Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi." P. Safa

para dolaşımı kelime anlamı nedir ne demek ? para dolaşımı

Alışveriş ve hizmet karşılığının ödenmesini sağlamak üzere paranın el değiştirmesi, tedavül

parasız pulsuz kelime anlamı nedir ne demek ? parasız pulsuz

Hiç parası olmayarak Yoksul, züğürt (bir biçimde)

paralellik kelime anlamı nedir ne demek ? paralellik

Benzerlik Paralel olma durumu, koşutluk

parazitlik kelime anlamı nedir ne demek ? parazitlik

Asalaklık

parafizi kelime anlamı nedir ne demek ? parafizi

Konuşma bozukluğu

paraketa kelime anlamı nedir ne demek ? paraketa

Gemilerin hızlarını ölçmekte kullanılan alet

paralojik kelime anlamı nedir ne demek ? paralojik

Mantıksal sistem bozukluğu

paramnezi kelime anlamı nedir ne demek ? paramnezi

Bellek bozukluğu Anma fonksiyonunu bozan hastalık Kelimelerin anlamlarını ve kullanışlarını unutma sonucu oluşan bellek zayıflığı

paraflamak kelime anlamı nedir ne demek ? paraflamak

Adının ve soyadının baş harflerini kullanarak imzalamak Paraflamak işi veya durumu

parametrelemek kelime anlamı nedir ne demek ? parametrelemek

Parametreli bir eğri veya yüzey belirlemek Parametrelemek işi

para canlısı kelime anlamı nedir ne demek ? para canlısı

Paraya düşkün, para gözlü

parafinli kelime anlamı nedir ne demek ? parafinli

Parafine batırılmış Birleşiminde parafin bulunan

parazitlenme kelime anlamı nedir ne demek ? parazitlenme

Parazitlenmek işi veya durumu Radyo, telsiz gibi cihazların yayınlarına yabancı ses karışmak

parazitsiz kelime anlamı nedir ne demek ? parazitsiz

Paraziti olmayan

paralatmak kelime anlamı nedir ne demek ? paralatmak

Paralama işini yaptırmak veya paralanmasına sebep olmak Paralatmak işi

parasempatik sinir sistemi kelime anlamı nedir ne demek ? parasempatik sinir sistemi

Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri; kalbin atışlarını yavaşlatır, sindirim sistemini, salgıları düzenler

parafazi kelime anlamı nedir ne demek ? parafazi

Söz karışıklığı Seslerin ya da sözcüklerin değişimi ile kendini belli eden konuşma bozukluğu Bir sözcüğün yerine başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, söz karışıklığı bakınız: söz karışıklığı

paralizi kelime anlamı nedir ne demek ? paralizi

Felç, inme Felç

paralitik kelime anlamı nedir ne demek ? paralitik

Felçli

parametrik kelime anlamı nedir ne demek ? parametrik

Parametreli

parasız yatılı kelime anlamı nedir ne demek ? parasız yatılı

leyli meccani MECCANİ LEYLİ Öğrenim giderleri, yatacak yer ve yemeği devletçe karşılanan (öğrenci)

parasempatik kelime anlamı nedir ne demek ? parasempatik

Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini ve salgıları düzenleyen sinir sisteminin adı Parasempatik sinir sistemi ile ilgili olan

Sayfa başına dön